Jump to content
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
   

Featured Events


 • 20 November 2021      21 November 2021


  Community Calendar 0 Comments · 0 Reviews

 • 25 September 2021

  W końcu możemy ogłosić, że czwarta edycja konkursu i wystawy Modelarska Iskra odbędzie się. Półtora roku po terminie, ale zawsze.
  Aktualności będziemy wklejać, tam gdzie, za przeproszeniem, "target" naszej imprezy szuka, czyli głownie na FB - https://www.facebook.com/ModelarskaIskra/. Na forum jednak też będą się pojawiać najważniejsze informacje.

  Regulamin Konkursu
  Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny NURT, Szkoła Podstawowa Iskry, Wydawnictwo WAK oraz Stowarzyszenie „Żyć Inaczej”
  Termin i miejsce:
  25 września 2021 - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Iskry we Wrocławiu, ul. Pautscha 9
  Plan dnia:
  25.09.2021 r. (sobota):
  godz. 10.00 – 11.00 - przyjmowanie modeli;
  godz. 11.00 - otwarcie Konkursu;
  godz. 11.00 – 12.00 - ocena modeli
  godz. 10.00 – 13.00 - zwiedzanie wystawy.
  godz. 11.00 – 13.00 – imprezy towarzyszące (modelarnia polowa, pokazy niespodzianki)
  godz. 13.00 – 13.30 - zakończenie Konkursu, wręczanie nagród;
  godz. 13.30 - wydawanie modeli.
  Cel imprezy:
  - Zawody mają na celu popularyzację modelarstwa kartonowego wśród dzieci i rodziców, jako jedną z form spędzania wolnego czasu, kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej, wdrożenie do dokładności i systematyczności w pracy.
  - Rozbudzanie zainteresowania nauką, techniką i historią.
  - Zachęcanie do aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
  - Wymiana doświadczeń między modelarzami w różnym wieku.
  Warunki uczestnictwa w Konkursie:
  Konkurs modeli redukcyjnych jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się z własnoręcznie wykonanym modelem na miejscu wystawy. Do Konkursu i na wystawę przyjmowane będą modele dostarczone do SP Iskry w dniu konkursu w godz. 10.00-11.00. Dostarczenie modeli jest możliwe we wcześniejszym terminie po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem. Uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość modeli w każdej klasie. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. OPŁAT STARTOWYCH NIE POBIERA SIĘ.
  1. Konkurs rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych:
  - skrzat (zawodnicy urodzeni w latach 2012 i później);
  - młodzik (zawodnicy urodzeni w latach 2008-2011);
  - junior (zawodnicy urodzeniu w latach 2003-2007).
  2. Klasy modeli:
  - Modele kartonowe - modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek, pobrane ze stron internetowych
  producentów/autorów wycinanek lub wykonane samodzielnie od podstaw.
  - Modele nie kartonowe – modele wykonane własnoręcznie z zestawów lub samodzielnie od podstaw z materiałów innych niż papier.
  Zasady oceny:
  Wszyscy zawodnicy wypełniają na miejscu kartę zgłoszenia modelu. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja
  konkursowa powołana przez Organizatorów wg zasady „podoba się/nie podoba się”. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu. W przypadku wątpliwości, co do autorstwa modelu, sędziowie mają prawo nie dokonania jego oceny. W każdej klasie przyznane zostaną okolicznościowe dyplomy. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród za najlepiej wykonane modele w danej klasie oraz nagrody specjalne, w przypadku ufundowania ich przez sponsorów. Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
  Warunki uczestnictwa w Wystawie:
  Wystawa modeli redukcyjnych jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych modelarzy (bez podziału na klasy i
  kategorie wiekowe), którzy pragną zaprezentować szerszej publiczności swoje prace. Mogą w niej uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni. Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest zgłoszenie się z własnoręcznie wykonanym modelem na miejscu wystawy. Na wystawę przyjmowane będą modele dostarczone do SP Iskry w dniu konkursu w godz. 10.00-11.00. Dostarczenie modeli jest możliwe we wcześniejszym terminie po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem. Nagród za udział w wystawie nie przewiduje się. OPŁAT ZA WYSTAWIENIE MODELI NIE POBIERA SIĘ.
  Kontakt:
  Przemysław Bogusz
  e-mail: kmiskry@wak.pl
  tel. 887-298-604
   

  Event details


  Community Calendar 0 Comments · 0 Reviews

 • 11 September 2021      12 September 2021

  Koleżanki i Koledzy modelarze tegoroczny konkurs jest dla nas organizatorów wyjątkowy z kilku powodów.
  Po pierwsze dziesiąty a po drugie ostatni. Niestety z różnych powodów będzie to już ostatni konkurs w Łasku.
  Z tego też powodu gorąco zapraszamy naszych stałych bywalców oraz tych którzy jeszcze u  nas nie byli.
   
  Przypominamy że można już zgłaszać modele do Festiwalu.
  Link będzie aktywny do dnia 09,09,2021 do godziny 24.00
   
  Adres naszej strony:
  http://www.mrlask.pl/
   
  Link do zgłaszania modeli:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9xQQkuQU4a-hhR2LWUx9bsxB8TBP3vAkt6nvAKkw1L2bqnQ/viewform

  Event details


  Community Calendar 0 Comments · 0 Reviews
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.