Jump to content
Iron Duke

Kruszwica 12-13 maja 2018

Recommended Posts

INFORMACJE OGÓLNE

ORGANIZATORZY

1. Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki LOK w Bydgoszczy

2. Urząd Miejski w Kruszwicy

3. Zarząd Rejonowy LOK w Kruszwicy

4. Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy

5. Gminny Klub Modelarski LOK przy Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy

 

CELE I ZADANIA ZAWODÓW

Zawody mają na celu popularyzację modelarstwa,propagowanie metod wykonywania modeli przy jak najmniejszych nakładach finansowych, jak również wymianę doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz całymi klubami.

Ponadto pragniemy również przedstawić walory turystyczne Kruszwicy, jeziora Gopło wraz z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia.

W ramach zawodów zostaną rozegrane eliminacje modeli klas C NAVIGA do Reprezentacji na Mistrzostwa Świata 2018 w Galati oraz II Memoriał śp. Tadeusza Grzelczaka.

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniach 12 - 13 maja 2018 r. w sali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, ul.Kujawska 20.

Po uprzednim zgłoszeniu istnieje możliwość pozostawienia modeli na sali wystawowej już w piątek (11.05.2018).

 

PROGRAM ZAWODÓW

12 maja:

godz. 8:00-14:00 przyjmowanie modeli

godz. 15:30- ocena modeli przez Komisję Sędziowską

 

13maja:

godz. 8:30 - 13:00 zwiedzanie wystawy pokonkursowej

godz. 13:30 zakończenie zawodów oraz wręczenie dyplomów i nagród.

 

KONKURS MODELI KARTONOWYCH

 

KLASY MODELI KARTONOWYCH

Konkurs będzie przeprowadzony w klasie STANDARD i WALORYZOWANEJ

 

Klasa STANDARD z podziałem na trzy grupy wiekowe:

- młodzik- (M) do 13 lat (rocznik 2005 włącznie i późniejsze)

- junior- (J) 13-18 lat

- senior- (S) pow. 18 lat (rocznik 2000 włącznie i wcześniejsze)

Kategorie modeli:

- statki i okręty O

- żaglowce Ż

- helikoptery H

- samoloty śmigłowe 1-silnikowe S1

- samoloty śmigłowe wielosilnikowe S2

- samoloty odrzutowe S3

- pojazdy kołowe i artyleria Pk

- pojazdy gąsienicowe Pg

- pojazdy szynowe Ps

- rakiety i pojazdy kosmiczne R

- figurki F

- budowle B

 

Klasa WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW- bez podziału na grupy wiekowe:

Kategorie modeli:

- statki i okręty WO

- pojazdy WP

- samoloty i helikoptery WS

- żaglowce WŻ

- artyleria (bez napędu) WA

 

REGULAMIN- MODELE KARTONOWE

1. Ocena nastąpi w przypadku zgłoszenia minimum trzech modeli w danej klasie. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, jury ma prawo łączenia grup wiekowych, jednak tylko młodszej do starszej.

2. Udział w konkursie biorą modelarze indywidualni, kluby i modelarnie.

3. Liczba i wiek uczestników konkursu jest nieograniczona.

4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość modeli, jednak nie więcej niż dwa (2) modele w jednej klasie.

5. Opłaty startowe:

Od PIERWSZEGO zgłoszonego modelu pobrane zostaną opłaty startowe w wysokości:

Młodzicy (M) 4,00 zł.

Juniorzy (J) 7,00 zł.

Seniorzy (S) 10,00 zł.

Każdy następny model: 2 zł.

6. Zgłoszone do konkursu modele oceni Komisja Sędziowska powołana przez organizatora. Oceny dokonają sędziowie z aktualnymi klasami sędziowskimi zatwierdzonymi przez ZG LOK w Warszawie wg. „Przepisów Klasyfikacji i Oceny Modeli Redukcyjnych Imprez Modelarskich LOK z 2000r”.

7.W każdej klasie i kategorii wiekowej najlepsze modele zostaną nagrodzone dyplomami i medalami. Przewidziane są nagrody specjalne dodatkowo nagradzane, w tym nagroda Komandora Konkursu za najlepszy model wg. jego opracowania.

8. Modele dostarczane są i odbierane wyłącznie na koszt własny zawodnika.

9. Organizatorzy nie ubezpieczają modeli zgłoszonych do konkursu.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do własnej interpretacji regulaminu, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne. Decydujący głos ma Sędzia Główny.

 

STATKI I OKRĘTY KLAS C NAVIGA

 

KLASY MODELI- STATKI I OKRĘTY KLAS C NAVIGA

Eliminacje do MŚ 2018 w Galati (Rumunia) będą przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych:

- junior- (CJ) do 18 lat

- senior- (CS) pow. 18 lat

następujących klasach:

C – 1 Jednostki żaglowe i inne, bez mechanicznego napędu jako pędnika podstawowego

C – 2 Jednostki pływające z napędem mechanicznym

C – 3 Modele urządzeń okrętowych lub fragmenty jednostek.

C – 4 Modele miniaturowe.

C – 5 Modele w butelkach

C – 6 Modele plastikowe

C – 7 Modele kartonowe i papierowe

C – 8 Modele wykonane z dostępnych w handlu zestawów z drewna lub tworzyw sztucznych, ale z wyłączeniem modeli z form wtryskowych objętych klasą C-6.

Ponadto klasy C-3 i C-4 mogą zostać podzielone na dodatkowe grupy, zgodnie z obowiązującym Przepisami Sekcji C NAVIGA

 

REGULAMIN- MODELE NAVIGA

 

1.Zawody przeprowadzane będą zgodnie z Regulaminem NAVIGA

2.Organizator nie ubezpiecza modeli wystawianych na Eliminacjach.

3.Eliminacje są konkursem otwartym: udział może wziąć każdy modelarz (zrzeszony i niezrzeszony).

4.Eliminacje Mistrzostw Świata Modeli Klas C NAVIGA są jedną z eliminacji tegorocznych Mistrzostw Świata, które odbędą się 01-09 września 2018 w Galati (Rumunia)

5.Każdy modelarz może zgłosić do konkursu 3 modele, większa ilość może być wystawiona poza konkurencją.

6.Do każdego modelu wymagana jest dokumentacja w postaci instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy + rysunki montażowe) lub plany (modelarskie, stoczniowe), na podstawie których model został zbudowany.

7.Wszystkie modele powinny posiadać certyfikat modelu (druki będą dostępne w Biurze Konkursu, należy posiadać zdjęcie modelu)

8.Opłaty startowe:

Od KAŻDEGO zgłoszonego modelu pobrane zostaną opłaty startowe w wysokości:

Juniorzy (J) 12,00 zł.

Seniorzy (S) 20,00 zł.

9. Wyboru modeli do Reprezentacji na Mistrzostwa Świata dokonuje komisja sędziowska powołana przez CKM LOK. Nie jest ona uzależniona od wyników Konkursu Modeli Klas C NAVIGA.

 

INFORMACJE DODATKOWE, ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

 

 

1.Karty zgłoszenia są załączone do niniejszego informatora.

2. Karty zgłoszenia prosimy wypełniać WYRAŹNYMI literami (wielkimi lub na komputerze).

3. Kartę zgłoszenia (w postaci elektronicznej- plik *.doc) można otrzymać po zgłoszeniu zapotrzebowania pod adresem e-mailowym lubones@wp.pl (Łukasz Bones, w temacie proszę wpisać Kruszwica 2018).

4. Pod tym samym adresem można rejestrować wcześniej modele (podczas wystawy prosimy zgłosić się po wydrukowane przez Organizatorów karty zgłoszeniowe, numery startowe i uiścić opłaty startowe).

5. Przyjmowanie kart zgłoszenia i rejestracja modeli przez internet do 10 maja 2018.

6. Po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorzy mogą zapewnić uczestnikom nocleg za odpłatnością ok.30-60 zł (w zależności od miejsca zakwaterowania). Skierowania na noclegi i opłaty za nie będą odbywały się w Biurze Konkursu.

7. Organizatorzy przygotują sobotnie posiłki- grochówka na obiad oraz tradycyjne wspólne ognisko, dlatego też prosimy o zgłaszanie ilości osób przybywających i przybliżonego wieku uczestników.

8. Kontakt w sprawie posiłków i noclegów do dnia 10 maja 2018r pod numer telefonu +48-512-181-511 (Ryszard Bones). Prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie uczestników.

9. Szczegółowych informacji udziela:

Ryszard Bones tel. 512 181 511

II MEMORIAŁ TADEUSZA GRZELCZAKA

 

1. W Memoriale mogą wziąć udział modele wykonane z wycinanek (klasa standard) opracowanych przez śp. Tadeusza Grzelczaka.

2. Dopuszczone będą też modele opracowane wyłącznie przez śp. T. Grzelczaka, przeskalowane lecz z zachowaniem barw nadanych przez autora opracowania (klasa standard).

3. Memoriał będzie rozegrany w dwóch klasach

- modele samolotów jednosilnikowych,

- modele samolotów wielosilnikowych.

4. Nie będzie osobnej oceny w/w modeli. Będą brane pod uwagę punkty przyznane modelom przez komisję sędziowską oceniającą w/w klasy w Konkursie Modeli Kartonowych KRUSZWICA 2018. Decydujący głos ma Sędzia Główny.

5. Zgłoszenie modelu do MEMORIAŁU nastąpi z chwilą przekazania karty startowej do sekretariatu ( lub na emailu ) na której w rubryce "MEMORIAŁ" postawiony zostanie wyraźny znak "X ". Model nieoznaczony przez Wykonawcę nie będzie brał udziału w MEMORIALE. Nie obowiązuje dodatkowa opłata startowa.

6. Modele wyróżnione zostaną nagrodzone okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

7. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.

8. Spis modeli opracowanych przez T. Grzelczaka :

a) GPM ( ModelPol ):

Nr 001- Junkers Ju 88

Nr 002- Boomerang

Nr 008- Junkers JU 87B-2 "Stuka"

Nr 009- Junkers JU 87 B2 "TROP"

Nr 010- P 47D "THUNDERBOLT"

Nr 012- Grumman "AVENGER”

Nr 015- P 40 "Kittychawk"

Nr 016- B17G

Nr 045- PBY-2 "Catalina"

Nr 046- Junkers Ju 88A

Nr 070- Junkers Ju 87D

Nr 076- B 29A "Enola Gay"

Nr 093- P-47D

Nr 098- Me 323 D2 "Gigant"

Nr 150- P47D 22RE

Nr 173- Blenheim Mk. I

Nr 180- He 111 H6

Nr 184- FW 190 D9

Nr 191- TBM "Awenger"

Nr 200- B29

Nr 201- Junkers Ju88 A4

Nr 235- Fi 156 "Storch”

Nr 940- JunkersJU 87B

 

b) Fly Model:

Nr 02- F7F "Tigercat"

Nr 04- P-61 "Black Widow"

Nr 05- PBY "Catalina"

Nr 20- Samoloty myśliwskie MiG- 3 i Łagg

Nr 21- Samolot bombowy B-24 D "Liberator"

Nr 24- Bristol "Beaufighter"

Nr 30- Samolot bombowy B-17G "FLYING FORTRESS"

Nr 33- Heinkel He 117 "GREIF"

Nr 36- Samolot torpedowy FAIREY "SWORDFISH"

Nr 39- Samolot wielozadaniowy Polikarpow Po-2 + Samolot myśliwski I-16

Nr 53- Samoloty szturmowe: Ju 87B "Stuka" i Ił-2

Nr 60- Junkers Ju 88 "Mistel 2”

Nr 64- Samoloty myśliwskie Focke Wulf 190A3 + P51D Mustang

Nr 79- Samoloty myśliwskie Mitsubishi "ZERO" typ-52 "Hei" + Bell P-39 "AIROCOBRA"

Nr 82- Samolot pokładowy F6F3 "Hellcat"

Nr 85- Samoloty myśliwskie Messerschmitt Me 109 + Supermarine "SPITFIRE"

Nr 94- A-20 "Havoc"

Nr 100- Samolot torpedowy "Barracuda" Mk.II

Nr 101- Samolot transportowy Douglas C-47 "Skytrain" (DC - 3)

Nr 107- Samolot szturmowy A1J "Skyraider"

Nr 108- Samoloty myśliwskie PZL P11c + Messerschmitt Me 109 D-1

Nr 111- Samoloty myśliwskie Jak 9P i Ła-5 FN

 

c) "Orlik" Czaniec:

Nr 6- Samolot myśliwski. I.A.R. 80A

Nr 8- Samolot myśliwski P-40 Warhawk

Nr 9- Samolot myśliwski Defiant Mk. I

Nr 11- Samolot myśliwski Northrop XP-56 Black Bullet

Nr 13- Samolot myśliwski Hawker Hurricane Mk.II B

Nr 18- Samolot bombowy Petlakov Pe-2

Nr 22- Samolot doświadczalny XP- 55

Nr 31- Samolot rozpoznawczy Vought OS2U "Kingfisher"

Nr 38- Samolot bombowo- torpedowy Savoia Marchetti S.M. 79 Sparviero

Nr 51- Samolot bombowzB-25 "Mitchell"

Nr 60- Samolot bombowy PBJ- 1H Mitchell

 

Karty startowe do pobrania w linkach poniżej:

 

http://www.autosklad.pl/allegro/kruszwica/karta%20zgloszenia%20karton.doc

 

http://www.autosklad.pl/allegro/kruszwica/karta%20zgloszenia%20karton.pdf

 

http://www.autosklad.pl/allegro/kruszwica/karta%20zgloszenia%20navia.doc

 

http://www.autosklad.pl/allegro/kruszwica/karta%20zgloszenia%20naviga.pdf

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.