Jump to content

XIV Międzynarodowy Festiwal Modelarski Bytom 2018


Recommended Posts

24 - 25 marca 2018 r.

Hala Sportowa „Na Skarpie” ul. Frycza Modrzewskiego 5a 41-907 Bytom GPS: 50° 19' 59.452 18° 53' 52.094

 

ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu

 

 

UKS „Karb”

 

PATRONAT

Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Bytomia - Damian Bartyla

 

PARTNERZY

Społeczność internetowa „Polskie Modelarstwo Redukcyjne” https://www.facebook.com/pg/PMRedukcyjne

 

 

RODZAJ KONKURSU ORAZ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Festiwal ma charakter otwarty. Zapraszamy do udziału modelarzy indywidualnych oraz zrzeszonych w organizacjach i klubach modelarskich w kraju i za granica. Do oceny przyjmowane będą wyłącznie modele redukcyjne wykonane z tworzywa sztucznego (polistyren, żywice poliuretanowe itd.) oraz z metalu (zestawy fototrawione, odlewy itd. – do samodzielnego montażu).

UWAGA!

Do oceny nie mogą być wystawiane modele, które w latach ubiegłych zdobyły wyróżnienia. Za złamanie tego punkty grozi dożywotnia dyskwalifikacja!

W festiwalu może uczestniczyć modelarz z maksymalnie 2 (słownie: dwoma) samodzielnie wykonanymi modelami w danej klasie startowej.

W klasyfikacji końcowej uwzględniony zostanie jedynie najlepszy model zawodnika w danej klasie. We wszystkich klasach startowych nastąpi podział na kategorie wiekowe: młodzik (do 13 lat) junior (od 13 do 18 lat) oraz senior (od 18 lat). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia i dzielenia kategorii. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzania legitymacji szkolnych.

Nagrody nie odebrane w dniu ich rozdania nie będą wysyłane do uczestników konkursu.

 

REJESTRACJA MODELI I OPŁATY

 

Modele można zgłaszać tylko przez Internet, poprzez specjalnie przygotowany system rejestracji. O szczegółach i rozpoczęciu rejestracji Organizatorzy poinformują na stronie festiwalowej oraz profilu na Facebooku.

 

REJESTRACJA NA MIEJSCU

Nie ma możliwości rejestracji modeli na miejscu

 

OPŁATY

 

Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej

 

KONKURS „CZARNE DIAMENTY”

 

 CD1 samoloty bojowe 1:48

 CD2 samoloty bojowe 1:72

 CD3 pojazdy bojowe 1:35

 CD4 pojazdy bojowe 1:72

 

W tej kategorii wystawiane są modele zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie z udokumentowaniem malowania danego egzemplarza samolotu/pojazdu. Dodatkowym kryterium oceny będzie dołączenie zdjęć z budowy modelu.

Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania adekwatna do poziomu trudności modelu i jego malowania, oraz wkład pracy własnej.

Przy rejestracji internetowej prosimy o dołączenie zdjęcia i krótkiego opisu modelu.

 

KLASY STARTOWE SPECJALNE DLA SENIORÓW

 

Z okazji stulecia zakończenia I wojny światowej oraz odzyskania niepodległości przez Polskę, organizatorzy przygotowali pięć kategorii specjalnych (okolicznościowych).

Każdy zawodnik w kategorii specjalnej może zgłosić tylko jeden model. (Tak więc samolot w skali 1:32 z okresu 1914-1918 uczestnik zgłasza według własnego uznania w kategorii WS32 lub S7 lub S1G).

 

W każdej z wymienionych kategorii zostanie wyłoniony jeden zwycięzca , nagrodzony dyplomem. Dodatkowo przyznany zostanie jeden „Puchar za najciekawszy model WWI” ufundowany przez organizatorów festiwalu oraz Nagroda specjalna - bon zakupowy na kwotę 1000 PLN, ufundowany przez firmę Mr Hobby Polska http://mrhobby.pl

 

WS32 Samoloty 1/32 i większe

WS48 Samoloty 1/48

WS72 Samoloty 1/72

WP35 Pojazdy 1/35

WP72 Pojazdy 1/72

 

 

 

 

 

KLASY STARTOWE DLA JUNIORÓW I SENIORÓW

 

 S1G samoloty 1:32 i większe, gotowe do lotu

 S1O samoloty 1:32 i większe, otwarta

 StG samoloty o napędzie śmigłowym 1:48 – 1:50, gotowe do lotu

 StO samoloty o napędzie śmigłowym 1:48 – 1:50, otwarta

 SoG samoloty o napędzie odrzutowym 1:48 – 1:50, gotowe do lotu

 SoO samoloty o napędzie odrzutowym 1:48 – 1:50, otwarta

 S4 samoloty 1:72, gotowe do lotu

 S5 samoloty 1:72, otwarta

 S6 samoloty do 1921 r., 1:72

 S7 samoloty do 1921 r., 1:48 i większe

 S8 samoloty wojskowe 1:144

 S9 samoloty cywilne (bez podziału na skale)

 S10 szybowce cywilne (bez podziału na skale)

 S11 śmigłowce 1:72

 S12 śmigłowce 1:48 i większe

 A1 artyleria 1:76 – 1:48 z wyjątkiem artylerii samobieżnej

 A2 artyleria 1:35 – 1:16 z wyjątkiem artylerii samobieżnej

 PG1 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:87 – 1:72, gotowe do boju

 PG2 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:87 – 1:72, otwarta

 PG3 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:48 gotowe do boju

 PG4 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:48 otwarta

 PG5 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:35 – 1:24, gotowe do boju

 PG6 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:35 – 1:24, otwarta

 PK1 pojazdy wojskowe kołowe 1:87 – 1:72, gotowe do boju

 PK2 pojazdy wojskowe kołowe 1:87 – 1:72, otwarta

 PK3 pojazdy wojskowe kołowe 1:48 gotowe do boju

 PK4 pojazdy wojskowe kołowe 1:48 otwarta

 PK5 pojazdy wojskowe kołowe 1:35 – 1:24, gotowe do boju

 PK6 pojazdy wojskowe kołowe 1:35 – 1:24, otwarta

 P16 pojazdy wojskowe gąsienicowe i kołowe 1:16

 M motocykle

 PCO pojazdy cywilne osobowe

 PCC pojazdy cywilne ciężarowe lub techniczne

 PWR pojazdy wyścigowe i klasy WRC

 DS dioramy lotnicze

 DLm dioramy lądowe 1:87 – 1:72

 DLs dioramy lądowe 1:48

 DLd dioramy lądowe 1:35

 F1 figurka piesza do 1914 r. 1:35 – 1:24

 F1a figurka piesza po 1914 r. 1:35 – 1:24

 F1k figurka konna 1:35 – 1:24

 F2 figurki piesza do 1914 r. 1:16 – 1:9

 F2a figurki piesza po 1914 r. 1:16 – 1:9

 F2k figurka konna 1:16 – 1:9

 F3 popiersia

 F4 winiety (dominującym elementem są figury)

 SF modele sci-fi

 SFF figurki sci - fi

 O1 modele statków i okrętów, skala od 1:1 do 1:400

 O2 modele statków i okrętów, skala 1:401 i mniejsze

 K modele kolejowe i pojazdy szynowe

 U uśmiechnij się (wszystko, co śmieszne i niezwykle)

 I wszystko inne co chcecie pokazać

KLASY STARTOWE DLA MŁODZIKÓW

 

 SMM samoloty skala 1:72

 SDM samoloty skala 1:48

 PMM pojazdy wojskowe kołowe i gąsienicowe skala 1:72

 PDM pojazdy wojskowe kołowe i gąsienicowe skala 1:35

 DM dioramy bez podziału na skalę i tematykę

 IM wszystko inne co chcielibyście pokazać

 

NAGRODY SPECJALNE - SPONSOROWANE

 

Memoriał Edwarda Boni – Grand Prix festiwalu

Memoriał płk. Jana Białego – za najciekawszy model samolotu związany z osobą płk. Białego

Pełna lista nagród specjalnych uzupełniana na bieżąco znajduje się na stronie http://www.bytom-model-festiwal.pl.

Osoby chcące ufundować nagrodę specjalna proszone są o wcześniejszy kontakt z Organizatorami.

 

ZASADY OCENY MODELI

 

Modele będą oceniane przez komisję sędziowską. W czasie oceny komisja będzie jednak zwracać szczególnie uwagę na:

staranność wykonania oraz poprawność geometryczną

stopień skomplikowania modelu

malowanie i oznakowanie

wkład pracy własnej

UWAGA! Jeżeli waloryzowana część modelu jest ukryta w środku modelu modelarz chcący zwrócić uwagę na waloryzacje powinien dołączyć dokumentacje fotograficzną z etapu budowy waloryzacji.

Komisje sędziowskie będą się składać z min. 3 osób. Obowiązuje zasada nie sędziowania modeli przez osobę sędziego startującego w danej klasie startowej. Imiona i nazwiska sędziów wraz z kategoriami będą podane do publicznej wiadomości.

 

Pożądane jest, aby osoby bezpośrednio związane z organizacją zawodów nie wystawiały modeli w konkursach.

W każdej z kategorii startowych przyznawane są maksymalnie 3 wyróżnienia. Jedna osoba może otrzymać tylko jedno wyróżnienie w danej klasie.

Dopuszcza się aby osoby z młodszych grup wiekowych startowały w starszych kategoriach (np. młodzik wystawia swoje prace w kategorii dla juniorów), sytuacja odwrotna jest niedopuszczalna.

Gotowy do lotu, gotowy do boju – model samolotu lub pojazdu, bez otwartych luków, przedziałów, mogą być otwarte włazy załogi w pojazdach, kabiny pilotów w samolotach.

Otwarta – modele z otwartymi lukami, przedziałami, przekroje itd., czyli wszelkie waloryzacje.

Wyboru kategorii dokonuje modelarz, jednak komisja sędziowska w porozumieniu z sędzią głównym może zmienić kategorię, w której wystawiony jest model.

PROGRAM IMPREZY

 

Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.) Organizatorzy będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku. W tym roku odbiór modeli nastąpi przed uroczystością zakończenia i rozdania nagród.

 

SOBOTA 24 MARCA 2018

8:00-12:30 przyjmowanie modeli

13:00-17:00 zwiedzanie wystawy

15:00 Odprawa sędziów i ocena modeli

08:30-17:00 giełda modelarska

NIEDZIELA 25 MARCA 2018

9:00-12:00 zwiedzanie wystawy

12:00 odbiór modeli

13:00-14:30 rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów

09:00-13:00 giełda modelarska

 

GIEŁDA MODELARSKA

Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 8:30 do 17:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00. Rezerwacji stoiska należy dokonać nie później niż do dnia 01 marca 2018. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

INFORMACJE DODATKOWE

Oficjalna strona festiwalu: http://www.bytom-model-festiwal.pl

Facebook (aktualności, nowości, sprawy nieformalne): http://www.facebook.com/bytommodelfestiwal

Sprawy organizacyjne organizatorzy@bytom-model-festiwal.pl

Sprawy regulaminowe i sędziowanie sedziowie@bytom-model-festiwal.pl

 

 

Pragniemy poinformować Was że na tegorocznej edycji festiwalu będzie wiele atrakcji i kategorii specjalnych-sponsorowanych

 

 

Tamiya Cup

 

Kategoria stworzona i sponsorowana przez dystrybutora firmy Tamiya w Polsce firmę Hobby 2000 z Katowic.

 

Nagrodzone zostaną najciekawsze modele wykonane z zestawów firmy Tamiya w następujących kategoriach:

W każdej kategorii zostanie nagrodzony tylko jeden model.

 

- Pojazdy 1/48

- Pojazdy 1/35

- Samoloty 1/32

- Samoloty 1/48

- Samoloty 1/72

- Pojazdy osobowe i rajdowe w skali 1/24

- Motocykle 1/12

- Okręty 1/350

- Okręty 1/700

 

Poza Tamiya cup są kolejne nagrody specjalne ufundowane przez katowicką hurtownie modelarską Hobby 2000

 

Nagrody specjalne za najlepsze modele wykonane z zestawów takich firm jak :

 

TAKOM

 

HASEGAWA

 

AFV CLUB

 

 

 

 

 

Zostanie już tradycyjnie przyznana bardzo atrakcyjna nagroda za najciekawszy model wykonany z zestawu Modelcollect .

 

 

 

 

 

Festiwalowe atrakcje

 

Jest nam niezmiernie miło , poinformować Was, że na Bytomskiej imprezie odbędą się pokazy malowania figur przez znaną w świecie figurowym malarkę Katarzynę Kahę Górską.

Kto nie zna prac tej artystki polecamy jej profil na FB.

 

https://www.facebook.com/KAHA.Katarzyna.Gorska/

 

Dzięki uprzejmości firmy Hataka udało się zaprosić do Bytomia dwóch utalentowanych i nagrodzonych na wielu konkursach w tym w Telford, Belfascie i Dublinie brytyjskich modelarzy Jezz Coleman i Alan Kelley.

Goście będą prezentowali tajniki malowania samolotów farbami Hataka . Gorąco zapraszamy na pokazy, które będą się odbywały w sali głównej.

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites

KLUBY MODELARSKIE

 

Na chwile obecna wymienione poniżej kluby modelarskie zgłosiły swój udział w Międzynarodowym festiwalu modelarskim w Bytomiu 2018.Każdy z nich ma zarezerwowany stolik klubowy.

 

 

.

KWLM

IPMS Silesia

ISMR Inowrocław

IPMS Warszawa

Bilelska Strefa Modlelarska

"Grupa B" Kraków

"Warmia"

Pro Fortalicium

wrocław model show

Shelf Oddity

Grupa Modelarska "Valkyria" Grudziądz

Polskie Modelarstwo Redukcyjne

Modelarze Kieleccy

Sekcja Modelarska KOMPAS

Modelarnia PION

Mosonmagyaróvári Makettező Klub

 

STOISKA HANDLOWE

 

Na chwilę obecna poniżej wymienieni sprzedawcy potwierdzili swój udział w festiwalu.

Kontakt na maila ernicom@wp.pl

 

 

Mirosław Szczepankowski

Stanisław Jabłoński

Ladislav Vallo

Atak Model

Milan Kubań

Avax

Profimodeller

M-Zone/Mr Hobby

FTF

Variant Wings

Malius Manu

Robert Benasiewicz -Drzewka

JLC

Model Maker

MAR Aerografy

Blitz Miniatures

Ardpol

Mars Model

Miniaturebases podstawki drewniane

LukGraf

Archetypon

Fundacja Techniki Wojskowej

Panzer Art

Fine art

Adamed

Grzegorz Rossa

Daiusz Zwierzyński

Mariusz Bieńczyk

Jarek Nowak

Strefa RC

Models4u

HGW

Ksiegarnia Bytom

VERTIGO Miniatures

IBG

Yahu

AWC MODELS

BDKM Mariusz Szoja

Exito

Modelar.cz

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites

Miło nam poinformować,że na festiwalu Bytomskim będzie można zobaczyć pokazy Sergiusza Pęczka - redaktora naczelnego The Weathering Magazine.

Prezentować będzie sposoby wykonywania śladów eksploatacji z wykorzystaniem produktów Ammo by Mig Jimenez.

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites
Czemu ograniczenie do dwóch modeli w klasie? Kiedyś było do trzech modeli. Po roku przerwy sami chcecie sobie ograniczyć ilość modeli na stołach?

 

Witam, z uwagi na duże zainteresowanie imprezą , i ograniczona ilością miejsca podjęliśmy taka decyzję.

Jeżeli kolega ma zamiar pokazać więcej modeli ,proponuje się porozumieć z jakimś klubem, oni będą mieli stoły wystawowe .

Zapewniam także ,że dobre modele na pewno zostaną zauważone i docenione przez jury, tak więc nie ma potrzeby wystawiania więcej niż dwa w danej kategorii tematycznej .

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Jest nam niezmiernie miło poinformować Was , że na naszym festiwalu modelarskim w Bytomiu, będziecie mogli zobaczyć warsztaty modelarskie z użyciem najnowszych produktów firmy HGW.

 

Prezentacje poprowadzi znany i ceniony modelarz Michal Dostál

 

Serdecznie zapraszamy.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

UWAGA KILKA SPRAW ORGANIZACYJNYCH !!!

 

1. Powołując się na regulamin imprezy i regulamin hali sportowej w której odbywa się impreza informujemy,że

obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków zmieniających świadomość ( narkotyków ) w hali i w bezpośrednio jej przyległym terenie.

Impreza będzie ochraniana przez profesjonalną firmę ochroniarską.

Osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków, będą w trybie natychmiastowym i bezdyskusyjnym wypraszane z imprezy. W wypadku podejrzeń ochrona ma prawo sprawdzić wnoszony na halę bagaż.

 

2. Ze względu na komfort zwiedzania i bezpieczeństwo modeli , wprowadzamy zakaz wstępu na część wystawową w ubraniu zewnętrznym. Kurtki i torby zostawiamy w szatni -darmowej.

 

3. Aby usprawnić wydawanie modeli i zapewnić komfort i bezpieczeństwo , część wystawowa zostanie w niedzielę o godzinie 12,00 zamknięta dla zwiedzających. W ciągu godziny będą wydawane modele. Zawodnicy będą wpuszczani w kilku osobowych grupach ,aby bezpiecznie i spokojnie zapakować swoje modele .

Stawiając na bezpieczeństwo i uczciwość każdy odbierający musi oddać osobie wydającej modele karteczkę którą otrzyma przy rejestracji modelu.Bez tego nie dostanie modelu i sprawa będzie wyjaśniana z organizatorami co tylko wydłuży czas odbioru. Zatem bardzo prosimy poważnie potraktować ta kwestię.

 

4, Stoiska klubowe w tym roku będą umieszczone na balkonie, wejście od strony szatni. Zapraszamy do odwiedzin .

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Modele można zgłaszać tylko przez Internet, poprzez specjalnie przygotowany system rejestracji

od kiedy bedzie doatępna ,narazie na stronie tylko dostępne kategorie

Link to post
Share on other sites

Miło nam poinformować, że właśnie wystartowała elektroniczna rejestracja na nasz festiwal. Rejestracje obsługiwane są przez System Obsługi Wydarzeń Modelarskich "Scale Modeling". Osoby które miały konto w starym systemie powinny skorzystać z opcji "Przypomnij hasło". Aby założyć nowe konto należy podać adres e-mail i hasło. Następnie należy uzupełnić profil - wymagana jest data urodzenia (a przynajmniej rok) aby określić kategorię wiekową, no i imię i nazwisko do dyplomu ??. Jeszcze łatwiej jest skorzystać z opcji Zarejestruj przez ... - odpowiednie dane (tj. e-mail, imię, nazwisko, data urodzenia oraz zdjęcie profilowe) powinny się automatycznie zaimportować. Życzymy bezproblemowej rejestracji.

Link to post
Share on other sites

Witam,

Przy kategoriach specjalnych WS i WP piszecie, że to z okazji 100 lecia zakończenia 1 w. św. i odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego chciałbym zapytać, czy kategorie specjalne WS są ograniczone do samolotów z 1 w. św. w malowaniu z 1 w. św.? Czy model samolotu konstrukcji pierwszowojennej (z 1918 roku) używany w 1920 roku w Polsce w czasie walki o utrzymanie niepodległości może być również zgłoszony do stosownej do jego skali kategorii WS?

Przy okazji - to pytanie chciałem zadać mailowo - na adres: sedziowie@bytom-model-festiwal.pl - niestety adres jest nieznany.

Link to post
Share on other sites

Przypominamy że rejestrację zamykamy 21 marca o 24:00.

 

Od tego roku obowiązuje tylko rejestracja elektroniczna, nie ma możliwości rejestracji na miejscu.

 

Kierowców ,którzy przyjadą na festiwal samochodami , prosimy o umieszczenie białej kartki za szybą , aby oznaczyć samochód jako uczestnika festiwalu.

 

 

Aktualne informacje o konkursie najszybciej znajdziecie na https://www.facebook.com/bytommodelfestiwal/

 

W sprawach związanych z rejestracja modeli proszę pisać na maila support@scalemodeling.freshdesk.com

Jest to najszybszy sposób na uzyskanie informacji .

 

W sprawach giełdy , klubów pisać na maila ernicom@wp.pl

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.