Jump to content
Iron Duke

Kruszwica 2019

Recommended Posts

INFORMACJE OGÓLNE

ORGANIZATORZY

1. Urząd Miejski w Kruszwicy

2. Zarząd  Rejonowy  LOK w Kruszwicy

3. Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy

4. Gminny Klub  Modelarski  LOK Popiel przy Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy

5. Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki LOK w Bydgoszczy

CELE I ZADANIA ZAWODÓW

Zawody mają na celu popularyzację modelarstwa redukcyjnego, propagowanie metod wykonywania modeli przy jak najmniejszych nakładach finansowych, jak również wymianę doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz całymi klubami modelarskimi.

Ponadto pragniemy również przedstawić walory turystyczne Kruszwicy, jeziora Gopło wraz z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia.

W ramach zawodów zostaną rozegrane eliminacje do Reprezentacji na Mistrzostwa Europy 2019 modeli klas “C” NAVIGA oraz III Memoriał Tadeusza Grzelczaka.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniach 11 - 12 maja 2019 r. w sali sportowej w Zespolu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, ul.Kujawska 20.

Po uprzednim zgłoszeniu istnieje możliwość pozostawienia modeli na sali wystawowej już w piątek (10.05.2019 w godzinach ok. 17-19, przyjęcie tych modeli nastąpi w sobotę).

PROGRAM  ZAWODÓW

11 maja:

godz. 8:00-14:00 przyjmowanie modeli

godz. 15:30- ocena modeli przez Komisję Sędziowską

12maja:

godz. 8:30 - 13:00 zwiedzanie wystawy pokonkursowej

godz. 13:30 zakończenie zawodów oraz wręczenie dyplomów i nagród.

 

KONKURS MODELI KARTONOWYCH

 

KLASY MODELI KARTONOWYCH

Konkurs będzie przeprowadzony w klasie STANDARD i WALORYZOWANEJ

Klasa STANDARD z  podziałem  na  trzy  grupy  wiekowe:

- młodzik- (M) do 13 lat (rocznik 2006 włącznie i późniejsze)

- junior- (J) 13-18 lat

- senior- (S) pow. 18 lat (rocznik 2001 włącznie i wcześniejsze)

Kategorie modeli:

- statki i okręty O

- statki i okręty do linii wodnej Ow

- żaglowce Ż

- helikoptery H

- samoloty śmigłowe 1-silnikowe S1

- samoloty śmigłowe  wielosilnikowe S2

- samoloty odrzutowe S3

- pojazdy kołowe i artyleria holowana Pk

- pojazdy gąsienicowe Pg

- pojazdy szynowe Ps

- rakiety i pojazdy kosmiczne R

- figurki F

- budowle i artyleria (stacjonarna) B

Klasa WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW- bez podziału na grupy wiekowe:

Kategorie modeli:

- statki i okręty WO

- pojazdy WP

- samoloty i helikoptery WS

- żaglowce WŻ

- artyleria (stacjonarna) WA

REGULAMIN- MODELE KARTONOWE

1. Ocena nastąpi w przypadku zgłoszenia minimum trzech modeli w danej klasie. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, jury ma prawo łączenia grup wiekowych, jednak tylko młodszej do starszej.

2. Udział w konkursie biorą modelarze indywidualni, kluby i modelarnie.

3. Liczba i wiek uczestników konkursu jest nieograniczona.

4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną  ilość modeli, jednak  nie więcej niż dwa (2) modele w jednej klasie.

5. Opłaty startowe:

Od PIERWSZEGO zgłoszonego modelu pobrane zostaną opłaty startowe w wysokości:

Młodzicy (M...) 2,00 zł.

Juniorzy (J) 7,00 zł.

Seniorzy (S) 10,00 zł.

Każdy następny model: 2 zł, młodzik 1zł.

6.Zgłoszone do konkursu modele oceni Komisja Sędziowska powołana przez organizatora. Oceny dokonają sędziowie z  aktualnymi klasami sędziowskimi zatwierdzonymi przez  ZG LOK w Warszawie wg. „Przepisów Klasyfikacji i Oceny Modeli Redukcyjnych Imprez Modelarskich LOK  z 2000r”.

7.W każdej klasie i kategorii wiekowej najlepsze modele zostaną nagrodzone dyplomami i medalami. Przewidziane są nagrody specjalne dodatkowo nagradzane, w tym nagroda Komandora Konkursu za najlepszy model wg. jego opracowania. Dodatkowo każdy Młodzik zostanie nagrodzony drobnym upominkiem w postaci modelu- wycinanki.

8. Modele dostarczane są i odbierane wyłącznie na koszt własny zawodnika.

9. Organizatorzy nie ubezpieczają modeli zgłoszonych do konkursu.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do własnej interpretacji regulaminu, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne. Decydujący głos ma Sędzia Główny

 

STATKI I OKRĘTY KLAS C NAVIGA

KLASY MODELI- STATKI I OKRĘTY KLAS C NAVIGA

Eliminacje do ME 2019 w Burgas (Bułgaria) będą przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych:

- junior- (CJ) do 18 lat

- senior- (CS) pow. 18 lat

następujących klasach:

C – 1 Jednostki żaglowe i inne, bez mechanicznego napędu jako pędnika podstawowego

C – 2 Jednostki pływające z napędem mechanicznym

C – 3 Modele urządzeń okrętowych lub fragmenty jednostek.

C – 4 Modele miniaturowe.

C – 5 Modele w butelkach

C – 6 Modele plastikowe

C – 7 Modele kartonowe i papierowe

C – 8 Modele wykonane z dostępnych w handlu zestawów z drewna lub tworzyw sztucznych,

ale z wyłączeniem modeli z form wtryskowych objętych klasą C-6.

Ponadto klasy C-3 i C-4 mogą zostać podzielone na dodatkowe grupy, zgodnie z obowiązującym Przepisami Sekcji C NAVIGA

REGULAMIN- MODELE NAVIGA

1.Zawody przeprowadzane będą zgodnie z Regulaminem NAVIGA

2.Organizator nie ubezpiecza modeli wystawianych na Eliminacjach.

3.Eliminacje są konkursem otwartym: udział może wziąć każdy modelarz (zrzeszony i niezrzeszony).

4.Eliminacje Mistrzostw Europy Modeli Klas C NAVIGA są jedną z eliminacji tegorocznych  Mistrzostw Europy, które odbędą się 31.08-08.09 2019 w Burgas (Bułgaria)

5.Każdy modelarz może zgłosić do konkursu 3 modele, większa ilość może być wystawiona poza konkurencją.

6.Do każdego modelu wymagana jest dokumentacja w postaci instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy + rysunki montażowe) lub plany (modelarskie, stoczniowe), na podstawie których model został zbudowany.

7.Wszystkie modele powinny posiadać certyfikat modelu (druki będą dostępne w Biurze Konkursu, należy posiadać zdjęcie modelu)

8.Opłaty startowe:

Od KAŻDEGO zgłoszonego modelu pobrane zostaną opłaty startowe w wysokości:

Juniorzy (J) 12,00 zł.

Seniorzy (S) 20,00 zł.

9. Wyboru modeli do Reprezentacji na Mistrzostwa Europy dokonuje komisja sędziowska powołana przez CKM LOK. Nie jest ona uzależniona od wyników Konkursu Modeli Klas C NAVIGA.

 

INFORMACJE DODATKOWE, ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

1. Karty zgłoszenia są załączone do niniejszego informatora.

2. Karty zgłoszenia prosimy wypełniać WYRAŹNYMI literami (wielkimi lub na komputerze).

3. Kartę zgłoszenia (w postaci elektronicznej- plik *.doc) można otrzymać po zgłoszeniu zapotrzebowania pod adresem e-mailowym lubones@wp.pl  (Łukasz Bones, w temacie proszę wpisać Kruszwica 2019).

4. Pod tym samym adresem można rejestrować wcześniej modele (wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia).

5. Modelarnie mogą zgłosić modele w postaci listy modeli. Formatka do takiego zgłoszenia również będzie wysłana elektronicznie (plik arkusza kalkulacyjnego). Nie wypełnia się wówczas tradycyjnej karty zgłoszenia (zrobią to organizatorzy).

6. Po przybyciu na wystawę prosimy niezwłocznie zgłosić się do Biura Przyjęć modeli w celu rejestracji modelu, oraz uiszczenia opłat startowych. Jeżeli modele były zgłaszane przez internet, to również do odbioru będą czekały wydrukowane i wypełnione karty startowe.

7. Przyjmowanie kart zgłoszenia i rejestracja modeli przez internet do 09 maja 2019.

8. Po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorzy mogą zapewnić uczestnikom nocleg za odpłatnością ok.30-60 zł (w zależności od miejsca zakwaterowania). Skierowania na noclegi i opłaty za nie będą odbywały się w Biurze Konkursu. UWAGA: Pierwszeństwo noclegu w Pałacu w Kobylnikach mają sędziowie i sponsorzy. Pozostali uczestnicy będą kwaterowani w Pałacu lub internacie ZSP w Kobylnikach (450m od Pałacu)

7. Organizatorzy przygotują sobotnie posiłki- grochówka na obiad oraz tradycyjne wspólne ognisko, dlatego też prosimy o zgłaszanie ilości osób przybywających i przybliżonego wieku uczestników.

8. Kontakt w sprawie posiłków i noclegów do dnia 06 maja 2019r pod numer telefonu +48-512-181-511 (Ryszard Bones). Prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie uczestników.

9. Szczegółowych  informacji udziela:

Ryszard Bones tel. 512 181 511

 

III MEMORIAŁ TADEUSZA GRZELCZAKA

1. W Memoriale mogą wziąć udział modele wykonane z wycinanek (klasa standard) opracowanych przez Tadeusza Grzelczaka.

2. Dopuszczone będą też modele opracowane przez T. Grzelczaka, przeskalowane, lecz z zachowaniem barw nadanych przez autora opracowania (klasa standard).

3. Memoriał będzie rozegrany w dwóch klasach

- modele samolotów jednosilnikowych,

- modele samolotów wielosilnikowych.

4. Nie będzie osobnej oceny w/w modeli. Będą brane pod uwagę punkty przyznane modelom przez komisję sędziowską oceniającą w/w klasy w Konkursie Modeli Kartonowych  KRUSZWICA 2019. Decydujący głos ma Sędzia Główny.

5. Zgłoszenie modelu do MEMORIAŁU nastąpi z chwilą przekazania karty startowej do sekretariatu ( lub na  emailu ) na której w rubryce "MEMORIAŁ" postawiony zostanie wyraźny znak  "X ". Model nieoznaczony przez Wykonawcę nie będzie brał udziału w MEMORIALE. Nie obowiązuje dodatkowa opłata startowa.

6. Modele wyróżnione zostaną  nagrodzone  okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

7. Spis modeli opracowanych przez  T. Grzelczaka :

a) GPM ( ModelPol 😞

Nr 001- Junkers Ju 88

Nr 002- Boomerang

Nr 008- Junkers JU 87B-2 "Stuka"

Nr 009- Junkers JU 87 B2 "TROP"

Nr 010- P 47D "THUNDERBOLT"

Nr 012- Grumman "AVENGER”

Nr 015- P 40 "Kittychawk"

Nr 016- B17G

Nr 045- PBY-2 "Catalina"

Nr 046- Junkers Ju 88A

Nr 070- Junkers Ju 87D

Nr 076- B 29A "Enola Gay"

Nr 093- P-47D

Nr 098- Me 323 D2 "Gigant"

Nr 150- P47D 22RE

Nr 173- Blenheim Mk. I

Nr 180- He 111 H6

Nr 184- FW 190 D9

Nr 191- TBM "Awenger"

Nr 200- B29

Nr 201- Junkers Ju88 A4

Nr 235- Fi 156 "Storch”

Nr 940- JunkersJU 87B

 

b) Fly Model:

Nr 02- F7F "Tigercat"

Nr 04- P-61 "Black Widow"

Nr 05- PBY "Catalina"

Nr 20- Samoloty myśliwskie MiG- 3 i Łagg

Nr 21- Samolot bombowy B-24 D "Liberator"

Nr 24- Bristol "Beaufighter"

Nr 30- Samolot bombowy B-17G "FLYING FORTRESS"

Nr 33- Heinkel He 117 "GREIF"

Nr 36- Samolot torpedowyFAIREY "SWORDFISH"

Nr 39- Samolot wielozadaniowy Polikarpow Po-2 + Samolot myśliwski I-16

Nr 53- Samoloty szturmowe: Ju 87B "Stuka" i Ił-2

Nr 60- Junkers Ju 88 "Mistel 2”

Nr 64- Samoloty myśliwskie Focke Wulf 190A3 + P51D Mustang

Nr 79- Samoloty myśliwskie Mitsubishi "ZERO" typ-52 "Hei" + Bell P-39 "AIROCOBRA"

Nr 82- Samolot pokładowy F6F3 "Hellcat"

Nr 85- Samoloty myśliwskie Messerschmitt Me 109 Supermarine "SPITFIRE"

Nr 94- A-20 "Havoc"

Nr 100- Samolot torpedowy "Barracuda" Mk.II

Nr 101- Samolot transportowy Douglas C-47 "Skytrain" (DC - 3)

Nr 107- Samolot szturmowy A1J "Skyraider"

Nr 108- Samoloty myśliwskie PZL P.11c i Messerschmitt Me 109 D-1

Nr 111- Samoloty myśliwskie Jak 9P i Ła-5 FN

 

c) "Orlik" Czaniec:

Nr 6- Samolot myśliwski. I.A.R. 80A

Nr 8- Samolot myśliwski P-40 Warhawk

Nr 9- Samolot myśliwski Defiant Mk. I

Nr 11- Samolot myśliwski Northrop XP-56 Black Bullet

Nr 13- Samolot myśliwski Hawker Hurricane Mk.II B

Nr 18- Samolot bombowy Petlakov Pe-2

Nr 22- Samolot doświadczalny XP- 55

Nr 31- Samolot rozpoznawczy Vought OS2U "Kingfisher"

Nr 38- Samolot bombowo- torpedowy Savoia Marchetti S.M. 79 Sparviero

Nr 51- Samolot bombowzB-25 "Mitchell"

Nr 60- Samolot bombowy PBJ- 1H Mitchell

 

Wzory kart startowych do pobrania:

https://megawrzuta.pl/download/6e558c95227de97a351e77e8d9f4d469.html 

https://megawrzuta.pl/download/731a91aecd6f64c407f019b60a791ac4.html 

 

😎

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.