Jump to content

sokol

Members
 • Content Count

  1,407
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Personal Information

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Relacja Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego: http://www.modelarstwo.koszalin.pl/index.php/nowosci/386-wroclaw2019
 2. Tak jak informowaliśmy w czasie festiwalu w dniu 26.05.2019 odbędzie się wycieczka na lotnisko 21 BLT w Świdwinie. Zapraszamy do zapisów - ilość miejsc ograniczona! Zapisy: https://forms.gle/eULLT2iTofi1mJmw9
 3. Koszaliński Pluton Modelarski dotarł do Koszalina. Byliśmy we Wrocławiu na Model Show po raz pierwszy ale na pewno nie ostatni Bardzo sympatyczna impreza, gratulacje dla organizatorów. I parę zdjęć: https://photos.app.goo.gl/98rJHcXvg6NezJhS8
 4. Koszaliński Pluton Modelarski zaprasza na VIII Bałtycki Festiwal Modelarski Koszalin 2019 Termin: 25-26.05.2019 Miejsce: klubu wojskowego Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin Cel festiwalu: popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz wśród społeczeństwa województwa zachodniopomorskiego oraz miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami. Organizatorzy: Koszaliński Pluton Modelarski (BSMH "Perun"), firma ModelMaker, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie, Szkoła Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie. Partnerem Festiwalu jest Politechnika Koszalińska. Bałtycki Festiwal Modelarski współfinansowany jestze środków UM Koszalin. Patronat medialny: Portal Baltic.info.pl Zgłaszanie modeli: Przez stronę WWW: formularz rejestracyjny: Festiwal Konkurs Tematyczny Zgłaszanie modeli do dnia 24.05.2019 do godz. 24:00 Modele można zgłosić wyłącznie elektronicznie. Nie przewiduje się zgłoszenia modeli w dniu zawodów. KLASY FESTIWALOWE a. Modele plastikowe Sa - Samoloty 1/32-1/24 – senior/junior Sbt - Samoloty tłokowe 1/48-1/50 – senior/junior Sbo - Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 – senior/junior Sct - Samoloty tłokowe 1/72 – senior/junior Sco - Samoloty odrzutowe 1/72 – senior/junior Sda - Śmigłowce 1/48 i większe– senior/junior Sdb - Śmigłowce 1/72 i mniejsze– senior/junior Sdc - Samoloty i śmigłowce - skala 1:100, 1:144 i mniejsze – senior/junior SM – samoloty wszystkie skale - młodzik SC - samoloty cywilne wszystkie skale - senior/junior Aa - Artyleria 1/35 – senior/junior Ab - Artyleria 1/72 – senior/junior Pga - Pojazdy gąsienicowe 1/35 - senior/junior Pgb - Pojazdy gąsienicowe 1/72 - senior/junior Pka - Pojazdy kołowe 1/35 – senior/junior Pkb - Pojazdy kołowe 1/72 – senior/junior Pmk - pojazdy kołowe 1/48 - senior/junior Pmg - pojazdy gąsienicowe 1/48 - senior/junior Pf - SF i fantazy - pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar - senior/junior PGM – pojazdy wszystkie skale i kategorie - młodzik Ps - Pojazdy szynowe – senior/junior Pc - Pojazdy cywilne – senior/junior Opa - Plastikowe okręty motorowe skala do 1/200 włącznie – senior/junior Opb - Plastikowe okręty motorowe skala od 1/201 do 1/400 włącznie – senior/junior Opc - Plastikowe okręty motorowe - skala od 1/400 i mniejsze – senior/junior Opz - Plastikowe żaglowce - senior/junior OM – Okręty, statki i żaglowce - młodzik Fd - Figurki duże - powyżej 70mm, w tym popiersia i figurki konne – senior/junior Fm - Figurki małe - poniżej 70mm – senior/junior Fs - SF i fantasy - figurki i popiersia bez podziału na rozmiar - senior/junior F-M - Figurki wszystkie skale - młodzik D – Dioramy/winiety – senior/junior B - Budowle – senior/junior b. Modele kartonowe Skt1 - Samoloty kartonowe tłokowe – senior/junior Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe – senior/junior Sk2 - Śmigłowce kartonowe – senior/junior SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe – młodzik Pck - Pojazdy kartonowe cywilne – senior/junior Pwk - Pojazdy kartonowe wojskowe – senior/junior PSk - Pojazdy szynowe kartonowe - senior/junior Okm - Okręty motorowe karton - senior/junior Okz - Żaglowce kartonowe - senior/junior Okl - Okręty i statki do linii wodnej - senior/junior Fk - Figurki kartonowe - senior/junior BK – Budowle karton – senior/junior WSk - wszystko inne karton - senior/junior c. Modele różne (karton i plastik) KolP – Kolekcje pojazdy – senior/junior KolS – Kolekcje samoloty – senior/junior KolM – Kolekcje morskie – senior/junior KM – kolekcje wszystkie kategorie – młodzik FreeS – Free style – wszystko co nie mieści się w innych klasach - senior/junior/młodzik Klasy Kolekcje – za kolekcje uznaje się min. 3 modele połączone tematycznie. Komisja przy ocenie kolekcji będzie brała również pod uwagę spójność tematyczną kolekcji. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kolekcji w poszczególnych kolekcjach organizatorzy dopuszczają możliwość połączenia powyższych klas kolekcji w jedną. Klasa festiwalowa zostanie rozegrana gdy na starcie staną co najmniej 3 modele (kolekcje) dwóch różnych modelarzy. W przeciwnym wypadku klasa może zostać połączona (modele juniorów i seniorów) lub nierozegrana. Nie dotyczy to klas młodzików – zostają rozegrane niezależnie od ilości zawodników i modeli. W przypadku nie rozegrania klasy uczestnicy dostają dyplomy z wyróżnieniem bez medali. Grupy wiekowe: MŁODZIK (M) – do 12 lat JUNIOR (J) - od 12 lat do 18 lat SENIOR (S) - powyżej 18 lat Konkurs tematyczny "Wrzesień 1939" S1 - modele samolotów w skali 1/72 i mniejszej związanych z walkami podczas Wojny Obronnej w 1939 S2 - modele samolotów w skali 1/48 i większej związanych z walkami podczas Wojny Obronnej w 1939 P1 - modele pojazdów w skali 1/72 i mniejszej związanych z walkami podczas Wojny Obronnej w 1939 P2 - modele pojazdów w skali 1/48 i większej związanych z walkami podczas Wojny Obronnej w 1939 W konkursie tematycznym dokumentacja nie jest wymagana jednak jej dołączenie będzie dodatkowo oceniane. W konkursie tematycznym mogą brać udział modele nagradzane podczas wcześniejszych edycji Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego. II. REGULAMIN FESTIWALU Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach konkursowych. Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia się co najmniej trzech modeli (kolekcji) dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem. Powyższe dwa punkty nie dotyczą grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa nawet przy niewystarczającej liczbie modeli. W danej klasie zawodnik może startować z dowolną ilością modeli. Członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie uczestniczą jako zawodnicy w Festiwalu. Członkowie KPM mogą wystawić swoje modele na osobnej wystawie, nie podlegającej ocenie. W każdej kategorii festiwalowej oceny dokona komisja sędziowska wskazana przez Organizatora. W każdej kategorii festiwalowej, komisja sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas dokonując ich oglądu i zwracając uwagę na: zgodność z oryginałem, jakość wykonania, samodzielne przeróbki i modyfikacje modelu. Modele będą oceniane według punktacji od 1 do 10. Ocena 10 jest najwyższą oceną, a o kolejności będzie decydowała średnia ilość punktów uzyskana przez model. Nagrodzone modele zostaną uszeregowane według oceny na miejscach 1-3. W przypadku gdy w danej klasie będzie więcej modeli zasługujących na uwagę zostanie im przydzielone wyróżnienie bez wskazywania zajętego miejsca. W przypadku klas, w których nie będą wystawione min. trzy modele trzech różnych modelarzy, zostaną one nagrodzone wyróżnieniem bez wskazywania zajętego miejsca. Wyniki pracy komisji sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego. W przypadku, gdy komisja sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie wskazać trzech modeli na wysokim poziomie (pomimo pełnego obsadzenia klasy) to komisja może zdecydować o przyznaniu mniejszej ilości wyróżnień niż trzy. Jednocześnie komisja sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie (patrz pkt. 8). Członkowie Komisji Sędziowskiej Festiwalu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej. Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej Festiwalu i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny. Sędzią Głównym Komisji Festiwalowej jest Członek Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego Wojciech Sokołowski. Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w konkursie. III. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu. W takim przypadku można zgłosić go jako model wystawowy. Zgłoszenie modelu i wzięcie udziału w Festiwalu lub w konkursie oznacza akceptację postanowień powyższych Regulaminów. Werdykt Komisji Sędziowskich Festiwalowej i Konkursowej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu. Wyniki prac komisji sędziowskich festiwalu i konkursu zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego. Zgłoszenia modeli do Festiwalu i Konkursu prosimy dokonywać poprzez wskazaną do dnia 24.05.2019 stronę WWW. Nie ma możliwości rejestracji modelu w dniu konkursu. W przypadku zgłoszeń juniorskich prosimy o podanie wieku uczestnika aby była możliwość wskazania najmłodszego modelarza, któremu przypadnie nagroda specjalna. Zarejestrowanie modelu i wzięcie udziału w konkursie lub festiwalu oznacza akceptację postanowień regulaminowych. Praca komisji sędziowskich zostanie poprzedzona seminarium i szczegółowym instruktażem. Decyzje w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów. Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem: Wojciech Sokołowski - mail: sokol@man.koszalin.pl , tel. 691404115. IV. Nagrody i Puchary Puchar Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego "Pod But" za najlepszy model Festiwalu Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego Nagroda od seniora Jarka Sierko dla juniora w kategorii figurki fantasy Nagroda portalu "Czołżkiem" i firmy "Asuka Model" za najlepszy pojazd pancerny w skali 1:35 VI. Harmonogram Festiwalu Sobota 25.05.2019 9:00 - 14:00 - Przyjmowanie modeli 9:00 - 17:00 - Zwiedzanie wystawy 9:00 - 17:00 - Pokazy modeli kolejowych firmy PIKO 20:00 - Spotkanie integracyjne Pub Bumerang Niedziela 26.05.2019 9:00 - 14:00 - Wystawa pokonkursowa 9:00 - 12:00 - Wycieczka - 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (*) 13:30 - Ceremonia zakończenia zawodów * - Na wycieczkę będą obowiązywały zapisy.
 5. Super impreza... jak zawsze. Atmosfera na duży plus! Przemku - też dziękuję za wspólną podróż - miło i sympatycznie Polecam się na przyszłość A tu jest moja relacja z Łambinowic: http://modelarstwo.koszalin.pl/index.php/konkursy/339-lambinowice-2018
 6. Wojtku mogę poprosić o dopisanie do Waszego kalendarza naszego festiwalu VIII Bałtycki Festiwal Modelarski 25 maja 2019 – 26 maja 2019 Koszalin Strona festiwalowa (informacje, regulamin, itp. ukazywać się będą od stycznia 2019) - http://modelarstwo.koszalin.pl/index.php/bfm Z góry dziękuję
 7. W imieniu całego KPMu bardzo dziękuję wszystkim za wspaniałą modelarską imprezę w Szczecinie. Zacne towarzystwo, świetna organizacja, bardzo fajna wycieczka do Świnoujścia, super impreza integracyjna, Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie i oczywiście duża liczba doskonałych modeli. Cóż chcieć więcej Modele na Paprykarzu: https://photos.app.goo.gl/wiq58EGHUCydzZjk8 Wycieczka do Świnoujścia - Fort Gerharda i Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie: https://photos.app.goo.gl/MzVrZiyKEfys6JD29 I nasza relacja: http://www.modelarstwo.koszalin.pl/index.php/konkursy/332-paprykarz2018
 8. Skoro zostałem wywołany poniekąd do odpowiedzi. Jestem sędzią II klasy LOK. Ale w zasadzie jak wspomniał Tombie - papier papierem, bardziej liczy się doświadczenie A co do sposobu oceny. Sędziowałem sporo konkursów na zasadzie Lubię/Nie Lubię. Ale sędziowałem również w konkursach punktowych min. na Babarybie w Warszawie, w Inowrocławiu, czy w Łasku. I wolę taki sposób. Ale też przy dużej ilości modeli jest on trudny do realizacji (zaczyna brakować czasu). Pewnym kompromisem jest ocena uproszczona, jaka była na konkursie w Kołobrzegu.
 9. Jak zawsze miło było gościć w Poznaniu https://photos.google.com/share/AF1QipN75qvEwd01bCR91jpEvzRt5KoIGXikwIwU0dLW_JIZf2HuyIfehgSdKWr5sdwhRA?key=WllHVkVBd2FYMlNKZHJtRTA1aXlPWS1tQTZYY1B3
 10. KPM również gratuluje organizatorom udanego konkursu i dziękuje wszystkim modelarzom za sympatyczne spotkanie i dyskusje. A tu jest nasza, krótka relacja z Łasku: http://www.modelarstwo.koszalin.pl/index.php/konkursy/325-lask2018
 11. KPM dziękuję za sympatyczną imprezę A tu nasza fotorelacja https://photos.app.goo.gl/1mejrZV66PWFAFJG7
 12. Relacja: http://www.modelarstwo.koszalin.pl/index.php/konkursy/308-iv-elblaski-festiwal-modelarski
 13. Trochę moich zdjęć: https://photos.app.goo.gl/oP13tAFCHrxCtR1Y9
 14. KPM dotarł do domu i dziękuje za sympatyczną imprezą SHP "Denar" za fajną imprezę, a modelarzom dziękujemy za miłe spotkania i sympatyczną atmosferę
 15. No ja od jednego z sędziów dostałem reklamacje ;) Powiedział, że następnym razem to mam lupę do modelu dołączyć ;) A tak w ogóle (robiłem to w innym miejscu ale tu jeszcze nie) gratulacje Marcin za pomysł I parę moich zdjęć ze skalą 1:144
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.