Jump to content
benn5

Festiwal Modelarstwa Lubań 2016

Recommended Posts

FESTIWAL MODELARSTWA

LUBAŃ 2016

 

VII MIĘDZYNARODOWY ŁUŻYCKI KONKURS

PLASTIKOWYCH I KARTONOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH

LUBAŃ 2016

8-9.10.2015 TRET RYNEK –SUKIENNICE

O PUCHAR STAROSTY LUBAŃSKIEGO I BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

 

R E G U L A M I N K O N K U R S U

1.ORGANIZATOR:

 

Łużyckie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa w Lubaniu „Pasjonat”

Urząd Miasta Lubań

Starostwo Powiatowe w Lubaniu

Miejski Dom Kultury w Lubaniu

Łużyckie Centrum Rozwoju

 

2.CEL KONKURSU:

 

Celem konkursu jest popularyzacja modelarstwa, zainteresowań technicznych i historycznych wśród dzieci , młodzieży i dorosłych, promowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu, przyciągnięcie nowych adeptów sztuki wykonywania modeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

 

Konkurs odbędzie się w dniach 8-9 października 2016r.

Miejsce-Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu ul. Rynek –Sukiennice 38

 

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

W konkursie mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby i modelarnie.

Kon kurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

- junior (konkurs OPEN JUNIOR) (do 18 lat)-urodzeni w latach 1998 i później

-senior (konkursy OPEN i PROFI) (powyżej 18 lat)-urodzeni w latach 1997 i wcześniej

 

5. PROGRAM FESTIWALU:

 

PIĄTEK 7 PAŹDIERNIKA

 

16.00-20.00 - przyjmowanie modeli

 

SOBOTA 8 PAŹDIERNIKA

 

8.00-12.00 - przyjmowanie modeli

9.00-13.00 - warsztaty modelarskie dla dzieci

12.00-12.30 - odprawa sędziowska

13.00-17.00 - ocena modeli

17.00-20.00 - zwiedzanie miasta Lubań i jego atrakcji tropami książki

Arkadiusza Wilczyńskiego „Lubań 1945 ostatnie zwycięstwo III Rzeszy

20.00 - wspólna kolacja dla uczestników konkursu

 

NIEDZIELA 9 PAŹDIERNIKA

 

od 9.00 - otwarcie wystawy dla zwiedzających

9.30-12.00 - pokaz druku 3D

10.00 - udostępnienie wyników konkursu

10.00-11.00 - zwiedzanie miasta Lubań i jego atrakcji, przy współpracy

organizacji partnerskich „Stowarzyszenie Górnych Łużyc” i Muzeum Regionalnego

12.00 - uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie konkursu

 

 

 

 

 

 

6. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE:

 

W ramach imprezy odbędą się 3 niezależne konkursy modelarskie:

Konkurs PROFI – ocena modeli według ustalonej punktacji, na podstawie dokumentacji dołączonej do modeli, sugeruje się start zawodników w kategorii SENIOR, ze względu na wysoki poziom prac

 

Konkurs OPEN – w formule festiwalowej, sugeruje się start zawodników w kategorii SENIOR, ze względu na wysoki poziom prac

Konkurs OPEN JUNIOR – w formule festiwalowej, startują zawodnicy w kategorii JUNIOR

 

Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach. W konkursie OPEN każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę własnoręcznie wykonanych modeli w każdej klasie.

W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z wystawcą modelu, a w przypadku niemożliwości przeprowadzenia takiej rozmowy zastrzegają sobie prawo nie uwzględnienia modelu w ocenie konkursowej. Klasy startowe zostaną rozegrane w przypadku zgłoszenia modeli przez 3 lub więcej zawodników. W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas. Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej za ewentualne uszkodzenia modeli podczas imprezy. Modele nieprzymocowane do podstawki powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem „Model nie przytwierdzony do podstawki” lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści. Decyzje sędziowskie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. Brak informacji o wystawieniu własnych modeli do oceny w sędziowanych przez siebie klasach będzie skutkowało dyskwalifikacją z konkursu jak i wykluczeniem z komisji sędziowskiej. Modele sędziego głównego nie biorą udziału w konkursach.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ZASADY OCENY MODELI:

7.1 ZASADY DOTYCZĄCE KONKURSU PROFI

Brak podziału na kategorie wiekowe.

Obowiązkowo do modelu musi być dołączona dokumentacja: plany w skali (odpowiadającej wystawionemu modelowi), zdjęcia oryginału, rysunki detali, schematy malowania oryginału (z dokumentacji użytkownika oryginału).

Instrukcja do modelu lub komercyjny schemat malowania NIE są uznawane za dokumentację.

Brak dokumentacji jest równoznaczny z odjęciem 20 pkt od całkowitej uzyskanej punktacji.

Zawodnik może wystawić w każdej klasie maksymalnie dwa własnoręcznie wykonane modele.

W ocenie końcowej zostanie wzięty pod uwagę model z większą ilością punktów.

Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach imprezy nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.

Zawodnicy zajmujący miejsce 1. w danej klasie otrzymają nagrody specjalne, miejsca 2. i 3., nagrodzone zostaną dyplomami.

 

7.2. ZASADY DOTYCZĄCE KONKRSÓW OPEN

Dokumentacja nie jest wymagana. Liczba wyróżnionych modeli w danej klasie jest uzależniona od poziomu ich wykonania. Dodatkowo spośród wyróżnionych modeli w danej klasie, wybrany zostanie najlepszy i nagrodzony medalem. Pozostałe modele zostaną nagrodzone dyplomami. Modele wyróżnione lub nagrodzone w poprzednich edycjach imprezy nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.

Od każdego uczestnika pobierana będzie opłata startowa bez względu na ilość modeli w wysokości:

Junior - 5 - pln.

Senior - 10 - pln.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. KONKURS MODELARSKI ZOSTANIE ROZEGRANY W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH :

 

KONKURS PASJONAT PROFI: KLASY

 

PR1 - modele lotnicze 1:72 i mniejsze

PR2 - modele lotnicze 1:48

PR3 - modele lotnicze 1:32 i większe

PR4 - modele pojazdów wojskowych 1:48 i mniejsze

PR5 - modele pojazdów wojskowych 1:35 i większe

PR6 - okręty wszystkie skale

 

 

MODELE KARTONOWE:

 

K1 - Samoloty śmigłowe jednosilnikowe, wszystkie skale

K2 - Samoloty śmigłowe wielosilnikowe, wszystkie skale

K3 - Samoloty odrzutowe, wszystkie skale

K4 - Śmigłowce, wszystkie skale

K5 - Szybowce, wszystkie skale

K6 - Statki i okręty, wszystkie skale

K7 - Żaglowce, wszystkie skale

K8 - Okręty podwodne, wszystkie skale

K9 - Pojazdy militarne, wszystkie skale

K10 - Pojazdy cywilne i techniczne, wszystkie skale

K11 - Pojazdy szynowe, wszystkie skale

K12 - Budowle, wszystkie skale

K13 - Figurki, wszystkie skale

 

MODELE PLASTIKOWE:

 

P1 - Śmigłowce, skala 1:48, i większe

P2 - Śmigłowce, skala 1:72 i mniejsze

P3 - Samoloty, skala 1:48, i większe

P4 - Samoloty, skala 1:72 i mniejsze

P5 - Samoloty cywilne i szybowce, wszystkie skale

P6 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:48, i większe

P7 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:72 i mniejsze

P8 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią samobieżną), skala 1:48, i większe

P9 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią samobieżną), skala 1:72 i mniejsze

P10 - Artyleria bez napędu, wszystkie skale

P11 - Okręty i statki, skala 1:400 i większe

P12 - Okręty i statki, skala 1:401 i mniejsze

P13 - Figurki, wszystkie skale

P14 - Sci-Fi i Fantasy, wszystkie skale

P15 - Pojazdy cywilne i wyścigowe, wszystkie skale

P16 - Wszystko inne, skala dowolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P17 - Scratch (modele budowane własnoręcznie od podstaw lub z bardzo znaczącą modyfikacją zestawu wyjściowego) , wszystkie skale

P18 - Dioramy, wszystkie skale

P19 – Kolekcje (min.3 modele powiązane ze sobą tematycznie), wszystkie skale

 

KONKURS JUNIOR

OJK1: modele lotnicze kartonowe (wszystkie skale)

OJK2: modele pojazdów wojskowych kartonowe (wszystkie skale)

OJK3: modele pojazdów cywilnych kartonowe (wszystkie skale)

OJK4: modele okrętowe kartonowe (wszystkie skale)

OJK5: dioramy kartonowe (wszystkie skale)

 

OJP1: modele lotnicze plastikowe (wszystkie skale)

OJP2: modele pojazdów wojskowych plastikowe (wszystkie skale)

OJP3: modele pojazdów cywilnych plastikowe (wszystkie skale)

OJP4: modele okrętowe plastikowe (wszystkie skale)

OJP5: dioramy plastikowe (wszystkie skale)

 

 

9. NAGRODY SPECJALNE

 

Poza konkursami regulaminowymi przewidziane są nagrody specjalne. Kryteria nagradzania ustala fundator nagrody. Lista wszystkich nagród specjalnych pozaregulaminowych będzie podana do 15 września 2016 r. na stronie Facebook stowarzyszenia:

 

https://www.facebook.com/pasjonatluabn?ref=hl

 

NAGRODA TEMATYCZNA

Siódma edycja festiwalu modelarskiego odbędzie się pod hasłem „BITWA O LUBAŃ 1945”. Oznacza to, że wszelkie modele przedstawiające pojazdy i żołnierzy biorących udział w lubańskiej bitwie będą miały szanse wygrać główną nagrodę specjalną. Bitwa o Lubań miała miejsce w zimie 1945 roku. Poniżej znajduje się lista sprzętu używanego podczas obie strony podczas tej potyczki:

- Jagdpanzer IV

- Sd. Kfz. 251/6

- Flakpanzer IV/III Wirbelwind

- Sturmgeschutz III

- Sd. Kfz. 165 Hummel

- Panzer IV

- StuH 42

- Jagdpanzer Hetzer 38

- haubica leH18

- Me-109,

- Fw-190 F8

- He-11

- Hs-129

-Fw-44J

 

 

 

 

 

 

 

 

- ISU 122

- SU-76

- SU-85M

- T34-85

- SU-152

- IS-2

- Kw-85

- BM-8

- BM-13

- haubica 122mm

- PE-2(39) Aircobra

- Jak-3

- La-5

- Jak-9

- Ił-2

 

Do kompetycji o nagrodę specjalną wzięte zostaną wszystkie modele pojazdów które przedstawiają sprzęt wymieniony powyżej, bez względu na okres w którym służyły (np.. każdy Me-109, lub T34-85 wzięty zostanie pod uwagę). Z kolei figurki muszą przedstawiać żołnierzy w mundurach z okresu Bitwy o Lubań.

 

 

10. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Udział w konkursie należy zgłaszać podając:

• nazwę modelu

• klasę startową

• skalę modelu

• imię i nazwisko

• miejscowość i/lub nazwę klubu

• zakres waloryzacji modelu (dodatkowo)

Zgłoszenia modeli można dokonywać internetowo do 30 września 2016r. pod adresem:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHUhalPwuoxyshaNyOZ6r4IZe0ml2MFRIc6tQLf9chV2kUQ/viewform

lub mailem na adres:

benek.karwinski@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Kartę zgłoszenia można również wypełnić i złożyć w dniu zawodów. Odpowiedni formularz można pobrać ze strony Facebook stowarzyszenia. Zgłoszenie się z wypełnionym formularzem, lub rejestracja internetowa znacząco ułatwi i przyspieszy rejestrację modeli w dniu zawodów.

Wszelkie informacje o konkursie oraz karty zgłoszeń znajdują się na stronie Facebook :

 

https://www.facebook.com/pasjonatluabn?ref=hl

 

lub pod nazwą Łużyckie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa „Pasjonat”.

 

 

11. DODATKOWE INFORMACJE

 

Uczestnik biorący po raz pierwszy udział w konkursie otrzyma paszport „Księstwa Czocha”.

 

Adres do korespondencji:

59-800 Lubań Pl. Okrzei 6

 

Kontakt:

 

Marian Karwiński

tel.602495979

e-mail: lm-karwinscy@o2.pl

 

Benedykt Karwiński

tel.883038614

e-mail: benek.karwinski@gmail.com

 

https://www.facebook.com/pasjonatluabn?fref=ts

 

lub w wyszukiwarce pt. : Łużyckie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa "Pasjonat"

 

Zakwaterowanie:

 

- www.dompodsowa.pl

- www.pensjonatkaskada.pl

- www.golis.com.pl

- www.motelluzycki.pl

- www.teczowa.com.pl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Koszaliński Pluton Modelarski podjął decyzję, że zawita w tym roku do Lubania. W sumie to nawet było łatwo ją podjąć, Lubań to poniekąd moje rodzinne strony, a w Lubaniu mieszka obecnie moja Babcia

 

A skoro już będziemy to wzorem innych konkursów pozwolimy sobie wręczyć naszą nagrodę "Pod But" za najlepszy model festiwalu zdaniem modelarzy z KPM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zrobiliście nam wielką niespodziankę:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

FESTIWAL MODELARSTWA

LUBAŃ 2016

 

VII MIĘDZYNARODOWY ŁUŻYCKI KONKURS

PLASTIKOWYCH I KARTONOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH

LUBAŃ 2016

8-9.10.2016 TRET RYNEK –SUKIENNICE

O PUCHAR STAROSTY LUBAŃSKIEGO I BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

 

NAGRODY SPECJALNE

 

 

- GRAND PRIX Festiwalu – nagroda pieniężna od Prezesa ZAKMET;

- Puchar Starosty Lubańskiego;

- Puchar Burmistrza miasta Lubań;

- Puchar Wójta Gminy Lubań;

- Puchar za model w barwach polskich;

- Nagroda specjalna Prezesa ZGiUK w Lubaniu;

- Nagroda specjalna Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu;

- Nagroda specjalna za najlepszy model przedstawiający pojazd/figurkę biorący udział w „Bitwie o Lubań 1945” od regionalisty dolnośląskiego Piotra Kucznira;

- Nagroda specjalna od www.angielskiprofesjonalnie.pl;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Poniżej znajduje się aktualizacja atrakcji podczas festiwalu:

 

SOBOTA 8 PAŹDIERNIKA

 

8.00-12.00 - przyjmowanie modeli

9.00-13.00 - warsztaty modelarskie dla dzieci

12.00-12.30 - odprawa sędziowska

13.00-17.00 - ocena modeli

17.00-20.00 - prezentacja komiksu pt. „Głupcy, dzieci i bohaterowie”, przy

współpracy Muzeum Regionalnego. Fabuła komiksu rozgrywa się podczas bitwy o Lubań. Głównymi bohaterami jest legendarny tercet - Polak, Rusek i Niemiec.

20.00 - wspólna kolacja dla uczestników konkursu

 

NIEDZIELA 9 PAŹDIERNIKA

 

od 9.00 - otwarcie wystawy dla zwiedzających

9.30-12.00 - pokaz druku 3D

10.00 - udostępnienie wyników konkursu

10.00-11.00 - zwiedzanie miasta Lubań i jego atrakcji tropami książki

„Lubań 1945 ostatnie zwycięstwo III Rzeszy

12.00 - uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie konkursu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Przedstawiciele ISMR zawitają na Wasz konkurs. Jeśli organizator pozwoli, zabierzemy ze sobą nagrodę od ISMRu, którą wręczymy za model, który wywrze na nas największe wrażenie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ok, dziękujemy:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

VII Międzynarodowy Łużycki Konkurs

Plastikowych i Kartonowych

Modeli Redukcyjnych

O PUCHAR STAROSTY LUBAŃSKIEGO

I BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ 2016

 

 

KOMUNIKAT

 

 

I. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

 

8-9.10.2016 Miejskie-Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu ul. Rynek-Sukiennice 38

 

II. ORGANIZATORZY

 

- Łużyckie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa w Lubaniu "Pasjonat"

- Starostwo Powiatowe w Lubaniu

- Urząd Miasta Lubań

- Miejski Dom Kultury w Lubaniu

- Łużyckie Centrum Rozwoju

 

III. KOMISJA SĘDZIOWSKA

 

- Sędzia Główny: - Zbigniew Fedyna

 

- Sędziowie: - Krzysztof Szeffner

- Janusz Mikicionek

- Marian Tomkiewicz

- Michał Grabowski

- Antoni Skalski

- Michal Erben

- Wojciech Kicia

- Stanisław Suchecki

- Wojciech Sokołowski

- Artur Stańczyk

- Grzegorz Mądry

- Łukasz Mańkowski

- Waldemar Okrzeja

 

 

 

 

 

IV. UWAGI KOŃCOWE

 

W konkursie brało udział:

 

- osoby;

- 231 modeli, w czym:

- 9 modeli PROFI;

- 63 kartonowych;

- 106 plastikowych w konkursie OPEN;

- 53 w konkursie JUNIOR.

 

W zawodach uczestniczyli modelarze z Czech i Polski.

 

 

V. WYNIKI KONKURSU (KOLEJNOŚĆ ALFABEETYCZNA)

 

MODELE KONKURSU PROFI

 

1. Artur Domański modelem: Mustang IV - 2 mjs.

 

2. Tadeusz Gawron modelem: HMS King George V - 1 mjs.

ORP Gom - 2mjs.

 

3. Rafał Lebioda modelem: ISU-152 - 1 mjs.

 

4. Grzegorz Mądry modelem: Su 20 - 1 mjs.

Zlin 42M - 1 mjs.

 

5. Jacek Minich modelem: B-26K - 1 mjs.

 

6. Jacek Miśkiewicz modelem: Tiger I Tiki - 1 mjs.

Tiger I S04 - 2 mjs.

 

MODELE KONKURSU OPEN

 

 

1. Tomasz Burdyka modelem: Panther G – Elary version 12 DP HJ - 1 mjs.

Sd. Kfz. 234/2 PUMA 1 SS LSSAH - wyr.

 

2. Krzysztof Cielecki modelem: Novorosijsk - wyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dariusz Fabian modelem: Orenstein & Koppel - 1 mjs.

Bofors 40 mm - 1 mjs.

Novogorod - 1 mjs.

Canet - wyr.

Katedra Frombork - wyr.

TID 27 - wyr.

Mazur - wyr.

German 10,5 - wyr.

 

4. Tomasz Golczak modelem: Star 21 - wyr.

 

5. Krystian Grzybowski modelem: Żaglowiec Le Ceurcur - wyr.

 

6. Tibor Havlicek modelem: Pozarni clun Florian - wyr.

 

7. Łukasz Hrynkiewicz modelem: Liebherr L586 - wyr.

 

8. Mariola Jarecka modelem: WALL-E - 1 mjs.

Ratusz Staromiejski - wyr.

Tie Fighter - wyr.

 

9. Jan Jerabek modelem: Tatra 815 SYKO - 1 mjs.

 

10. Adam Kaczmarek modelem: Jacht holenderski - wyr.

 

11. Remigiusz Kamiński modelem: T 34 - wyr.

 

12. Henryk Kołek modelem: SM-1 - wyr.

 

13. Martin Kozak modelem: Skoda RTO 706 CAS 25 - wyr.

 

14. Andrzej Kozłowski modelem: Focke-Achgelis Fa-330 - wyr.

F4-U Corsair - wyr.

 

15. Rafał Lebioda modelem: Morser Karl on Rail - 1 mjs.

Y-wing - wyr.

 

16. Piotr Lipiec modelem: Fiat 508 Furgon - 1 mjs.

 

17. Richard Lukacejda modelem: A10 Thunderbolt - wyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Łukasz Mańkowski modelem: Mig-23 MF -1 mjs.

U-Boot typ VIIC -1 mjs.

Fokker D VII - wyr.

Mig-15 - wyr.

 

19. Marek Matuszczak modelem: H.M.S. Granado -1 mjs.

 

20. Grzegorz Mądry modelem: EC135 -1 mjs.

AVRO Triplane -1 mjs.

Bentley 4.5 1930 -1 mjs.

Samoloty 1WW -1 mjs.

PBY 5 Catalina -1 mjs.

 

21. Jacek Miśkiewicz modelem: Opel Blitz Omnibus -wyr.

 

22. Tomas Mrazek modelem: Egyptska plachetnice -wyr.

 

23. Michał Pilz modelem: Bestia z Gorgoroth -1 mjs.

Drezyna Tatra -wyr.

USS Dallas -wyr.

10,5cm LeFh 18 -wyr.

Camel -wyr.

 

24. Janusz Poprawski modelem: Asy lotnictwa polskiego -wyr.

 

25. Dawid Różowski modelem: Pleszew T-34 -wyr.

 

26. Andrzej Serweta modelem: Jagdpanther -wyr.

 

27. Jarosław Sierko modelem: DKW Ns 350 -wyr.

Sd. Kfz. 2 Kettenkrad -wyr.

Plauen 45 -wyr.

Zima 45 - wyr.

 

28. Antoni Skalski modelem: Haubica 122 mm -wyr.

 

29. Wojciech Sokołowski modelem: TS-11 Iskra D 19 LEH -1 mjs.

KTO Rosomak -1 mjs.

9K72 „Elbrus” -wyr.

 

30. Lukas Stanislav modelem: ShKH vz. 77 DANA -wyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Artur Stańczyk modelem: Baza remontowa -1 mjs.

Mark IV -1 mjs.

Flak 40 Zwilling -1 mjs.

Lancknecht -1 mjs.

 

32. Michał Stańczyk modelem: SU85M - wyr.

Pzkpfw II ausf D - wyr.

 

33. Wojciech Staręga modelem: Me-109 G -1 mjs.

 

34. Przemysław Stelmach modelem: MH-53E -1 mjs.

T-72M1 - wyr.

 

35. Stanisław Suchecki modelem: SLT 50-3 Elefant -1 mjs.

Wz-34 - wyr.

Mercedes 600sl - wyr.

 

36. Krzysztof Szeffner modelem: AT-ST - wyr.

Tatra - wersja czechosłowacka - wyr.

Monitor rzeczny Warszawa - wyr.

Alfa - wyr.

 

37. Jacek Szpuntowicz modelem: Yamaha VX1600 -1 mjs.

Anioł 666 - wyr.

 

38. Marian Tomkiewiz modelem: Nakajima B5N2 "Kate" - wyr.

S/S Sołdek - wyr.

 

39. Milan Vechet modelem: Czech Air Force - wyr.

Zlin trener - wyr.

 

40. Vojtech Volny modelem: Lipnice - 1 mjs.

 

41. Marcin Wawrzynkowski modelem: Okręt podwodny U-3010 (typ XXI) - 1 mjs.

Samolot Akrobacyjny Zlin Z-50 - 1 mjs.

Łódź latjąca CAMS 30 - wyr.

Niszczyciel ORP Ślązak - wyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELE KONKURSU JUNIOR

 

 

1. Klaudia Boczek modelem: Wóz Drzymały - 1 mjs.

 

2. Jakub Bulfinek modelem: Vickers Medium MkII - 1 mjs.

Tatra 815 SOT - wyr.

 

3. Richard Havelka modelem: Tiger I - wyr.

 

 

4. Stanislaw Henś modelem: Nissan Skyline - wyr.

 

5. Marcel Kielar modelem: T-34 - 1 mjs.

Piłsudski - wyr.

 

6. Martin Kozak modelem: Cunningham T1 - wyr.

 

7. Krzysztof Krajewski modelem: F-14 - 1 mjs.

Marmon Herrington - 1 mjs.

Beaufighter - wyr.

Matilda - wyr.

Spitfire - wyr.

 

8. Mateusz Krauzowicz modelem: PaK-40 - wyr.

 

9. Cezary Krym modelem: Polonez Kombi - wyr.

Latarnia Czołpino - wyr.

Latarnia Kikut - wyr.

 

10. Kuba Kucharski modelem: Stug-33 - wyr.

Sturmpanzer - wyr.

T-34 1941 - wyr.

 

11. Mateusz Kucharski modelem: Cromwell Mk. IV - wyr.

T-34/76 - wyr.

Jagdpanther - wyr.

 

 

12. Szymon Kukułka modelem: Droga zajęta przez Niemców - wyr.

 

13. Jakub Luci modelem: T-54 1949 - wyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Michal Lukacejda modelem: Fokker Dreidecker - 1 mjs.

Stavby Dopravni - 1 mjs.

Astrid racers - wyr.

Vetron Blanik - wyr.

Motorova Lokomotiva - wyr.

drezyna MUV69 - wyr.

 

15. Piotr Paczkowski modelem: KV-1 - wyr.

Panzer IV Ausf. F.Z. - wyr.

 

16. Maja PaLka modelem: Zajączek na łące chrupie mlecz - wyr.

 

17. Malwina Rudnicka modelem: Honker Policja - wyr.

Tatra - wyr.

Volkswagen Garbus - wyr.

 

18. Mikołaj Smółka modelem: Jeep - wyr.

 

 

19. Jakub Smutny modelem: T-34/76 - wyr.

Tatra 815 Vega - wyr

 

 

NAGRODY SPECJALNE

 

 

GRAND PRIX festiwalu od Prezesa ZAKMET dla Grzegorza Mądrego za AVRO Triplane

 

Puchar Starosty Lubańskiego dla Janusza Poprawskiego za Asy lotnictwa polskiego

 

Puchar Burmistrza Miasta Lubań dla Grzegorza Mądrego za

Bentley 4.5 1930

 

Puchar Wójta Gminy Lubań dla Artura Domańskiego za

Mustang IV

 

Puchar za model w barwach dla Grzegorza Mądrego za

Polskich EC135

 

 

 

 

Nagroda specjalna Prezesa ZGiUK dla Martina Kozaka za

Skoda RTO 706 CAS 25

 

Nagroda specjalna Prezesa

Spółdzielni Mieszkaniowej dla Tomasza Budryki za

Panther G - early version 12 DP HJ - Normandia 44r.

Nagroda specjalna za najlepszy model

przedstawiający pojazd/figurkę biorący udział dla Wojciecha Staręgi za

w „Bitwie o Lubań 1945” od regionalisty Me-109 G

dolnośląskiego Piotra Kucznira

 

Nagroda specjalna od Inowrocławskiego Artura Stańczyka za

Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych dla Bazę Remontową

 

 

Nagroda specjalna od sklepu dla Stanisława Sucheckiego za

Hobby z Inowrocławia SLT 50-3 Elefant

za wprowadzenie sklepowego w zachwyt

 

Nagroda specjalna „Pod But” za dla Milana Vechet za

Najlepszy modela konkursu Czech Air Force

Zdaniem modelarzy z Koszalińskiego

Plutonu Modelarskiego

 

Nagroda specjalna dla Juniora od dla Krzysztofa Krajewskiego za

Seniora Jarosława Sierko Crusader

 

 

Nagroda specjalna dla Juniora od dla Krzysztofa Krajewskiego za

Seniora Jarosława Sierko Marmon Herrington

 

Nagroda specjalna od ŁSMM dla Dawida Różowskiego za

Pasjonat Pleszew T-34

 

Nagroda specjalna od ŁSMM dla Antoniego Skalskiego za

Pasjonat Haubica 122mm

Nagroda specjalna od ŁSMM dla Rafała Lebiody za

Pasjonat ISU-152

Share this post


Link to post
Share on other sites

Relacja z konkursu modelarskiego pod linkiem:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.