Jump to content

VII Bałtycki Festiwal Modelarski - Koszalin 26-27.05.2018


Recommended Posts

Koszaliński Pluton Modelarski zaprasza na

VII Bałtycki Festiwal Modelarski

Koszalin 2018

 

 

Termin: 26-27.05.2018

 

Miejsce: ul. Sportowa 19, Koszalin, Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich

 

Cel festiwalu: popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz wśród społeczeństwa województwa zachodniopomorskiego oraz miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami.

 

Organizatorzy: Festiwal organizowany jest przez Koszaliński Pluton Modelarski (BSMH "Perun") przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a współfinansowany ze środków UM Koszalin. Partnerem Festiwalu jest Politechnika Koszalińska.

 

Zgłaszanie modeli:

 

Przez stronę WWW: formularz rejestracyjny będzie dostępny od 01.03.2018.

Osobiście w w dniu zawodów (26.05.2018) w biurze konkursu.

 

viibfm-plakat.jpg

 

KLASY FESTIWALOWE

 

a. Modele plastikowe

 

Sa - Samoloty 1/32-1/24 – senior/junior

Sbt - Samoloty tłokowe 1/48-1/50 – senior/junior

Sbo - Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 – senior/junior

Sct - Samoloty tłokowe 1/72 – senior/junior

Sco - Samoloty odrzutowe 1/72 – senior/junior

Sda - Śmigłowce 1/48 i większe– senior/junior

Sdb - Śmigłowce 1/72 i mniejsze– senior/junior

Sdc - Samoloty i śmigłowce - skala 1:100, 1:144 i mniejsze – senior/junior

SM – samoloty wszystkie skale - młodzik

SC - samoloty cywilne wszystkie skale - senior/junior

Aa - Artyleria 1/35 – senior/junior

Ab - Artyleria 1/72 – senior/junior

Pga - Pojazdy gąsienicowe 1/35 - senior/junior

Pgb - Pojazdy gąsienicowe 1/72 - senior/junior

Pka - Pojazdy kołowe 1/35 – senior/junior

Pkb - Pojazdy kołowe 1/72 – senior/junior

Pmk - pojazdy kołowe 1/48 - senior/junior

Pmg - pojazdy gąsienicowe 1/48 - senior/junior

Pf - SF i fantazy - pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar - senior/junior

PGM – pojazdy wszystkie skale i kategorie - młodzik

Ps - Pojazdy szynowe – senior/junior

Pc - Pojazdy cywilne – senior/junior

Opa - Plastikowe okręty motorowe skala do 1/200 włącznie – senior/junior

Opb - Plastikowe okręty motorowe skala od 1/201 do 1/400 włącznie – senior/junior

Opc - Plastikowe okręty motorowe - skala od 1/400 i mniejsze – senior/junior

Opz - Plastikowe żaglowce - senior/junior

OM – Okręty, statki i żaglowce - młodzik

Fd - Figurki duże - powyżej 70mm, w tym popiersia i figurki konne – senior/junior

Fm - Figurki małe - poniżej 70mm – senior/junior

Fs - SF i fantasy - figurki i popiersia bez podziału na rozmiar - senior/junior

F-M - Figurki wszystkie skale - młodzik

D – Dioramy/winiety – senior/junior

B - Budowle – senior/junior

 

b. Modele kartonowe

 

Skt1 - Samoloty kartonowe tłokowe – senior/junior

Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe – senior/junior

Sk2 - Śmigłowce kartonowe – senior/junior

SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe – młodzik

Pck - Pojazdy kartonowe cywilne – senior/junior

Pwk - Pojazdy kartonowe wojskowe – senior/junior

PSk - Pojazdy szynowe kartonowe - senior/junior

Okm - Okręty motorowe karton - senior/junior

Okz - Żaglowce kartonowe - senior/junior

Fk - Figurki kartonowe - senior/junior

BK – Budowle karton – senior/junior

WSk - wszystko inne karton - senior/junior

 

c. Modele różne (karton i plastik)

KolP – Kolekcje pojazdy – senior/junior

KolS – Kolekcje samoloty – senior/junior

KolM – Kolekcje morskie – senior/junior

KM – kolekcje wszystkie kategorie – młodzik

FreeS – Free style – wszystko co nie mieści się w innych klasach - senior/junior/młodzik

 

Klasy Kolekcje – za kolekcje uznaje się min. 3 modele połączone tematycznie. Komisja przy ocenie kolekcji będzie brała również pod uwagę spójność tematyczną kolekcji. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kolekcji w poszczególnych kolekcjach organizatorzy dopuszczają możliwość połączenia powyższych klas kolekcji w jedną.

Klasa festiwalowa zostanie rozegrana gdy na starcie staną co najmniej 3 modele (kolekcje) dwóch różnych modelarzy. W przeciwnym wypadku klasa może zostać połączona (modele juniorów i seniorów) lub nierozegrana. Nie dotyczy to klas młodzików – zostają rozegrane niezależnie od ilości zawodników i modeli.

W przypadku nie rozegrania klasy uczestnicy dostają dyplomy z wyróżnieniem bez medali.

 

Grupy wiekowe:

 

MŁODZIK (M) – do 12 lat

JUNIOR (J) - od 12 lat do 18 lat

SENIOR (S) - powyżej 18 lat

 

Klasy specjalne

 

100 lat Polskiego Lotnictwa - wszystkie modele samolotów w polskich barwach, niezależnie od skali i kategorii wiekowej

100 lat Polskiej Broni Przeciwlotniczej - wszystkie modele artylerii przeciwlotniczej w polskich barwach, niezależnie od skali i kategorii wiekowej

 

Zgłoszenie do klasy specjalnej odbywać się będzie przez zaznaczeniu odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Dodatkowej oceny modeli dokona komisja składająca się z członków KPM i zaproszonych gości. Modele zostaną wyróżnione pucharami.

 

 

 

II. REGULAMIN FESTIWALU

 

Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach konkursowych.

Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia się co najmniej trzech modeli (kolekcji) dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem.

Powyższe dwa punkty nie dotyczą grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa nawet przy niewystarczającej liczbie modeli.

W danej klasie zawodnik może startować z dowolną ilością modeli.

Członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie uczestniczą jako zawodnicy w Festiwalu. Członkowie KPM mogą wystawić swoje modele na osobnej wystawie, nie podlegającej ocenie.

W każdej kategorii festiwalowej oceny dokona komisja sędziowska składająca się z członków Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.

W każdej kategorii festiwalowej, komisja sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas dokonując ich oglądu i zwracając uwagę na: zgodność z oryginałem, jakość wykonania, samodzielne przeróbki i modyfikacje modelu.

Nagrodzone modele zostaną uszeregowane według oceny na miejscach 1-3. W przypadku gdy w danej klasie będzie więcej modeli zasługujących na uwagę zostanie im przydzielone wyróżnienie bez wskazywania zajętego miejsca.

W przypadku klas, w których nie będą wystawione min. trzy modele trzech różnych modelarzy, zostaną one nagrodzone wyróżnieniem bez wskazywania zajętego miejsca.

Wyniki pracy komisji sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego.

W przypadku, gdy komisja sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie wskazać trzech modeli na wysokim poziomie (pomimo pełnego obsadzenia klasy) to komisja może zdecydować o przyznaniu mniejszej ilości wyróżnień niż trzy.

Jednocześnie komisja sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie (patrz pkt. 8).

Członkowie Komisji Sędziowskiej Festiwalu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej.

Członkami Komisji Sędziowskiej Festiwalu są członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.

Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej Festiwalu i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny.

Sędzią Głównym Komisji Festiwalowej jest Członek Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego Wojciech Sokołowski.

Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w konkursie.

 

III. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu. W takim przypadku można zgłosić go jako model wystawowy.

Zgłoszenie modelu i wzięcie udziału w Festiwalu lub w konkursie oznacza akceptację postanowień powyższych Regulaminów.

Werdykt Komisji Sędziowskich Festiwalowej i Konkursowej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.

Wyniki prac komisji sędziowskich festiwalu i konkursu zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego.

Zgłoszenia modeli do Festiwalu i Konkursu prosimy dokonywać poprzez wskazaną do dnia 25.05.2017 stronę WWW lub w dniu konkursu przez wypisanie karty startowej.

W przypadku zgłoszeń juniorskich prosimy o podanie wieku uczestnika aby była możliwość wskazania najmłodszego modelarza, któremu przypadnie nagroda specjalna. Zarejestrowanie modelu i wzięcie udziału w konkursie lub festiwalu oznacza akceptację postanowień regulaminowych.

Praca komisji sędziowskich zostanie poprzedzona seminarium i szczegółowym instruktażem.

Decyzje w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów.

Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem: Wojciech Sokołowski - mail: sokol@man.koszalin.pl , tel. 691404115.

 

IV. Nagrody i Puchary

 

Puchar Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego "Pod But" za najlepszy model Festiwalu

Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego

Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego

 

VI. Harmonogram Festiwalu

 

Sobota 26.05.2018

 

9:00 - 14:00 - Przyjmowanie modeli

15:00 - 17:00 - Ocena modeli przez komisje sędziowskie

15:00 - 20:00 - Wycieczka dla uczestników konkursu

20:00 - Spotkanie integracyjne - Minibrowar Kowal

 

Niedziela 27.05.2018

 

9:00 - 14:00 - Wystawa pokonkursowa

13:30 - Ceremonia zakończenia zawodów

 

http://www.modelarstwo.koszalin.pl/index.php/bfm/1-7bfm

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Trzeba by podjechać

 

Zapraszamy

 

A tymczasem mamy wiadomości od sponsorów

 

Nasz "dożywotni" sponsor, czyli firma ModelMaker potwierdziła również swój udział VII odsłonie BFM

logo.jpg

http://www.modelmaker.com.pl/

 

Tradycyjnie w tym roku będzie nas też wspierać Mirage Hobby

f3bffbb04894441760958bae59dc0b1e.png

 

Oprócz nagród firma Mirage Hobby postanowiła ufundować bony rabatowe dla wszystkich uczestników konkursu na cały asortyment sklepu http://www.mhshop.pl/

 

Bardzo dziękujemy

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

Miło nam poinformować, że Polska Żegluga Bałtycka postanowiła ufundować puchar i nagrodę rzeczową "Za najlepszy model o tematyce marynistycznej VII Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego". Dziękujemy!

 

file.php?id=8033

 

Współorganizator VII Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie objęły patronatem klasy tematyczne: "100 lecie Polskiego Lotnictwa" i "100 lecie Polskiej Broni Przeciwlotniczej". Muzeum ufunduje nagrody w tych kategoriach i pamiątkowe dyplomy, a Koszaliński Pluton Modelarski przygotowuje dla każdego startującego w tych kategoriach drobne upominki.

 

file.php?id=8035

file.php?id=8034

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Czemu lokomotywa ilustruje spotkanie integracyjne na VII BFM?

Kto był w zeszłym roku będzie wiedział

Kto nie był - musi przybyć aby się przekonać

 

Impreza odbędzie się tak jak w zeszłym roku w Minibrowarze Kowal

 

Zapraszamy

 

file.php?id=8038&t=1

 

Foto: Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku – muzeum w Jaworzynie Śląskiej - Wojciech Sokołowski

Link to post
Share on other sites

Informujemy, że w Domu Studenta nr 4 Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Rejtana (znajduje się 200 metrów od miejsca rozgrywania zawodów) jest do dyspozycji 20 miejsc noclegowych. Koszt - 43 zł za osobę. Rezerwacji prosimy dokonywać przez poniższy formularz. Potwierdzenie rezerwacji przesłane zostanie drogą mailową.

 

https://goo.gl/forms/bnYPK9HnUBTHdhdh1

 

file.php?id=8039

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Docierają do nas pierwsze nagrody. Polferries otrzymaliśmy Puchar Polskiej Żeglugi Bałtyckiej "Za najlepszy model o tematyce marynistycznej VII Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego".

Dziękujemy

 

file.php?id=8040

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

Podczas "Koszalińskich spotkań z historią - Płomienie Zwycięstwa 2018", które odbyły się na terenie Politechniki Koszalińskiej, na wystawie zorganizowanej przez Koszaliński Pluton Modelarski, premierowo został zaprezentowany model niszczyciela ORP "Wicher" w skali 1:72, który został wykonany przez Marcina Wawrzynkowskiego. Druga prezentacja modelu w Koszalinie jest przewidziana podczas Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego w dniach 26-27.05.2018. Później model będzie do obejrzenia w Muzeum Obrony Wybrzeża​ w Helu, gdzie trafi na stałą ekspozycję.

 

Zdjęcie ORP "Wicher" - Dział Kształcenia Politechniki Koszalińskiej https://www.facebook.com/DzialKsztalceniaPK/

 

file.php?id=8049

Link to post
Share on other sites

Miło nam poinformować, że swoją nagrodę na Bałtycki Festiwal Modelarski ufundował kolega modelarz Bogdan Żołnierowicz - "Za najlepszy model Supermarine Spitfire"

 

file.php?id=8056

file.php?id=8053

 

P1040128.thumb.JPG.0dec31fce4e84087c71c6a0e69129a87.JPG

file.php?id=8054

 

Ardpol

 

file.php?id=8055

Link to post
Share on other sites

Dzięki uprzejmości Muzeum Oręża Polskiego uczestnicy konkursu będą mogli zwiedzić w niedzielę Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku. Wycieczka z przewodnikiem, która przeniesie Was w czasy, gdy ludzkości groziła atomowa zagłada.

 

Ilość miejsc limitowana.

Zapisy: https://goo.gl/forms/OSuAFpE8qmUKOB823

 

file.php?id=8058

Link to post
Share on other sites
A czy wycieczka do Darłówka jest aktualna? I jeśli tak, to czy trzeba się specjalnie zapisywać?

 

Niestety wycieczka do Darłowa z przyczyn od nas niezależnych wypadła z programu :(

 

Aktualny program festiwalu:

 

Harmonogram Festiwalu

 

Sobota 26.05.2018

 

9:00 - 14:00 - Przyjmowanie modeli

9:00 - 17:00 - Zwiedzanie wystawy

9:00 - 17:00 - Pokazy modeli kolejowych firmy PIKO

9:00 - 17:00 - Wystawa obrazów marynistycznych Marka Fornala

15:00 - 17:00 - Ocena modeli przez komisje sędziowskie

20:00 - Spotkanie integracyjne - Pub Bumerang

 

Niedziela 27.05.2018

 

9:00 - 14:00 - Wystawa pokonkursowa

9:00 - 12:00 - Wycieczka - Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku

9:00 - 14:00 - Pokazy modeli kolejowych firmy PIKO

9:00 - 14:00 - Wystawa obrazów marynistycznych Marka Fornala

9:00 - 14:00 - Wirtualne lotnictwo - pokazy symulatorów zorganizowane przez SP nr 23

13:30 - Ceremonia zakończenia zawodów

 

Combat Chełmża melduje się w sobotę w Koszalinie z modelami i Pucharem Combat-anta za najlepszy model polskiego sprzętu bojowego z lat 1914-1945.

Pozdrawiamy i do zobaczyska 26 maja 2018

 

Dziękujemy za ufundowanie nagrody

 

Uzupełniamy listę nagród:

 

1) Arma Hobby Model Kits

file.php?id=8059

 

2) Nagroda od seniora Jarka Sierko dla juniora w kategorii figurki fantasy

3) Nagroda specjalna za najlepszy model samolotu Spitfire ufundowana przez Edmunda Nitę

4) Nagroda Modelarni Łambinowice - "Za model juniora który nas urzeknie"

5) Nagrody specjalne dla juniorów od firmy Usługi Geologiczne - Magdalena Tyszecka

6) Puchar Rady Osiedla Unii Europejskiej dla najmłodszego juniora z Koszalina

 

7) Bilmodel Makers

file.php?id=8072

 

8) Yahu Models

file.php?id=8061

 

9) IBG Models

file.php?id=8062

 

10) Hataka

file.php?id=8063

 

11) Wydawnictwo GPM

file.php?id=8064

 

12) Wydawnictwo Stratus

file.php?id=8066&t=1

 

file.php?id=8067&t=1

 

file.php?id=8068&t=1

 

file.php?id=8069&t=1

 

file.php?id=8070&t=1

 

 

13) Bigmodel

IL18_001.jpg

 

Dziękujemy fundatorom

Link to post
Share on other sites
Combat spakował modele do Forda Marcina, jutro kiele ósmej ruszamy do Koszalina Bałtycki Festiwal Modelarski nas wzywa a wraz z nim morska otwartego Bałtyku bryza

 

Szerokiej drogi!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.