Jump to content

MODELIKARZ odsłona nr.V


Recommended Posts

Przepraszam że tak późno ale czasem tak bywa.

 

Witajcie Szanowni!!! Częstochowskie Towarzystwo Modelarskie im. por. pil. Hieronima Dudwała serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w dn. 7-8 pazdziernika 2017r. W ramach dwudniowego V Częstochowskiego Festiwalu Modelarskiego "Modelikarz" czeka nas wiele nowych konkursów, pokazów oraz spotkań z ciekawymi ludźmi awiacji oraz modelarstwa. Więcej szczegółów już niedługo. Prosimy o udostępnienie i zaproszenie znajomych modelarzy, kolegów z klubów, modelarni oraz wszystkich którzy chcą spędzić fajne chwile w naszym mieście . Dziękujemy i zapraszamy!!! Modelarsko pozdrawiamy

Link to post
Share on other sites

REGULAMIN

V Częstochowski Festiwal Modelarski „Modelikarz”

TERMIN I MIEJSCE

07-08 października 2017r.

Nowowiejskiego 18, 42-200 Częstochowa, Polska

VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie.

Współrzędne 50° 48′ 28.41″ N, 19° 6′ 40.26″ E

WSPÓŁORGANIZATORZY

Częstochowskie Towarzystwo Modelarskie im. por. pil. Hieronima Dudwała

VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie.

RODZAJ ZAWODÓW

Festiwal ma charakter otwarty. Jest przeznaczony dla modelarzy indywidualnych i zrzeszonych w różnych organizacjach w kraju i zagranicą.

CELE IMPREZY Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznych.

Rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM I REGULAMIN FESTIWALU

07.10.2017r. (sobota)

9.00 -14:30 - Przyjmowanie modeli.

14.30 – Oficjalne otwarcie Festiwalu 9.00 -19.00 - Wystawa dla zwiedzających , giełda modelarska, imprezy towarzyszące.

12.00 -14.30 – Pokazy i warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty dla dzieci powyżej 6 lat pod opieką rodziców.

od 19.00 - Ocena modeli przez komisję sędziowską (wystawa zamknięta do zwiedzania - obrady prowadzi tylko komisja sędziowska bez udziału uczestników i publiczności).

Uwaga: W sytuacji szczególnej (problemy z dojazdem, itp. ), po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z organizatorem, dopuszczamy możliwość dostarczenia modeli w godzinach pracy komisji sędziowskiej.

08.10. 2017r. (niedziela)

9.00 - Otwarcie Festiwalu

9.00-14.00 - Wystawa modeli, imprezy towarzyszące, giełda.

10.00-13.00 - Pokazy i warsztaty dla początkujących modelarzy.

14.00 - Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

15.00 - Zakończenie Festiwalu, wydawanie modeli.

Uwaga: W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydawanie modeli odbywa się wyłącznie za zgodą organizatorów.

Wstęp wolny

GRUPY WIEKOWE M – młodzik do lat 13

J – junior 14-18 lat

S – senior powyżej 18 lat

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE

Festiwal ma charakter otwarty i jest połączony z wystawą. Mogą w nim uczestniczyć zarówno modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej. Zgłoszenie modelu do Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Karty startowe można będzie wypełnić na miejscu w dn. 07.10.2017r. lub elektronicznie do wypełnienia i dostarczenia na miejscu. Uczestnicy mogą zgłaszać modele do konkursu oraz do wystawy pozakonkursowej.

Do Festiwalu i Wystawy przyjmowane będą modele dostarczone do VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 18 (sobota) w godz. 9.00-14.30.

Uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość modeli.

Do każdego modelu należy wypełnić oddzielną kartę startową. Nieczytelne lub niekompletne zgłoszenie może skutkować odmową przyjęcia modelu.

W klasyfikacji uwzględniony będzie najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie. W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z wystawcą modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia modelu w ocenie.

Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.

Do wystawy pozafestiwalowej modele można zgłaszać dnia 7 października w godzinach 9.00 do 14:30

Prosimy również o pozostawienie wyróżnionych modeli do zakończenia imprezy.

Organizatorzy i sędziowie nie biorą udziału w konkursie, ich prace mogą być prezentowane tylko na stoliku klubowym poza konkursem.

Indywidualne sprawy należy uzgadniać z Organizatorem drogą mailową lub telefonicznie:

Jerzy Świeboda 607 193 349, e-mail: ronin54@op.pl

ZASADY OCENY ZGŁOSZONYCH MODELI

Zgłoszone do Festiwalu modele ocenia powołana przez organizatorów komisja sędziowska według estetyki i staranności wykonania. Mile widziana dokumentacja do modelu, którą mogą być plany, instrukcja lub zdjęcia zarówno oryginału jak i modelu w trakcie montażu.

Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i niepodważalna.

Ponieważ wszystkie wyróżnienia są równe, ocenie podlegają wszystkie modele w danej klasie, bez względu na ilość, jednak z ww. zastrzeżeniem nagradzania tylko jednego modelu tego samego Uczestnika w danej kategorii.

Komisja sędziowska może również w zależności od ilości zgłoszonych modeli dokonać rozdziału lub połączenia klas jak i grup wiekowych.

W każdej klasie – zgodnie z formułą festiwalową – będą przyznawane wyróżnienia.

Modele dzielimy na:

Standard - gotowy do lotu, gotowy do boju, model samolotu lub pojazdu, bez otwartych luków, przedziałów, mogą być otwarte włazy załogi w pojazdach, kabiny pilotów w samolotach. Dotyczy to tylko juniora i seniora.

Waloryzowany – modele z otwartymi lukami, przedziałami, przekroje itd., czyli wszelkie waloryzacje bez podziału na wiek wykonawcy (junior i senior).

Modele w kategorii Młodzik - bez podziału na skalę.

Wyboru kategorii dokonuje modelarz. OPŁATY Wszyscy uczestnicy Festiwalu są zwolnieni z opłat startowych.

GIEŁDA Wszyscy chętni do wystawienia stoisk handlowych proszeni są o kontakt z organizatorem do 30.09.2017r

Podział na klasy: Modele Plastikowe Młodzik:

MS- samoloty

MP – pojazdy

MO- okręty

MD- dioramy

MF- figurki Junior i Senior: Lotnictwo:

S1S – samoloty 1:32 i większe

S1W – samoloty 1:32 i większe

S2S – samoloty 1:48 śmigłowe

S2W – samoloty 1:48 śmigłowe

S3S – samoloty 1:48 odrzutowe

S3W – samoloty 1:48 odrzutowe

S4S – samoloty 1:72 śmigłowe

S4W – samoloty 1:72 śmigłowe

S5S – samoloty 1:72 odrzutowe

S5W – samoloty 1:72 odrzutowe

S6S – samoloty 1:100 i mniejsze

S6W – samoloty 1:100 i mniejsze

S7S – samoloty cywilne i szybowce

S7W – samoloty cywilne i szybowce

H1S – śmigłowce 1:48 i większe

H1W – śmigłowce 1:48 i większe

H2S – śmigłowce 1:72 i mniejsze

H2W – śmigłowce 1:72 i mniejsze Pojazdy wojskowe :

P1S – pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe

P1W – pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe

P2S – pojazdy gąsienicowe 1:48

P2W – pojazdy gąsienicowe 1:48

P3S – pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze

P3W – pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze

P4S – pojazdy kołowe 1:35 i większe

P4W – pojazdy kołowe 1:35 i większe

P5S – pojazdy kołowe 1:48

P5W – pojazdy kołowe 1:48

P6S – pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze

P6W – pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze

A1S – artyleria 1:35 i większe

A1W – artyleria 1:35 i większe

A2S – artyleria 1:48

A2W – artyleria 1:48

A3S – artyleria 1:72 i mniejsze

A3W – artyleria 1:72 i mniejsze

M – motocykle Pojazdy cywilne:

PCO – pojazdy cywilne osobowe

PCC – pojazdy cywilne ciężarowe Statki:

O1S – żaglowce

O1W – żaglowce

O2S – statki i okręty 1:400 i większe

O2W – statki i okręty 1:400 i większe

O3S – statki i okręty 1:401 i mniejsze

O3W – statki i okręty 1:401 i mniejsze

O4S – okręty podwodne

O4W – okręty podwodne Dioramy:

D1 – dioramy lotnicze

D2 – dioramy lądowe

D3 – dioramy morskie

D4 – winietki Figurki:

F1 - figurki 1/24 i większe (70,75, 80, 90 i 120 mm)

F2 - figurki 1/32 i mniejsze

F3 - figurki konne 1/24 i większe

F4 - figurki konne 1/32 i mniejsze

F5 – popiersia Kolej:

K1S – kolejowe 1:35 i większe

K1W – kolejowe 1:35 i większe

K2S – kolejowe 1 :72 i mniejsze

K2W – kolejowe 1 :72 i mniejsze Fantastyka:

SF – modele SF

W – wszystkie inne MODELE KARTONOWE

Młodzik: KMS – samoloty

KMP – pojazdy

KMO – okręty

KMD – dioramy

KMF – figurki Junior i Senior: Lotnictwo:

KS1 – samoloty 1:33 śmigłowe i śmigłowce

KS2 – samoloty 1 :33 odrzutowe

KS3 – samoloty cywilne Pojazdy:

KP1 – pojazdy gąsienicowe

KP2 – pojazdy kołowe i artyleria

KPCO – pojazdy cywilne osobowe

KPCC – pojazdy cywilne ciężarowe

KM – motocykle Statki:

KO1 – żaglowce

KO2 – statki i okręty Dioramy:

KD1 – dioramy lotnicze

KD2 – dioramy lądowe

KD3 – dioramy morskie Figurki:

KF1 – figurki

KF2 – figurki konne

KF3 – popiersia i winietki Kolej:

KK1 – modele kolejowe i szynowe 1:25 i większe

KK2– modele kolejowe i szynowe 1:45 i mniejsze Fantastyka:

KSF – modele SF

KW – wszystkie inne KOLEKCJE - pięć lub więcej modeli bez podziału na skale i rodzaj, posiadających jedną lub więcej cech wspólnych, pozwalających łatwo zakwalifikować je do wspólnej grupy.

Organizatorzy przewidują nagrody specjalne i wyróżnienia:

- GRAND PRIX Prezydenta Miasta Częstochowy dla najlepszego modelu. - Nagroda Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego za najciekawszy model w polskich barwach.

- Nagroda Prezesa CTM za najlepszy model w kategorii - Figurki - Nagroda za najlepszy model dla juniora

- Nagroda dla najmłodszego uczestnika

- Nagroda CTM za najlepszy model na wystawie.

- Nagroda CTM za najlepszy stolik klubowy.

- Nagrody indywidualnych sponsorów. - Nagroda specjalna za strój epoki modelu.

Imprezy towarzyszące:

Zwiedzanie Jasnej Góry , Bastionu św. Rocha, Arsenału oraz Skarbca

Spotkania z Seniorami Aeroklubu Częstochowskiego.

Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa.

Prezentacje stolików klubowych.

Pokazy modeli RC.

Pokazy dronów

Prelekcje i spotkania z czołowymi modelarzami polskimi.

Prezentacja dokonań i sukcesów modelarstwa częstochowskiego.

Konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Grupy rekonstrukcji historycznych

Zapraszamy Kluby i Modelarnie, modelarzy indywidualnych, dzieci, młodzież, dorosłych oraz sympatyków modelarstwa.

Będzie modelarsko !!!

Link to post
Share on other sites

Witam Brać modelarską, jeną z nagród na festiwalu "Modelikarz" będzie puchar z nagrodą za "Najciekawszy model lotniczy w barwach Japońskich" od HHkits polskiego dystrybutora marki Fine Molds.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.