Jump to content

IV MODELIKARZ 8/9 października


Recommended Posts

Witam.

 

Szanowni sympatycy i modelarze. Częstochowskie Towarzystwo Modelarskie im. por. pil. Hieronima Dudwała serdecznie zaprasza na imprezę społeczno-kulturalną objętą Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka która odbędzie się w dn. 8 i 9 października 2016r w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika ul Nowowiejskiego 18 w Częstochowie pod nazwą:

IV Częstochowski Festiwal Modelarski "Modelikarz"

Po sukcesie I, II oraz III Częstochowskiego Festiwalu Modelarskiego „Modelikarz” w którym uczestniczyło wielu czołowych modelarzy z Polski oraz Częstochowy wystawiający kilkaset modeli w konkursie i na wystawie, postanowiliśmy kontynuować to wydarzenie modelarskie.

Głównym celem Festiwalu jest popularyzowanie modelarstwa redukcyjnego wśród dzieci i młodzieży, zachęcenie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią. Modelarstwo uczy projektowania przestrzennego, cierpliwości, konsekwencji, świetnie wspiera zdolności manualne i politechniczne ,.

Swój udział w tym nadzwyczajnym dla naszego środowiska Festiwalu zapowiedzieli modelarze z Polski i Częstochowy.

W częstochowskich szkołach zorganizowany zostanie IV Konkurs „Polskie lotnictwo w plastyce”.

Uzupełnieniem będą warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży .

IV Częstochowski Festiwal Modelarski "Modelikarz" ma na celu promocję Miasta Częstochowy, słynnych częstochowian, wielkich dokonań i tradycji lotniczych oraz modelarskich.

Wstęp wolny.

Przekażcie to zaproszenie swoim najbliższym, znajomym, modelarzom i tym którzy jeszcze nigdy nie byli w Częstochowie. czekamy na Was z serdecznością i gościnnością jak co roku.

Już jutro Regulamin i inne newsy.Część czyli do zobaczenia.

Jurek ronin Świeboda CTM

Link to comment
Share on other sites

REGULAMIN

IV Częstochowski Festiwal Modelarski „Modelikarz”

TERMIN I MIEJSCE

08-09 października 2016r.

Nowowiejskiego 18, 42-200 Częstochowa, Polska

VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie.

Współrzędne 50° 48′ 28.41″ N, 19° 6′ 40.26″ E

WSPÓŁORGANIZATORZY

Częstochowskie Towarzystwo Modelarskie im. por. pil. Hieronima Dudwała

VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie.

RODZAJ ZAWODÓW

Festiwal ma charakter otwarty. Jest przeznaczony dla modelarzy indywidualnych i zrzeszonych w różnych organizacjach w kraju i zagranicą.

CELE IMPREZY Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznych.

Rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM I REGULAMIN FESTIWALU

08.10.2016r. (sobota)

9.00 -14:30 - Przyjmowanie modeli.

14.30 – Oficjalne otwarcie Festiwalu 9.00 -19.00 - Wystawa dla zwiedzających , giełda modelarska, imprezy towarzyszące.

12.00 -14.30 – Pokazy i warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty dla dzieci powyżej 6 lat pod opieką rodziców.

od 19.00 - Ocena modeli przez komisję sędziowską (wystawa zamknięta do zwiedzania - obrady prowadzi tylko komisja sędziowska bez udziału uczestników i publiczności).

Uwaga: W sytuacji szczególnej (problemy z dojazdem, itp. ), po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z organizatorem, dopuszczamy możliwość dostarczenia modeli w godzinach pracy komisji sędziowskiej.

09.10. 2016r. (niedziela)

9.00 - Otwarcie Festiwalu

9.00-14.00 - Wystawa modeli, imprezy towarzyszące, giełda.

10.00-13.00 - Pokazy i warsztaty dla początkujących modelarzy.

14.00 - Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

15.00 - Zakończenie konkursu, wydawanie modeli.

Uwaga: W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydawanie modeli odbywa się wyłącznie za zgodą organizatorów.

Wstęp wolny

GRUPY WIEKOWE

M – młodzik do lat 13

J – junior 14-18 lat

S – senior powyżej 18 lat

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE

Festiwal ma charakter otwarty i jest połączony z wystawą. Mogą w nim uczestniczyć zarówno modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej. Zgłoszenie modelu do Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Karty startowe można będzie wypełnić na miejscu w dn. 08.10.2016r. lub elektronicznie do wydrukowania oraz wypełnienia i dostarczenia organizatorom na miejscu. Uczestnicy mogą zgłaszać modele do konkursu oraz do wystawy pozakonkursowej.

Do Festiwalu i Wystawy przyjmowane będą modele dostarczone do VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 18 (sobota) w godz. 9.00-14.30.

Uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość modeli.

Do każdego modelu należy wypełnić oddzielną kartę startową. Nieczytelne lub niekompletne zgłoszenie może skutkować odmową przyjęcia modelu.

W klasyfikacji uwzględniony będzie najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie. W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z wystawcą modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia modelu w ocenie.

Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.

Do wystawy pozafestiwalowej modele można zgłaszać dnia 8. października w godzinach 9.00 do 14:30

Prosimy również o pozostawienie wyróżnionych modeli do zakończenia imprezy.

Organizatorzy i sędziowie nie biorą udziału w konkursie, ich prace mogą być prezentowane tylko na stoliku klubowym poza konkursem.

Indywidualne sprawy należy uzgadniać z Organizatorem drogą mailową lub telefonicznie:

Jerzy Świeboda 607 193 349, e-mail: ronin54@op.pl

ZASADY OCENY ZGŁOSZONYCH MODELI

Zgłoszone do Festiwalu modele ocenia powołana przez organizatorów komisja sędziowska według estetyki i staranności wykonania. Mile widziana dokumentacja do modelu, którą mogą być plany, instrukcja lub zdjęcia zarówno oryginału jak i modelu w trakcie montażu.

Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i niepodważalna.

Ponieważ wszystkie wyróżnienia są równe, ocenie podlegają wszystkie modele w danej klasie, bez względu na ilość, jednak z ww. zastrzeżeniem nagradzania tylko jednego modelu tego samego Uczestnika w danej kategorii.

Komisja sędziowska może również w zależności od ilości zgłoszonych modeli dokonać rozdziału lub połączenia klas jak i grup wiekowych.

W każdej klasie – zgodnie z formułą festiwalową – będą przyznawane wyróżnienia.

Modele dzielimy na:

Standard - gotowy do lotu, gotowy do boju, model samolotu lub pojazdu, bez otwartych luków, przedziałów, mogą być otwarte włazy załogi w pojazdach, kabiny pilotów w samolotach. Dotyczy to tylko juniora i seniora.

Waloryzowany – modele z otwartymi lukami, przedziałami, przekroje itd., czyli wszelkie waloryzacje bez podziału na wiek wykonawcy (junior i senior).

Modele w kategorii Młodzik - bez podziału na skalę.

Wyboru kategorii dokonuje modelarz. OPŁATY Wszyscy uczestnicy Festiwalu są zwolnieni z opłat startowych.

GIEŁDA Wszyscy chętni do wystawienia stoisk handlowych proszeni są o kontakt z organizatorem do 30.09.2016r

Podział na klasy: Modele Plastikowe Młodzik:

MS- samoloty

MP – pojazdy

MO- okręty

MD- dioramy

MF- figurki Junior i Senior: Lotnictwo:

S1S – samoloty 1:32 i większe

S1W – samoloty 1:32 i większe

S2S – samoloty 1:48 śmigłowe

S2W – samoloty 1:48 śmigłowe

S3S – samoloty 1:48 odrzutowe

S3W – samoloty 1:48 odrzutowe

S4S – samoloty 1:72 śmigłowe

S4W – samoloty 1:72 śmigłowe

S5S – samoloty 1:72 odrzutowe

S5W – samoloty 1:72 odrzutowe

S6S – samoloty 1:100 i mniejsze

S6W – samoloty 1:100 i mniejsze

S7S – samoloty cywilne i szybowce

S7W – samoloty cywilne i szybowce

H1S – śmigłowce 1:48 i większe

H1W – śmigłowce 1:48 i większe

H2S – śmigłowce 1:72 i mniejsze

H2W – śmigłowce 1:72 i mniejsze Pojazdy wojskowe :

P1S – pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe

P1W – pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe

P2S – pojazdy gąsienicowe 1:48

P2W – pojazdy gąsienicowe 1:48

P3S – pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze

P3W – pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze

P4S – pojazdy kołowe 1:35 i większe

P4W – pojazdy kołowe 1:35 i większe

P5S – pojazdy kołowe 1:48

P5W – pojazdy kołowe 1:48

P6S – pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze

P6W – pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze

A1S – artyleria 1:35 i większe

A1W – artyleria 1:35 i większe

A2S – artyleria 1:48

A2W – artyleria 1:48

A3S – artyleria 1:72 i mniejsze

A3W – artyleria 1:72 i mniejsze

M – motocykle Pojazdy cywilne:

PCO – pojazdy cywilne osobowe

PCC – pojazdy cywilne ciężarowe Statki:

O1S – żaglowce

O1W – żaglowce

O2S – statki i okręty 1:400 i większe

O2W – statki i okręty 1:400 i większe

O3S – statki i okręty 1:401 i mniejsze

O3W – statki i okręty 1:401 i mniejsze

O4S – okręty podwodne

O4W – okręty podwodne Dioramy:

D1 – dioramy lotnicze

D2 – dioramy lądowe

D3 – dioramy morskie

D4 – winietki Figurki:

F1 - figurki 1/24 i większe (70,75, 80, 90 i 120 mm)

F2 - figurki 1/32 i mniejsze

F3 - figurki konne 1/24 i większe

F4 - figurki konne 1/32 i mniejsze

F5 – popiersia Kolej:

K1S – kolejowe 1:35 i większe

K1W – kolejowe 1:35 i większe

K2S – kolejowe 1 :72 i mniejsze

K2W – kolejowe 1 :72 i mniejsze Fantastyka:

SF – modele SF

W – wszystkie inne MODELE KARTONOWE

Młodzik: KMS – samoloty

KMP – pojazdy

KMO – okręty

KMD – dioramy

KMF – figurki Junior i Senior: Lotnictwo:

KS1 – samoloty 1:33 śmigłowe i śmigłowce

KS2 – samoloty 1 :33 odrzutowe

KS3 – samoloty cywilne Pojazdy:

KP1 – pojazdy gąsienicowe

KP2 – pojazdy kołowe i artyleria

KPCO – pojazdy cywilne osobowe

KPCC – pojazdy cywilne ciężarowe

KM – motocykle Statki:

KO1 – żaglowce

KO2 – statki i okręty Dioramy:

KD1 – dioramy lotnicze

KD2 – dioramy lądowe

KD3 – dioramy morskie Figurki:

KF1 – figurki

KF2 – figurki konne

KF3 – popiersia i winietki Kolej:

KK1 – modele kolejowe i szynowe 1:25 i większe

KK2– modele kolejowe i szynowe 1:45 i mniejsze Fantastyka:

KSF – modele SF

KW – wszystkie inne KOLEKCJE - pięć lub więcej modeli bez podziału na skale i rodzaj, posiadających jedną lub więcej cech wspólnych, pozwalających łatwo zakwalifikować je do wspólnej grupy.

Organizatorzy przewidują nagrody specjalne i wyróżnienia:

- GRAND PRIX Prezydenta Miasta Częstochowy dla najlepszego modelu. - Nagroda Przewodniczącego NSZZ „ Solidarność” Regionu Częstochowskiego za najciekawszy model w polskich barwach.

- Nagroda Prezesa CTM-u za najlepszy model w kategorii - Figurki - Nagroda za najlepszy model dla juniora

- Nagroda dla najmłodszego uczestnika

- Nagroda CTM-u za najlepszy model na wystawie.

- Nagroda CTM za najlepszy stolik klubowy.

- Nagrody indywidualnych sponsorów

.Imprezy towarzyszące:

Zwiedzanie Jasnej Góry , Bastionu św. Rocha, Arsenału oraz Skarbca

Spotkania z Seniorami Aeroklubu Częstochowskiego.

Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa.

Zwiedzanie Muzeum w Częstochowie

Wystawa „Zaczęło się 70 lat temu”

Prezentacje stolików klubowych.

Makieta kolejarska.

Makieta modeli RC.

Prelekcje i spotkania z czołowymi modelarzami polskimi.

Prezentacja dokonań i sukcesów modelarstwa częstochowskiego.

Konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych

No i tak jak wczoraj proszę o przekazanie znajomym, modelarzom oraz klubom modelarskim, dzieciom i wszystkim tym którzy będą chcieli nas odwiedzić. Będzie się działo!!!

Jurek ronin Świeboda CTM.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Kilka nowych pucharów i nagród;

 

1. Najciekawszy model samolotu II WW w skali - 1:72 . Fundator ; Twoje-modele.pl Szczepan Woldan.

2.Najciekawszy. model pojazdu wojskowego II WW w skali 1:35 . Fundator ; Twoje-modele.pl Szczepan Woldan.

3.Dodatkowo dwa puchary od IBG dla juniorów za najlepszy model i dioramę w barwach wojska polskiego 1939-1945. Do pucharów dołączony model IBG.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.