Jump to content

„90 – LECIE LOTNICTWA POLICYJNEGO” 24.07.2021


Recommended Posts

W imieniu swoim oraz Komendy Głównej Policji, zapraszam wszystkich Modelarzy do udziału w:

 

CrUIEHV.jpg

 

 

Regulamin konkursu – wersja polska

 

REGULAMIN  WSPÓLNEGO  KONKURSU  MODELARSKIEGO

MODELI  KARTONOWYCH  I  PLASTIKOWYCH  ON-LINE

„90 – LECIE  LOTNICTWA  POLICYJNEGO”

 

 

Organizator:

Komenda Główna Policji

Biuro Edukacji Historycznej-Muzeum Policji KGP

Ul. Orkana 14  

 

Cel konkursu:

       I.            Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań historią lotnictwa policyjnego,

    II.            Propagowanie historii i tradycji Policji, w tym jej umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia,

 III.            Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań politechnicznych,

 IV.            Popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako sposobu spędzania wolnego czasu.

 

Harmonogram:

 

w wersji on-line :

zakończenie przesyłania zgłoszeń do : 04.05-26.06.2021 

ocena sędziowska: 29.06-6.07.2021

ogłoszenie wyników: 24.07.2021

 

w tradycyjnej wersji :

rejestracja modeli do : 04.05-21.07.2021 włącznie

dostarczenie modeli na konkurs Warszawa ul. Orkana 14 : 24.07.2021 do godz. 10:00

komisje sędziowskie : 24.07.2021 w godz. 10:00 – 12:00

ogłoszenie wyników : 24.07.2021 o godz. 15:00

Konkurs posiada charakter otwarty mi dotyczy wyłącznie modeli policyjnych i związanych z Policja Państwową i Policją. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i modelarze zrzeszeni w klubach modelarskich.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie poprzez platformę policyjnykonkursmodelarski.pl siedmiu obowiązkowych zdjęć modelu:

    – bok prawy

    – bok lewy

    – przód

    – tył

    – góra

    – 2 zdjęcia szczegółowe.

Maksymalna wielkość jednego zdjęcia nie może przekroczyć 3 MB. Zdjęcia muszą być wykonane na jednolitym jasnym tle. Nie dopuszcza się zdjęć tzw. kolaży (kompilacji kilku zdjęć na jednym obszarze).

Do konkursu każdy uczestnik możne zgłosić maksymalnie dwa modele w jednej klasie.

Oceny modeli na podstawie nadesłanych zdjęć dokona kolegium sędziowskie: osobne dla modeli plastikowych i osobne dla modeli kartonowych.

Modelarz sam dokonuje wyboru kategorii, jednakże komisja sędziowska w porozumieniu z sędzią głównym może tę kategorię warunkowo zmienić. Powód zmiany do wiadomości zawodnika.

W konkursie można uczestniczyć tylko z własnoręcznie sklejonym modelem.

Nagrody i wyróżnienia otrzymają zdobywcy trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej. Organizator przewiduje także nagrody rzeczowe.

Nagrody oraz trofea zostaną przesłane pocztą w terminie do 3 tygodni od zakończenia konkursu. Jednakże przyjmuje się możliwość dostarczenia nagród w terminie późniejszym.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie modelu na platformie konkursowej wraz z wyrażeniem zgód wymaganych.

    Kategorie wiekowe:

    młodzik – do 12 lat

    junior – do 18 lat

    senior – powyżej 18 lat.

    Klasy modeli kartonowych dla wszystkich grup wiekowych:

    SP – samoloty

    H – śmigłowce

    B – budowle

    F – figurki i popiersia

    D – dioramy lądowe

    DL – dioramy lotnicze

    INNE – wszystko nie jest ujęte w klasach z różnych materiałów

    V – starocie czyli VINTAGE - karton

 

    Klasy modeli plastikowych dla wszystkich grup wiekowych:

    PS1 – samoloty policyjne śmigłowe 1:72 i mniejsze

    PS2 – samoloty policyjne śmigłowe 1:48

    PS3 – samoloty policyjne śmigłowe 1:32 i większe

    PH1 – śmigłowce policyjne 1:72 i mniejsze

    PH2 – śmigłowce policyjne 1:48 i większe

    PD72 – dioramy lądowe 1:72 i mniejsze

    PD48 – dioramy lądowe 1:48 i większe

    PDL – dioramy lotnicze

    PF1 – figurki

    PF2 – popiersia

    B – budowle

    V – starocie czyli VINTAGE - plastik

 

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas relacji na żywo udostępnionej za pośrednictwem strony internetowej FB.

Edited by kobza_75
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

W nawiązaniu do Waszych uwag i sugestii za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni dokonaliśmy małych zmian. Dodatkowo konkurs odbędzie w formie mieszanej, stacjonarnej oraz on-line dla tych którzy nie mogą pojawić się osobiście. Modele zgłaszamy elektronicznie na:

 

Link do rejestracji

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_GFmcczOMMf1MH8_UCaXE8n3kdU-K8h-gJ8IGU48xm3k3qg/viewform?usp=sf_link

 

UWAGA! Ważne! Wszystkie modele on-line jak i zgłoszonych elektronicznie prosimy o nadesłanie ich siedmiu obowiązkowych zdjęć modelu:

 – bok prawy

 – bok lewy

 – przód

 – tył

 – góra

 – 2 zdjęcia szczegółowe.

 

Maksymalna wielkość jednego zdjęcia nie może przekroczyć 3 MB. Zdjęcia muszą być wykonane na jednolitym jasnym tle. Nie dopuszcza się zdjęć tzw. kolaży (kompilacji kilku zdjęć na jednym obszarze). Na adres emaliowy  modelarze.koszecin@interia.pl

 

Na Wasze zgłoszenia oraz zdjęcia czekamy do 10.07.2021r.

 

Do konkursu każdy uczestnik możne zgłosić maksymalnie dwa modele w jednej klasie.

 

Klasy modeli kartonowych dla wszystkich grup wiekowych:

 

    SP – samoloty

    H – śmigłowce

    B – budowle

    F – figurki i popiersia

    D – dioramy lądowe

    DL – dioramy lotnicze

    INNE – wszystko nie jest ujęte w klasach z różnych materiałów

    V – starocie czyli VINTAGE - karton

 

 Klasy modeli plastikowych dla wszystkich grup wiekowych:

 

    PS1 – samoloty policyjne śmigłowe 1:72 i mniejsze

    PS2 – samoloty policyjne śmigłowe 1:48

    PS3 – samoloty policyjne śmigłowe 1:32 i większe

    PH1 – śmigłowce policyjne 1:72 i mniejsze

    PH2 – śmigłowce policyjne 1:48 i większe

    PD72 – dioramy lądowe 1:72 i mniejsze

    PD48 – dioramy lądowe 1:48 i większe

    PDL – dioramy lotnicze

    PF1 – figurki

    PF2 – popiersia

    B – budowle

    V – starocie czyli VINTAGE - plastik

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Witamy! Mamy już pierwsze zgłoszenia jak i pierwszą nagrodę specjalną od Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie za najciekawszy model statku powietrznego, dziękujemy.

Czekamy na Wasze zgłoszenia i zdjęcia.

 

fzBLBFo.jpg

Edited by kobza_75
Link to comment
Share on other sites

Na Wasze zgłoszenia czekamy tylko do soboty do 10.07.2021r. A już jutro przedstawimy kolejnego sponsora  Link do rejestracji:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_GFmcczOMMf1MH8_UCaXE8n3kdU-K8h-gJ8IGU48xm3k3qg/viewform?usp=sf_link

 

UWAGA! Ważne! Wszystkie modele on-line jak i zgłoszonych elektronicznie prosimy o nadesłanie ich siedmiu obowiązkowych zdjęć modelu:

– bok prawy

– bok lewy

– przód

– tył

– góra

– 2 zdjęcia szczegółowe.

 

Maksymalna wielkość jednego zdjęcia nie może przekroczyć 3 MB. Zdjęcia muszą być wykonane na jednolitym jasnym tle. Nie dopuszcza się zdjęć tzw. kolaży (kompilacji kilku zdjęć na jednym obszarze). Na adres emaliowy modelarze.koszecin@interia.pl

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Przedłużyliśmy rejestrację do 12.07.2021r. do godz. 08.00 dla wszystkich spóźnialskich. Konkurs jest w formie mieszanej i kto nie da rady być osobiście lub dostarczyć model to może śmiało podesłać jego zdjęcia.

 

Dziękujemy firmie „YAHU MODELS” za otrzymane nagrody na nasz konkurs.

 

ZKEiRLe.jpg

Edited by kobza_75
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Posted (edited)

Mamy następną nagrodę tym razem od Komendanta Głównego Policji, do niej będzie dołączona nagroda rzeczowa.

 

Jeśli się jeszcze nie zgłosiłeś to nic straconego, czekamy na Ciebie.

 

i0oGn1e.jpg

 

NPUsZ4y.jpg

Edited by kobza_75
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Kolejne nagrody dotarły już na miejsce, tym razem od sklepu modelarskiego „MARTOLA” oraz od wydawnictwa „Świat z kartonu” za co bardzo dziękujemy.

 

 

EyH7Drw.jpg

 

qnJ7BdG.jpg

 

Edited by kobza_75
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Posted (edited)

W związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 90. rocznicy powstania Lotnictwa Policyjnego z inicjatywy Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP zorganizowano konkurs modelarski poświęcony lotnictwu policyjnemu. Wyniki ogłoszono 24 lipca br. w obiekcie muzeum przy ul. Orkana 14 w Warszawie.

Modelarstwo to dziedzina mająca ogromne zalety dydaktyczne i bogatą historię. Pierwsza pracownia modelarska powstała w Warszawie już w 1909 roku. Prócz edukacji czysto technicznej modelarstwo ma także inną, niezwykle ważną zaletę – pozwala na dogłębne poznanie historii odtwarzanego sprzętu.

Jak podają organizatorzy, celem tego przedsięwzięcia była właśnie popularyzacja historii i tradycji lotnictwa policyjnego w społeczeństwie. Modelarze mieli możliwość zaprezentowania modeli statków powietrznych wykorzystywanych w policyjnej służbie na przestrzeni ostatnich dziewięciu dekad, począwszy od tych konstrukcji, które używane były do szkolenia funkcjonariuszy Policji Państwowej, do współczesnych śmigłowców wykorzystywanych obecnie w lotnictwie policyjnym.

Konkurs został zorganizowany z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego na terenie budynku Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie. Prezentacji modeli konkursowych towarzyszyła wystawa okolicznościowa poświęcona tematyce lotnictwa policyjnego.

W organizację przedsięwzięcia włączyły się także Wydział Lotnictwa Policyjnego Głównego Sztabu Policji KGP, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Sił Lotniczych w Dęblinie oraz Kółko Modelarskie „Broń i Barwa” z Koszęcina.

Komisja konkursowa w składzie: podinsp.. Krzysztof Musielak, dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji, insp. Dariusz Zięba, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz insp. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSzP KGP oraz insp. Adam Kachel, zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP przyznała Puchar Komendanta Głównego Policji w konkursie „90 lat lotnictwa policyjnego” Andrzejowi Maciejczakowi za model śmigłowca Mi-2 w skali 1:33 wykonany z kartonu. Nagrodę Dyrektora Muzeum Lotnictwa w Krakowie otrzymał Krzysztof Koza również za model tego samego typu, ale wykonany z plastiku w skali 1:72, a nagrodę Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych przyznano Michałowi Kulopowskiemu za plastikowy model samolotu An-2 w skali 1:48. Ten ostatni modelarz otrzymał także wyróżnienie od Kółka Modelarskiego „Barwa i Broń” za plastikowy model policyjnego śmigłowca Mi-2 w skali 1:72.

Nagrody wręczyli: w imieniu Komendanta Głównego Policji podinsp.. Krzysztof Musielak, w imieniu dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Jacek Brassare i w imieniu dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Roman Błachnio.

Organizatorzy zgodnie podkreślają, że dołożą starań, aby ten pierwszy konkurs znalazł swoją kontynuację w przyszłości, zapewne w dużo szerszej formule, uwzględniającej także inne rodzaje modelarstwa, szczególnie samochodów, łodzi i pojazdów specjalnych.

Źródło: BEH-MP KGP

 

ipjTZPv.jpg

 

Bymesda.jpg

 

vhSiIz2.jpg

 

zIcxlJY.jpg

 

b1KtFUR.jpg

 

fmxlwYp.jpg

 

NiQwqGI.jpg

 

Edited by kobza_75
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.