Jump to content

Konkurs Modeli Statków i Okrętów Naviga - Nowy Tomyśl 20-21.06.2020


Recommended Posts

Zapraszam wszystkich chętnych do Nowego Tomyśla na konkurs modeli redukcyjnych statków i okrętów klas C Naviga, który odbędzie się w dniach 20-21.06.2020 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury.
 

Regulamin I Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla

- Nowy Tomyśl 20-21.06.2020 -

 

 1. Cele i zadania

-          popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży i osób dorosłych jako jednej z form spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej,

-          wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami i nawiązywanie kontaktów z klubami modelarstwa kartonowego na terenie Polski,

-          prezentacja modeli mieszkańcom regionu i miasta Nowy Tomyśl,

-          promocja regionu i miasta Nowy Tomyśl

 

 1. Organizatorzy

-          Nowotomyski Ośrodek Kultury

-          Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

-          Liga Obrony Kraju – Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu

 

 1. Patronat medialny

-          Modelarstwo Okrętowe

-          Radio Poznań – www.radiopoznan.fm

-          Telewizja Wielkopolska – www.tvwielkopolska.pl

 

 1. Termin i miejsce konkursu

20-21.06.2020

Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl

 

 1. Kategorie wiekowe

-          Junior – do 18 lat (roczniki 2003 i młodsi)

-          Senior – 18 lat i powyżej (rocznik 2002 i starsi)

 

 1. Konkurs odbędzie się w klasach:

 

-          C-1 – modele jednostek wiosłowych i żaglowych

-          C-2 – modele jednostek o napędzie mechanicznym

-          C-3 – modele instalacji, części statków, urządzeń portowych, stoczni i dioram

-          C-4 – modele miniaturowe z klas C-1 do C3 w skali 1:250 i mniejsze

-          C-5 – modele w butelkach

-          C-6 – modele plastikowe

-          C-7 – modele kartonowe i papierowe

-          C-8 – modele z zestawów

 

 1. Nagrody

Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy znaczek okolicznościowy.

Zwycięzcy z punktacją od 95 do 100 (złoty medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.

Zwycięzcy z punktacją od 90 do 94,67 (srebrny medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.

Zwycięzcy z punktacją od 85 do 89,67 (brązowy medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.

Osoby z punktacją poniżej 85 otrzymują dyplom uczestnictwa i nagrodę rzeczową.

 

Dodatkowe puchary:

-          Puchar za najlepszy model polskiego statku lub okrętu

 

Nagrody specjalne:

-          Nagroda specjalna MARIUSZA BOROWIAKA

-          Nagroda specjalna Fundacji im. ADAMA WERKI

-          Nagroda specjalna wydawnictwa prasowego MAGNUM-X

-          Nagroda specjalna wydawnictwa PORTA MARE

-          Nagroda specjalna wydawnictwa ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH

 

 1. Zgłoszenia modeli

Każdy z uczestników może zgłosić do 3 modeli w danej klasie.

Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do Konkursu.

Zgłoszenia mailem będą przyjmowane na adres: konkurs.nowytomysl@gmail.com do 18.06.2020 (czwartek) do godziny 24:00.

Od 19.06.2020 zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej dostarczonej do Biura Organizacyjnego w dniu 20.06.2020 w godzinach 8:00 – 13:00.  

 

 1. Sędziowanie

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi przepisami NAVIGA.

Sędzia Główny: Poznański Maciej

Komisja sędziowska zostanie utworzona przez Organizatora i Sędziego Głównego.

 

 1. Orientacyjny program konkursu

 

Sobota 20.06.2020:

 

-          8.00 – 13.00 przyjmowanie modeli

-          15.00 – 16.00 odprawa sędziów

-          16.00 – 18.00 sędziowanie

-          18.00 – 19.30 wykład Sławomira Zagórskiego: Polskie flotylle rzeczne w modelarstwie. Barwa i broń.   

 

Niedziela 21.06.2020:

 

-          8.00 – 13.30 zwiedzanie wystawy pokonkursowej

-          10.00 – 11.30 wykład Sławomira Zagórskiego: Początki marynarki polskiej. Ludzie i okręty w latach 1918-1921.

-          13.30 – 14.00 ogłoszenie wyników, zakończenie konkursu

 

 1. Postanowienia końcowe

-          Konkurs jest jedną z eliminacji do Mistrzostw Świata rozgrywanych we wrześniu 2020 roku w Rijeka (Chorwacja)

-          w Konkursie mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie,

-          zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,

-          podczas trwania Konkursu odbędą się wystawy towarzyszące. Będą to specjalnie wydzielone stanowiska przygotowane przez Organizatora:

a) pozakonkursowa wystawa modeli Modelarni Nowotomyskiego Ośrodka Kultury,

b) wystawa Waldemara Góralskiego: Grafika 3D okrętów,

c) wystawa Piotra Forkasiewicza – komputerowe grafiki okrętów

d) wystawa malarstwa Grzegorza Nawrockiego

-          zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny,

-          liczba i wiek uczestników jest nieograniczona,

-          do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele wykonane własnoręcznie,

-          do każdego zgłoszonego modelu wymagana jest dokumentacja w postaci: planów modelarskich, stoczniowych, na podstawie których został zbudowany model lub/i instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy + rysunki montażowe)

-          do każdego zgłoszonego modelu wymagany jest prawidłowo wypełniony Certyfikat Modelu wraz ze zdjęciem wykonanego modelu,

-          modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika,

-          organizator nie ubezpiecza modeli,

-          wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu,

-          decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne, nie ma możliwości odwołania się od werdyktu oraz składania protestów,

-          lista wyników Konkursu zostanie wywieszona w holu głównym NOK-u w dniu 21.06.2020 około godz. 9.00

-          propozycje noclegowe:

 

Hotel Restauracja Kopernik

ul. Tysiąclecia 6

64-300 Nowy Tomyśl

http://www.hotel-kopernik.com.pl

mail: biuro@hotel-kopernik.com.pl

tel. +48 506 726 970, (61) 44 22 451

 

Mini Hotel u Jagusi

Bożena Dutkowska

ul. Powstańców Wielkopolskich 1A

64-300 Nowy Tomyśl

www.hotelujagusi.info-net.com.pl

tel. (61) 44 22 187, +48 721 686 342

 

Hotel Restauracja HI-FI

Paproć 84

64-300 Nowy Tomyśl

www.hotel-hifi.pl

mail: info@hotel-hifi.pl

tel. +48 698 963 002, (61) 44 50 000

 

Zgłoszenia noclegów poprzez Organizatora do 18.06.2020 (czwartek).

 

-          w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny,

-          Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że: Administratorem danych jest Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl (kontakt telefoniczny: 61 44 23 121); dane będą przetwarzane na potrzeby I Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla (zwanego dalej konkursem) rozgrywanego w dniach 20-21.06.2020 roku; podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona w postaci akceptacji Regulaminu Konkursu wyrażona w formie zgłoszenia modelu/modeli do konkursu; uczestnik (osoba zgłaszająca model/modele) ma prawo do: dostępu swoich danych i możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje uniemożliwieniem udziału w konkursie i dyskwalifikacją zgłoszonego modelu/modeli). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art.81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku; dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji dotyczących realizacji konkursów; dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi przetwarzania, w tym profilowaniu.

-          szczegółowych informacji udzielają:

Krzysztof Szeffner – tel. +48 603 638 543

mail: konkurs.nowytomysl@gmail.com

Nowotomyski Ośrodek Kultury – tel. (61) 44 23 121

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.