Jump to content

Modelarskie Podsumowanie Sezonu - Tarnobrzeg 2019


Recommended Posts

Miasto Tarnobrzeg, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Modelarze Tarnobrzescy

zapraszają w dniu 07.12.2019 na Modelarskie Podsumowanie Sezonu 2019.

W ramach II edycji Podsumowania odbędą się:

 • ·         Konkurs modeli redukcyjnych, plastikowych i kartonowych,
 • ·         Szereg wystaw modelarzy indywidualnych i klubów modelarskich,
 • ·         Giełda Modelarska,
 • ·         Cykl prelekcji o tematyce modelarskiej,
 • ·         Warsztaty dla dzieci i młodzieży,

Wszystkie Imprezy modelarskie odbędą się w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 49.

Dalsze, podawane na bieżąco informacje będzie można znaleźć na tym forum, przygotowywanej stronie internetowej i Facebooku.

Regulamin z wykazem klas startowych opublikujemy w ciągu najbliższych dni.

ZAPRASZAMY DO TARNOBRZEGA

Link to comment
Share on other sites

Byłem w ubiegłym roku i muszę przyznać że bardzo udana impreza. Może nie za duża, bardziej taka kameralna nawet  ale za to bardzo towarzyska.  :super:

Można by nawet rzec że to była "kąpiel w modelarskim sosie"

Zapisuję w kalendarzu i czekam na regulamin :D

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 4 months later...

 

         Po raz drugi mamy zaszczyt zaprosić wszystkich w gościnne progi Zespołu Szkół nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu na Modelarskie Podsumowanie Sezonu. Zaproszenie kierujemy w imieniu własnym, Dyrekcji Szkoły i Prezydenta Miasta Tarnobrzega pana Dariusza Bożka, który przyjął Honorowy Patronat nad Imprezą.

         Tegoroczna Edycja będzie odbywać się według zeszłorocznego Regulaminu, uzupełnionego jedynie niewielkimi poprawkami. Będziemy starali się jeszcze bardziej promować wystawienniczą stronę naszej imprezy, zachęcając do prezentacji dorobku modelarskiego na stoiskach klubowych i indywidualnych. Bez zmian zostaje główny cel założony przez Organizatorów, PODSUMOWANIE ma być okazją do spotkania na żywo przy modelach i dobrej zabawy dla uczestników i zwiedzających. ZAPRASZAMY DO TARNOBRZEGA zarówno wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział w konkursie, pokazać swoje prace bez poddawania ich ocenie, jak i tych, którzy zechcą tylko się spotkać i pogadać.

 

 

 

REGULAMIN

MODELARSKIEGO PODSUMOWANIA SEZONU

- TARNOBRZEG 2019

 

 

DATA

07.12.2019 – impreza jednodniowa

Początek – w sobotę o godz. 8.00

Zakończenie – w sobotę o godz. 17.00

Przyjmowanie modeli i urządzanie stoisk indywidualnych, klubowych i handlowych będzie możliwe w piątek od godz. 17.00

 

ORGANIZATORZY

Miasto Tarnobrzeg 

Zespół Szkół nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Modelarze Tarnobrzescy i zaprzyjaźnieni

 

MIEJSCE

Imprezy modelarskie odbędą się w Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 49.

Hala znajduje się w odległości ok. 150 m od Dworca Kolejowego w Tarnobrzegu. Z Dworca PKS jest to ok. 2,5 km. Można dojechać komunikacja miejską. W pobliżu Hali znajduje się duża liczba miejsc parkingowych.

 

WYSTAWA MODELARSKA

To właściwie szereg wystaw klubów i modelarzy indywidualnych. Każdy, kto zechce pochwalić się swoim modelarskim dorobkiem i zgłosi ten fakt organizatorom, będzie miał zapewnione miejsce na swoją indywidualną wystawę. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z tej formy prezentacji. Tu chwalenie się jest bardzo mile widziane. To samo odnosi się do Klubów Modelarskich.

 

GIEŁDA MODELARSKA

Zapraszamy sklepy modelarskie i indywidualnych sprzedawców. Od uczestników Giełdy nie będą pobierane żadne opłaty. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 30 listopada 2019 r. Nie znaczy to, że ktoś kto zgłosi się w ostatniej chwili lub w dniu imprezy zostanie odesłany z kwitkiem. Może jedynie zostać poproszony o radzenie sobie w miarę własnych możliwości.

 

WARSZTATY MODELARSKIE

Aby umilić czas uczestnikom i gościom imprezy, przygotowujemy warsztaty – prelekcję dotyczącą tematyki modelarskiej. W jej ramach zaprezentowane zostaną nowoczesne techniki wykonywania modeli. Warsztaty będą miały charakter otwarty i interaktywny. Potrwają do chwili wyczerpania tematu. Nie będą rejestrowane, więc będzie można swobodnie pytać, oglądać i spróbować swoich sił na miejscu.  Dokładna tematyka, nazwisko prelegenta i godzina rozpoczęcia zostaną podane w najbliższym czasie.

 

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS MODELARSKI

MPS TARNOBRZEG 2019

 

Program w dniu 07.12.2019
- 8:00 – 11:00 – przyjmowanie modeli
- 11:30 – 14:30 – ocena modeli
- 17:00 – ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie

UWAGI OGÓLNE

 • Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni oraz zrzeszeni w klubach.
 • Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Indywidualne sprawy należy uzgadniać z organizatorami.

 • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do dnia 05.12.2019 do godziny 24:00.

 • Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.

 • Organizatorzy dołożą wszelkich starań w celu zabezpieczenia wystawianych modeli przed uszkodzeniem, jednak nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie modeli w czasie wystawy.

 • Każdy modelarz może wystawić do oceny dowolną liczbę modeli. Jednak z uwagi na sposób rozgrywania konkursu organizatorzy sugerują ograniczenie wystawianych modeli w danej klasie do 3 szt. Zapraszamy do korzystania z wystaw indywidualnych.

 • Konkurs zostanie rozegrany z podziałem na klasy modeli oraz klasy wiekowe junior/senior.

 • Modele będą wydawane po zakończeniu konkursu.
 • Opłaty startowe nie będą pobierane.

 

PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE

Junior – do lat 18 (liczy się wiek w dniu rozgrywania konkursu)
Senior – powyżej 18 lat

SĘDZIOWANIE

 • Oceny modeli dokona Komisja Sędziowska powołana przez Organizatorów złożona z modelarzy niebiorących udziału w Konkursie.

 • Komisja sędziowska ocenia zgodnie z zasadą „podoba się – nie podoba się”

 • Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.

 • Komisja Sędziowska dokona wyboru najlepszego jej zdaniem modelu w danej klasie w grupie seniorów. Model ten zostanie zwycięzcą klasy i zostanie umieszczony na pamiątkowej tablicy. Pozostałe modele w tej klasie zostaną nagrodzone bez przyznawania miejsc. Liczba nagrodzonych modeli w danej klasie jest zależna wyłącznie od poziomu wykonania modeli i decyzji Komisji Sędziowskiej.

 • W uzasadnionych przypadkach losowych Sędzia Główny może wyrazić zgodę na przyjęcie modelu dostarczonego po wyznaczonym terminie.

 

PODZIAŁ NA KLASY

PLASTIK (junior, senior)
ST1 - Samoloty śmigłowe, skala 1:32 i większe
ST2 - Samoloty śmigłowe, skala 1:48
ST3 - Samoloty śmigłowe, skala 1:72 do 1:100
SO1 - Samoloty odrzutowe, skala 1:32 i większe
SO2 - Samoloty odrzutowe, skala 1:48

SO3 - Samoloty odrzutowe, skala 1:72 do 1:100
SM1 - Śmigłowce, skala 1:48 i większe
SM2 - Śmigłowce, skala 1:72 do 1:100
SW - Samoloty i śmigłowce wojskowe, skala 1:144
SC - Samoloty cywilne i szybowce, skala dowolna
SP - Konstrukcje lotnicze do 1921 roku, skala dowolna
SF - Pojazdy kosmiczne i SF, skala dowolna
PK1 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:35 i większe
PK2 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:48
PK3 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:72 i mniejsze
PG1 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią samobieżną), skala 1:35 i większe
PG2 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią samobieżną), skala 1:48
PG3 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią samobieżną), skala 1:72 i mniejsze
AR - Artyleria bez napędu, skala dowolna
PO - Pojazdy cywilne i wyścigowe, skala dowolna
PS - Pojazdy ciężarowe i specjalne, skala dowolna
FI1 - Figurki piesze, skala dowolna
FI2 - Figurki konne, skala dowolna
FI3 - Figurki - popiersia, skala dowolna
FI4 - Figurki - winiety, skala dowolna
FI5 - Figurki SF i Fantasy, skala dowolna
OK1 - Okręty i statki, skala 1:400 i większe
OK2 - Okręty i statki, skala 1:401 i mniejsze
DO1 - Dioramy, skala 1:35 i większe
DO2 - Dioramy, skala 1:48 i mniejsze
WW - Wszystko inne, skala dowolna
VN - Vintage, skala dowolna

KARTON (junior, senior)
KT1 - Samoloty śmigłowe jednosilnikowe, skala 1:33 i większe
KT2 - Samoloty śmigłowe jednosilnikowe, skala 1:50 i mniejsze
KT3 - Samoloty śmigłowe wielosilnikowe, skala 1:33 i większe
KT4 - Samoloty odrzutowe, skala dowolna
KT5 - Śmigłowce, skala dowolna
KT6 - Statki i okręty, skala dowolna
KT7 - Żaglowce, skala dowolna
KT8 - Pojazdy militarne, skala dowolna
KT9 - Pojazdy cywilne i techniczne, skala dowolna
KT10 - Budowle, skala dowolna
KT11 - Figurki, skala dowolna
KT12 - Pojazdy szynowe, skala dowolna
KT13 - Rakiety

NAGRODY

Oprócz nagród za zwycięstwo w danej klasie i wyróżnień przewidujemy przyznanie nagród specjalnych ufundowanych zarówno, przez Organizatorów jak i Sponsorów Prywatnych. Zachęcamy do fundowania nagród. Lista nagród będzie podana w najbliższym terminie.

 

UWAGI KOŃCOWE

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego fotografowania i filmowania wystawionych eksponatów.

 • Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych przez Urząd Miasta Tarnobrzeg oraz na publikację wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas imprezy) w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej Miasta, na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.

 • Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych.

 

Wszelkie pytania, sugestie i propozycje można zgłaszać bezpośrednio:

Robert Panek

panek@najlepszy.net

 

Link to comment
Share on other sites

kameleon.JPG.11023ae372f526c4bc85d583790b1f15.JPG

Z przyjemnością informujemy, ze wspomagający nas od samego początku Hotel "Kameleon" przygotował specjalną ofertę dla modelarzy którzy zechcą przed lub po imprezie nocować w Tarnobrzegu. Hotel mieści się w Tarnobrzegu przy Alei Warszawskiej 2a (drodze wylotowej w kierunku niedalekiego Sandomierza), w zabytkowym budynku starej Wytwórni Wódek i Nalewek hr. Tarnowskich. Oferuje komfortowe pokoje za rozsądną cenę, w którą wliczone jest śniadanie przygotowywane we własnej kuchni. Rezerwacją pokoi ze zniżką dla modelarzy możliwa jest wyłącznie drogą telefoniczną tel: 158 222 220. Zapraszamy do dłuższego pozostania w Tarnobrzegu i zwiedzenia miasta i okolic.

Link to comment
Share on other sites

Chętnych do wzięcia udziału w giełdzie modelarskiej prosimy o zgłaszanie tego faktu na adres mail: konkurs@mpstarnobrzeg.pl. W zgłoszeniu prosimy podać zapotrzebowanie na ewentualne dodatkowe wyposażenie stoiska. Przewidywane przez organizatorów standardowe stoisko handlowe to stół w wymiarach 280x100 cm i dwa krzesła.

Na ten sam adres można zgłaszać chęć organizacji swojej wystawy indywidualnej lub klubowej. Modelarzom do dowolnego zagospodarowania na indywidualną wystawkę swego dorobku udostępniamy stolik o wymiarach 200x80 cm. Zachęcamy do korzystania z tej formy prezentacji swoich osiągnięć. Kluby modelarskie mają do dyspozycji stół wielkości stoiska handlowego. W przypadku zapotrzebowania na dodatkową lub mniejszą powierzchnię, prosimy o zaznaczenie tego w zgłoszeniu. Wszelkie dodatkowe elementy wyposażenia stoisk w postaci nakrycia, gablot, półek itp. Modelarze organizują we własnym zakresie.

 

Zanim zaczniemy elektroniczną rejestrację modeli konkursowych, można jej dokonać wysyłając na powyższy adres listę swoich modeli zawierającą w kolejności:

1. Klasę startową

2. Nazwę modelu (ew. tytuł pracy)

3. Skalę

4. Nazwę producenta zestawu.

Zgłoszenie musi zawierać Imię i Nazwisko, kategorię wiekową i datę urodzenia w przypadku juniorów. Dodatkowe dane kontaktowe są mile widziane lecz nie konieczne.

 

Każdy zgłaszający (stoisko, wystawę lub modele) otrzyma wiadomość zwrotną o przyjęciu zgłoszenia.

Link to comment
Share on other sites

Niezmiernie miło nam jest poinformować, że nagrody w Konkursie ufundowali:

Prezydent Tarnobrzega p. Dariusz Bożek  „za najlepszy model konkursu”

Starosta Tarnobrzeski p. Jerzy Sudoł – „za najciekawsze stoisko klubowe lub wystawę indywidualną”

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba p. Wiesław Ordon – „za najciekawszy model pojazdu wojskowego”

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – „dla najmłodszego uczestnika konkursu”

 

Organizatorzy, działając „wspólnie i w porozumieniu”, mając przy tym ogromną satysfakcję z nawiązania nowych i odnowienia prastarych – jeszcze sprzed epoki  Instagrama i Facebooka – kontaktów, postanowili reaktywować Nagrodę im. płk. Emila Uzelača – za najlepszy model samolotu z okresu pionierskiego i Wielkiej Wojny. Nagroda wymyślona została w środowisku krakowskich (i nie tylko) modelarzy i miłośników historii pierwszej ze światowych wojen. Była jednym z głównych trofeów nieodżałowanej pamięci Galicyjskich Spotkań Modelarskich, organizowanych w pierwszych latach XXI wieku na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przez Agatę i Grzegorza Gębalów, właścicieli sklepu modelarskiego GP Model&Hobby.

Link to comment
Share on other sites

Nasze tegoroczne otwarte i interaktywne warsztaty modelarskie poprowadzi Jurek Prochoruk z Białegostoku. Opowie o tym, jak zbudować konkursowy model samolotu z czegoś, co zestawem do sklejania nigdy nie było. Krótko mówiąc: wykonanie modelu od podstaw. Prezentacja rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwała do wyczerpania tematu. Na poparcie swoich słów, Jurek zaprezentuje swoje modele ma stoisku klubu 08/15.

Link to comment
Share on other sites

Rozpoczynamy elektroniczną rejestrację modeli. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze http//mpstarnobrzeg.pl. Po wypełnieniu kartę należy odesłać na adres: konkurs@mpstarnobrzeg.pl. Prosimy o staranne wypełnianie listy, dane w niej zawarte będą przenoszone automatycznie i będzie znikoma szansa na poprawę ewentualnych błędów.

Przypominamy o możliwości prezentacji swojego dorobku modelarskiego w postaci wystawy indywidualnej lub stoiska klubowego.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Przypominamy o trwającej rejestracji elektronicznej modeli konkursowych. Rejestracja potrwa do godz. 24.00 dnia 5 grudnia 2019 r. Do tego samego dnia zostaje przedłuzona możliwość zgłoszenia wystawy indywidualnej, klubowej lub stoiska giełdowego.

Zachęcamy do prezentacji swoich prac i kolekcji.

Link to comment
Share on other sites

W dniu 1.12.2019 o 22:42, piotrek_pm73 napisał:

mam pytanie czy można  będzie zarejestrować modele również w dniu konkursu jak nie zrobi się tego wcześniej?

oraz czy ogłoszony będzie nr telefonu kontaktowego do organizatorów w razie pytań?

 

Witam

Z tego co wiem w wyjątkowych przypadkach będzie możliwość rejestracji na miejscu w dniu imprezy.

Pozdrawiam

Artur

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

MODELARSKIE PODSUMOWANIE SEZONU

TARNOBRZEG 2019

 

 

            W kategorii Juniorów wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni WYRÓŻNIENIAMI za udział w Konkursie i drobnymi upominkami ufundowanymi przez firmy wspierające naszą imprezę.

            W związku z dużą ilością modeli wystawionych przez Juniorów i spełnieniem warunków Regulaminu, Komisja Sędziowska oceniła modele i przyznała 1 miejsca w następujących klasach:

 

W klasie ST2 - Samoloty śmigłowe, skala 1:48           

1 miejsce -                 Tomasz Miśkiewicz                      za model       P-51B Mustang                                                             

W klasie ST3 - Samoloty śmigłowe, skala 1:72 do 1:100                                          

1 miejsce -                 Hubert Szyfr                                   za model       Grumman Martlet                                                                          

W klasie PK1 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:35 i większe

1 miejsce -                 Olaf Kujawa                                    za model       KTO Rosomak Polish APC

W klasie PG1 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z art. samobieżną), skala 1:35 i większe

1 miejsce -                 Arkadiusz Sobczak                       za model       Grasshopper

W klasie PG3 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z art. samobieżną), skala 1:72 i mniejsze

1 miejsce -                 Olaf Kujawa                                    za model       Crusader Mk I                     

 

W klasie PO - Pojazdy cywilne i wyścigowe, skala dowolna

1 miejsce -                 Maciek Kurek                                 za model       Nysa 522                             

 

W klasie FI1 - Figurki piesze, skala dowolna                                                              

1 miejsce -                 Arkadiusz Sobczak                       za model       Brytyjski żołnierz                

W klasie KT1 - Samoloty śmigłowe jednosilnikowe, skala 1:33 i większe            

1 miejsce -                 Maciej Dec                                       za model       Messerschmitt Bf 109G-6                         

           

 

              W kategorii Seniorów, Komisja Sędziowska przyznała następujące nagrody (pominięto kategorie nierozegrane z powodu niezgłoszenia modeli):

 

W klasie ST1 - Samoloty śmigłowe, skala 1:32 i większe:

1 miejsce -                 Henryk Siuda                                 za model       Jak-3

wyróżnienie:             Jacek Sznajder                              za model       Lublin R-XIII D

wyróżnienie:             Waldemar Talatycki                      za model       Messerschmitt Bf 109G-6

wyróżnienie:             Artur Kapusta                                 za model       P-400 „Airacutie”

 

W klasie ST2 - Samoloty śmigłowe, skala 1:48:

1 miejsce -                Mateusz Michalecki                      za model       A5M4

wyróżnienie:             Waldemar Talatycki                      za model       Supermarine Spitfire Mk. IX

wyróżnienie:             Tomasz Iskrzycki                          za model       P-40 F Warhawk

wyróżnienie:             Tomasz Bień                                  za model       Avia S-199 Mezek

 

W klasie ST3 - Samoloty śmigłowe, skala 1:72 do 1:100:

1 miejsce -                Jacek Sznajder                             za model       Supermarine Southampton Mk.I

wyróżnienie:             Krzysztof Piwko                            za model       PZL P.11c  - wrzesień 1939

wyróżnienie:             Karol Brzozowski                         za model       De Havilland D.H. 2

wyróżnienie:             Piotr Smoła                                     za model       PZL P.11c 

wyróżnienie:             Tomasz Aleksandrowicz             za model       Mitsubischi Ki-109

 

W klasie SO2 - Samoloty śmigłowe, skala 1:48:

1 miejsce -                Jacek Górecki                                za model       F-16 D

wyróżnienie:             Kajetan Stasik                                za model       A-6E Intruder

 

W klasie SO3 - Samoloty śmigłowe, skala 1:72 do 1:100:

1 miejsce -                Krzysztof  Fituch                           za model       TS-11 Iskra

wyróżnienie:             Przemysław Frask                        za model       F-4 Phantom

wyróżnienie:             Tomasz Bień                                  za model       Su-22 M4R

wyróżnienie:             Tomasz Aleksandrowicz             za model       Mistel 5 He- 162 +Arado E 377a

 

W klasie SM1 - Śmigłowce, skala 1:48 i większe:

wyróżnienie:             Krzysztof  Fituch                           za model       Mi-4

 

W klasie SM2 - Śmigłowce, skala 1:72 do 1:100:

1 miejsce -               Mateusz Michalecki                      za model       Mi-17

wyróżnienie:             Kacper Mazur                                 za model       Mi-24A

wyróżnienie:             Tomasz Biełokozowicz               za model       Mi-4A

wyróżnienie:             Krzysztof Fituch                            za model       Kamov K-56 Osa

 

W klasie SC - Samoloty cywilne i szybowce, skala dowolna:

1 miejsce -               Tomasz Biełokozowicz               za model       Dornier Do-27

wyróżnienie:             Tomasz Iskrzycki                          za model       Pitts Special S-2B

 

W klasie SF - Pojazdy kosmiczne i SF, skala dowolna:

1 miejsce -               Artur Kapusta                                za model       USS Voyager

wyróżnienie:             Kacper Mazur                                za model       AT-ST

wyróżnienie:             Tomasz Iskrzycki                          za model       Imperial Patrol

wyróżnienie:             Artur Kapusta                                za model       Batman też człowiek

 

W klasie PK1 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:35 i większe:

1 miejsce -               Henryk Siuda                                  za model       Kubelwagen type 82

wyróżnienie:             Piotr Czekan                                   za model       Opel Kadett K38 Saloon

wyróżnienie:             Zbigniew Imieliński                       za model       BTR-70

wyróżnienie:             Sławomir Florjan                           za model       Hanomag Sdkfz 251/1

 

W klasie PK2 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:48:

1 miejsce -               Dariusz Goluch                              za model       Staghound MK III      

wyróżnienie:             Adam Dąbrowski                           za model       Bedford MWD

wyróżnienie:             Zbigniew Imieliński                       za model       Hamvee

 

W klasie PK3 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1: 72 i mniejsze:

1 miejsce -               Dariusz Goluch                              za model       Berliet CBA

wyróżnienie:             Adam Dąbrowski                           za model       FV 601 Saladin

wyróżnienie:             Sławomir Kijak                               za model       Kfz 17

 

W klasie PG1 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z art. samobieżną), skala 1:35 i większe:

1 miejsce -               Adam Dąbrowski                           za model       Vickers Mk.VIB

wyróżnienie:             Piotr Czekan                                   za model       Char B1 Bis

wyróżnienie:             Krzysztof Piwko                            za model       Leopard 2A5 1WBPanc

wyróżnienie:             Zbigniew Imieliński                       za model       K-9 Thunder

 

W klasie PG2 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z art. samobieżną), skala 1:48:

1 miejsce -               Wojciech Tobijasz                        za model       Crusader AA

wyróżnienie:             Dariusz Goluch                            za model       T-80

 

W klasie PG3 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z art. samobieżną), skala 1:72 i mniejsze:

1 miejsce -                Kamil Waszczyński                      za model       T-64bv

wyróżnienie:             Tomasz Biełokozowicz               za model       Su-122

wyróżnienie:             Zbigniew Imieliński                       za model       M1A2 Bradley

 

W klasie AR - Artyleria bez napędu, skala dowolna:

1 miejsce -                Adam Dąbrowski                          za model       7.58 cm Leichter minenwerfer 

wyróżnienie:             Tomasz Biełokozowicz               za model       S-75 „Wołchow”

wyróżnienie:             Sławomir Kijak                               za model       Nebelwerfer 42

 

W klasie PO - Pojazdy cywilne i wyścigowe, skala dowolna:

1 miejsce -                 Piotr Czekan                                za model       Case VAI

wyróżnienie:             Tomasz Bień                                  za model       Mitsubischi Galant

 

W klasie PS - Pojazdy ciężarowe i specjalne, skala dowolna:

1 miejsce -                 Krzysztof Ceforski                     za model       SCANIA R620  DYW. 303

 

W klasie FI1 - Figurki piesze, skala dowolna:                                                             

1 miejsce -                Patryk Krupiński                         za model       Wiking

wyróżnienie:             Małgorzata Kapusta                     za model       Rzymski Chorąży (Aquilifier)

 

W klasie FI3 - Figurki - popiersia, skala dowolna:

1 miejsce -               Patryk Krupiński                           za model       Spawacz

wyróżnienie:             Piotr Czekan                                   za model       Żołnierz niemiecki

wyróżnienie:             Krzysztof Ceforski                        za model       „GHOST IN THE SHELL”

wyróżnienie:             Paweł Sterczewski                        za model       AMITRIEL

 

W klasie FI4 - Figurki - winiety, skala dowolna:                                                                     

1 miejsce -               Artur Kapusta                                 za model       Jakub W.

wyróżnienie:             Michał Tafil                                      za model       Oaza

 

W klasie FI5 - Figurki SF i Fantasy, skala dowolna:                                                  

1 miejsce -               Arkadiusz Satora                           za model       Archmagos Dominus

wyróżnienie:             Patryk Krupiński                            za model       Archelon  Maschinenkrieger

 

W klasie OK1 - Okręty i statki, skala 1:400 i większe:                                                

1 miejsce -               Andrzej Marchwicki                      za model       HMS Hood

wyróżnienie:             Krzysztof Piwko                            za model       U-Boot Typ VIIC/41

wyróżnienie:             Dariusz Goluch                              za model       Kuter Uzbrojony KU16

 

W klasie OK2 - Okręty i statki, skala 1:401 i mniejsze:           

1 miejsce -                Sławomir Florjan                           za model       Chin Yuen, Imperial Chinese Navy

wyróżnienie:             Karol Brzozowski                          za model       SPANISH GALLEON

 

W klasie DO1 - Dioramy, skala 1:35 i większe:                                                          

1 miejsce -                 Michał Tafil                                      za model       Under Attack

 

W klasie DO2 - Dioramy, skala 1:48 i mniejsze:                                                                     

1 miejsce -               Kamil Waszczyński                        za model       Wojna Zimowa

wyróżnienie:             Krzysztof Piwko                             za model       T-34-85 Berlin 1945

 

W klasie WW - Wszystko inne, skala dowolna:                                                                     

1 miejsce -               Artur Kapusta                                 za model       „…nawet na drzwiach od stodoły”

wyróżnienie:             Karol Brzozowski                          za model       Ostaniec

 

W klasie VN - Vintage, skala dowolna:             

1 miejsce -               Tomasz Biełokozowicz               za model       PZL P.37 „Łoś”

wyróżnienie:             Tomasz Iskrzycki                          za model       Ki-61 Hien

wyróżnienie:             Artur Kapusta                                 za model       Spitfire Mk.Vb

 

W klasie KT1 - Samoloty śmigłowe jednosilnikowe, skala 1:33 i większe:                      

wyróżnienie:             Piotr Smoła                                      za model       Messerschmitt Bf-109 E-3

 

W klasie KT6 - Statki i okręty, skala dowolna:                                                           

1 miejsce -                 Sławomir Florjan                           za model       ORP „Ślązak”

 

W klasie KT8 - Pojazdy militarne, skala dowolna:                                                                 

1 miejsce -                 Krzysztof Ceforski                      za model       GAZ 69M COMANDORKA

wyróżnienie:             Jan Musiał                                       za model       Transporter opancerzony MT-LB

wyróżnienie:             Jan Musiał                                       za model       KRAZ - 255B

 

W klasie KT9 - Pojazdy cywilne i techniczne, skala dowolna:                                           

1 miejsce -                 Krzysztof Ceforski                      za model       FIAT 125P

wyróżnienie:               Krzysztof Ceforski                      za model       MULTICAR

 

W klasie KT10 - Budowle, skala dowolna:       

1 miejsce -                 Karol Brzozowski                        za model       Kościół w Miechocinie

 

W klasie KT11 - Figurki, skala dowolna:          

wyróżnienie:             Marcin Głodek                                za model       Rycerz  krzyżacki

 

W klasie KT12 - Pojazdy szynowe, skala dowolna:   

1 miejsce -                Marcin Jakubiec                            za model       Lokomotywa Zastal 410d

wyróżnienie:             Arkadiusz Satora                           za model       Drezyna Tatra

wyróżnienie:             Piotr Smoła                                      za model       WM 10

 

W klasie KT13 R - Rakiety, skala dowolna:                             

wyróżnienie:             Mariusz Kużdżał                            za model       R-7 Sputnik

 

 

NAGRODY SPECJALNE:

 

Złoty Dzik od Modelarzy Kieleckich

za najlepszy model w barwach Cesarstwa Japonii –

Tomasz Aleksandrowicz                        za model                   Mitsubishi Ki-109

 

Wielki Sęp

od Klubu Modelarskiego „Sęp” z Mińska Mazowieckiego –

Kamil Waszczyński                                  za model                   Wojna Zimowa

 

Nagroda im. gen. Milana Uzelacza

od organizatorów konkursu –

Karol Brzozowski                                      za model                   SOPWITH F-1 Camel

 

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

za najciekawszy model pojazdu wojskowego –

Krzysztof Piwko                                        za model                   Leopard 2A5 1WBPanc 2019

 

Nagroda Starosty Tarnobrzeskiego

za najciekawsze stoisko klubowe lub wystawę indywidualną –

Tomasz Jastrzębski                                za kolekcję modeli kolejowych.

 

Nagroda Wojewódzkiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

dla najmłodszego uczestnika konkursu –

Lena Sioma

 

Nagroda Prezydenta Tarnobrzega

za najlepszy model konkursu -

Jacek Sznajder                              za model                  Supermarine Southampton Mk-I

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.