Jump to content
SKAYRAIDER

Imprezy Toruń 2017

Recommended Posts

Witam Wszystkich,

Dla informacji terminy imprez organizowanych w Toruniu w 2017 roku

 

20/21.maj 2017 MP Redukcyjnych Modeli Lotniczych. – Lotnisko APm w Toruniu

 

10/11.czerwiec 2017 MP Modeli Redukcyjnych klas “P” Klub “Zodiak” SM Na Skarpie

 

21/22.październik 2017 MP Kolekcji Modeli Redukcyjnych Klub “Zodiak” SM Na Skarpie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Informatory na 2017 rok.

 

XXI MISTRZOSTWA POLSKI REDUKCYJNYCH MODELI LOTNICZYCH

Klas F4 – 1A, B, C, D, Ś i SC 20/21. 05. 2017 r.

ORGANIZATOR

Toruński Klub Modelarski “Hercules”

Instytucje wspierające :

• Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Toruniu

• Aeroklub Pomorski

• SM “Na Skarpie”

• Firma „MIRAND”

• Klub „ZODIAK”

• Indywidualni sponsorzy

3.CEL MISTRZOSTW I WYSTAWY

Popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz społeczeństwa Miasta Toruń.

Wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami.

4.TERMIN I MIEJSCE:

20/21. 05. 2016 r.

Aeroklub Pomorski w Toruniu ul 4 Pułku Lotniczego 17

 

5.GRUPY WIEKOWE KONKURSU:

- Młodzik do lat 12 tu

- JUNIOR (do lat 18 tu.)

- SENIOR (powyżej lat 18 tu)

 

6.KLASY KONKURSOWE:

F4-IA 1/32 - 1/24 – J/S - samoloty

F4-IB 1/48 – J/S - samoloty

F4-IC 1/72 – M/J/S - samoloty

F4-ID 1:48 – M/J/S - dioramy

F4-ID 1:72 – M/J/S - dioramy

F4-IŚ Młodzik, Junior, Senior - bez podziału na skale – śmigłowce

S.C. – Samoloty cywilne klasa łączona

 

7. Zgłaszanie uczestnictwa

Tel. 602 394 684

e-mail - modelarze@o2.pl

8. inne

 

9. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE:

Oceny modeli dokona komisja sędziowska wg regulaminu punktowego dla modeli Plastikowych

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

 

a) W konkursie mogą uczestniczyć modelarze reprezentujący kluby modelarskie różnych organizacji, jak również modelarze nie zrzeszeni.

b) W edycji MP 2016 nie mogą startować modele które w trzech poprzednich zajęły medalowe miejsca (13/14/15)

c) Obecność nieobowiązkowa, modele mogą być dostarczone przez upoważnionych przedstawicieli.

d) Ilość modeli zgłoszonych do konkursu przez jednego zawodnika jest nieograniczona. Jednak w danej klasie zawodnik może wystawić maksymalnie dwa modele.

e) Udział w konkursie należy zgłaszać do 05.05.2017 r.

 

10. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie

Możliwość posiłków w restauracji EPTO na terenie lotniska.

Koszt noclegu ok. 45 zł za dobę.

 

Camping TRAMP : http://www.campingtramp.pl

Kujawska 14 tel. +48 (0) 666 35 99 24

FORT IV TORUŃ - ul. Chrobrego 86, 87-100 Toruń Tel./Fax: (+48 56) 655 82 36, (+48 56) 655 81 34

E-mail: biuro@fort.torun.pl

http://www.fort.torun.pl/_portal/1174566106460274da0bfa6/NOCLEGI_.html

 

Dla zwycięzców w poszczególnych klasach dyplomy i okolicznościowe medale,

dla młodzików i juniorów nagrody rzeczowe.

 

Sobota i niedziela – giełda modelarska

 

SOBOTA 20. 05. 2016 r.

9.00 - 14.00 - przyjmowanie modeli

14.30 - 20.00 - ocena modeli

 

NIEDZIELA 21. 05. 2016 r.

10.00 - 14.30 - WYSTAWA MODELI / WSTĘP WOLNY

14.30 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW i WRĘCZENIE NAGRÓD

http://www.hercules.mosir.torun.pl

 

 

 

INFORMATOR

MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

MODELI REDUKCYJNYCH KLAS ,,P’’

TORUŃ 10 - 11. CZERWIEC 2017

 

GŁÓWNI ORGANIZATORZY:

 

- ZARZĄD GŁÓWNY LOK W WARSZAWIE

- Toruński Klub Modelarski HERCULES

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie”

• PPHU „Mirage – Hobby” Warszawa

• LM i R Łódź

• Indywidualni sponsorzy

 

TERMIN ZAWODÓW:

 

10 /11. 06. 2016 r

 

MIEJSCE ZAWODÓW:

 

Klub „Zodiak” S.M. „Na Skarpie” Ul. Wyszyńskiego 6

 

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

 

Pełne zgłoszenie ekip z wykazem zawodników, modeli, klas należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2017 R.

z dopiskiem MISTRZOSTWA POLSKI

 

Tel: 603 597 159 lub : marsmiara@poczta.onet.pl

Tel: 601 394 684 lub : modelarze@o2.pl

Zakwaterowanie:

Camping TRAMP : http://www.campingtramp.pl Kujawska 14 tel. +48 (0) 666 35 99 24

FORT IV TORUŃ - ul. Chrobrego 86, 87-100 Toruń Tel./Fax: (+48 56) 655 82 36, (+48 56) 655 81 34

E-mail: biuro@fort.torun.pl

http://www.fort.torun.pl/_portal/1174566106460274da0bfa6/NOCLEGI_.html

Koszt noclegu ok. 45zł/doba

 

Wyżywienie sędziów i zawodników podczas zawodów we własnym zakresie.

 

CEL MISTRZOSTW

 

Zawody są przeprowadzane w ramach kalendarza Imprez Modelarskich Ligi Obrony Kraju - CKM.

Celem ich jest wyłonienie poprzez sportową rywalizację zawodników, którym nadaje się tytuł Mistrza Polski w klasach modelarskich - określonych przez regulamin Sekcji LOK .

Rywalizacja zawodników utrzymywana w duchu sportowej walki pozwala na podnoszenie kwalifikacji modelarskich i politechnicznych. Jednocześnie pozwala na propagowanie wśród młodzieży wiadomości z zakresów historii uzbrojenia i rozwoju techniki , oraz politechnicznych i wojskowych.

Jednocześnie przy zestawieniu międzynarodowym pozyskanie wiadomości z zakresu poziomu modelarstwa w krajach sąsiednich z Polską.

 

Regulamin Zawodów

 

Podstawą rozgrywania zawodów w randze Mistrzostw Polski jest Regulamin Imprez Modelarskich LOK na rok 2017 zatwierdzany na posiedzeniu Centralnej Komisji Modelarstwa LOK.

System oceny i naliczania punktów i podziały na klasy zawodnicze - według Statutu Sekcji według analizy Zarządu Sekcji Modeli Plastikowych i Regulaminu LOK na rok 2017.

 

Tytuły i Nagrody

 

Każdy zawodnik , który zajmie swym modelem I,II, III miejsce w rozgrywanej klasie uzyska tytuł Mistrza i dwa tytuły Vice - mistrzów Polski Redukcyjnych Modeli Plastikowych, medal wraz z dyplomem. Dla I- go miejsca nagroda w postaci modelu ufundowanego przez PPHU „Mirage – Hobby”.

W klasyfikacji drużynowej zostaną wręczone puchary dla pierwszych trzech miejsc i dyplomy dla wszystkich startujących drużyn.

UWAGA:

1. Dla najlepszego modelu wybranego przez zwiedzającą publiczność został ufundowany PUCHAR Prezesa SM Na Skarpie

 

Protesty

Protest do wyniku oceny sędziowskiej, lub innych postanowień sędziowskich musi być zgłoszony zgodnie z regulaminem ( ½ godziny od ogłoszenia wyników) i poparty opłatą w

wysokości 50,00 PLN.

 

Ocena modeli

 

Ocena wszystkich modeli zostanie przeprowadzona przez 5-osobową grupę sędziowską; 3 sędziów etatowych + 3 aplikantów ( + zatwierdzenie ostatnio zdobytych uprawnień sędziowskich z klasą III lub chęcią zdobycia wyższych uprawnień sędziowskich. ) . Akceptacja przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej przy CKM. Prosimy o zgłoszenie się sędziów ( lub – sędziów aplikantów ) pragnących podwyższyć kwalifikacje do Kierownika Mistrzostw w celu ustalenia składu Komisji Oceny.

 

Przy ocenie modeli nie wymagane jest przebywanie zawodnika ( zalecane jest, aby modelarz bronił oceny swego modelu w obecności sędziów, lecz wykonawcę modelu może zastąpić instruktor lub opiekun modelu). Brak dokumentacji modelu i wykazu zmian w modelu waloryzowanym spowoduje utratę maksymalnie 10 punktów.

 

Oficjalny komunikat o ocenie modeli zostanie wywieszony na 2 godziny przed zakończeniem Imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia zmian czasowych w przeprowadzaniu imprezy, jak również zmian w obsadzie sędziowskiej, spowodowanymi innymi czynnikami.

 

O zmianach będzie informowana całość uczestników imprezy.

 

PROGRAM ZAWODÓW

 

( Sobota) 10.06.2017)

08:30 – 11:00 Dodatkowe przyjmowanie modeli- po wcześniejszym zgłoszeniu u organizatora

10:00 – 11:00 Otwarcie Mistrzostw Polski

11:30 – 14:00 Ocena modeli.

15:00 – 19:30 Ocena modeli

 

( Niedziela) 11.06.2017)

08:30 – 10:00 Końcowa ocena modeli lub posiedzenie Zarządu Sekcji i modelarzy

12:00 Oficjalne ogłoszenie wyników

12:30 – 13:00 Rozpatrzenie ewentualnych protestów

13:30 – 14:30 Uroczyste zakończenie Mistrzostw Polski

15,00 Wydawanie modeli

 

UWAGA:

 

1. W przypadku większej ilości protestów lub innych utrudnień technicznych godzina zakończenia Mistrzostw Polski może być przesunięta.

2. Modele, które zajęły I, II i III miejsce w Mistrzostwach Polski w 2014, 2015, 2016 r. nie mogą startować w MISTRZOSTWACH – 2017 roku.

 

Opłaty Startowe:

Opłata dla seniora:

Pierwszy model w klasie : -20,00 PLN. Drugi i każdy następny model w klasie : - bez opłaty.

Opłaty dla juniora:

Pierwszy model w klasie : - 15,00 PLN Drugi i każdy następny model w klasie: - bez opłat.

Opłata dla młodzika do 12 roku nie będzie pobierana!!. ( LEGITYMACJA UCZNIOWSKA )

 

Zawodnik ma prawo do wystawienia trzech modeli w każdej klasie z dowolną ilością klas !!

 

 

KLASY MISTRZOSTW POLSKI 2017

 

1. Pojazdy kołowe 1:35 j/s

2. Pojazdy kołowe 1:72 j/s

3. Pojazdy gąsienicowe 1:35 j/s

4. Pojazdy gąsienicowe 1:72 j/s

5. Artyleria z napędem 1:35 j/s

6. Artyleria z napędem 1:72 j/s

7. Artyleria bez napędu 1:35 j/s

8. Artyleria bez napędu 1:72 j/s

9. Pojazdy szynowe wszystkie skale - bez podziału wiekowego

10. Okręty ( o napędzie mechanicznym ) wszystkie skale - j/s

11. Żaglowce wszystkie skale - bez podziału wiekowego

12. Pojazdy kołowe i gąsienicowe 1:48 j/s

13. Motocykle wszystkie skale - bez podziału wiekowego

14. Figurki wszystkie skale - bez podziału wiekowego

15. Pojazdy cywilne - wszystkie skale - bez podziału wiekowego

16. Dioramy - lądowe ; – bez podziału wieku

 

Podczas MP klas „P” zostanie rozegrany festiwal modelarski

dla młodzików, juniorów i seniorów

 

 

W klasach:

 

1. Modele lotnicze

1:72 – bez podziału wiekowego

1:48 - bez podziału wiekowego

1:24/32 - bez podziału wiekowego

Modele śmigłowców – wszystkie skale

 

2. Modele kartonowe

Lotnicze

Pojazdy

Okręty

żaglowce

 

3. Klasa SF – wszystko

 

Organizator przewiduje podział na młodzik, junior, senior w zależności

od ilości zgłoszonych modeli w danej kategorii

 

Patronat medialny - RADIO GRA

 

ZAPRASZAMY !!!

 

 

XIX OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI

KOLEKCJI MODELI REDUKCYJNYCH

Październik 21/22.10.2017 r.

 

1.ORGANIZATOR

Toruński Klub Modelarski „Hercules”

 

2.INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

• Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Toruniu

• Aeroklub Pomorski

• Klub „Zodiak” S.M. „Na Skarpie”

• S.M. „Na Skarpie”

• Firma „MIRAND”

• Firma „Stal-Pol”

• Indywidualni sponsorzy

 

3.CEL KONKURSU

Popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz społeczeństwa

Miasta Toruń. Wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami

Promowanie Miasta Torunia.

4.TERMIN I MIEJSCE

21.10.2016r. – 22.10.2016r.

Klub „Zodiak” S.M. „Na Skarpie”,

Ul. Wyszyńskiego 6

 

5.GRUPY WIEKOWE KONKURSU

• Młodzik (do lat 12-tu.

• JUNIOR (do lat 18-tu)

• SENIOR (powyżej 18-tu lat)

6.KLASY KONKURSOWE

• F4-1B - LOTNICZE 1:48 i większe (Junior/Senior)

• F4-1C - LOTNICZE 1:72 (Junior/Senior)

• Ś – ŚMIGŁOWCE (wszystkie skale, bez podziału wiekowego)

• IIB1 - POJAZDY WOJSKOWE 1:48 – 1:35 (Junior/Senior)

• IIB2 - POJAZDY WOJSKOWE 1:72 (Junior/Senior)

• II A1B - ARTYLERIA BEZ WŁASNEGO NAPĘDU 1:48 - 1:35 (Junior/Senior)

• II A2B - ARTYLERIA BEZ WŁASNEGO NAPĘDU 1:72 (Junior/Senior)

• II A1Z - ARTYLERIA Z WŁASNYM NAPĘDEM 1:48 - 1:35 (Junior/Senior)

• II A2Z - ARTYLERIA Z WŁASNYM NAPĘDEM 1:72 (Junior/Senior)

• PC - POJAZDY CIĘŻAROWE (wszystkie skale, bez podziału wiekowego)

• PO - POJAZDY OSOBOWE (wszystkie skale, bez podziału wiekowego)

• PS - POJAZDY SPECJALE (wszystkie skale, bez podziału wiekowego)

• M – MOTOCYKLE (wszystkie skale, bez podziału wiekowego)

• F1 – FIGURKI SCI-FI/FANTASY (wszystkie skale, bez podziału wiekowego)

• F2 – FIGURKI HISTORYCZNE (wszystkie skale, bez podziału wiekowego)

• D1 - WINIETY I DIORAMY 1:35 (bez podziału wiekowego)

• D2 - WINIETY I DIORAMY 1:72 (bez podziału wiekowego)

• O1 - OKRĘTY 1:350 (bez podziału wiekowego)

• O2 - OKRĘTY 1:700 (bez podziału wiekowego)

• PSZ - POJAZDY SZYNOWE (wszystkie skale, bez podziału wiekowego)

• KF - FANTASTYKA (wszystkie skale, bez podziału wiekowego)

 

 

7. ZASADY OCENY

Ocena wg regulaminu punktowego.

Ewentualne zmiany zasad oceny po konsultacji z sędzią głównym, technicznym i organizatorem

8. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE we własnym zakresie

Camping TRAMP : http://www.campingtramp.pl Kujawska 14 tel. +48 (0) 666 35 99 24

FORT IV TORUŃ - ul. Chrobrego 86, 87-100 Toruń Tel./Fax: (+48 56) 655 82 36, (+48 56) 655 81 34

E-mail: biuro@fort.torun.pl

http://www.fort.torun.pl/_portal/1174566106460274da0bfa6/NOCLEGI_.html

Koszt noclegu ok. 45zł/doba

 

9. ZGŁASZANIE UCZEŃSTWA

05.10.2017 r. mail: modelarze@o2.pl

 

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• W konkursie mogą uczestniczyć modelarze reprezentujący kluby modelarskie różnych

organizacji, jak również modelarze niezrzeszeni.

• Obecność jest nieobowiązkowa. Modele mogą być dostarczone przez upoważnionych przedstawicieli.

• Minimalna ilość modeli w kolekcji minimum to 3 modele.

• Ilość kolekcji zgłoszonych przez 1 zawodnika jest nieograniczona.

• Do kolekcji wystarczy dołączyć instrukcje montażu poszczególnych modeli.

• Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają dyplomy i medale.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

 

ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ NAGRODY SPECJALNE!!!

 

SOBOTA 21.10.2017 r.

9.00 – 15.00 – przyjmowanie modeli

15.30 – 22.00 – ocena modeli

 

NIEDZIELA 22.10.2017 r.

10.00 – 14.30 – wystawa modeli (wstęp wolny)

14.30 – ogłoszenie wyników

http://www.hercules.mosir.torun.pl

 

 

 

ZAPRASZAMY !!

Share this post


Link to post
Share on other sites
XXI MISTRZOSTWA POLSKI REDUKCYJNYCH MODELI LOTNICZYCH

Kolejny rok i kolejny raz pytania:

1. Kto upoważnia organizatora imprezy do używania nazwy MISTRZOSTWA POLSKI ?

2. Gdzie można zweryfikować, czy używanie określenia MISTRZOSTWA POLSKI jest zasadne ?

 

Oceny modeli dokona komisja sędziowska wg regulaminu punktowego dla modeli Plastikowych

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

3. Gdzie można zapoznać się z "regulaminem punktowym dla modeli Plastikowych"

 

MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

MODELI REDUKCYJNYCH KLAS ,,P’’

TORUŃ 10 - 11. CZERWIEC 2017

4. Kto upoważnia organizatora imprezy do używania nazwy MISTRZOSTWA POLSKI ?

5. Gdzie można zweryfikować, czy używanie określenia MISTRZOSTWA POLSKI jest zasadne ?

 

Regulamin Zawodów

 

Podstawą rozgrywania zawodów w randze Mistrzostw Polski jest Regulamin Imprez Modelarskich LOK na rok 2017 zatwierdzany na posiedzeniu Centralnej Komisji Modelarstwa LOK.

System oceny i naliczania punktów i podziały na klasy zawodnicze - według Statutu Sekcji według analizy Zarządu Sekcji Modeli Plastikowych i Regulaminu LOK na rok 2017.

6. Proszę o wskazanie miejsca gdzie można zapoznać się z "ww. regulaminem.

 

Pierwszy model w klasie : -20,00 PLN. Drugi i każdy następny model w klasie : - bez opłaty.

Opłaty dla juniora:

Pierwszy model w klasie : - 15,00 PLN Drugi i każdy następny model w klasie: - bez opłat.

7. Tu nie mam pytań chcę tylko zwrócić uwagę, bo to rzadki zapis, że jeżeli zawodnik wystawia modele w kilku klasach to wnosi odpowiednią liczbę opłat.

 

KLASY MISTRZOSTW POLSKI 2017

Tu znów te same pytania:

8. Kto upoważnia organizatora imprezy do używania nazwy MISTRZOSTWA POLSKI ?

9. Gdzie można zweryfikować, czy używanie określenia MISTRZOSTWA POLSKI jest zasadne ?

 

XIX OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI

KOLEKCJI MODELI REDUKCYJNYCH

Tu znów te same pytania:

10. Kto upoważnia organizatora imprezy do używania nazwy MISTRZOSTWA POLSKI ?

11. Gdzie można zweryfikować, czy używanie określenia MISTRZOSTWA POLSKI jest zasadne ?

 

Ocena wg regulaminu punktowego.

Ewentualne zmiany zasad oceny po konsultacji z sędzią głównym, technicznym i organizatorem

12. Gdzie można zapoznać się z "regulaminem punktowym"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.