Jump to content

XIII Konkurs Modeli Redukcyjnych „Ogniwko 2017” Dębica


Recommended Posts

Publikujemy regulamin tegorocznego konkursu. Będzie więcej kategorii. Dzięki pomocy kolegów z SMR Galicja pracujemy nad wdrożeniem rejestracji elektronicznej. Niebawem więcej informacji. Zdradzimy dodatkowe atrakcje

 

REGULAMIN

XIII Konkursu Modeli Redukcyjnych

„Ogniwko 2017”

i spotkań modelarskich

organizowanych przez Szkolne Koło Historyczno- Modelarskie

„OGNIWKO”

działające przy Zespole Szkół Ekonomicznych

im. Janusza Korczaka w Dębicy

Dębica 07- 09. 04. 2017 r.

 

§1

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, tak członków kół i klubów modelarskich, jak

i niezrzeszonych. Zapraszamy zarówno tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę

z modelarstwem, jak i tych, którzy od lat rozwijają swoje talenty w tej dziedzinie. Konkurs połączony jest z wystawą modeli wykonanych przez seniorów.

§2

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży modelarstwa jako alternatywy aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zdolności manualnych oraz zainteresowań historycznych i technicznych. Ma on również przyczynić się do wymiany doświadczeń pomiędzy modelarzami.

§3

Konkurs przeprowadzony będzie w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy przy ulicy Ogrodowej 20, w dniach od 7 do 9 kwietnia 2017 r.

(sala 17/18)

§4

Od uczestników konkursu nie będą pobierane opłaty startowe. Wymagany jest jednak dowód potwierdzający tożsamość uczestnika ( np. legitymacja szkolna).

§5

Zgłoszone do konkursu modele będzie oceniało Jury konkursowe powołane przez organizatorów. Przy ocenie będzie brany pod uwagę: ogólny wygląd - walory estetyczne modelu/ dioramy, zgodność z realiami historycznymi i wkład pracy modelarza. Oceniane będą prace, które były wystawiane podczas wcześniejszych edycji naszego konkursu nie więcej niż 3 razy.

§6

Dodatkowe punkty przyznawane będą za wykonanie modeli/ dioram w barwach polskich.

 

§7

Ocena modeli w poszczególnych kategoriach nastąpi wówczas, kiedy modele lub dioramy w danej kategorii wystawiać będzie przynajmniej 3 modelarzy. W przypadku braku wymaganej ilości modeli Jury zastrzega sobie prawo łączenia kategorii modeli. Osobno oceniane będą prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, a osobno uczniów szkół podstawowych.

§8

Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli, przy czym w danej kategorii sklasyfikowany zostanie tylko jeden- ten, który przez Jury oceniony zostanie najwyżej.

§9

Do konkursu przyjmowane będą wykonane samodzielnie przez modelarzy modele plastykowe i kartonowe oraz dioramy (z modelami plastikowymi lub kartonowymi).

 

§10

W przypadku wątpliwości, co do autorstwa zgłoszonego modelu oraz udokumentowania tego faktu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji samodzielności wykonania modelu przez zawodnika. W przypadku stwierdzenia, że model nie został wykonany samodzielnie zostanie on zdyskwalifikowany i odsunięty od konkursu.

§11

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu. Decyzje Jury są ostateczne.

§12

Proponowane kategorie:

Modele redukcyjne plastykowe

1. Samoloty w skali 1: 72 i mniejsze (PS72)

2. Samoloty w skali 1: 48 i większe (PS48)

3. Śmigłowce (wszystkie skale) (PH)

4. Pojazdy kołowe i gąsienicowe bojowe w skali 1: 72 i mniejsze (PB72)

5. Pojazdy kołowe i gąsienicowe bojowe w skali 1: 48 i większe (PB48)

6. Pojazdy cywilne (PC)

7. Figurki (PF)

8. Okręty i statki (PO)

9. Dioramy lądowe (DL)

10. Dioramy lotnicze i morskie (DLM)

11. Science- fiction (SF)

Modele redukcyjne kartonowe

1. Pojazdy kołowe i gąsienicowe cywilne i bojowe, w tym s-f (KP)

2. Okręty i statki (KO)

3. Samoloty, śmigłowce i inne pojazdy latające, w tym s-f (KS)

4. Budowle (KB)

5. Inne (KI)

 

Organizatorzy zachęcają, aby do każdego modelu dołączyć odpowiednią dokumentację. Dla zwycięzców w poszczególnych klasach przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

§13

Odbiór modeli konkursowych nastąpi w dniu 9 kwietnia 2017r. po ogłoszeniu wyników

i wręczeniu nagród. W przypadku nieodebrania replik w wyznaczonym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania modelami/ dioramami.

§14

Organizatorzy biorą odpowiedzialność za modele na czas trwania konkursu tylko w wypadku poprawnego wypełnienia przez zawodnika karty zgłoszeniowej. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za transport modelu do i z miejsca odbywania się konkursu.

§15

Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie rozgrywanego konkursu pod opieką osoby pełnoletniej lub za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów). Wszystkich obecnych na konkursie obowiązuje przestrzeganie poleceń organizatorów. W razie nieposłuszeństwa lub rażącego łamania postanowień regulaminu uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie terenu konkursu.

§16

W dniu 09.04.2017 r. odbywać się będzie giełda modelarska, na którą uczestnicy mogą przynieść modele, akcesoria i literaturę, które chcieliby sprzedać lub wymienić. Prowadzeniem giełdy zajmować się będą osoby wyznaczone przez organizatorów.

§17

W dniu 09.04.2017 r. odbędzie się również pokaz dotyczący malowania pędzlem modeli samolotów, na który zapraszamy zwłaszcza młodszych adeptów sztuki modelarskiej.

 

§18

Do wystawienia swoich modeli organizatorzy zachęcają także tych modelarzy, którzy nie kwalifikują się wiekowo do udziału w konkursie. Zapraszamy do zaprezentowania prac

i podzielenia się swoją pasją z początkującymi modelarzami. Chcielibyśmy, aby czas konkursu był nie tylko możliwością wspólnego spotkania się, podzielenia nowymi (i starymi) doświadczeniami ale też, aby młodsi zobaczyli, że ich hobby oznacza nie tylko dobrą zabawę, ale właściwie rozwijane można doprowadzić do najwyższego kunsztu.

 

Pozostałe informacje dotyczące konkursu i wszelkie zapytania można uzyskać pod numerem 503 698 352 lub 783 020 286 oraz pod adresem ogniwko@onet.pl

lub na fanpage’u https://facebook.com/ogniwkodebica

 

Harmonogram konkursu:

piątek 07. 04. 2017 r.

godz. 1500 - 1700 ............ przyjmowanie modeli

sobota 08. 04. 2017 r.

godz. 830 - 1100 ............ przyjmowanie modeli

od godz. 1115 ………. ocena modeli przez Jury, wystawa konkursowa (do ok. 1300)

niedziela 09. 04. 2017 r.

godz. 1030 - 1300 ............ wystawa pokonkursowa, giełda modelarska, pokaz technik

modelarskich

godz. 1230 - 1300 ............ ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród

od ok.1300 ............ odbiór modeli

Rejestracja modeli http://galicja.vxm.pl/ogniwko2017/

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.