Jump to content

V ŚWIĘTOKRZYSKI FESTIWAL MODELI REDUKCYJNYCH / TLL / MKE


Recommended Posts

Po naszych ostatnich zawirowaniach z organizacją Festiwalu chcemy Was powiadomić, że jednak powracamy w tym roku! Tak, tak, oznacza to, że udało nam się ocalić Festiwal dzięki nieocenionej pomocy Targi Kielce S.A.. Powracamy w formie nieco odmienionej, bo w towarzystwie aż dwóch wydarzeń - Targi Lotnictwa Lekkiego oraz Model Kit Expo (Targi Modelarstwa Redukcyjnego)! Szczegóły na plakacie, za który oczywiście jak zwykle dziękujemy Sylwii M. ;)

 

PLAKAT W LEPSZEJ ROZDZIELCZOŚCI DO POBRANIA: https://www.dropbox.com/s/4u3hnx7xd4ih9o9/TARGI%20KIELCE22jpg.jpg?dl=0

 

REGULAMIN DO POBRANIA: https://www.dropbox.com/s/b5b0dll6do1h87l/regulamin_poprawiony2.odt?dl=0

 

KLASY MODELI DO POBRANIA: https://www.dropbox.com/s/bl2k5k3rkhtcouv/Kategorie_modeli_2017.odt?dl=0

 

JGSzNfL.jpg?2

 

REGULAMIN V ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FESTIWALU MODELI REDUKCYJNYCH

Dotyczy modeli plastikowych, żywicznych i kartonowych oraz konkursu „Świętokrzyski Sabat Modeli”.

 

I. Organizatorzy

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych w Kielcach i Targi Kielce.

 

II. Cel Festiwalu

Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego, nauki, techniki i historii wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego. Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami. Zachęcanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz promowanie walorów Kielc i województwa świętokrzyskiego.

 

III. Harmonogram Festiwalu:

 

Sobota 7 października 2017:

9.00 - 14.00 przyjmowanie modeli

9.00 - 15.30 giełda modelarska

16.00 rozpoczęcie pracy komisji sędziowskiej

Niedziela 8 października 2017:

9.00 - 12.30 wystawa pokonkursowa

9.00 - 12.30 giełda modelarska

13.00 uroczyste zakończenie Festiwalu i wręczanie nagród

Około 14.00-14.30 odbiór modeli.

 

Uwaga! Wcześniejsze wydawanie modeli odbędzie się za zgodą organizatorów. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie organizatorów. Przy odbiorze modeli uczestnicy zobowiązani są okazać kartę startową ze swoim nazwiskiem i nazwą modelu.

 

IV. Warunki uczestnictwa w Festiwalu i ocena modeli.

1. Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wyłącznie elektroniczna rejestracja modeli. Prosimy o bardzo poważne potraktowanie tego sposobu rejestracji. Termin zgłaszania modeli mija 4.10.2017 roku o godzinie 22:00.

2. Rejestracja poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej na miejscu w dniu Festiwalu (tj. w sobotę 7 października 2017 roku w godzinach 9.00 - 14.00) jest możliwa wyłącznie w bardzo wyjątkowych przypadkach. Karty startowe nie będą udostępniane w dniu Festiwalu.

3. Do Festiwalu będą przyjmowane modele dostarczone do budynku Targów Kielce, ulica Zakładowa 1 w sobotę 7 października 2017 roku, w godzinach 9.00 - 14.00.

4. Uczestnik Festiwalu może zgłosić dowolną ilość modeli w każdej klasie startowej. Wyróżniony będzie tylko jeden model tego uczestnika w danej klasie.

5. Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie prawo do zmiany/łączenia klas modeli lub nie rozegrania klasy w przypadku braku odpowiedniej liczby modeli w danej klasie(wymagane minimum, to 3 modele w danej klasie) - DOTYCZY TYLKO SENIORÓW !

6. Dokumentacja modelarska jest wymagana jedynie dla konkursu „Świętokrzyski Sabat Modeli” - modele wykonane na podstawie dokumentacji źródłowej, gdzie instrukcja montażu i malowania jest jej najprostszą formą.

7. Ocena pozostałych modeli (w tym również kartonowych) odbędzie się na zasadzie „podoba się - nie podoba się”.

8. Organizatorzy nie przewidują podziału na modele wykonane w postaci Standard (prosto z pudełka, z zestawu kartonowego) i Open (waloryzowane)

9. Ocena komisji sędziowskiej jest ostateczna.

10. Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny.

11. Opłaty startowe - przy odbiorze kart startowych modeli zgłoszonych drogą elektroniczną lub uczestnik wnosi opłatę:

senior - 10 zł od osoby

junior - 5 zł od osoby

młodzik - zwolniony z opłaty.

Wniesione opłaty upoważniają uczestników Festiwalu do wejścia na Targi Lotnictwa Lekkiego (opłata jest jednocześnie „biletem” na TLL). Rodzic lub opiekun prawny uczestnika festiwalu z kategorii JUNIOR/MŁODZIK oraz giełdy modelarskiej jest zwolniony z opłaty za zwiedzanie Targów Lotnictwa Lekkiego.

 

12. Giełda modelarska - opłaty za stoiska targowe:

stół o wymiarach 280x70 - 200 zł

stół o wymiarach 160x80 - 100 zł

Prosimy o poinformowanie organizatorów o zarezerwowaniu stoiska targowego do dnia 22 września 2017 r. pod adresem e-mail:stowarzyszenie.kielce@wp.pl oraz wpłatę opłaty za stoisko targowe do dnia 30 września 2017. Formularz zgłoszenia stoiska i numer konta zostaną przesłane w chwili poinformowania organizatorów o rezerwacji.

 

Wstęp wolny dla zwiedzających wystawę modeli w ramach V Świętokrzyskiego Festiwalu Modeli Redukcyjnych oraz na Model Kit Expo.

 

 

Zwiedzający Targi Modelarskie, uczestnicy i zwiedzający Festiwal mogą skorzystać z parkingu przy Targach Kielce - miejsce parkingowe 10 zł.

 

Zainteresowani miejscem noclegowym proszeni są o kontakt:

tel. (+4841) 365 12 37 lub e-mail: kubicka.anna@targikielce.pl

tel. (+4841) 365 12 82 lub e-mail: wychowaniec.karolina@targikielce.pl

 

______________________________________________________________

 

Klasy modeli plastikowych i żywicznych:

SENIOR – modelarze, którzy ukończyli 18 lat

 

Lotnictwo

Samoloty wojskowe z napędem śmigłowym:

S1A - 1/32 i większe

S1B - 1/48

S1C – 1/72

S1D – 1/100-1/144

 

Samoloty wojskowe z napędem odrzutowym i rakietowym:

S2A - 1/32 i większe

S2B - 1/48

S2C - 1/72

S2D – 1/100-1/144

 

Samoloty cywilne:

S3 - bez podziału na skalę

 

Helikoptery wojskowe

H1 - bez podziału na skalę

 

Helikoptery cywilne i służb ratowniczych:

H2 - bez podziału na skalę

 

Pojazdy, w tym artyleria samobieżna:

Pojazdy wojskowe gąsienicowe:

PG1 - 1/35 i większe

PG2 - 1/48

PG3 - 1/72 i mniejsze

 

Pojazdy wojskowe kołowe:

PK1 - 1/35 i większe

PK2 - 1/48

PK3 - 1/72 i mniejsze

 

Pojazdy cywilne - osobowe, sportowe, ciężarowe:

PC - bez podziału na skalę

 

Artyleria bez własnego napędu:

A - bez podziału na skalę

 

Figurki i popiersia-bez podziału na skalę:

F1 - Figurka konna

F2 - Figurka piesza

F3 - Figurka fantasy

F4 – Popiersia

 

Dioramy-bez podziału na skalę:

D1 - Diorama lądowa

D2 - Diorama lotnicza

D3 - Diorama morska

Statki i okręty

SO - Statki i okręty-bez podziału na skalę

 

Motocykle

M - Motocykle bez podziału na skalę

 

 

Psz - Pojazdy szynowe bez podziału na skalę

R - Modele pojazdów, lotnicze, morskie rozbite, uszkodzone, opuszczone przez załogę, wraki-bez podziału na skalę

Inne – Wszystko co nie podpada pod resztę kategorii

Sci-fi – modele science-fiction

 

Junior – modelarze, którzy ukończyli 13 lat

JS-1 - Samoloty z napędem śmigłowym – 1/72 i mniejsze

JS-1a - Samoloty z napędem śmigłowym – 1/48 i większe

JS-2 - Samoloty z napędem odrzutowym – 1/72 i mniejsze

JS-2a - Samoloty z napędem odrzutowym – 1/48 i większe

 

JH - Helikoptery – bez podziału na skalę

 

JPK-1 - Pojazdy wojskowe kołowe – 1/72 i mniejsze (w tym artyleria samobieżna)

JPK-2 - Pojazdy wojskowe kołowe – 1/48 i większe (w tym artyleria samobieżna)

JPG-1 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe – 1/72 i mniejsze (w tym artyleria samobieżna)

JPG-2 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe – 1/48 i większe (w tym artyleria samobieżna)

 

JA - Artyleria (bez własnego napędu) – bez podziału na skalę

 

JPC - Pojazdy cywilne – osobowe, sportowe, ciężarowe – bez podziału na skalę

 

JF-1 - Figurka piesza – bez podziału na skalę

JF-2 - Figurka konna – bez podziału na skalę

JF-3 - Figurka fantasy – bez podziału na skalę

 

JM - Motocykle – bez podziału na skalę

 

JS/O - Statki i okręty – bez podziału na skalę

 

JD - Dioramy (wszystkie rodzaje bez podziału na skalę)

JPsz - Pojazdy szynowe – bez podziału na skalę

Inne – Wszystko inne co nie podpada pod resztę kategorii

Sci-fi – Modele science - fiction

 

Dodatkowo dla juniorów zostaną przyznane puchary z cyklu „Najlepszy z najlepszych” dla następujących kategorii:

1. Najładniejszy model lotniczy

2. Najładniejszy pojazd wojskowy

3. Najładniejszy pojazd cywilny

4. Najładniejsza figurka

5. Najładniejszy statek/okręt

6. Najładniejsza diorama

 

Młodzik – do 12 roku życia włącznie

ML – Lotnictwo – bez podziału na skalę

MP – Pojazdy (wojskowe, cywilne, motocykle) bez podziału na skalę

MF – Figurki i popiersia ( w tym fantasy )– bez podziału na skalę

MSO – Statki i okręty – bez podziału na skalę

MD – Dioramy (wszystkie rodzaje) – bez podziału na skalę

KR – Kategoria Rodzinna, czyli wszystkie rodzaje modeli wykonane przy współudziale rodzica. Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska rodzica obok imienia i nazwiska dziecka.

Inne – Wszystko co nie podpada pod resztę kategorii

Sci-fi – modele science - fiction

 

Dodatkowo dla młodzików zostaną przyznane puchary z cyklu „Najlepszy z najlepszych” dla następujących kategorii :

1. Najładniejszy model lotniczy

2. Najładniejszy pojazd wojskowy

3. Najładniejszy pojazd cywilny

4. Najładniejsza figurka

5. Najładniejszy statek/okręt

6. Najładniejsza diorama 

 

Modele kartonowe –bez podziału na junior i senior

KS-1 - Samoloty wojskowe tłokowe

KS-2 - Samoloty wojskowe odrzutowe

KS-3 - Samoloty cywilne

KH - Helikoptery

KPKW - Pojazdy kołowe wojskowe

KPGW -Pojazdy gąsienicowe wojskowe

KPC - Pojazdy cywilne

KB - Budowle

KŻ - Żaglowce

KON - Okręty nawodne (w tym cywilne)

KOP - Okręty podwodne

Inne - wszystko co nie podpada pod resztę kategorii

Sci-fi - modele science-fiction

 

Konkurs „Świętokrzyski Sabat Modeli”– modele wykonane na podstawie dokumentacji źródłowej. Najprostszą formą dokumentacji może być instrukcja montażu i malowania modelu załączona do zestawu. Modele bez podziału na skalę.

1. Model samolotu z napędem śmigłowym

2. Model samolotu z napędem odrzutowym/rakietowym

3. Model śmigłowca

4. Model wojskowego pojazdu kołowego

5. Model wojskowego pojazdu gąsienicowego

6. Model pojazdu cywilnego (samochód osobowy, samochód ciężarowy, motocykl)

7. Model statku/okrętu

 

 

Informacje dotyczące nagród specjalnych będą pojawiały się w miarę pozyskiwania sponsorów.

Przypominam, że kontynuujemy konkurs na najładniejszy czołg z cyklu „Słynne czołgi II wojny światowej” – w tym roku czas na Shermana.

Będzie również rozegrany, podobnie jak w ubiegłym roku, konkurs na najładniejszy myśliwiec Wielkiej Wojny.

W ubiegłym roku zainicjowaliśmy „Galerię Mistrzów”. Ze względu na pozytywny odzew będziemy ją kontynuować i mamy nadzieję, że zaprezentują się kolejni Wielcy i Znani… mogą być też mniej znani, ale utytułowani, będzie okazja na promocję!! Przypominam, że chodzi o prezentację własnego dorobku modelarskiego tego, z którego jesteście najbardziej dumni. Czekajcie na swoje zaproszenia.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

SUPER

Bardzo się cieszę, że kielecka impreza jednak się odbędzie. Chodziły o tym słuchy już w Krakowie.

 

Pytanie: Karolu, jak będzie wyglądała sprawa wejścia na Festiwal ? Rozumiem, że będzie on na terenie Targów Kielce.

Link to post
Share on other sites

Regulamin przeczytałem

Pytałem o sposób wejścia na Festiwal (i Model Kit Expo).

Jeżdżę do Kielc regularnie (targi branżowe z racji wykonywanego zawodu). Dla zwiedzających znam tylko dwa wejścia i oba zabezpieczone "kręciołkami" jak w metrze.

Chodzi mi o to, czy wejście na imprezę będzie bezproblemowe ? W końcu równolegle będą się odbywać regularne targi, na które zazwyczaj trzeba mieć wejściówkę lub wykupić bilet.

Link to post
Share on other sites

Sorry Jacku, tak na gorąco odpisałem. O sposobie wejścia na Festiwal, Expo i TLL uczestników Festiwalu też jest napisane. Uczestnicy Festiwalu i sprzedający na giełdzie modelarskiej będą mieli odpowiednie identyfikatory.

Link to post
Share on other sites

Nawet gdybym miał tylko model ze starych gazet wystawić, to się zjawię. Bardzo się cieszę Karol że się udało Wam zorganizować jeden z lepszych konkursów na jakich bywam. Krzycho Ceforski jednak miał dobre informacje o konkursie. Super!!!

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

Mała zmiana do punktu 12.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA GIEŁDĘ MODELARSKĄ (KWOTY BEZ ZMIAN)

 

Prosimy o zarezerwowanie stoiska targowego do dnia 22 września 2017 poprzez formularz zgłoszeniowy oraz wpłatę do dnia 30 września. Formularz należy przesłać na

-adres e-mail (skan): potocki.tomasz@targikielce.pl,

-pocztą na adres: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

-lub faksem.

Wraz z formularzem należy przesłać potwierdzenie wpłaty. Numer konta jest podany na formularzu. Po otrzymaniu dokumentów TK wyśle na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

FORMULARZ: https://www.dropbox.com/s/pchloiyqww2f00u/MKE_2017_gie%C5%82da_modelarska.pdf?dl=0

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Poniżej linki do rejestracji modeli. Jedna ankieta to rejestracja podstawowa, a druga - na konkurs "Świętokrzyski Sabat Modeli" (modele wykonane na podstawie dokumentacji źródłowej. Najprostszą formą dokumentacji może być instrukcja montażu i malowania modelu załączona do zestawu. Modele bez podziału na skalę).

PS. Pamiętajcie, że model w Sabacie nie może być już modelem festiwalowym.

⬇️

tutaj modele plastikowe, żywiczne jaki i kartonowe we wszystkich kategoriach wiekowych:

https://docs.google.com/forms/d/1MKWIs4aBUHfBOvLH2yN2LRWZiEZbqDiDvVm-wG_FR_c/edit

⬇️

Sabat

https://docs.google.com/forms/d/1JoxQ44IxCuC0U1HrEwHtEgflxRNmAu9E8yZ4wCg3l1k/edit?usp=sharing

W razie pytań czy problemów z rejestracją kontaktujcie się na facebooku z Kasią https://www.facebook.com/aksnisugaj

Coś pilnego i związanego z rejestracją? Dzwońcie - 512 020 776

UWAGA - UWAGA - UWAGA - PRZECZYTAJCIE

Rejestracja na miejscu nie jest przewidywana, będą bardzo duże trudności z zarejestrowaniem się w inny sposób niż przez ankiety, dlatego z całego serca prosimy Was, rejestrujcie się elektronicznie!

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites

Mamy już pierwszych sponsorów nagród specjalnych

- ToRo Model - najciekawsza figurka polska,

 

- Japan Cup (ŚSMR) - najlepszy model japoński,

 

- Artur Domański - samolot brytyjski z okresu II wojny

światowej (nagrody dla kat. wiekowych junior i młodzik),

 

- Puchar prezesa ŚSMR - najlepszy samolot 20-lecia międzywojennego,

 

- Beck-RMK - Dariusz Beck - najlepszy pojazd z okresu I wojny światowej,

 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Ociesękach (Osp Ociesęki) - model strażacki,

 

- Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach - sprzęt na wyposażeniu wojska polskiego po 1989,

 

- Klub Modelarski KPM Tora Pribor (Czechy), Vladimír Vaňásek - nagroda za najlepszy model samolotu w kamuflażu tygrysim,

 

- MOPR Kielce, Pan Ryszard Sowa - model samolotu odrzutowego

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites

UWAGA ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA MODELI

Ze względów technicznych musimy troszeczkę przesunąć godziny przyjmowania modeli w sobotę 7 października

 

NOWE GODZINY: 8:00 - 13:00

 

Pamiętajcie o rejestracji elektornicznej Link do rejestracji znaduje się tutaj w poście powyżej oraz na fejsbuku i www.ssmr.pl

Link to post
Share on other sites

Mamy dla Was kilka "świeżynek"

Sklep modelarski Slupeks z Torunia (https://www.facebook.com/Slupeks-sklep-modelarski-390630784330625/?fref=mentions) będzie obecny w Kielcach, bardzo dziękujemy ;)

http://slupeks.pl/

Pojawią się u nas głównie z zestawami konstrukcyjnymi.

http://slupeks.pl/tronico-zestawy-konstrukcyjne-c-336.html

 

Ponadto będzie również obecna firma VBF Group FERRARA - VENTURINA (Włochy)!

Przedstawi świetną kolejkę, którą niejednokrotnie wystawiali na swoich targach włoskich (Verona, Genua etc) jak i zagranicznych np. Kolonia-Niemcy.

Zobaczcie filmiki!

 

Ciąg dalszy nastąpi...

Link to post
Share on other sites

Ciekawym wydarzeniem w październikowy weekend będzie również obecność Kół Naukowych z wielu uczelni technicznych w kraju.

Przedstawią one bardzo innowacyjne rozwiązania dot. bezzałogowych statków powietrznych własnej konstrukcji.

Będą to Koła Naukowe z :

1. Akademicki Klub Lotniczy PP - https://www.facebook.com/akademicki.klub.lotniczy/?fref=mentions

 

2. Euroavia Rzeszow - https://www.facebook.com/euroavia.rzeszow/?fref=mentions

 

3. Akademicki Klub Lotniczy PWr - https://www.facebook.com/AKL.PWr/?fref=mentions

 

4. Koło Naukowe Lotników - https://www.facebook.com/knl.pw/?fref=mentions

 

5. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (KNAvi) - https://www.facebook.com/wsosp/?fref=mentions

 

6. SAE AeroDesign Warszawa (Politechnika Warszawska) - https://www.facebook.com/SMKN.SAE.PW/?fref=mentions

Link to post
Share on other sites

W naszym wydarzeniu wezmą udział goście specjalni, którzy wygłoszą prelekcje, a będą to m.in:

✈️ Pan Łukasz Wójcik - szybowcowy Mistrz Europy i Wicemistrz Świata,

 

✈️ Pan Jerzy Makuła - siedmiokrotny indywidualny Mistrz Świata w akrobacji szybowcowej, ośmiokrotny Mistrz Świata w drużynie,

 

✈️ Pan Jurij Jakowlew- założyciel i konstruktor samolotów firmy Aeroprakt, były konstruktor w firmie Antonov.

 

 

Odwiedzajcie również Targi Lotnictwa Lekkiego na facebooku, tam również sporo informacji o atrakcjach, które czekają na Was na naszej imprezie w październiku. No i oczywiście dołączajcie do wydarzenia na fb - https://goo.gl/91uzbv Zapraszajcie znajomych!

Do zobaczenia!

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Przedstawiamy zbiorczą listę sponsorów

-ToRo Model - najciekawsza figurka polska,

 

-Japan Cup (ŚSMR) - najlepszy model japoński,

 

-Artur Domański - samolot brytyjski z okresu II wojny

światowej (nagrody dla kat. wiekowych junior i młodzik),

 

-Puchar prezesa ŚSMR - najlepszy samolot 20-lecia międzywojennego,

 

-Beck-Rmk - Dariusz Beck - najlepszy pojazd z okresu I wojny światowej,

 

-Ochotnicza Straż Pożarna w Ociesękach, Osp Ociesęki - model strażacki,

 

-Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach - sprzęt na wyposażeniu wojska polskiego po 1989,

 

-Klub Modelarski KPM Tora Pribor (Czechy), Vladimír Vaňásek - nagroda za najlepszy model samolotu w kamuflażu tygrysim,

 

-MOPR Kielce, Pan Ryszard Sowa - model samolotu odrzutowego,

 

-IPMS Polska - za najciekawszy model polskiej konstrukcji lub model w barwach polskich,

 

-Kółko Modelarskie Broń i Barwa Koszęcin - nagroda dla najlepszego modelarza "za model, który nas zachwyci",

 

-Paweł Dziubek - nagroda dla juniora za pojazd wojskowy,

 

-Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 9 w Kielcach - za wybrany przez nich model,

 

-Lukgraph Resin Kit - za wybrany model,

 

-Modelarska Grupa Wyjazdowa Kraków - również za wybrany przez nich model

 

Nagrodą Grand Prix w tym roku jest, między innymi voucher - wyjazd dla dwóch osób do Karpacza ufundowany przez

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Krucze Skały" w Karpaczu. Jest o co zawalczyć w tym roku!

http://www.krucze-skaly.pl/

 

GPM oraz Martola ufundowały również nagrody rzeczowe w postaci modeli dla najmłodszych

Bardzo dziękujemy!

 

P.S. Pamiętajcie o rejestracji

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.