Modelarstwo Plastikowe
http://modelwork.pl/

VII Bałtycki Festiwal Modelarski - Koszalin 26-27.05.2018
http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=57&t=60472
Strona 1 z 1

Autor:  sokol [ Pt sty 12 2018, 11:52 ]
Tytuł:  VII Bałtycki Festiwal Modelarski - Koszalin 26-27.05.2018

Koszaliński Pluton Modelarski zaprasza na
VII Bałtycki Festiwal Modelarski
Koszalin 2018Termin: 26-27.05.2018

Miejsce: ul. Sportowa 19, Koszalin, Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich

Cel festiwalu: popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz wśród społeczeństwa województwa zachodniopomorskiego oraz miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami.

Organizatorzy: Festiwal organizowany jest przez Koszaliński Pluton Modelarski (BSMH "Perun") przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a współfinansowany ze środków UM Koszalin. Partnerem Festiwalu jest Politechnika Koszalińska.

Zgłaszanie modeli:

Przez stronę WWW: formularz rejestracyjny będzie dostępny od 01.03.2018.
Osobiście w w dniu zawodów (26.05.2018) w biurze konkursu.

Obrazek

KLASY FESTIWALOWE

a. Modele plastikowe

Sa - Samoloty 1/32-1/24 – senior/junior
Sbt - Samoloty tłokowe 1/48-1/50 – senior/junior
Sbo - Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 – senior/junior
Sct - Samoloty tłokowe 1/72 – senior/junior
Sco - Samoloty odrzutowe 1/72 – senior/junior
Sda - Śmigłowce 1/48 i większe– senior/junior
Sdb - Śmigłowce 1/72 i mniejsze– senior/junior
Sdc - Samoloty i śmigłowce - skala 1:100, 1:144 i mniejsze – senior/junior
SM – samoloty wszystkie skale - młodzik
SC - samoloty cywilne wszystkie skale - senior/junior
Aa - Artyleria 1/35 – senior/junior
Ab - Artyleria 1/72 – senior/junior
Pga - Pojazdy gąsienicowe 1/35 - senior/junior
Pgb - Pojazdy gąsienicowe 1/72 - senior/junior
Pka - Pojazdy kołowe 1/35 – senior/junior
Pkb - Pojazdy kołowe 1/72 – senior/junior
Pmk - pojazdy kołowe 1/48 - senior/junior
Pmg - pojazdy gąsienicowe 1/48 - senior/junior
Pf - SF i fantazy - pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar - senior/junior
PGM – pojazdy wszystkie skale i kategorie - młodzik
Ps - Pojazdy szynowe – senior/junior
Pc - Pojazdy cywilne – senior/junior
Opa - Plastikowe okręty motorowe skala do 1/200 włącznie – senior/junior
Opb - Plastikowe okręty motorowe skala od 1/201 do 1/400 włącznie – senior/junior
Opc - Plastikowe okręty motorowe - skala od 1/400 i mniejsze – senior/junior
Opz - Plastikowe żaglowce - senior/junior
OM – Okręty, statki i żaglowce - młodzik
Fd - Figurki duże - powyżej 70mm, w tym popiersia i figurki konne – senior/junior
Fm - Figurki małe - poniżej 70mm – senior/junior
Fs - SF i fantasy - figurki i popiersia bez podziału na rozmiar - senior/junior
F-M - Figurki wszystkie skale - młodzik
D – Dioramy/winiety – senior/junior
B - Budowle – senior/junior

b. Modele kartonowe

Skt1 - Samoloty kartonowe tłokowe – senior/junior
Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe – senior/junior
Sk2 - Śmigłowce kartonowe – senior/junior
SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe – młodzik
Pck - Pojazdy kartonowe cywilne – senior/junior
Pwk - Pojazdy kartonowe wojskowe – senior/junior
PSk - Pojazdy szynowe kartonowe - senior/junior
Okm - Okręty motorowe karton - senior/junior
Okz - Żaglowce kartonowe - senior/junior
Fk - Figurki kartonowe - senior/junior
BK – Budowle karton – senior/junior
WSk - wszystko inne karton - senior/junior

c. Modele różne (karton i plastik)
KolP – Kolekcje pojazdy – senior/junior
KolS – Kolekcje samoloty – senior/junior
KolM – Kolekcje morskie – senior/junior
KM – kolekcje wszystkie kategorie – młodzik
FreeS – Free style – wszystko co nie mieści się w innych klasach - senior/junior/młodzik

Klasy Kolekcje – za kolekcje uznaje się min. 3 modele połączone tematycznie. Komisja przy ocenie kolekcji będzie brała również pod uwagę spójność tematyczną kolekcji. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kolekcji w poszczególnych kolekcjach organizatorzy dopuszczają możliwość połączenia powyższych klas kolekcji w jedną.
Klasa festiwalowa zostanie rozegrana gdy na starcie staną co najmniej 3 modele (kolekcje) dwóch różnych modelarzy. W przeciwnym wypadku klasa może zostać połączona (modele juniorów i seniorów) lub nierozegrana. Nie dotyczy to klas młodzików – zostają rozegrane niezależnie od ilości zawodników i modeli.
W przypadku nie rozegrania klasy uczestnicy dostają dyplomy z wyróżnieniem bez medali.

Grupy wiekowe:

MŁODZIK (M) – do 12 lat
JUNIOR (J) - od 12 lat do 18 lat
SENIOR (S) - powyżej 18 lat

Klasy specjalne

100 lat Polskiego Lotnictwa - wszystkie modele samolotów w polskich barwach, niezależnie od skali i kategorii wiekowej
100 lat Polskiej Broni Przeciwlotniczej - wszystkie modele artylerii przeciwlotniczej w polskich barwach, niezależnie od skali i kategorii wiekowej

Zgłoszenie do klasy specjalnej odbywać się będzie przez zaznaczeniu odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Dodatkowej oceny modeli dokona komisja składająca się z członków KPM i zaproszonych gości. Modele zostaną wyróżnione pucharami.II. REGULAMIN FESTIWALU

Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach konkursowych.
Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia się co najmniej trzech modeli (kolekcji) dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem.
Powyższe dwa punkty nie dotyczą grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa nawet przy niewystarczającej liczbie modeli.
W danej klasie zawodnik może startować z dowolną ilością modeli.
Członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie uczestniczą jako zawodnicy w Festiwalu. Członkowie KPM mogą wystawić swoje modele na osobnej wystawie, nie podlegającej ocenie.
W każdej kategorii festiwalowej oceny dokona komisja sędziowska składająca się z członków Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
W każdej kategorii festiwalowej, komisja sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas dokonując ich oglądu i zwracając uwagę na: zgodność z oryginałem, jakość wykonania, samodzielne przeróbki i modyfikacje modelu.
Nagrodzone modele zostaną uszeregowane według oceny na miejscach 1-3. W przypadku gdy w danej klasie będzie więcej modeli zasługujących na uwagę zostanie im przydzielone wyróżnienie bez wskazywania zajętego miejsca.
W przypadku klas, w których nie będą wystawione min. trzy modele trzech różnych modelarzy, zostaną one nagrodzone wyróżnieniem bez wskazywania zajętego miejsca.
Wyniki pracy komisji sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego.
W przypadku, gdy komisja sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie wskazać trzech modeli na wysokim poziomie (pomimo pełnego obsadzenia klasy) to komisja może zdecydować o przyznaniu mniejszej ilości wyróżnień niż trzy.
Jednocześnie komisja sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie (patrz pkt. 8).
Członkowie Komisji Sędziowskiej Festiwalu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej.
Członkami Komisji Sędziowskiej Festiwalu są członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej Festiwalu i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny.
Sędzią Głównym Komisji Festiwalowej jest Członek Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego Wojciech Sokołowski.
Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w konkursie.

III. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu. W takim przypadku można zgłosić go jako model wystawowy.
Zgłoszenie modelu i wzięcie udziału w Festiwalu lub w konkursie oznacza akceptację postanowień powyższych Regulaminów.
Werdykt Komisji Sędziowskich Festiwalowej i Konkursowej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
Wyniki prac komisji sędziowskich festiwalu i konkursu zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego.
Zgłoszenia modeli do Festiwalu i Konkursu prosimy dokonywać poprzez wskazaną do dnia 25.05.2017 stronę WWW lub w dniu konkursu przez wypisanie karty startowej.
W przypadku zgłoszeń juniorskich prosimy o podanie wieku uczestnika aby była możliwość wskazania najmłodszego modelarza, któremu przypadnie nagroda specjalna. Zarejestrowanie modelu i wzięcie udziału w konkursie lub festiwalu oznacza akceptację postanowień regulaminowych.
Praca komisji sędziowskich zostanie poprzedzona seminarium i szczegółowym instruktażem.
Decyzje w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów.
Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem: Wojciech Sokołowski - mail: sokol@man.koszalin.pl , tel. 691404115.

IV. Nagrody i Puchary

Puchar Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego "Pod But" za najlepszy model Festiwalu
Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego
Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego

VI. Harmonogram Festiwalu

Sobota 26.05.2018

9:00 - 14:00 - Przyjmowanie modeli
15:00 - 17:00 - Ocena modeli przez komisje sędziowskie
15:00 - 20:00 - Wycieczka dla uczestników konkursu
20:00 - Spotkanie integracyjne - Minibrowar Kowal

Niedziela 27.05.2018

9:00 - 14:00 - Wystawa pokonkursowa
13:30 - Ceremonia zakończenia zawodów

http://www.modelarstwo.koszalin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=567:7bfm&catid=39:batycki-festiwal-modelarski&Itemid=43

Autor:  Artur D. [ Pt sty 12 2018, 18:37 ]
Tytuł:  Re: VII Bałtycki Festiwal Modelarski - Koszalin 26-27.05.201

Trzeba by podjechać

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/