Jump to content

VI Bałtycki Festiwal Modelarski


sokol
 Share

Recommended Posts

Zapraszamy na VI Bałtycki Festiwal Modelarski do Koszalina.

 

Na początek publikujemy regulamin festiwalu i konkursu tematycznego.

 

Koszaliński Pluton Modelarski zaprasza na

VI Bałtycki Festiwal Modelarski

Koszalin 2017

 

bfm2017.jpg

 

Termin: 13-14.05.2017

Miejsce: ul. Sportowa 19, Koszalin, Gimnazjum nr 11 im. Lotników Polskich

Cel festiwalu: popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz wśród społeczeństwa województwa zachodniopomorskiego oraz miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami.

 

Zgłaszanie modeli przez stronę WWW (aktywne od 1.03.2017). Zgłaszanie modeli odbywać się będzie również w dniu zawodów (14.05.2016) osobiście na miejscu przeprowadzania zawodów.

 

Festiwal organizowany jest przez Koszaliński Pluton Modelarski (BSMH "Perun") przy współudziale Gimnazjum nr 11 im. Lotników Polskich w Koszalinie, a współfinansowany ze środków UM Koszalin.

 

KLASY FESTIWALOWE

 

a. Modele plastikowe

 

Sa - Samoloty 1/32-1/24 – senior/junior

Sbt - Samoloty tłokowe 1/48-1/50 – senior/junior

Sbo - Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 – senior/junior

Sct - Samoloty tłokowe 1/72 – senior/junior

Sco - Samoloty odrzutowe 1/72 – senior/junior

Sda - Śmigłowce 1/48 i większe– senior/junior

Sdb - Śmigłowce 1/72 i mniejsze– senior/junior

Sdc - Samoloty i śmigłowce - skala 1:100, 1:144 i mniejsze – senior/junior

SM – samoloty wszystkie skale - młodzik

SC - samoloty cywilne wszystkie skale - senior/junior

Aa - Artyleria 1/35 – senior/junior

Ab - Artyleria 1/72 – senior/junior

Pga - Pojazdy gąsienicowe 1/35 - senior/junior

Pgb - Pojazdy gąsienicowe 1/72 - senior/junior

Pka - Pojazdy kołowe 1/35 – senior/junior

Pkb - Pojazdy kołowe 1/72 – senior/junior

Pmk - pojazdy kołowe 1/48 - senior/junior

Pmg - pojazdy gąsienicowe 1/48 - senior/junior

Pf - SF i fantazy - pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar - senior/junior

PGM – pojazdy wszystkie skale i kategorie - młodzik

Ps - Pojazdy szynowe – senior/junior

Pc - Pojazdy cywilne – senior/junior

Opa - Plastikowe okręty motorowe skala do 1/200 włącznie – senior/junior

Opb - Plastikowe okręty motorowe skala od 1/201 do 1/400 włącznie – senior/junior

Opc - Plastikowe okręty motorowe - skala od 1/400 i mniejsze – senior/junior

Opz - Plastikowe żaglowce - senior/junior

OM – Okręty, statki i żaglowce - młodzik

Fd - Figurki duże - powyżej 70mm, w tym popiersia i figurki konne – senior/junior

Fm - Figurki małe - poniżej 70mm – senior/junior

Fs - SF i fantasy - figurki i popiersia bez podziału na rozmiar - senior/junior

F-M - Figurki wszystkie skale - młodzik

D – Dioramy/winiety – senior/junior

B - Budowle – senior/junior

 

b. Modele kartonowe

 

Skt1 - Samoloty kartonowe tłokowe – senior/junior

Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe – senior/junior

Sk2 - Śmigłowce kartonowe – senior/junior

SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe – młodzik

Pwk - Pojazdy kartonowe cywilne – senior/junior

Pck - Pojazdy kartonowe wojskowe – senior/junior

PSk - Pojazdy szynowe kartonowe - senior/junior

Okm - Okręty motorowe karton - senior/junior

Okz - Żaglowce kartonowe - senior/junior

BK – Budowle karton – senior/junior

WSk - wszystko inne karton - senior/junior

 

c. Modele różne (karton i plastik)

KolP – Kolekcje pojazdy – senior/junior

KolS – Kolekcje samoloty – senior/junior

KolM – Kolekcje morskie – senior/junior

KM – kolekcje wszystkie kategorie – młodzik

FreeS – Free style – wszystko co nie mieści się w innych klasach - senior/junior/młodzik

 

Klasy Kolekcje – za kolekcje uznaje się min. 3 modele połączone tematycznie. Komisja przy ocenie kolekcji będzie brała również pod uwagę spójność tematyczną kolekcji. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kolekcji w poszczególnych kolekcjach organizatorzy dopuszczają możliwość połączenia powyższych klas kolekcji w jedną.

Klasa festiwalowa zostanie rozegrana gdy na starcie staną co najmniej 3 modele (kolekcje) dwóch różnych modelarzy. W przeciwnym wypadku klasa może zostać połączona (modele juniorów i seniorów) lub nierozegrana. Nie dotyczy to klas młodzików – zostają rozegrane niezależnie od ilości zawodników i modeli.

W przypadku nie rozegrania klasy uczestnicy dostają dyplomy z wyróżnieniem bez medali.

 

Grupy wiekowe:

 

MŁODZIK (M) – do 12 lat

JUNIOR (J) - od 12 lat do 18 lat

SENIOR (S) - powyżej 18 lat

 

II. REGULAMIN FESTIWALU

1.Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach konkursowych.

2. Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia się co najmniej trzech modeli (kolekcji) dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem.

3. Powyższe dwa punkty nie dotyczą grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa nawet przy niewystarczającej liczbie modeli.

4. W danej klasie zawodnik może startować z dowolną ilością modeli. Komisja może wyróżnić maksymalnie do dwóch modeli jednego zawodnika.

5. Członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie uczestniczą jako zawodnicy w Festiwalu. Członkowie KPM mogą wystawić swoje modele na osobnej wystawie, nie podlegającej ocenie.

6. W każdej kategorii festiwalowej oceny dokona podkomisja sędziowska wyłoniona ze składu Komisji Sędziowskiej.

7. W każdej kategorii festiwalowej, podkomisja sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas na zasadzie "podoba się - nie podoba się" do trzech równorzędnych nagród. W ocenie zostanie uwzględniony realizm i jakość odwzorowania oraz jakość wykonania modelu.

8. Wyniki pracy podkomisji sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego.

9. W przypadku, gdy dana podkomisja sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie przyznać trzech równorzędnych nagród, to sporządza na karcie danej klasy stosowny zapis i przekazuje taką kartę Sędziemu Sekretarzowi. Wniosek ten podlega rozpatrzeniu w gronie Sędziego Głównego, Sędziego Technicznego, 10. Sędziego Głównego Konkursu i pozostałych przewodniczących podkomisji. Wniosek taki uznaje się za przyjęty jeżeli decyzja w tej sprawie zostanie podjęta jednomyślnie.

11. W powyższym przypadku komisja może zdecydować o przyznaniu mniejszej ilości wyróżnień niż trzy.

12. Jednocześnie komisja sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy równorzędne wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie.

13. Członkowie Komisji Sędziowskiej Festiwalu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej.

14. Członkami Komisji Sędziowskiej Festiwalu są członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.

15. Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej Festiwalu i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny.

16. Sędzią Głównym Komisji Festiwalowej jest Członek Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego, kol. Marek Gręzicki.

17. Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w konkursie.

 

III. REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO „Wszystko to co nad morzem”

1. Konkurs tematyczny ma na celu popularyzacje zagadnień związanych z walkami toczonymi na obszarach morskich - mogą to być zarówno okręty jak i samoloty morskie lub działające nad morzem

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie modelu odpowiadającego wspomnianej tematyce.

3. Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w konkursie.

4. Model startujący w Konkursie może brać jednocześnie udziału w Festiwalu.

5. Klasy konkursu tematycznego są następujące:

KML1 - Lotnictwo 1:48 i 1:32

KML2 - Lotnictwo 1:72 i 1:144

KMO1 - Okręty do skali 1:400

KMO2 - Okręty od skali 1:401 i mniejsze

KMB - Budowle i dioramy morskie - wszystkie skale

6. W klasach konkursowych nie ma podziału ze względu na wiek.

7. Zgłoszenie do konkursu odbywa się na tym samym formularzu co zgłoszenie do festiwalu. Należy zaznaczyć wówczas pole "Model konkursowy" i klasę konkursową.

8. Komisja może przyznać do 5 równorzędnych wyróżnień w każdej klasie.

9. Ocena odbywa się na zasadzie "podoba się - nie podoba się" z uwzględnieniem tematyki konkursu.

10. Do udziału w pracach komisji konkursowej zapraszamy modelarzy nie zrzeszonych w Koszalińskim Klubie Modelarskim.

11. Sędziowie Komisji Konkursowej nie mogą wystawiać modeli w Konkursie.

12. Wyróżnione modele w poprzednich edycjach Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego mogą brać udział w Konkursie.

 

IV. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

1. Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu (nie dotyczy Konkursu). W takim przypadku można zgłosić go jako model wystawowy.

2. Zgłoszenie modelu i wzięcie udziału w Festiwalu lub w konkursie oznacza akceptację postanowień powyższych Regulaminów.

3. Werdykt Komisji Sędziowskich Festiwalowej i Konkursowej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.

4. Wyniki prac komisji sędziowskich festiwalu i konkursu zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego.

5. Zgłoszenia modeli do Festiwalu i Konkursu prosimy dokonywać poprzez wskazaną do dnia 12.05.2015 stronę WWW lub w dniu konkursu przez wypisanie karty startowej.

6. W przypadku zgłoszeń juniorskich prosimy o podanie wieku uczestnika aby była możliwość wskazania najmłodszego modelarza, któremu przypadnie nagroda specjalna. 7. Zarejestrowanie modelu i wzięcie udziału w konkursie lub festiwalu oznacza akceptację postanowień regulaminowych.

8. Praca komisji sędziowskich zostanie poprzedzona seminarium i szczegółowym instruktażem.

9. Decyzje w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów.

10. Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem: Wojciech Sokołowski - mail: sokol@man.koszalin.pl , tel. 691404115.

11. Organizatorzy zapraszają kluby modelarskie do prezentacji swoich osiągnięć na stoiskach klubowych. Najlepiej zaaranżowane stoisko zadaniem publiczności zostanie uhonorowane nagrodą. Zgłoszenia klubów prosimy kierować Wojciech Sokołowski - mail: sokol@man.koszalin.pl , tel. 691404115.

 

Link do regulaminu:

http://www.modelarstwo.koszalin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=514:vi-batycki-festiwal-modelarski&catid=39:batycki-festiwal-modelarski&Itemid=43

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 87
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Zapraszamy na VI Bałtycki Festiwal Modelarski do Koszalina.

 

Na początek publikujemy regulamin festiwalu i konkursu tematycznego.

 

Koszaliński Pluton Modelarski zaprasza na

V Bałtycki Festiwal Modelarski

Koszalin 2017

To V czy VI??

No i najważniejsze-gdzie będzie integracja??!!

Link to comment
Share on other sites

Zapraszamy na VI Bałtycki Festiwal Modelarski do Koszalina.

 

Na początek publikujemy regulamin festiwalu i konkursu tematycznego.

 

Koszaliński Pluton Modelarski zaprasza na

V Bałtycki Festiwal Modelarski

Koszalin 2017

To V czy VI??

No i najważniejsze-gdzie będzie integracja??!!

 

Poprawione

 

Dzięki Piotrku za internacjonalistyczną czujność

Link to comment
Share on other sites

Mała modyfikacja regulaminu - doszły dwie klasy kartonowe:

 

PSk - Pojazdy szynowe kartonowe - senior/junior

WSk - wszystko inne karton - senior/junior

 

No i uzupełnienie regulaminu o nagrody (tu lista będzie się na pewno powiększać) i harmonogram:

 

V. Nagrody i Puchary

1) Puchar Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego "Pod But" za najlepszy model Festiwalu

2) Nagroda GRH Pancerni'39 za najlepszy model pojazdu z Września 1939

3) Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego

4) Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego

 

VI. Harmonogram Festiwalu

 

Sobota 13.05.2017

9:00 - 14:00 - Przyjmowanie modeli

15:00 - 17:00 - Ocena modeli przez komisje sędziowskie

20:00 - spotkanie integracyjne

 

Niedziela 14.05.2017

9:00 - 14:00 - Wystawa pokonkursowa

10:00 - wycieczka dla uczestników konkursu

13:30 - ceremonia zakończenia zawodów

Link to comment
Share on other sites

Miło nam jest poinformować, że do grona sponsorów dołączyła firma Mirage Hobby

 

file.php?id=7782

 

Do grona fundatorów dołączyła też koszalińska grupa rekonstrukcyjna (jak co roku) swoją nagrodę za najlepszy model pojazdu z Września 1939.

 

file.php?id=7784

 

Dziękujemy

Link to comment
Share on other sites

Miło nam jest poinformować, że do grona sponsorów dołączyły kolejne firmy:

 

Choroszy Modelbud

logo.png

 

Hataka Hobby:

as72-244x163.png

 

IBG Models:

images?q=tbn:ANd9GcRYVdhgqNRUjB_IQRXju-5ZlRMT5iszRabNuYxUX-vNgwSmtuRczQ

 

ModelMaker:

logo.jpg

 

oraz Muzeum Obrony Wybrzeża:

logo.png

 

Zaktualizowana lista nagród na dzień 25.01.2017

 

Nagrody i Puchary

 

Puchar Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego "Pod But" za najlepszy model Festiwalu

Nagroda specjalna ufundowana przez firmę Mirage Hobby - model Mirage Hobby dla NAJMŁODSZEGO uczestnika konkursu

Nagroda specjalna ufundowana przez firmę Mirage Hobby za NAJLEPSZY MODEL firmy Mirage Hobby

Nagroda specjalna ufundowana przez Muzeum Obrony Wybrzeża za najlepszy model związany z Obroną Wybrzeża

Nagroda specjalna ufundowana przez Muzeum Obrony Wybrzeża za najlepszy model juniorski o tematyce marynistycznej

Nagroda specjalna ufundowana przez GRH Pancerni'39 za najlepszy model pojazdu z Września 1939

Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego

Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego

Link to comment
Share on other sites

Kolejne dobre wiadomości

Wspierać będzie nas również Wydawnictwo Stratus

 

startus_logo.jpg

 

Dziękujemy

 

Od kilku lat naszym sponsorem jest firma Bilmodelmakers z Gdyni:

logo-bilmodel.jpg

Wspomoże nas również i podczas tej edycji.

Serdecznie dziękujemy!

Link to comment
Share on other sites

Znaczy sie figurki kartonowe do Wsk

 

Jak będzie więcej głosów aby była klasa figurki kartonowe to FK będzie

 

 

A tymczasem w oczekiwaniu na VI edycję festiwalu możemy dzięki produkcji naszego Partnera Medialnego Studio HD Politechnika Koszalińska przypomnieć sobie modele z piątej edycji BFM

Miłego oglądania

 

Link to comment
Share on other sites

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu już w poprzednich latach wspierało Bałtycki Festiwal Modelarski. W tym roku również włączyło się w organizację festiwalu.

 

Jedną z nagród specjalnych będzie Puchar Dyrektora Muzeum Oręża Polskiego.

 

file.php?id=7848

 

 

Już informowaliśmy, że sponsorem VI BFM jest firma ModelMaker.

 

Ale ostatnio otrzymaliśmy informację, że dodatkowo firma ModelMaker ufunduje nagrodę specjalną.

 

Dziękujemy

file.php?id=7849

 

 

Informowaliśmy już, że w tym roku impreza integracyjna odbędzie się w Minibrowarze Kowal.

 

Czas przekazać więcej informacji:

- goście mogą liczyć na smaczny poczęstunek

- aby umilić gościom czas przygotowaliśmy konkursy i quizy, których zwycięzców nagrodzimy

 

file.php?id=7850

Link to comment
Share on other sites

Kolejne nagrody:

 

1) Puchar za najlepszy model w barwach polskich 1939-1945 od IBG (dla juniora)

2) Puchar od Klubu Modelarskiego "Siódemka" za najlepszy naszym zdaniem model w barwach polskich

 

Dziękujemy fundatorom

Link to comment
Share on other sites

Noclegi podczas Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego.

 

Jak co roku oferujemy dla zainteresowanych możliwość zarezerwowania noclegów akademikach Politechniki Koszalińskiej.

 

Akademiki oferują dobry standard, przystępne ceny (w granicach 35-40 zł od osoby) i dobrą lokalizacje (ok. 100 metrów od miejsca rozgrywania konkursu.

 

Zgłoszenia przyjmuje Wojciech Sokołowski, tel. 691404115, mail. sokol@man.koszalin.pl

 

file.php?id=7852

Link to comment
Share on other sites

Miło nam jest poinformować, że do grona sponsorów dołączyła też firma COBI – polski producent wysokiej jakości klocków konstrukcyjnych dla dzieci oraz wyłączny importer i dystrybutor firmy modelarskiej Revell.

 

Dziękujemy

 

file.php?id=7862

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.