Jump to content

Featured Events


 • 20 November 2021      21 November 2021


  Community Calendar 0 Comments · 0 Reviews

 • 25 September 2021

  W końcu możemy ogłosić, że czwarta edycja konkursu i wystawy Modelarska Iskra odbędzie się. Półtora roku po terminie, ale zawsze.
  Aktualności będziemy wklejać, tam gdzie, za przeproszeniem, "target" naszej imprezy szuka, czyli głownie na FB - https://www.facebook.com/ModelarskaIskra/. Na forum jednak też będą się pojawiać najważniejsze informacje.

  Regulamin Konkursu
  Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny NURT, Szkoła Podstawowa Iskry, Wydawnictwo WAK oraz Stowarzyszenie „Żyć Inaczej”
  Termin i miejsce:
  25 września 2021 - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Iskry we Wrocławiu, ul. Pautscha 9
  Plan dnia:
  25.09.2021 r. (sobota):
  godz. 10.00 – 11.00 - przyjmowanie modeli;
  godz. 11.00 - otwarcie Konkursu;
  godz. 11.00 – 12.00 - ocena modeli
  godz. 10.00 – 13.00 - zwiedzanie wystawy.
  godz. 11.00 – 13.00 – imprezy towarzyszące (modelarnia polowa, pokazy niespodzianki)
  godz. 13.00 – 13.30 - zakończenie Konkursu, wręczanie nagród;
  godz. 13.30 - wydawanie modeli.
  Cel imprezy:
  - Zawody mają na celu popularyzację modelarstwa kartonowego wśród dzieci i rodziców, jako jedną z form spędzania wolnego czasu, kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej, wdrożenie do dokładności i systematyczności w pracy.
  - Rozbudzanie zainteresowania nauką, techniką i historią.
  - Zachęcanie do aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
  - Wymiana doświadczeń między modelarzami w różnym wieku.
  Warunki uczestnictwa w Konkursie:
  Konkurs modeli redukcyjnych jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się z własnoręcznie wykonanym modelem na miejscu wystawy. Do Konkursu i na wystawę przyjmowane będą modele dostarczone do SP Iskry w dniu konkursu w godz. 10.00-11.00. Dostarczenie modeli jest możliwe we wcześniejszym terminie po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem. Uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość modeli w każdej klasie. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. OPŁAT STARTOWYCH NIE POBIERA SIĘ.
  1. Konkurs rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych:
  - skrzat (zawodnicy urodzeni w latach 2012 i później);
  - młodzik (zawodnicy urodzeni w latach 2008-2011);
  - junior (zawodnicy urodzeniu w latach 2003-2007).
  2. Klasy modeli:
  - Modele kartonowe - modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek, pobrane ze stron internetowych
  producentów/autorów wycinanek lub wykonane samodzielnie od podstaw.
  - Modele nie kartonowe – modele wykonane własnoręcznie z zestawów lub samodzielnie od podstaw z materiałów innych niż papier.
  Zasady oceny:
  Wszyscy zawodnicy wypełniają na miejscu kartę zgłoszenia modelu. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja
  konkursowa powołana przez Organizatorów wg zasady „podoba się/nie podoba się”. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu. W przypadku wątpliwości, co do autorstwa modelu, sędziowie mają prawo nie dokonania jego oceny. W każdej klasie przyznane zostaną okolicznościowe dyplomy. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród za najlepiej wykonane modele w danej klasie oraz nagrody specjalne, w przypadku ufundowania ich przez sponsorów. Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
  Warunki uczestnictwa w Wystawie:
  Wystawa modeli redukcyjnych jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych modelarzy (bez podziału na klasy i
  kategorie wiekowe), którzy pragną zaprezentować szerszej publiczności swoje prace. Mogą w niej uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni. Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest zgłoszenie się z własnoręcznie wykonanym modelem na miejscu wystawy. Na wystawę przyjmowane będą modele dostarczone do SP Iskry w dniu konkursu w godz. 10.00-11.00. Dostarczenie modeli jest możliwe we wcześniejszym terminie po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem. Nagród za udział w wystawie nie przewiduje się. OPŁAT ZA WYSTAWIENIE MODELI NIE POBIERA SIĘ.
  Kontakt:
  Przemysław Bogusz
  e-mail: kmiskry@wak.pl
  tel. 887-298-604
   

  Event details


  Community Calendar 0 Comments · 0 Reviews

 • 11 September 2021      12 September 2021

  Koleżanki i Koledzy modelarze tegoroczny konkurs jest dla nas organizatorów wyjątkowy z kilku powodów.
  Po pierwsze dziesiąty a po drugie ostatni. Niestety z różnych powodów będzie to już ostatni konkurs w Łasku.
  Z tego też powodu gorąco zapraszamy naszych stałych bywalców oraz tych którzy jeszcze u  nas nie byli.
   
  Przypominamy że można już zgłaszać modele do Festiwalu.
  Link będzie aktywny do dnia 09,09,2021 do godziny 24.00
   
  Adres naszej strony:
  http://www.mrlask.pl/
   
  Link do zgłaszania modeli:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9xQQkuQU4a-hhR2LWUx9bsxB8TBP3vAkt6nvAKkw1L2bqnQ/viewform

  Event details


  Community Calendar 0 Comments · 0 Reviews
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.