Jump to content

Krzysztof_NT

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Zapraszam wszystkich chętnych do Nowego Tomyśla na konkurs modeli redukcyjnych statków i okrętów klas C Naviga, który odbędzie się w dniach 20-21.06.2020 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Regulamin I Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla - Nowy Tomyśl 20-21.06.2020 - Cele i zadania - popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży i osób dorosłych jako jednej z form spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej, - wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami i nawiązywanie kontaktów z klubami modelarstwa kartonowego na terenie Polski, - prezentacja modeli mieszkańcom regionu i miasta Nowy Tomyśl, - promocja regionu i miasta Nowy Tomyśl Organizatorzy - Nowotomyski Ośrodek Kultury - Urząd Miejski w Nowym Tomyślu - Liga Obrony Kraju – Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu Patronat medialny - Modelarstwo Okrętowe - Radio Poznań – www.radiopoznan.fm - Telewizja Wielkopolska – www.tvwielkopolska.pl Termin i miejsce konkursu 20-21.06.2020 Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl Kategorie wiekowe - Junior – do 18 lat (roczniki 2003 i młodsi) - Senior – 18 lat i powyżej (rocznik 2002 i starsi) Konkurs odbędzie się w klasach: - C-1 – modele jednostek wiosłowych i żaglowych - C-2 – modele jednostek o napędzie mechanicznym - C-3 – modele instalacji, części statków, urządzeń portowych, stoczni i dioram - C-4 – modele miniaturowe z klas C-1 do C3 w skali 1:250 i mniejsze - C-5 – modele w butelkach - C-6 – modele plastikowe - C-7 – modele kartonowe i papierowe - C-8 – modele z zestawów Nagrody Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy znaczek okolicznościowy. Zwycięzcy z punktacją od 95 do 100 (złoty medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową. Zwycięzcy z punktacją od 90 do 94,67 (srebrny medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową. Zwycięzcy z punktacją od 85 do 89,67 (brązowy medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową. Osoby z punktacją poniżej 85 otrzymują dyplom uczestnictwa i nagrodę rzeczową. Dodatkowe puchary: - Puchar za najlepszy model polskiego statku lub okrętu Nagrody specjalne: - Nagroda specjalna MARIUSZA BOROWIAKA - Nagroda specjalna Fundacji im. ADAMA WERKI - Nagroda specjalna wydawnictwa prasowego MAGNUM-X - Nagroda specjalna wydawnictwa PORTA MARE - Nagroda specjalna wydawnictwa ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH Zgłoszenia modeli Każdy z uczestników może zgłosić do 3 modeli w danej klasie. Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do Konkursu. Zgłoszenia mailem będą przyjmowane na adres: konkurs.nowytomysl@gmail.com do 18.06.2020 (czwartek) do godziny 24:00. Od 19.06.2020 zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej dostarczonej do Biura Organizacyjnego w dniu 20.06.2020 w godzinach 8:00 – 13:00. Sędziowanie Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi przepisami NAVIGA. Sędzia Główny: Poznański Maciej Komisja sędziowska zostanie utworzona przez Organizatora i Sędziego Głównego. Orientacyjny program konkursu Sobota 20.06.2020: - 8.00 – 13.00 przyjmowanie modeli - 15.00 – 16.00 odprawa sędziów - 16.00 – 18.00 sędziowanie - 18.00 – 19.30 wykład Sławomira Zagórskiego: Polskie flotylle rzeczne w modelarstwie. Barwa i broń. Niedziela 21.06.2020: - 8.00 – 13.30 zwiedzanie wystawy pokonkursowej - 10.00 – 11.30 wykład Sławomira Zagórskiego: Początki marynarki polskiej. Ludzie i okręty w latach 1918-1921. - 13.30 – 14.00 ogłoszenie wyników, zakończenie konkursu Postanowienia końcowe - Konkurs jest jedną z eliminacji do Mistrzostw Świata rozgrywanych we wrześniu 2020 roku w Rijeka (Chorwacja) - w Konkursie mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie, - zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, - podczas trwania Konkursu odbędą się wystawy towarzyszące. Będą to specjalnie wydzielone stanowiska przygotowane przez Organizatora: a) pozakonkursowa wystawa modeli Modelarni Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, b) wystawa Waldemara Góralskiego: Grafika 3D okrętów, c) wystawa Piotra Forkasiewicza – komputerowe grafiki okrętów d) wystawa malarstwa Grzegorza Nawrockiego - zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny, - liczba i wiek uczestników jest nieograniczona, - do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele wykonane własnoręcznie, - do każdego zgłoszonego modelu wymagana jest dokumentacja w postaci: planów modelarskich, stoczniowych, na podstawie których został zbudowany model lub/i instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy + rysunki montażowe) - do każdego zgłoszonego modelu wymagany jest prawidłowo wypełniony Certyfikat Modelu wraz ze zdjęciem wykonanego modelu, - modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika, - organizator nie ubezpiecza modeli, - wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu, - decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne, nie ma możliwości odwołania się od werdyktu oraz składania protestów, - lista wyników Konkursu zostanie wywieszona w holu głównym NOK-u w dniu 21.06.2020 około godz. 9.00 - propozycje noclegowe: Hotel Restauracja Kopernik ul. Tysiąclecia 6 64-300 Nowy Tomyśl http://www.hotel-kopernik.com.pl mail: biuro@hotel-kopernik.com.pl tel. +48 506 726 970, (61) 44 22 451 Mini Hotel u Jagusi Bożena Dutkowska ul. Powstańców Wielkopolskich 1A 64-300 Nowy Tomyśl www.hotelujagusi.info-net.com.pl tel. (61) 44 22 187, +48 721 686 342 Hotel Restauracja HI-FI Paproć 84 64-300 Nowy Tomyśl www.hotel-hifi.pl mail: info@hotel-hifi.pl tel. +48 698 963 002, (61) 44 50 000 Zgłoszenia noclegów poprzez Organizatora do 18.06.2020 (czwartek). - w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny, - Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych: Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że: Administratorem danych jest Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl (kontakt telefoniczny: 61 44 23 121); dane będą przetwarzane na potrzeby I Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla (zwanego dalej konkursem) rozgrywanego w dniach 20-21.06.2020 roku; podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona w postaci akceptacji Regulaminu Konkursu wyrażona w formie zgłoszenia modelu/modeli do konkursu; uczestnik (osoba zgłaszająca model/modele) ma prawo do: dostępu swoich danych i możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje uniemożliwieniem udziału w konkursie i dyskwalifikacją zgłoszonego modelu/modeli). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art.81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku; dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji dotyczących realizacji konkursów; dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi przetwarzania, w tym profilowaniu. - szczegółowych informacji udzielają: Krzysztof Szeffner – tel. +48 603 638 543 mail: konkurs.nowytomysl@gmail.com Nowotomyski Ośrodek Kultury – tel. (61) 44 23 121
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.