Jump to content

Modelarskie Podsumowanie Sezonu - Tarnobrzeg 2022


Recommended Posts

W imieniu Organizatorów - modelarzy tarnobrzeskich, Gospodarzy - Zespołu Szkół nr 1 w Tarnobrzegu i Prezydenta Miasta p. Dariusza Bożka - honorowego patrona imprezy, Zapraszamy do Tarnobrzega na 4 edycję Modelarskiego Podsumowania Sezonu. Szczegóły organizacyjne i regulamin zostanie ogłoszony w następnym poście. Prosimy o jak najszersze udostępnianie tej wiadomości.

 

Wizytówka 2022.JPG

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

REGULAMIN

MODELARSKIEGO PODSUMOWANIA SEZONU

- TARNOBRZEG 2022

 

DATA

03.12.2021 – impreza jednodniowa

Początek – w sobotę o godz. 8.00

Zakończenie – w sobotę o godz. 17.00

Przyjmowanie modeli i urządzanie stoisk indywidualnych, klubowych i handlowych będzie możliwe w piątek od godz. 17.00

 

ORGANIZATORZY

Miasto Tarnobrzeg 

Zespół Szkół nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Modelarze Tarnobrzescy i zaprzyjaźnieni

 

MIEJSCE

Imprezy modelarskie odbędą się w Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 49.

Hala znajduje się w odległości ok. 150 m od Dworca Kolejowego w Tarnobrzegu. Z Dworca PKS jest to ok. 2,5 km. Można dojechać komunikacją miejską. W pobliżu Hali znajduje się duża liczba miejsc parkingowych.

 

WYSTAWA MODELARSKA

To właściwie szereg wystaw klubów i modelarzy indywidualnych. Każdy, kto zechce pochwalić się swoim modelarskim dorobkiem i zgłosi ten fakt organizatorom, będzie miał zapewnione miejsce na swoją indywidualną wystawę. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z tej formy prezentacji. Tu chwalenie się jest bardzo mile widziane. To samo odnosi się do Klubów Modelarskich.

 

GIEŁDA MODELARSKA

Zapraszamy sklepy modelarskie i indywidualnych sprzedawców. Od uczestników Giełdy nie będą pobierane żadne opłaty. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 30 listopada 2022 r. Nie znaczy to, że ktoś kto zgłosi się w ostatniej chwili lub w dniu imprezy zostanie odesłany z kwitkiem. Może jedynie zostać poproszony o radzenie sobie w miarę własnych możliwości.

 

WARSZTATY MODELARSKIE

Aby umilić czas uczestnikom i gościom imprezy, przygotowujemy warsztaty – prelekcję dotyczącą tematyki modelarskiej. W jej ramach zaprezentowane zostaną nowoczesne techniki wykonywania modeli. Warsztaty będą miały charakter otwarty i interaktywny. Będą dotyczyły jednego zagadnienia i potrwają do chwili wyczerpania tematu. Nie będą rejestrowane, więc będzie można swobodnie pytać, oglądać i spróbować swoich sił na miejscu.  Dokładna tematyka, nazwisko prelegenta i godzina rozpoczęcia zostaną podane w najbliższym czasie.

 

 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS MODELARSKI

MPS TARNOBRZEG 2022

 

Program w dniu 03.12.2022
- 8:00 – 11:00 – przyjmowanie modeli
- 11:30 – 14:30 – ocena modeli
- 17:00 – ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie

 

UWAGI OGÓLNE

 • Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni oraz zrzeszeni w klubach.
 • Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Indywidualne sprawy należy uzgadniać z organizatorami.
 • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do dnia 01.12.2022 do godziny 24:00.
 • Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
 • Organizatorzy dołożą wszelkich starań w celu zabezpieczenia wystawianych modeli przed uszkodzeniem, jednak nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie modeli w czasie wystawy.
 • Każdy modelarz może wystawić do oceny dowolną liczbę modeli. Jednak z uwagi na sposób rozgrywania konkursu organizatorzy sugerują ograniczenie wystawianych modeli w danej klasie do 3 szt. Zapraszamy do korzystania z wystaw indywidualnych.
 • Konkurs zostanie rozegrany z podziałem na klasy modeli oraz klasy wiekowe junior/senior.
 • Modele będą wydawane po zakończeniu konkursu.
 • Opłaty startowe nie będą pobierane.

   

 

PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE

Junior – do lat 18 (liczy się wiek w dniu rozgrywania konkursu)
Senior – powyżej 18 lat

 

SĘDZIOWANIE

 • Oceny modeli dokona Komisja Sędziowska powołana przez Organizatorów złożona z modelarzy niebiorących udziału w Konkursie.
 • Komisja sędziowska ocenia zgodnie z zasadą „podoba się – nie podoba się”
 • Komisja Sędziowska dokona wyboru najlepszego jej zdaniem modelu w danej klasie. Komisja Sędziowska może wybrać więcej niż jeden model będący zwycięzcą danej klasy. Nie mogą to być jednak modele tego samego zawodnika. Model(e) ten zostanie zwycięzcą klasy i zostanie umieszczony na pamiątkowej tablicy. Pozostałe modele w tej klasie zostaną nagrodzone bez przyznawania miejsc. Liczba nagrodzonych modeli w danej klasie jest zależna wyłącznie od poziomu wykonania modeli i decyzji Komisji Sędziowskiej.
 • Zwycięzcami Nagród specjalnych mogą być modele nie biorące udziału w Konkursie, prezentowane na wystawach klubowych i indywidualnych.
 • Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
 • W uzasadnionych przypadkach losowych Sędzia Główny może wyrazić zgodę na przyjęcie modelu dostarczonego po wyznaczonym terminie.

 

PODZIAŁ NA KLASY

PLASTIK (junior, senior)
ST1 - Samoloty śmigłowe, skala 1:32 i większe
ST2 - Samoloty śmigłowe, skala 1:48
ST3 - Samoloty śmigłowe, skala 1:72 do 1:100
SO1 - Samoloty odrzutowe, skala 1:32 i większe
SO2 - Samoloty odrzutowe, skala 1:48

SO3 - Samoloty odrzutowe, skala 1:72 do 1:100
SM1 - Śmigłowce, skala 1:48 i większe
SM2 - Śmigłowce, skala 1:72 do 1:100
SW - Samoloty i śmigłowce wojskowe, skala 1:144
SC - Samoloty cywilne i szybowce, skala dowolna
SP - Konstrukcje lotnicze do 1921 roku, skala dowolna
SF - Pojazdy kosmiczne i SF, skala dowolna
PK1 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:35 i większe
PK2 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:48
PK3 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:72 i mniejsze
PG1 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią samobieżną), skala 1:35 i większe
PG2 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią samobieżną), skala 1:48
PG3 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią samobieżną), skala 1:72 i mniejsze
AR - Artyleria bez napędu, skala dowolna
PO - Pojazdy cywilne i wyścigowe, skala dowolna
PS - Pojazdy ciężarowe i specjalne, skala dowolna
FI1 - Figurki piesze, skala dowolna
FI2 - Figurki konne, skala dowolna
FI3 - Figurki - popiersia, skala dowolna
FI4 - Figurki - winiety, skala dowolna
FI5 - Figurki SF i Fantasy, skala dowolna
OK1 - Okręty i statki, skala 1:400 i większe
OK2 - Okręty i statki, skala 1:401 i mniejsze
DO1 - Dioramy, skala 1:35 i większe
DO2 - Dioramy, skala 1:48 i mniejsze
WW - Wszystko inne, skala dowolna
VN - Vintage, skala dowolna

KARTON (junior, senior)
KT1 - Samoloty śmigłowe jednosilnikowe, skala 1:33 i większe
KT2 - Samoloty śmigłowe jednosilnikowe, skala 1:50 i mniejsze
KT3 - Samoloty śmigłowe wielosilnikowe, skala 1:33 i większe
KT4 - Samoloty odrzutowe, skala dowolna
KT5 - Śmigłowce, skala dowolna
KT6 - Statki i okręty, skala dowolna
KT7 - Żaglowce, skala dowolna
KT8 - Pojazdy militarne, skala dowolna
KT9 - Pojazdy cywilne i techniczne, skala dowolna
KT10 - Budowle, skala dowolna
KT11 - Figurki, skala dowolna
KT12 - Pojazdy szynowe, skala dowolna
KT13 - Rakiety

 

NAGRODY

Oprócz nagród za zwycięstwo w danej klasie i wyróżnień przewidujemy przyznanie nagród specjalnych ufundowanych zarówno, przez Organizatorów jak i Sponsorów Prywatnych. Zachęcamy do fundowania nagród. Lista nagród będzie podana w późniejszym terminie.

 

UWAGI KOŃCOWE

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego fotografowania i filmowania wystawionych eksponatów.
 • Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych przez Urząd Miasta Tarnobrzeg oraz na publikację wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas imprezy) w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej Miasta, na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.
 • Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych.
 • Organizatorzy nie dosyłają nieodebranych w czasie zakończenia nagród. Wyjątkiem są przypadki wcześniej uzgodnione i nagrody pomyłkowo oznakowane.

   

 

Wszelkie pytania, sugestie i propozycje można zgłaszać bezpośrednio:

Robert Panek

panek@najlepszy.net

tel. 699 916 901

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Chętnych do wzięcia udziału w giełdzie modelarskiej prosimy o zgłaszanie tego faktu na adres mail: konkurs@mpstarnobrzeg.pl lub panek@najlepszy.net

W zgłoszeniu prosimy podać zapotrzebowanie na ewentualne dodatkowe wyposażenie stoiska. Przewidywane przez organizatorów standardowe stoisko handlowe to stół w wymiarach 280x100 cm i dwa krzesła.

Na ten sam adres można zgłaszać chęć organizacji swojej wystawy indywidualnej (do czego szczególnie zachęcamy) lub klubowej. Modelarzom do dowolnego zagospodarowania na indywidualną wystawkę swego dorobku udostępniamy stolik o wymiarach 200x80 cm. Zachęcamy do korzystania z tej formy prezentacji swoich osiągnięć. Kluby modelarskie mają do dyspozycji stół wielkości stoiska handlowego. W przypadku zapotrzebowania na dodatkową lub mniejszą powierzchnię, prosimy o zaznaczenie tego w zgłoszeniu.

Wszelkie dodatkowe elementy wyposażenia stoisk w postaci nakrycia, gablot, półek itp. Modelarze organizują we własnym zakresie.

Link to comment
Share on other sites

Rozpoczynamy elektroniczną rejestrację modeli. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony http//mpstarnobrzeg.pl. Po wypełnieniu kartę należy odesłać na adres: konkurs@mpstarnobrzeg.pl  lub  panek@najlepszy.net

            Prosimy o staranne wypełnianie listy, dane w niej zawarte będą przenoszone automatycznie i będzie znikoma szansa na poprawę ewentualnych błędów.

            Rejestracji można dokonać bez korzystania z karty zgłoszeniowej, wysyłając na jeden z powyższy adresów listę swoich modeli zawierającą w kolejności:

1. Klasę startową

2. Nazwę modelu (ew. tytuł pracy)

3. Skalę

4. Nazwę producenta zestawu.

            Zgłoszenie musi zawierać Imię i Nazwisko, kategorię wiekową i pełną datę urodzenia w przypadku juniorów. Dodatkowe dane kontaktowe są mile widziane lecz nie konieczne.

            Przypominamy o możliwości prezentacji swojego dorobku modelarskiego w postaci wystawy indywidualnej lub stoiska klubowego.  

            Każdy zgłaszający (stoisko, wystawę lub modele) otrzyma wiadomość zwrotną o przyjęciu zgłoszenia.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Nasi tradycyjni partnerzy nie zawiedli i w tym roku Nagrody specjalne ufundowali:

 

Prezydent Tarnobrzega, p. Dariusz Bożek  – „za najlepszy model konkursu”

 

Starosta Tarnobrzeski, p. Jerzy Sudoł – „za najciekawsze stoisko klubowe lub wystawę indywidualną”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, p. Wiesław Ordon – „za najciekawszy model pojazdu wojskowego”

 

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, p. Małgorzata Rauch  – „dla najmłodszego uczestnika konkursu”

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Tarnobrzegu, p. Marcin Pilarski – „za najciekawszy model samolotu cywilnego”

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Tarnobrzegu, p. Rafał Sawicki – „za najciekawszy model budynku”  - dla juniora i seniora

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, p. Kamil Kalinka – „za najciekawszy model pojazdu cywilnego”

 

Organizatorzy konkursu - Nagrodę im. płk. Emila Uzelača„za najlepszy model samolotu z okresu pionierskiego i Wielkiej Wojny”

 

Zgodnie z regulaminem, przy przyznawaniu nagród specjalnych brane są pod uwagę WSZYSTKIE modele, zarówno konkursowe jak i prezentowane na wystawach.

 

PRZYPOMINAMY!!!

Trwa elektroniczna rejestracja modeli!

Link to comment
Share on other sites

Przypominamy o trwającej rejestracji modeli i przyjmowaniu zgłoszeń na wystawy indywidualne i stoiska giełdowe. W tym roku nie będzie możliwości rejestracji modeli na miejscu, w dniu konkursu. Prosimy o jak najszersze udostępnianie i zapraszamy do Tarnobrzega.

 

 

Plakat 2022.JPG

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.