Jump to content

Kruszwica 20-21 maja 2017


Recommended Posts

INFORMACJE OGÓLNE

ORGANIZATORZY

1. Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki LOK w Bydgoszczy

2. Urząd Miejski w Kruszwicy

3. Zarząd Rejonowy LOK w Kruszwicy

4. Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy

5. Gminny Klub Modelarski LOK przy Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy

 

CELE I ZADANIA ZAWODÓW

Zawody mają na celu popularyzację modelarstwa oraz propagowanie metod wykonywania modeli przy jak najmniejszych nakładach finansowych, jak również wymianę doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz całymi klubami.

Ponadto pragniemy również przedstawić walory turystyczne Kruszwicy, jeziora Gopło wraz z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia.

W ramach zawodów zostaną rozegrane eliminacje modeli klas C NAVIGA do Reprezentacji na Mistrzostwa Europy 2017 oraz Memoriał zmarłego niedawno Tadeusza Grzelczaka.

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniach 20 - 21 maja 2017 r. w sali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, ul.Kujawska 20.

Organizatorzy, po uprzednim zgłoszeniu umożliwią przyjazd modeli w piątek (19.05.2017).

 

PROGRAM ZAWODÓW

20 maja:

godz. 8:00-14:00 przyjmowanie modeli

godz. 15:30- ocena modeli przez Komisję Sędziowską

 

21maja:

godz. 8:30 - 13:00 zwiedzanie wystawy pokonkursowej

godz. 13:30 zakończenie zawodów oraz wręczenie dyplomów i nagród.

 

KONKURS MODELI KARTONOWYCH

 

KLASY MODELI KARTONOWYCH

Konkurs będzie przeprowadzony w klasie STANDARD i WALORYZOWANEJ

 

Klasa STANDARD z podziałem na trzy grupy wiekowe:

- młodzik- (M) do 13 lat (rocznik 2004 włącznie i późniejsze)

- junior- (J) 13-18 lat

- senior- (S) pow. 18 lat (rocznik 1999 włącznie i wcześniejsze)

Kategorie modeli:

- statki i okręty O

- żaglowce Ż

- helikoptery H

- samoloty śmigłowe 1-silnikowe S1

- samoloty śmigłowe wielosilnikowe S2

- samoloty odrzutowe S3

- pojazdy kołowe i artyleria Pk

- pojazdy gąsienicowe Pg

- pojazdy szynowe Ps

- rakiety i pojazdy kosmiczne R

- figurki F

- budowle B

 

Klasa WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW- bez podziału na grupy wiekowe:

Kategorie modeli:

- statki i okręty WO

- pojazdy WP

- samoloty i helikoptery WS

- żaglowce WŻ

- artyleria (bez napędu) WA

 

REGULAMIN- MODELE KARTONOWE

1. Ocena nastąpi w przypadku zgłoszenia minimum trzech modeli w danej klasie. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, jury ma prawo łączenia grup wiekowych, jednak tylko młodszej do starszej.

2. Udział w konkursie biorą modelarze indywidualni, kluby i modelarnie.

3. Liczba i wiek uczestników konkursu jest nieograniczona.

4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość modeli, jednak nie więcej niż dwa (2) modele w jednej klasie.

5.Do każdego modelu zawodnik winien dołączyć dokumentację w postaci minimum okładki wydawnictwa z rysunkiem złożeniowym.

6. Opłaty startowe:

Od PIERWSZEGO zgłoszonego modelu pobrane zostaną opłaty startowe w wysokości:

Młodzicy (M) 4,00 zł.

Juniorzy (J) 7,00 zł.

Seniorzy (S) 10,00 zł.

Każdy następny model: 2 zł.

7.Zgłoszone do konkursu modele oceni Komisja Sędziowska powołana przez organizatora. Oceny dokonają sędziowie z aktualnymi klasami sędziowskimi zatwierdzonymi przez ZG LOK w Warszawie wg. „Przepisów Klasyfikacji i Oceny Modeli Redukcyjnych Imprez Modelarskich LOK z 2000r”.

8.W każdej klasie i kategorii wiekowej najlepsze modele zostaną nagrodzone dyplomami i medalami. Przewidziane są nagrody specjalne dodatkowo nagradzane nagrodami rzeczowymi, w tym nagroda Komandora Konkursu za najlepszy model wg. jego opracowania.

9.Każdy młodzik startujący w konkursie otrzyma nagrodę - wycinankę, bez względu na zajmowane miejsce.

10. Modele dostarczane są i odbierane wyłącznie na koszt własny zawodnika.

11. Organizatorzy nie ubezpieczają modeli zgłoszonych do konkursu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do własnej interpretacji regulaminu, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne. Decydujący głos ma Sędzia Główny

 

STATKI I OKRĘTY KLAS C NAVIGA

 

KLASY MODELI- STATKI I OKRĘTY KLAS C NAVIGA

 

Eliminacje do ME 2017 będą przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych:

- junior- (CJ) do 18 lat

- senior- (CS) pow. 18 lat

następujących klasach:

C – 1 Jednostki żaglowe i inne, bez mechanicznego napędu jako pędnika podstawowego

C – 2 Jednostki pływające z napędem mechanicznym

C – 3 Modele urządzeń okrętowych lub fragmenty jednostek.

C – 4 Modele miniaturowe.

C – 5 Modele w butelkach

C – 6 Modele plastikowe

C – 7 Modele kartonowe i papierowe

Ponadto klasy C-3 i C-4 mogą zostać podzielone na dodatkowe grupy, zgodnie z obowiązującym Przepisami Sekcji C NAVIGA

 

REGULAMIN- MODELE NAVIGA

 

1. Zawody przeprowadzane będą zgodnie z Regulaminem NAVIGA

2. Organizator nie ubezpiecza modeli wystawianych na Eliminacjach.

3. Eliminacje są konkursem otwartym: udział może wziąć każdy modelarz (zrzeszony i niezrzeszony).

4. Eliminacje Mistrzostw Europy Modeli Klas C NAVIGA są jedną z eliminacji tegorocznych (2017) Mistrzostw Europy w Kavarnie.

5. Każdy modelarz może zgłosić do konkursu 3 modele, większa ilość może być wystawiona poza konkurencją.

6. Do każdego modelu wymagana jest dokumentacja w postaci instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy + rysunki montażowe) lub plany (modelarskie, stoczniowe), na podstawie których model został zbudowany.

7. Wszystkie modele powinny posiadać certyfikat modelu (druki będą dostępne w Biurze Konkursu, należy posiadać zdjęcie modelu)

8. Opłaty startowe:

Od KAŻDEGO zgłoszonego modelu pobrane zostaną opłaty startowe w wysokości:

Juniorzy (J) 12,00 zł.

Seniorzy (S) 20,00 zł.

9. Wyboru modeli do Reprezentacji na Mistrzostwa Europy dokonuje komisja sędziowska powołana przez CKM LOK. Nie jest ona uzależniona od wyników Konkursu Modeli Klas C NAVIGA.

 

INFORMACJE DODATKOWE, ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

 

1. Karty zgłoszenia są załączone do niniejszego informatora. Karty zgłoszenia prosimy wypełniać WYRAŹNYMI literami (wielkimi lub na komputerze). Kartę zgłoszenia (w postaci elektronicznej- plik *.doc) można otrzymać po zgłoszeniu zapotrzebowania pod adresem

e-mailowym lubones@wp.pl (Łukasz Bones, w temacie proszę wpisać Kruszwica 2017).

Pod tym samym adresem można rejestrować wcześniej modele (podczas wystawy prosimy zgłosić się po wydrukowane przez Organizatorów karty zgłoszeniowe, numery startowe i uiścić opłaty startowe). Wysyłanie kart zgłoszenia i rejestracja modeli przez internet do 17 maja 2017.

2. Po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorzy mogą zapewnić uczestnikom nocleg za odpłatnością ok.30-60 zł (w zależności od miejsca zakwaterowania).

3. Organizatorzy przygotują sobotnie posiłki- grochówka na obiad oraz wspólne ognisko, dlatego też prosimy o zgłaszanie ilości osób przybywających i przybliżonego wieku uczestników.

4. Kontakt w sprawie posiłków i noclegów do dnia 15 maja 2017r pod numer telefonu +48-512-181-511 (Ryszard Bones). Prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie uczestników.

5. Szczegółowych informacji udziela:

Ryszard Bones

tel. 512 181 511

 

MEMORIAŁ TADEUSZA GRZELCZAKA

 

1. W Memoriale mogą wziąć udział modele wykonane z wycinanek (klasa standard) opracowanych przez śp. Tadeusza Grzelczaka.

2. Dopuszczone będą też modele opracowane wyłącznie przez śp. T. Grzelczaka, przeskalowane lecz z zachowaniem barw nadanych przez autora opracowania (klasa standard).

3. Memoriał będzie rozegrany w dwóch klasach

- modele samolotów jednosilnikowych,

- modele samolotów wielosilnikowych.

4. Nie będzie osobnej oceny w/w modeli. Będą brane pod uwagę punkty przyznane modelom przez komisję sędziowską oceniającą w/w klasy w Konkursie Modeli Kartonowych KRUSZWICA 2017. Decydujący głos ma Sędzia Główny.

5. Zgłoszenie modelu do MEMORIAŁU nastąpi z chwilą przekazania karty startowej do sekretariatu ( lub na emailu ) na której w rubryce "MEMORIAŁ" postawiony zostanie wyraźny znak "X " Nie obowiązuje dodatkowa opłata startowa.

6. Modele wyróżnione zostaną nagrodzone okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

7. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.

8. Przewiduje się, że memoriał św. Tadeusza Grzelczaka przerodzi sie w imprezę cykliczną.

9. Spis modeli opracowanych przez T. Grzelczaka :

 

a) GPM ( ModelPol ):

Nr 001- Junkers JU 88

Nr 002- Boomerang

Nr 008- Junkers JU 87B-2 "Stuka"

Nr 009- Junkers JU 87 B2 "TROP"

Nr 010- P 47D "THUNDERBOLT"

Nr 012- Grumman "AVENGER”

Nr 015- P 40 "Kittychawk"

Nr 016- B17G

Nr 045- PBY-2 "Catalina"

Nr 046- JU 88A

Nr 070- JU 87D

Nr 076- B 29A "Enola Gay"

Nr 093- P-47D

Nr 098- ME 323 D2 "Gigant"

Nr 150- P47D 22RE

Nr 173- Blenheim Mk. I

Nr 180- HE 111 H6

Nr 184- FW 190 D9

Nr 191- TBM "Awenger"

Nr 200- B29

Nr 201- JU88 A4

Nr 235- FI 156 "Storch”

Nr 940- JU 87B

 

b) Fly Model:

Nr 02- F7F "Tigercat"

Nr 04- P-61 "Black Widow"

Nr 05- PBY "Catalina"

Nr 20- Samoloty myśliwskie MiG- 3 i Łagg

Nr 21- Samolot bombowy B-24 D "Liberator"

Nr 24- Bristol "Beaufighter"

Nr 30- Samolot bombowy B-17G "FLYING FORTRESS"

Nr 33- HEINKEL He 117 "GREIF"

Nr 36- Samolot torpedowyFAIREY "SWORDFISH"

Nr 39- Samolot wielozadaniowy Polikarpow PO-2 + Samolot myśliwski I-16

Nr 53- Samoloty szturmowe: Ju 87B "Stuka" i IŁ-2

Nr 60- Ju 88 "Mistel 2"

Nr 79- Samoloty myśliwskie Mitsubishi "ZERO" typ-52 "Hei" + Bell P-39 "AIROCOBRA"

Nr 82- Samolot pokładowy F6F3 "Hellcat"

Nr 85- Samoloty myśliwskie Messerschmitt Me 109 Supermarine "SPITFIRE"

Nr 94- A-20 "Havoc"

Nr 100- Samolot torpedowy "Barracuda" Mk.II

Nr 101- Samolot transportowy Douglas C-47 "Skytrain" (DC - 3)

Nr 107- Samolot szturmowy A1J "Skyraider"

Nr 108- Samoloty myśliwskie PZL P.11c i Messerschmitt Me 109 D-1

Nr 111- Samoloty myśliwskie Jak 9P i Ła-5 FN

 

c) "Orlik" Czaniec:

Nr 6- Rumuński samolot myśliwski. I.A.R. 80A

Nr 8- Amerykański samolot myśliwski P-40 Warhawk

Nr 9- Samolot myśliwski Defiant Mk. I

Nr 11- Samolot myśliwski Northrop XP-56 Black Bullet

Nr 13- Brytyjski samolot myśliwski Hawker Hurricane Mk.II B

Nr 18- Radziecki samolot bombowy Petlakov Pe-2

Nr 22- Amerykański samolot doświadczalny XP- 55

Nr 31- Amerykański samolot rozpoznawczy Vought OS2U "Kingfisher"

Nr 38- Włoski samolot bombowo- torpedowy Savoia Marchetti S.M. 79 Sparviero

Nr 51- Samolot B-25 "Mitchell"

 

Karta zgłoszenia modeli w linku poniżej:

 

http://www.autosklad.pl/allegro/Kruszwica%202017.doc

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.