Jump to content

Rafałki V Konkurs Modelarski.


Recommended Posts

Ogłoszenie grzecznościowe 

 

W dniach 12/13.08.2023 w miejscowosci Borki k/Radzynia Podlaskiego odbędzie się V edycja konkursu modelarskiego Rafalki V . Konkurs odbędzie się w ramach pokazów lotniczych.  Regulamin konkursu i rejestracja modeli ( już ruszyła) na stronie scale-modeling.com w zakładce Borki V. 

Jeśli chodzi program pokazów to odnajdę linka i go wrzucę. 

W imieniu organizatorów konkursu zapraszam do Borek w sierpniu  

Edited by imek46
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

R E G U L A M I N
„RAFAŁKI”
V KONKURS MODELI PLASTIKOWYCH i KARTONOWYCH w BORKACH
o Nagrodę Wójta Gminy Borki
ppłk. rez. dr Radosława Sałaty
I
MIEJSCE KONKURSU I TERMIN
§ 1
Konkurs odbędzie się w Borkach
§ 2
Konkurs odbędzie się w dniach 12-13 sierpnia 2023 roku.
II
ORGANIZATORZY
Organizatorami konkursu są:
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach,
- Gmina Borki.
III
CELE I ZADANIA KONKURSU
Cele konkursu są następujące:
- popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży jako formy spędzania wolnego czasu;
- kształtowanie zdolności manualnych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
- kształtowanie kreatywności, systematyczności i dokładności w pracy;
- zainteresowanie historią;
- wymiana doświadczeń modelarskich;
- promocja Gminy Borki, powiatu radzyńskiego oraz województwa lubelskiego.
IV
UCZESTNICY
§ 1
Do konkursu można przystąpić w następujących kategoriach wiekowych:
- Młodzik: do 13 lat,
- Junior: 13-18 lat,
- Senior: powyżej 18 lat.
§ 2
Modelarz ma prawo do wystawienia dowolnej liczby modeli, ale do konkursu może zgłosić maksymalnie 2 modele
w danej klasie. Jeśli chce pokazać większą liczbę modeli, może to zrobić poza konkursem.
V
KLASY MODELI
Do konkursu można zgłosić modele plastikowe i kartonowe wg następujących klas:
§ 1
Modele plastikowe:
1. lotnictwo:
- PS1 samoloty do 1924 roku M/J/S,
- PS2 samoloty skala 1/32 M/J/S,
- PS3 samoloty tłokowe skala 1/48 M/J/S,
- PS4 samoloty odrzutowe skala 1/48 M/ J/S,
- PS5 samoloty tłokowe skala 1/72 M/J/S,
- PS6 samoloty odrzutowe skala 1/72 M/J/S,
2. śmigłowce:
- PH1 śmigłowce w skali 1/48 i 1/32 M/J/S,
- PH2 śmigłowce w skali 1/72 M/J/S,
- PS144 samoloty i śmigłowce w skali 1/100 i mniejsze M/J/S,
3. pojazdy (w tym artyleria samobieżna):
- Pk35 pojazdy kołowe w skali 1/35 M/J/S,
- Pk48 pojazdy kołowe w skali 1/48 M/J/S,
- Pk72 pojazdy kołowe w skali 1/72 M/J/S,
- Pg35 pojazdy gąsienicowe w skali 1/35 M/J/S,
- Pg48 pojazdy gąsienicowe w skali 1/48 M/J/S,
- Pg72 pojazdy gąsienicowe w skali 1/72 M/J/S,
- Pc pojazdy cywilne bez podziału na kategorie wiekowe,
- Psz pojazdy szynowe bez podziału na kategorie wiekowe,
- M motocykle bez podziału na kategorie wiekowe,
4. artyleria bez własnego napędu:
- A1 modele w skali 1/35 M/J/S,
- A2 modele w skali 1/72 M/J/S,
5. figurki:
- FM małe do 54mm M/J/S,
- FD duże powyżej 54mm M/J/S,
- FP popiersia M/J/S,
- FF fantasy M/J/S,
6. okręty i statki:
- O1 do skali 1/350 M/J/S,
- O2 poniżej 1/400 i mniejsze M/J/S,
- O3 okręty podwodne M/J/S,
7. pojazdy 1/100 i mniejsze
8. Dioramy
9. Klasa specjalna – Arma 1:72 do modelu winna być dołączona instrukcja firmowa; malowanie nie musi być
zestawowe
§ 2
Modele kartonowe:
- KS1 modele samolotów jednosilnikowych M/J/S,
- KS2 modele samolotów wielosilnikowych M/J/S,
- KS3 modele samolotów odrzutowych M/J/S,
- KH modele śmigłowców M/J/S,
- KR modele rakiet M/J/S,
- KA artyleria M/J/S,
- KPG modele pojazdów gąsienicowych M/J/S,
- KPKw modele pojazdów wojskowych kołowych M/J/S,
- KPc modele pojazdów cywilnych kołowych M/J/S,
- KPsz modele pojazdów szynowych,
- KO1 modele okrętów M/J/S,
- KO2 modele statków M/J/S,
- KO3 modele okrętów podwodnych M/ J/S,
- B budowle M/J/S,
- F figurki M/J/S,
- FF modele Fantazy M/J/S,
§ 3
Istnieje możliwość zaprezentowania modeli dodatkowych wg PPK – pokazane poza konkursem.
VI
REJESTRACJA DO KONKURSU
§ 1
Uczestnicy konkursu dokonują rejestracji wyłącznie drogą internetową przez System Obsługi Wydarzeń
Modelarskich pod adresem internetowym: https://scale-modeling.com/ .
§ 2
Rejestracja zostanie uruchomiona 10 lipca 2023 roku, a zostanie zakończona 8 sierpnia 2023 roku o godz. 23.59.
VII
OCENA MODELI
§ 1
Oceny modeli w poszczególnych klasach dokona komisja sędziowska powołana przez Sędziego Głównego.
§ 2
Ocena modeli będzie odbywać się wg zasady „podoba się/nie podoba się”, ale sędzia główny może zażądać
uzasadnienia oceny.
§ 3
Konkurs w danej klasie zostanie rozegrany pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 3 przez trzech różnych
uczestników.
§ 4
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub podziału klas i kategorii wiekowych (uczestnicy młodsi ze
starszymi).
§ 5
Wyniki ogłoszone przez komisję sędziowską są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
VIII
PROGRAM KONKURSU
Wydarzenie odbywa się według następującego programu:
12 sierpnia (sobota):
od 10.00 do 13.30 – przyjmowanie modeli do ekspozycji w hangarze
13.45-16.00 – otwarcie imprezy dla zwiedzających,
16.15-18.15 – ocenianie modeli przez sędziów,
13 sierpnia (niedziela);
10.00-13.00 – impreza otwarta dla zwiedzających,
14.00 – rozdanie nagród i zakończenie imprezy.
IX
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§ 1
Nagrodą Wójta Gminy Borki w konkursie jest srebrna moneta z symbolami gminy Borki, wyemitowana w wersji
limitowanej przez Mennicę Polską. Moneta posiada certyfikat Mennicy Polskiej oraz Świadectwo badania.
§ 2
Zwycięzcy w kategorii Młodzik, Junior i Senior w każdej klasie otrzymają pamiątkową statuetkę „RF”.
§ 3
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz, jeśli pozwoli na to hojność sponsorów, upominki rzeczowe.
X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu w dowolnej chwili.
§ 2
Kwestie sporne rozstrzyga organizator i Sędzia Główny.
WYBRANE PROPOZYCJE NOCLEGÓW W OKOLICY KONKURSU
Radzyń Podlaski:
Hotel Manhatan ul. Warszawska 37, tel. 83 3522780, ilość miejsc: 19
Hotelik Gościnny ul. Armii Krajowej, 8 tel. 83 3522031, ilość: miejsc: 38
Hotelik Niedźwiadek ul. Traugutta 1a, tel. 83 3520547, ilość miejsc: 26
Kock: Hotel President ul. Piłsudskiego 19, tel. 510764779
 

Link to comment
Share on other sites

Oficjalna informacja od Organizatora wraz z regulaminem i klasami pojawia się w dniu ZAKOŃCZENIA rejestracji modeli...???  To jakiś żart?    (wcześniejsze info tutaj podane było tylko grzecznościowo i nie pokazywało daty zamknięcia rejestracji modeli).

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 godzin temu, zegeye napisał:

Właśnie chcialem zarejestrowac przez Scale Modeling..... niestety widzę tylko przycisk ''Rejestracja wkrótce" który nie działa 8-(

W moim pierwszym wpisie była informacja o konkursie i gdzie szukać możliwości rejestracji modeli. Ale najlepiej mieć wszystko podane na tacy. Zero jakiejkolwiek swojej incjatywy.  Ja tak właśnie modele zarejestrowałem,  czyli można tylko trzeba chcieć.  Informacja o konkursie była podana dużo wcześniej niż koniec rejestracji 

Link to comment
Share on other sites

13 godzin temu, imek46 napisał:

W moim pierwszym wpisie była informacja o konkursie i gdzie szukać możliwości rejestracji modeli. Ale najlepiej mieć wszystko podane na tacy. Zero jakiejkolwiek swojej incjatywy.  Ja tak właśnie modele zarejestrowałem,  czyli można tylko trzeba chcieć.  Informacja o konkursie była podana dużo wcześniej niż koniec rejestracji 

OK. Widzę tu pewne nieporozumienie. Myślałem że wrzutka z regulaminem i klasami startowymi pochodzi od organizatora. Teraz widzę że nie. Spoko ... czyli ja się spóźniłem i tyle w temacie. Natomiast co do twoich słów o inicjatywie to mam nieco inne zdanie.  Jako organizator starałbym się jednak by wszystko było podane na tacy.  To jednak organizator musi przejawiać inicjatywę bo konkurs bez udziału zainteresowanych nim modelarzy chyba nie ma sensu.  Twoj post rozpoczyna się od słów  "ogłoszenie grzecznościowe", czyli również nie pochodzi od organizatora. Organizator pewnie podał informacje o konkursie na jakiejś innej platformie medialnej. Ona niestety do mnie nie dotarła (i do wielu innych pewnie też).   W zasadzie to jest mi wszystko jedno, po prostu zobaczyłem ten wątek, zobaczyłem termin. Akurat będę jechał w sobotę przez Kock pomyślałem że może uda się zobaczyć nowy dla mnie konkurs (bo go nie znam). Cóż nie wystawię modeli, ale z ciekawości pewnie zajrzę na konkurs skoro i tak tam będę. 8-)  

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.