Jump to content

Guidelines

Regulamin Forum Modelwork.pl:

I. Definicje:

1. Administrator - osoby o specjalnych uprawnieniach, czuwający nad technicznie prawidłowym działaniem forum Modelwork.pl i sprawujący nadrzędną władzę nad moderatorami i wszystkimi użytkownikami.
2. Moderator - osoba wyznaczona przez Administratora do egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.
3. Użytkownik - osoba zarejestrowana, korzystająca z forum Modelwork.pl.

II. Postanowienia ogólne:

1. Korzystając z forum Modelwork.pl każdy użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego podporządkowania się decyzji Moderatora lub Administratora.
3. Decyzje Administratora są ostateczne.
4. Decyzje Moderatorów mogą być zaskarżane do Administratora forum Modelwork.pl.
5. Ataki skierowane w kierunku moderatorów lub administratorów będą skutkowały natychmiastowym banem permanentnym.Dotyczy to wypowiedzi na forum oraz wiadomość prywatnych.
6. Administrator forum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

III. Przepisy szczegółowe:

1. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie RP a w szczególności do przestrzegania prawa autorskiego i nie rozpowszechniania wszelkiej informacji związanej z pornografią, przemocą, rasizmem lub nietolerancją.
2. W każdym forum powinny być umieszczane informacje zgodne z jego tematyką, opisaną w definicji forum.
3. Zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do podania podczas rejestracji prawidłowego adresu e-mail.
4. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego czytania informacji w "FAQ" i bezwzględnego stosowania się do nich.
5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Netykiety, a w szczególności do ograniczenia odpowiedzi nie wnoszących do dyskusji treści merytorycznych.
6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnych zasad kultury wypowiedzi i słowa. Niedopuszczalne jest stosowanie tonu oraz słownictwa poniżającego lub wyszydzającego innych Użytkowników, a także prowadzenie dyskusji w sposób celowy urażający drugą ze stron. Dotyczy to wypowiedzi na forum oraz wiadomość prywatnych.
7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania czystości i poprawności języka polskiego oraz niestosowania slangu utrudniającego zrozumienie wypowiedzi. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się prowadzenie relacji w obcych językach.
8. Na forum Modelwork.pl obowiązuje całkowity zakaz samowolnego umieszczania treści o charakterze komercyjnym. W określonych sytuacjach administracja Modelwork.pl może zezwolić na wykorzystanie forum, jako nośnika reklamy - takie przypadki rozpatrywane będą indywidualnie, po uprzednim uzgodnieniu.
9. Na forum Modelwork.pl użytkownicy w postach wstawiają widoczne zdjęcia (o maksymalnym rozmiarze w poziomie 1024 pikseli) lub miniatury do zdjęć umieszczonych na stronach komercyjnych lub prywatnych. Fotografie nie spełniające tego wymogu, mogą być usunięte z forum bez ostrzeżenia.
10. Każdy użytkownik ma prawo do podpisu ustalanego przez niego w jego profilu na forum. Podpis może zawierać do wyboru opcję A lub B:
A. Jeden obraz graficzny o wymiarach maksymalnych 300x100 px lub 500x70 px plus dodatkowo trzy linijki standardowej wielkości tekstu.
B. Pięć linijek standardowej wielkości tekstu.
Maksymalna waga pliku to 100 kB. Niedozwolone jest używanie animowanych gifów lub innych podobnych oraz używanie większej lub mniejszej czcionki niż Normalny w kolorze czarnym lub niebieskim w przypadku linku.W podpisie obowiązuje zakaz umieszczania treści o charakterze komercyjnym oraz prowokujących agresję, ofensywnych, uderzających w inne narodowości, mniejszości narodowe, wyznania, grupy kulturowe, kręgi itp.itd.
Nieregulaminowe podpisy będą usuwane przez Administracje bez uprzedzenia.
11.Ogłoszenia w Giełdzie - szczegółowe zasady TUTAJ:
- muszą być poprzedzone oznaczeniem - sprzedam, [K] - kupię, [WOP] - wymienię/oddam/przyjmę. Można stosować kombinacje, np [S/W]
- w przypadku ogłoszeń sprzedaży obowiązkowe jest podanie ceny w treści ogłoszenia.
- jeśli sprzedawany przedmiot jest na serwisie aukcyjnym, obowiązkowe jest podanie ceny startowej licytacji.
- zabronione są ogłoszenia dotyczące rzeczy sprzedawanych na serwisach aukcyjnych, których treść kłóci się z regulaminem danego serwisu aukcyjnego
- zabronione są ogłoszenia z linkiem do aukcji lub wstawianie samego linku do aukcji na portalu aukcyjnym. Wystarczy podać swój nick i nazwę sprzedawanego przedmiotu, a każdy zainteresowany bez żadnego problemu odnajdzie sobie ten przedmiot.
- ogłoszenia mogą dotyczyć tylko rzeczy związanych z modelarstwem plastikowym
- ogłoszenia niezgodne z regulaminem mogą być kasowane przez obsługę forum bez uprzedzenia
- dostęp do zakładania ogłoszeń w dziale giełda otrzymują osoby, które mają staż 1 roku na forum lub minimum 100 postów. Uwaga! Nabijanie postów będzie karane wykluczeniem z forum!
- ogłoszenia muszą zawierać aktualne i prawdziwe zdjęcie oferowanego przedmiotu - brak zdjęcia będzie skutkował usunięciem oferty
12. Użytkownik rejestrując się na forum wyraża domyślnie zgodę na publikacje swoich postów oraz zdjęć w domenie modelwork.pl oraz facebook.com/modelwork. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego zdjęcia były publikowane na FB, w swoim profilu w odpowiednim polu podaje taką informację. Wtedy jego zdjęcia nie będą także brały udziału w konkursie na fotkę admina. Brak jakiejkolwiek informacji w profilu oznacza wyrażenie zgody.
13. Wysyłając (publikując) post na forum Użytkownik przekazuje prawa do jego modyfikacji, przenoszenia, usuwania dla administracji forum.
14. Administracja forum zastrzega sobie prawo odmowy kasowania postów użytkowników ze względu na zachowanie integralności i sensu wypowiedzi.
15. Autorzy (w swoich postach, zdjęciach, wpisach, awatarach, podpisach) przedstawiają swoje prywatne poglądy i za nie odpowiadają. Administracja nie odpowiada za zamieszczoną na forum treść. Jednakże, w wyniku ujawnienia treści sprzecznych z regulaminem (pkt. III/1) oraz z ogólnie przyjętymi zasadami w życiu społecznym, Administracja zastrzega sobie prawo do ich poprawy lub usunięcia bez ostrzeżenia i nałożenia autorowi kary regulaminowej, do usunięcia z szeregów forum.
16. W relacjach warsztatowych lub galeriach nie dopuszcza się linkowania do równolegle prowadzonych warsztatów lub galerii na innych forach modelarskich.

IV. Restrykcje i kary:

1. Administrator i Moderatorzy zapewniają swobodę wypowiedzi pod warunkiem przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. W przeciwnym wypadku zastrzegają sobie prawo do:
- upomnienia użytkownika prywatną wiadomością;
- upomnienia użytkownika na Forum;
- przeniesienia wypowiedzi do innego forum, ocenzurowania bądź wykasowania wypowiedzi;
- zablokowania użytkownikowi dostępu do Forum na określony czas - w zależności od wagi "wykroczenia";
- zablokowania użytkownikowi dostępu do Forum na stałe.
2. Kara może być stosowana jedna lub kilka w zależności od sytuacji i decyzji Moderatora lub Administratora.
3. Osoby, które zostały zablokowane (tzw. ban) tracą prawo do ponownej rejestracji aż do odwołania. Zakładanie nowego konta - wzbronione pod karą natychmiastowego usunięcia z forum oraz blokad IP oraz MAC

Życzymy miłej zabawy - team modelwork.pl

 • Regulamin działu handlowo-usługowego.

   

  Dział handlowo-usługowy jest podzielony na dodatkowe poddziały:
  [S] Sprzedam, 

  [K] Kupię,

  [WOP] Wymienię/Oddam/Przyjmę

  Słup Ogłoszeniowy

  Linki i Sznurki

  ZAKŁADANIE OGŁOSZEŃ W DZIAŁE SPRZEDAM TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW : MIN1 ROK KONTO LUB 100 POSTÓW!!!

  Jeśli nie masz 100 postów a znamy się od dawna - napisz do @Administrator a odblokuję konto z możliwością pisania.

  ZAKŁADANIE OGŁOSZEŃ W DZIAŁE SŁUP OGŁOSZENIOWY ORAZ LINKI I SZNURKI PO ZATWIERDZENIU PRZEZ MODERACJE LUB ADMINÓW!!!

  Zakładanie ogłoszeń w dziale [K] Kupię - bez ograniczeń dla wszystkich.

  Zakładanie ogłoszeń w dziala [WOP] - bez ograniczeń dla wszystkich.

  1. Zamieszczane oferty muszą być czytelne i zrozumiałe dla obu stron .

  2. W tytule oferty zamieszczamy skrót , [K], [WOP], (*1) informujące o jej rodzaju, skali sprzedawanego modelu oraz jego rodzaj ( pancerka, lotnictwo, okręty, SF ).

  3. Osoby mające więcej ofert sprzedaży zobligowane są do ich łączenia w jednej ofercie(*2).

  4. W ofertach jest obowiązek podania ceny i jeśli taka występuje kosztów przesyłki oraz muszą zawierać aktualne i prawdziwe zdjęcie oferowanego przedmiotu

  5. Jest obowiązek podania stanu faktycznego sprzedawanego przedmiotu.

  6. Zabrania się prowadzenia aukcji ( do tego służy allegro )

  (*2)-niedopuszczalne jest nagminne zamieszczanie wielu ofert tego samego oferenta i doprowadzenie do sytuacji że zajmują one jedną stronę forum tym samym spychając innych oferentów.

  Jakiekolwiek odchylenie od zastosowania się do powyższego regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem ogłoszenia! Osoby notorycznie łamiące powyższe ustalenia będą surowo karane.Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ustalenia między zainteresowanymi stronami - to dotyczy wszystkich poddziałów: Dział handlowo-usługowy.  Co oczywiście nie znaczy, że nie staramy się pomóc rozwiązywać "problematycznych" oferentów. W razie czego proszę pisać do @Administrator

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.