Jump to content

Darek 1614

Members
 • Posts

  357
 • Joined

 • Last visited

Reputation

9 Neutral

Personal Information

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Otrzymaliśmy też przesyłkę o Wydawnictwa Stratus; Przypominamy że na naszej stronie www.mrlask.pl można już zgłaszać modele. Elektroniczne zgłaszanie modeli będzie aktywne do czwartku 09.09.2021 do godz. 24:00
 2. Dotarły kolejne nagrody od sponsorów. Tym razem od Firmy Mirage Hobby Oraz od Firmy Toro Models;
 3. Jako organizator podobnego rodzaju imprezy modelarskiej, muszę stanąć po stronie organizatorów. Fakt nie każdy planuje wyjazd z miesięcznym wyprzedzeniem to jedna strona medalu a druga jest taka że nic nie stoi na przeszkodzie aby modele (nawet nie będąc pewnym czy przyjadę) zarejestrować tydzień czy dwa przed. Proszę czasami pomyśleć o tych którzy organizują tego typu imprezy o wysiłku jaki w to wkładają tylko po to by była możliwość wspólnego spotkania i zaprezentowania naszych wypocin.
 4. Nie ma dolnej granicy wieku, Chcemy zrobić trzy kursy. Wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej jaka będzie we wrześniu.
 5. I chyba już ostatnia, przynajmniej w moim przypadku. Tak że tym bardziej zapraszam.
 6. Na naszej stronie ruszyło już elektroniczne zgłaszanie modeli. Aktywne będzie do czwartku 09.09.2021 do godz 24.00
 7. Przychodzą pierwsze nagrody od naszych sponsorów: Firma Cobi s.a. tradycyjnie przysłała modele firmy Revell.
 8. Witam. Modelarze Redukcyjni z Łasku zgłaszają swoją obecność na Ciupadze. Przytargamy dwie nagrody: -za najciekawszy model lotniczy w kategorii wiekowej Senior -za najciekawszy model lotniczy w kategorii wiekowej Junior/Młodzik
 9. Patronat nad imprezą sprawują: Dowódca 32. BLT Burmistrz Łasku oraz Starosta Łaski Liczymy, że nawet jeśli będą obostrzenia to przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności przeprowadzimy festiwal. W ostateczności zrobimy online (choć wiemy ile to budzi wątpliwości).
 10. Jesteśmy zdecydowani i chcemy zrealizować tegoroczny Festiwal.
 11. RODZAJ KONKURSU: Festiwal ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni oraz zrzeszeni. Celem Festiwalu jest popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE (ZAWODNICY): - festiwal jest połączony z wystawą dla zwiedzających, - warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, - do modelu biorącego udział w festiwalu nie jest wymagana dokumentacja, - zgłoszenie modelu do festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, - do festiwalu przyjmowane będą modele dostarczone na miejsce zawodów w dniu 11.09.2021r. (sobota) w godzinach 9:00 – 13:00, - dopuszcza się możliwość przyjęcia modeli po godzinie 13:00 ale po wcześniejszym telefonicznym uprzedzeniu o możliwości spóźnienia się. - uczestnik festiwalu może zgłosić dowolną ilość modeli w każdej klasie ale klasyfikacji uwzględniony będzie najlepszy model danego uczestnika w danej klasie, - do każdego modelu należy wypełnić oddzielną kartę zgłoszeniową, nieczytelnie lub niekompletnie wypełnione zgłoszenie może skutkować odmową przyjęcia modelu. - organizator zastrzega sobie możliwość łączenia klas w przypadku nie wystarczającej ilości modeli (min 4) w klasie, - Nagrody nieodebrane przez osoby wyróżnione w trakcie ceremonii rozdania nie będą wysyłane do zwycięzców. Wrócą do puli nagród na rok kolejny. - Organizatorzy dołożą wszelkich starań w kierunku pilnowania modeli jednak nie będą ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcia modeli w czasie trwania wystawy. - Odbiór modeli będzie możliwy po zakończeniu ceremonii rozdania nagród. Wcześniejsze wydawanie modeli tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych za zgodą organizatorów. - Modele pozostawione nie będą rozsyłane do właścicieli. W przypadku pozostawienia model może być wydany właścicielowi do rąk własnych za okazaniem odcinka karty startowej lub podczas kolejnej edycji konkursu także do rąk własnych właściciela. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE (WYSTAWCY): - chętni do uczestnictwa w giełdzie modelarskiej proszeni są o dokonanie rezerwacji pod numerem tel. +48 733 622 997 miejsca do dnia 01.09.2021r (nie pobieramy opłaty za stanowisko ale prosimy o dodanie do puli nagród czegoś z własnego asortymentu). OCENA MODELI ORAZ NAGRODY: - zgłoszone na festiwal modele ocenia komisja sędziowska powołana przez organizatorów zgodnie z zasadą „podoba się – nie podoba się”, - decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu, - komisja sędziowska zostanie wybrana przez organizatorów, - osoba, wystawiająca modele, za zgodą organizatorów może sędziować dowolne klasy za wyjątkiem tych w których poddaje ocenie swoje modele, - nie poinformowanie o własnych modelach w przydzielonej do oceny klasie skutkuje dyskwalifikacją jako zawodnika oraz sędziego, - jakakolwiek ingerencja zawodnika w prace komisji (sugestie, uwagi, gesty itp.) skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją. - modele "gotowe" które nie wymagały sklejania i malowania nie będą brane pod uwagę. Sędzia główny zawodów: a) przeprowadza odprawę sędziów przed rozpoczęciem prac komisji, b) przypomina zasady i kryteria oceny, c) ustala składy poszczególnych komisji i przydziela klasy do oceny, d) nadzoruje pracę komisji, DYSKWALIFIKACJE: Dyskwalifikacji będą podlegać modelarze którzy: - wystawiają pod swoim nazwiskiem modele których nie są autorami, - wystawiają modele w nie swojej grupie wiekowej, - ingerencja w prace komisji, - nie przestrzegają innych punktów regulaminu.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.