Jump to content

IX Konkurs i Wystawa Modeli w Olsztynie 7-8.04.2018


Recommended Posts

Jak co roku zapraszamy do Olsztyna na Konkurs i Wystawę Modeli. Głównym organizatorem jest Olsztyńskie Stowarzyszenie Modelarzy "Warmia" przy współpracy z Fundacją "Szalony Krasnolud" oraz Szkołą Podstawową nr 2 w Olsztynie. Tegoroczny termin postanowiliśmy przenieść na kwiecień - termin to 7 i 8 kwietnia 2018.

Festiwal odbędzie się już po raz trzeci w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki 70 w Olsztynie. Więcej informacji zamieścimy wkrótce, na razie tegoroczne klasy konkursowe:

 

Kategorie konkursowe:

I. Modele plastikowe

Samoloty:

1 Młodzicy bez podziału na skale (PMS)

2 Juniorzy bez podziału na skale (PJS)

3 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSS1)

4 Seniorzy 1/48 (PSS2)

5 Seniorzy 1/32 i większe (PSS3)

 

Śmigłowce:

6 Młodzicy bez podziału na skale (PMH)

7 Juniorzy bez podziału na skale (PJH)

8 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSH1)

9 Seniorzy 1/48 i wieksze (PSH2)

 

Pojazdy wojskowe na podwoziu kołowym:

10 Młodzicy bez podziału na skale (PMPK)

11 Juniorzy 1/72 i mniejsze (PJPK1)

12 Juniorzy 1/48 i większe (PJPK2)

13 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSPK1)

14 Seniorzy 1/48 (PSPK2)

15 Seniorzy 1/35 i większe (PSPK3)

 

Pojazdy wojskowe na podwoziu gąsienicowym (łącznie z artylerią samobieżną)

16 Młodzicy bez podziału na skale (PMPG)

17 Juniorzy 1/72 i mniejsze (PJPG1)

18 Juniorzy 1/48 (PJPG2) i większe

19 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSPG1)

20 Seniorzy 1/48 (PSPG2)

21 Seniorzy 1/35 i większe (PSPG3)

 

Artyleria bez własnego napędu:

22 Młodzicy bez podziału na skale (PMA)

23 Juniorzy bez podziału na skale (PJA)

24 Seniorzy bez podziału na skale (PSA)

 

Dioramy:

25 Młodzicy bez podziału na skale (PMD)

26 Juniorzy bez podziału na skale (PJD)

27 Seniorzy bez podziału na skale (PSD)

 

Statki i okręty:

28 Młodzicy bez podziału na skale (PMO)

29 Juniorzy bez podziału na skale (PJO)

30 Seniorzy 1/700 (PSO1)

31 Seniorzy 1/350 (PSO2)

32 Seniorzy pozostałe skale (PSO3)

 

Pojazdy Cywilne:

33 Młodzicy (PMPC)

34 Juniorzy (PJPC)

35 Seniorzy (PSPC)

 

Figurki:

36 Młodzicy bez podziału na skale (PMF)

37 Juniorzy bez podziału na skale (PJF)

38 Figurki Historyczne Seniorzy (PSF1)

39 Figurki Fantasy Seniorzy (PSF2)

40 Figurki Popiersia Seniorzy (PSF3)

 

II. Modele kartonowe

41 Młodzicy pojazdy (KMP)

42 Młodzicy samoloty (KMS)

43 Młodzicy statki i okręty (KMO)

44 Młodzicy – inne modele (KMI)

45 Pojazdy kołowe Juniorzy (KJPK)

46 Pojazdy gąsienicowe Juniorzy (KJPG)

47 Lotnictwo Juniorzy (KJL)

48 Statki i okręty Juniorzy (KJO)

49 Figurki i Zwierzęta Juniorzy (KJF)

50 Budowle Juniorzy (KJB)

51 Pojazdy kołowe Seniorzy (KSPK)

52 Pojazdy gąsienicowe Seniorzy (KSPG)

53 Artyleria bez napędu Seniorzy (KSA)

54 Pojazdy szynowe Seniorzy (KSPS)

55 Samoloty z napędem śmigłowym Seniorzy (KSSS)

56 Samoloty z napędem odrzutowym Seniorzy (KSSO)

57 Śmigłowce i wiatrakowce Seniorzy (KSH)

58 Figurki, zwierzęta i pojazdy kosmiczne Seniorzy (KSF)

59 Statki i żaglowce Seniorzy (KSSZ)

60 Okręty Seniorzy (KSO)

61 Budowle Seniorzy (KSB)

 

Kategoria specjalna: modele zwiazane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

 

Już teraz zapraszamy serdecznie i zachęcamy do wpisania naszej imprezy w osobisty kalendarz wystaw.

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Wiecej informacji o konkursie, wkrótce zamieścimy informacje o nagrodach i uczestnikach giełdy.

IX Festiwal Modelarski w Olsztynie, 07 – 08.04.2018

Organizatorzy: Olsztyńskie Stowarzyszenie Modelarzy „Warmia”, Fundacja „Szalony Krasnolud”, Szkoła Podstawowa nr 2 im. J.Dąbrowskiego w Olsztynie.

 

Zasady uczestnictwa i oceny zgłoszonych modeli:

1. Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej.

2. Sędzia Główny jest powoływany przez Organizatorów przed konkursem.

3. Sędzia Główny powołuje komisje sędziowskie do oceny odpowiednich kategorii i pełni nadzór ogólny nad pracą komisji, sam Sędzia Główny nie bierze udziału w ocenie modeli.

4. Pozostali sędziowie nie biorą udziału w rywalizacji konkursowej (jeśli sędzia bierze udział w konkursie nie może oceniać kategorii, w której wystawia modele).

5. Członkowie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Modelarzy jako organizatorzy nie biorą udziału w części konkursowej festiwalu, wystawiają swoje prace na stoisku klubowym.

6. Modele na festiwal zgłaszane będą drogą elektroniczną za pomocą systemu rejestracji udostępnionego przez organizatorów. Jest to podstawowy i preferowany sposób zgłaszania modeli. W uzasadnionych przypadkach możliwa będzie rejestracja na miejscu przed festiwalem.

7. Zgłoszone do konkursu modele ocenia powołana przez organizatorów komisja sędziowska wg zasady „podoba się – nie podoba się”.

8. Wyniki sędziowania potwierdza Sędzia Główny. Sędzia Główny oraz Organizator mają prawo do ingerencji w wyniki w uzasadnionych przypadkach, np. zbyt małej obsady klas, konieczności łączenia klas itp. Sędzia Główny może powołać nową komisję do ponownego sędziowania wybranych kategorii.

9. Decyzje komisji sędziowskiej podane do informacji publicznej w dniu zakończenia imprezy są ostateczne i niepodważalne.

10. Uczestnik może wystawić dowolną liczbę modeli.

11. Uczestnik może zająć tylko jedno z nagradzanych miejsc w danej klasie. Pod uwagę będzie brany najwyżej oceniony model wykonany przez uczestnika. Uczestnicy, którzy zostaną wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz w miarę możliwości nagrody rzeczowe.

12. Organizatorzy planują przyznanie trzech równorzędnych wyróżnień w każdej klasie. W przypadku wysokiego poziomu wykonania modeli ilość wyróżnień może zostać zwiększona. Analogicznie, w przypadku niskiego poziomu wykonania ilość wyróżnień może być decyzją Organizatorów zmniejszona. O ilości wyróżnień w danej klasie decyduje Sędzia Główny oraz Organizatorzy.

13. Dołączenie dokumentacji do modelu nie jest obowiązkowe, ale zalecane w przypadku modeli waloryzowanych.

14. Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przemieszczania modeli w obrębie wystawy w celu efektywnego wykorzystania przestrzeni wystawowej przy zachowaniu niezbędnej ostrożności.

16. Rywalizacja w klasie odbędzie się w przypadku zgłoszenia co najmniej trzech modeli wykonanych przez co najmniej dwóch zawodników. W przypadku niewystarczającej liczby modeli w danej klasie rywalizacja nie odbędzie się, uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy (nie dotyczy to kategorii wiekowych junior oraz młodzik).

17. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne, a Komisja Sędziowska wskaże laureatów poszczególnych nagród.

18. W trakcie sędziowania Komisja Sędziowska w porozumieniu z Sędzią Głównym może zdecydować z zmianie podziału na klasy (wydzielić dodatkowe kategorie konkursowe, ew. połączyć zbliżone kategorie).

19. Możliwe jest zgłaszanie i fundowanie prywatnych nagród do czego zapraszamy.

20. Do oceny nie mogą być wystawiane modele, które w latach ubiegłych zdobyły wyróżnienia w konkursach w Olsztynie.

21. Odbiór modelu po wystawie odbędzie się wyłącznie na podstawie karty startowej modelu.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

Wiadomosć z ostatniej chwili: Nocleg dla 4 osób. Mieszkanie przy ul. Reja w Olsztynie. 100 m od miejsca konkursu. 200 zł za nocleg od całej grupy. Tel. 663 609 461

Nie odpowiadam za treść ogłoszenia, zostało mi przekazane przez członka naszego stowarzyszenia. Ale lokalizacja i cena są korzystne.

Link to post
Share on other sites

Parę słów o przewidywanych nagrodach. Planujemy obdarzyć uczestników (co poniektórych) następującymi pamiątkami:

Grand Prix za najlepszy model plastikowy;

Grand Prix za najlepszy model kartonowy;

Puchar za najlepszą pracę juniorską od dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2;

Nagrodę za najlepszy model pojazdu w barwach PSZ (fundator Andrzej Lis-Kujawski);

Nagrodę za najlepszy model polskiego sprzętu Wrzesień 39 (fundator Piotr Targoński);

Nagrodę za najlepszy model w barwach Wielkiej Brytanii (od Katedry Filologii Angielskiej UWM);

Nagrodę za najlepszą pracę związaną z odzyskaniem niepodległości 1918;

Nagrodę za najlepszą zieleń na dioramie lub winiecie juniora od firmy BSM;

Nagrodę za najlepszą zieleń na pracy seniora od Roberta Benasiewicza;

Nagrodę od Toro Model za prace, które zrobią wrażenie na jej przedstawicielu;

Nagrodę od firmy JSC za najlepszy model jednostki pływającej do linii zanurzenia;

Nagrodę od firmy GPM za najlepszy model z wycinanki wydawnictwa.

Wiem, ze dzień nie sprzyja poważnym wiadomościom, ale to nie prima aprilis :-)

Jesli ktoś się jeszcze waha to czas na decyzję i rejestrację modeli.

Link to post
Share on other sites

Przepraszam, zapomniałem o jeszcze jednej nagrodzie - nagroda za najlepszy model w opinii Trójmiejskiego Pikniku Modelarskiego.

Link to post
Share on other sites

Program:

Sobota, 7 kwietnia 2018 r.

9:00 - 14:00 - Przyjmowanie modeli na wystawę

12:00 - 19:00 - Wystawa otwarta dla zwiedzających

16:30 - Rozpoczęcie obrad jury

Niedziela, 8 kwietnia 2018 r.

9:00 - 13:30 - Wystawa otwarta dla zwiedzających

13:30 - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

Do zobaczenia na konkursie!

Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie, ul. Kościuszki 70,

Link to post
Share on other sites

Miejsce na integrację zostało zarezerwowane w Malta Cafe w sobotę od godz. 19.00 na poziomie dolnym (hasło: "Andrzej Buder"). Uwaga: pierwsza kolejka piwa GRATIS (dla pełnoletnich modelarzy :-) ) Lokal jest czynny do 22.00, można też coś zjeść.

Link to post
Share on other sites
dopiszcie nagrodę specjalną: ORZEŁ za najlepszy model Konkursu wg. Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych Orzeł Gniezno

Dziekujemy do zobaczenia w Olsztynie

Mam pytanko: czy trzeba samemu drukować karty startowe i jeśli tak, to na jakim formacie papieru? Na A4?

Pozdrawiam,

MP

 

Obowiązku drukowania samemu nie ma, jednak przyspieszy to proces zgłaszania modeli i ułatwi nam prace Druk w formacie A4

Pozdrawiam

Link to post
Share on other sites

Dziękujemy za miłe słowa. Pora na podsumowanie IX Festiwalu Modelarskiego w Olsztynie. Po raz pierwszy jako Olsztyńskie Stowarzyszenie Modelarzy „Warmia” byliśmy głównym organizatorem imprezy, przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Fundacji „Szalony Krasnolud”. Współorganizatorom bardzo dziękujemy. W konkursie wzięło udział 150 modelarzy, wśród nich było 12 gości z Litwy – festiwal był imprezą międzynarodową! Uczestnicy zaprezentowali 623 modele. To ustanowiło rekord wszystkich dziewięciu edycji festiwalu w Olsztynie. Przyznaliśmy 126 wyróżnień i 24 nagrody specjalne. Dziękujemy wszystkim klubom, które nas odwiedziły i ufundowały nagrody specjalne oraz firmom, dzięki którym mogliśmy wręczyć wyróżnionym modelarzom małe upominki. Więcej refleksji i podsumowań wkrótce. Już teraz zapraszamy na X Festiwal Kultury Modelarskiej, który odbędzie się w przyszłym roku. Liczymy na jeszcze więcej gości i modeli. Wszystkich naszych sympatyków zapraszamy na nasz profil na FB:

https://www.facebook.com/Olsztyńskie-Stowarzyszenie-Modelarzy-Warmia

PS. Poszukujemy właściciela podstawki pod model (polna droga ze śladami gąsienic) - została po konkursie na stole.

Link to post
Share on other sites

Witam. Oficjalne wyniki klas plastikowych. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy w przyszłym roku.

Pełna tabela poszerzona o Nagrody specjalne na stronie https://modelarze.olsztyn.pl

 

Junior:

Artyleria bez własnego napędu bez podziału na skale

PJA Krzysztof Pliszka Armata Flak36 8,8cm

PJA Łukasz Stanisławski Pak 43

PJA Jan Łaźniewski FLAK 37 20mm

 

Dioramy bez podziału na skale

PJD Piotr Mieszkowski Staliniec CzTZ S-65

 

Figurki

PJF Michał Kurek Oficer Wafen SS

PJF Dominika Sliżewska Lord Ognia

 

Śmigłowce bez podziału na skale:

PJH Krzysztof Pliszka UH-1B

PJH Mateusz Jarzemski Mi-24

PJH Szymon Gruźlewski AH-64 Apache

 

Pojazdy wojskowe na podwoziu gąsienicowym (łącznie z artylerią samobieżną)

1:72 i mniejsze

PJPG1 Joanna Wantowska Sherman M4A1

PJPG1 Michał Kurek Is 2

PJPG1 Maciek Kurek Cromwell mk IV

 

1:48 i większe

PJPG2 Joanna Wantowska Cromwell MkIV

PJPG2 Maciek Kurek Pz I

 

Pojazdy wojskowe na podwoziu kołowym

1:48 i większe

PJPK2 Joanna Wantowska KTO Rosomak

PJPK2 Krzysztof Pliszka Hillby Gun Truck

PJPK2 Mateusz Jarzemski M151 A2

 

Artyleria bez własnego napędu bez podziału na skale:

PJS Joanna Wantowska P-61 Black Widow

PJS Szymon Gruźlewski TS - 11 Iskra

PJS Michał Kurek Spitfire Mk IX c

 

Senior:

 

Artyleria bez własnego napędu bez podziału na skale:

PSA Michał Białek SA-2 Wołchow

PSA Jakub Łagódka C2P+Bofors 40mm

 

Dioramy bez podziału na skale

PSD Artur Kardas STAN WOJENNY

PSD Kamil Waszczyński Tabor Francuski

PSD Wiesław Zawada Camaro 67 postapo

PSD Paweł Siemiński Bruumbar

 

Figurki Historyczne:

PSF1 Kamil Waszczyński Konkwistador

PSF1 Grzegorz Sliżewski Norman

PSF1 Paweł Siemiński Kapitan U-Boat

 

Figurki Fantasy:

PSF2 Bartosz Czołczyński Imperial Knight

PSF2 Daniel Grzyb Ice Lord

PSF2 Sławomir Szymkowicz Dragon of Thebes

 

Figurki Popiersia

PSF3 Kamil Waszczyński Gajusz Juliusz Cezar

PSF3 Grzegorz Sliżewski Gieroj

PSF3 Paweł Siemiński Pilot testowy Bolesław Orliński

 

Śmigłowce bez podziału na skale:

PSH12 Marek Wantowski Mi-8

PSH12 Rafał Dąbrowski AH 64 D

PSH12 Sławomir Waszkowski Fa-330

 

Statki i okręty bez podziału na skale:

PSO123 Krzysztof Mindak USS Arizona (BB-39)

PSO123 Rafał Szymborski Udaloy

PSO123 Sławomir Słoka IJN Akitsushima

PSO123 Tomasz Bilkiewicz AHTS Stanford Mustang 1/100

 

Pojazdy cywilne bez podziału na skale:

PSPC Sylwester Rafalski Siberian Monster Truck Maz-537

PSPC Bartosz Kokoszka Ford Mustang

PSPC Mindaugas Pekarskas Opel Kadett

 

Pojazdy wojskowe na podwoziu gąsienicowym (łącznie z artylerią samobieżną)

1:72 i mniejsze

PSPG1 Dariusz Goluch SU 76

PSPG1 Hubert Pietras Type 94

PSPG1 Jakub Łagódka Sd.Kfz. 7/2

PSPG1 Paweł Siemiński IS-2

1:48

PSPG2 Sylwester Rafalski M-10

PSPG2 Adam Dąbrowski Sherman II

PSPG2 Marcin Wolszczak Tiger

1:35 i większe

PSPG3 Sylwester Rafalski Otto Hunter T34/76

PSPG3 Rafał Dąbrowski bwp 1

PSPG3 Paweł Koseda T-60

PSPG3 Paweł Siemiński TKW-Prototyp

 

Pojazdy wojskowe na podwoziu kołowym:

1:72 i mniejsze

PSPK1 Dariusz Goluch Berliet CBA

PSPK1 Hubert Pietras Bedford QLD

PSPK1 Michał Łunkiewicz Bukowski

PSPK1 Sławomir Waszkowski UAZ 452A

1:48

PSPK2 Sylwester Rafalski Citroen

PSPK2 Adam Dąbrowski Sd.Kfz.232

PSPK2 Mindaugas Pekarskas Gaz-MM

1:35 i większe

PSPK3 Sylwester Rafalski Us.Army Tractor

PSPK3 Adam Dąbrowski Ehrhardt M1917

PSPK3 Jakub Łagódka Sd.Kfz.9 & Sd.Ah.116 & Hetzer

PSPK3 Mindaugas Pekarskas Gaz-AAA

 

Samoloty:

1:72 i mniejsze

PSS1 Marcin Strembski AV-8S Matador

PSS1 Sławomir Waszkowski Letov S-20L

PSS1 Mindaugas Pekarskas Dornier Do-24

1:48

PSS2 Marcin Strembski RF-84F

PSS2 Rafał Dąbrowski F 14 Tomcat B

PSS2 Błażej Paplewski Lim-5 Hermaszewskiego. Pomnik znajdujący się w Miastku, pomorskie

PSS2 Rafał Szymborski Spitfire MK IX

1:32 i większe

PSS3 Witold Sadowski T-6 TEXAN

PSS3 Krzysztof Balicki PZL-104 WILGA 35A

PSS3 Artur Domański Mustang IV

 

science fiction

SSF Wiesław Zawada DIY Plagueburst Crawler

SSF Krzysztof Piersa Dr Złomiarz

SSF Leszek Szreder Daagon

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.