Jump to content

Otwarte zawody modeli lotniczych Poznań 19 maja 2017


Recommended Posts

Regulamin

Otwartych Zawodów Modeli lotniczych kartonowych i plastikowych

o Puchar Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

 

Organizator:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, w porozumieniu z Wielkopolską Organizacją Wojewódzką Ligi Obrony Kraju w Poznaniu przy współudziale klubów modelarskich „Jaskółka” i „Poznańska Kartonowa Pyra”

Cel zawodów:

Zawody są elementem jubileuszowych XX „Dni Lwowa” w Poznaniu. Tegoroczne Dni Lwowa odbywają się pod nazwą „Skrzydła nad Kresami”.

Celem zawodów jest popularyzacja modelarstwa, zainteresowań technicznych i historycznych polskiej myśli technicznej, oraz chlubnych kart historii polskiego lotnictwa.

 

Termin i miejsce zawodów:

Poznań, 19 maj 2017r.(piątek), budynek „Domu Żołnierza” ul Niezłomnych 1, Poznań.

 

Rejestracja modeli:

Rejestracji należy dokonać u głównego organizatora zawodów p. Igora Meggera Tel. 728-252-793 bądź mailowo igor_mode@wp.pl

Termin rejestracji do 14 maja 2017r.!

 

Przy rejestracji należy podać:

- imię i nazwisko

- kategorię wiekowa (J- junior, S- senior)

- klasę modelu (karton - K-1,2,3,4, plastik - P-1,2,3,4)

- nazwę modelu

- skalę modelu

- klub z którego modelarz pochodzi (opcjonalnie: klub lub indywidualnie)

 

Ramowy program zawodów:

9.00-11.00 przyjmowanie modeli

11.00-15.00 ocena sędziowska

15.00-17.00 zwiedzanie wystawy

17.00-ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

 

Rodzaj zawodów:

Zawody mają charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach. Liczba i wiek uczestników jest nieograniczona.

Udział w zawodach jest bezpłatny - po zawodach odbędzie się kwesta na rzecz Polaków we Lwowie i kresach południowo-wschodnich (datki dobrowolne}.

 

Kategorie wiekowe:

Zawody odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych:

 

J - junior, do 18 lat

S - senior, powyżej 18 lat

 

 

Klasy modeli:

W zawodach mogą wziąć udział następujące modele samolotów kartonowych i plastikowych podzielonych na 4 klasy( bez podziału na skalę):

 

1. Lotnictwo wojskowe II RP (1918-1945) - konstrukcje polskie oraz zagraniczne (w polskich barwach);

 

2. Lotnictwo cywilne, sportowe II RP (1918-1945) - konstrukcje polskie oraz zagraniczne (w polskich barwach);

 

3. Polskie konstrukcje lotnicze 1918-1945 na wyposażeniu innych państw;

 

4. Polacy na frontach II WŚ – konstrukcje zagraniczne będące na wyposażeniu polskich jednostek lotniczych (np. we Francji, Wielkiej Brytanii czy ZSRR) - w polskich barwach.

 

Ocena modeli i nagrody:

Ocena modeli zostanie przeprowadzona według poniższej skali, przez komisję sędziowską powołaną przez Organizatorów.

 

1. Wygląd ogólny modelu 0-10pkt

2. Wykonanie modelu: geometria modelu, czystość wykonania, zgodność z podziałką, wzajemne położenie elementów 0-15pkt

3. Uplastycznienie modelu: wyznaczenie części ruchomych, wszelkie otwory i wnęki, otwierane kabiny, luki, mechanizacja 0-15pkt

4. Wkład pracy w budowę modelu: złożoność konstrukcji, przeróbki mające na celu zmianę wersji lub typu 0-8pkt

5. Wnętrze kabin ,stanowisk bojowych i roboczych 0-8pkt

6. Silnik (kadłuby silników, osprzęt, rury wydechowe) 0-8pkt

7. Podwozia (wnęki podwoziowe, wały, stery, opony) 0-8pkt

8. Uzbrojenie i osprzęt zewnętrzny 0-8pkt

9. Malowanie modelu i zgodność z przedstawioną dokumentacją 0-10pkt

10. Ślady naruszenia powierzchni w wyniku eksploatacji 0-5pkt

11. Dokumentacja modelu 0-3pkt

Łącznie 100pkt

Przy ocenie modeli obecność zawodnika jest nieobowiązkowa

Nagrody:

Nagroda główna - Puchar Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

 

W każdej kategorii i klasie Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

za I miejsca - puchary i dyplomy

za II i III - dyplomy

 

Klub modelarski "Jaskółka" z okazji 50-lecia klubu funduje:

Puchar dla najmłodszego i dla najstarszego zawodnika.

Klub „Poznańska Kartonowa Pyra” za najciekawszy model kartonowy.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych nagród.

 

Uwagi końcowe

W przypadku gdy jeden zawodnik osiągnie więcej niż jedno miejsce na podium w danej klasie, do nagrody zostaje wytypowany jeden model.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w podziale klas modeli, zależnie od liczby uczestników. Organizator nie ubezpiecza modeli.

 

Wszelkie ewentualne zmiany zostaną podane na profilu facebookowym: Modelarnia Jaskółka

Wszelkie pytania proszę kierować do głównego organizatora imprezy p. Igora Meggera telefonicznie 728-252-793 bądź mejlowo igor_mode@wp.pl

 

Zapraszamy do udziału!

 

 

Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Poznaniu--Stanisław Łukasiewicz

Starszy Specjalista ds. modelarstwaBWZW LOK w Poznaniu--ppłk(r.) Tadeusz Goławski

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.