Jump to content

Recommended Posts

VIII Koszęciński Festiwal Modelarski – Koszęcin 16-17.03.2019r.

 

r87C1Te.jpg

 

Witam wszystkich miłośników modelarstwa i zapraszam do wsi Koszęcin na kolejną edycję naszej imprezy modelarskiej w trakcie którego rozegrane zostaną:

- Festiwal Modeli Redukcyjnych Plastikowych,

- Festiwal Modeli Redukcyjnych Kartonowych,

- IV Konkurs Modeli Redukcyjnych „KOSZĘCIŃSKI RAK”,

- IV Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska,

- Międzynarodowe Zawody o Puchar UE „EURO PUCHARY” – Polska edycja.

 

ORGANIZATOR:

URZĄD GMINY KOSZĘCIN,

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II w KOSZĘCINIE,

KÓŁKO MODELARSKIE „BROŃ i BARWA” w KOSZĘCINIE.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY :

IPMS POLSKA

IPMS Silesia - Koszęcin

KPM Karvina – Klub partnerski z Czechy

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

16-17.03.2019r. Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 7

 

Niebawem więcej szczegółów, cdn…

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

NAGRODY SPECJALNE :

Nagrodę specjalną funduje sponsor.

W tym roku przewidujemy wiele naprawdę ciekawych i wyjątkowych nagród specjalnych.

 

Sponsor sam wybiera model, który chce uhonorować. Sponsor nie musi się znać na naszym hobby, wybiera co mu się podoba. Uszanujmy jego decyzje.

Oto pierwsze z nagrody specjalne.

VHC - VINTAGE MODEL KIT – HIGHER CLASS (stare modele – klasa wyższa) - samoloty bojowe 1:72.

Ale to nie jest ostatnie słowo w temacie VINTAGE, pracujemy nad tym zagadnieniem.

W tej kategorii trzy najlepsze modele zostaną wyróżnione.

rQnyVeC.jpg

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

Od naszego sponsora otrzymaliśmy kolejne nagrody na nasz festiwal za plastikowe modele lotnicze, a są to:

 

Wyróżnienie za najciekawszy model w skali 1/72 w barwach R.A.F.,

Wyróżnienie za najciekawszy model w skali 1/72 w barwach CCCP/Rosji,

Wyróżnienie za najciekawszy model w skali 1/72 w barwach FUFTWAFFE,

Wyróżnienie za najciekawszy model w skali 1/72 w barwach U.S.A.F.,

Wyróżnienie za najciekawszy model w skali 1/72 w barwach JAPONI.

 

61mt8D7.jpg

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Do grona sponsorów tegorocznej edycji dołączyło wydawnictwo JSC, które ufundowało nagrody oraz  Grand Prix JSC. Dodatkowo będzie utworzona klasa modeli kartonowych „wszystko co pływa” do linii wodnej bez określonej skali. Oraz zapraszamy na ich stoisko handlowe podczas festiwalu.

ISx3AAw.jpg

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Po wielu perypetiach i uwzględnianiu Waszych uwag poprawiliśmy kilka rzeczy w tym klasy startowe, jak mamy jakieś błędy to dajcie man znać.

VIII KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI– KOSZĘCIN 2019

 

Pod honorowym patronatem Wójta Gminy Koszęcin

 

w trakcie którego rozegrane zostaną:

 

IV KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH „KOSZĘCIŃSKI RAK”

 

Międzynarodowe Zawody o Puchar UE „EURO PUCHARY”

 

IV Międzynarodowe Mistrzostwa ŚLĄSKA

 

 HONOROWY PATRONAT :

WÓJT GMINY KOSZĘCIN ZBIGNIEW SENIÓW

 

ORGANIZATOR:

 

URZĄD GMINY KOSZĘCIN

ZESPÓŁ SZKÓŁ w KOSZĘCINIE

DOM KULTURY w KOSZĘCINIE

KÓŁKO MODELARSKIE „BROŃ i BARWA” w KOSZĘCINIE

 

WSPÓŁORGANIZATORZY :

IPMS POLSKA

IPMS Silesia - Koszęcin

KPM Karvina – Klub partnerski z Czechy

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

16-17.03.2019r.

Hala Sportowa Zespołu Szkół w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 7

 

PROGRAM KONKURSU:

16.03.2019r. SOBOTA

 

 Godz. 9.00 - 13.00 przyjmowanie modeli.

Godz. 10.00 oficjalne otwarcie festiwalu.

Godz. 9.00 - 18.00 wystawa modeli dla zwiedzających i giełda.

Godz. 16.00 - 19.00 ocena modeli.

 

17.03.2019r. NIEDZIELA

Godz. 9.00 - 13.00 wystawa modeli dla zwiedzających i giełda.

Godz. 13.00 ogłoszenie wyników.

Około godz. 15.00 zakończenie konkursu oraz odbiór modeli.

CEL KONKURSU:

 

Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznych.

 

Rozpowszechnianie zainteresowania nauką, techniką i historią.

 

 RODZAJ KONKURSU:

Konkurs ma charakter otwarty i jest połączony z wystawą, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach; liczba i wiek uczestników jest nieograniczona.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.

 

Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Oceniana będzie tylko praca własna modelarza, modele tzw. „gotowce” nie będą brane pod uwagę.

 

W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu lub materiału z jakiego został wykonany model, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z autorem modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia modelu w ocenie.

 

W każdej klasie konkursowej modelarz może zgłosić tylko 3 modele.

 

Modele, które zostały wyróżnione we wcześniejszych edycjach festiwalu i konkursu nie będą ponownie oceniane. „Raz nim wygrasz, nie startuj ponownie – pochwal się nowym.”

 

Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.

W trakcie konkursu będzie wystawa pozakonkursowa dla wszystkich chętnych klubów i osób chcących pokazać swe modele, a nie uczestniczących w konkursie, serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy (juniorzy i seniorzy) nie biorą udziału w konkursie, ich prace będą prezentowane tylko na stoliku klubowym poza konkursem. Sędziowie nie oceniają klas, w których startują.

W trakcie trwania imprezy zostanie nakręcony film oraz będą robione zdjęcia.

Niemniejszym nieodpłatnie zezwalam na utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika oraz jego prac we wskazanym zakresie działania i promocji, w tym na publiczne odtwarzanie powstałego w trakcie realizacji działań i promocji materiału foto, audio lub video, zawierającego wizerunek uczestnika i jego prac w celach promocyjnych kółka modelarskiego i konkursu.

Nagrody nie odebrane w czasie trwania festiwalu nie będą wysyłane do uczestników w późniejszym terminie.

GRUPY WIEKOWE:

 

Przewiduje się podział na grupy wiekowe:

M-młodzik - do 12 lat

J- junior – od 13 do 18 lat

S – senior - powyżej 18 lat

 

OCENA MODELI:

Ocena zgłoszonych modeli w poszczególnych grupach rodzajowych, nastąpi tylko w przypadku zgłoszenia minimum pięciu modeli, trzech różnych zawodników. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, sędziowie mają prawo łączenia grup wiekowych ( tylko młodszej do starszej), zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. Mile widziana dokumentacja do modelu, którą mogą być plany, instrukcja lub zdjęcia zarówno oryginału jak i modelu w trakcie montażu.

W zależności od liczby modeli organizator dopuszcza możliwość łączenia lub rozdzielania klas startowych i kategorii wiekowych.

W konkursie nie mogą brać udziału modele, które już zostały nagrodzone we wcześniejszych edycjach naszego konkursu.

KLASY MODELI:

SENIOR:

MODELE PLASTIKOWE :

Sp1 – 1:72 i mniejsze, samoloty, szybowce wojskowe.

 

Sp2 – 1:48 samoloty, szybowce wojskowe.

 

Sp3 - 1:32 i większe, samoloty, szybowce wojskowe.

 

Sp4 – cywilne samoloty, szybowce, wszystkie skale .

 

Sp5 – śmigłowce, 1:72 i mniejsze,

 

Sp6 – śmigłowce, 1:48 i większe,

 

Pp1 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe kołowe.

 

Pp2 – 1:48 pojazdy wojskowe kołowe.

 

Pp3 – 1:35 i większe, pojazdy wojskowe kołowe.

 

Pp4 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe gąsienicowe.

 

Pp5 – 1:48 pojazdy wojskowe gąsienicowe.

 

Pp6 – 1:35 i większe, pojazdy wojskowe gąsienicowe.

 

Pp7 – pojazdy cywilne osobowe, wszystkie skale.

 

Pp8 –pojazdy cywilne ciężarowe wszystkie skale .

 

Pp9 - motocykle cywilne wszystkie skale.

 

Pp10 – motocykle wojskowe wszystkie skale.

 

Ap –artyleria, wszystkie skale .

 

Fp – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.

 

Op – statki i okręty wszystkie skale.

 

Dp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

 

Kp – kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.

 

Sf – fantastyka.

 

MODELE KARTONOWE :

KS1 - Samoloty jednosilnikowe

KS2 - samoloty wielosilnikowe

KŚ - Śmigłowce

KSO - Samoloty odrzutowe

KSz - Szybowce

KR - Rakiety i SF

KPg - Pojazdy gąsienicowe

KPkW - Pojazdy kołowe wojskowe

KPkC - Pojazdy kołowe cywilne

KPS - Pojazdy szynowe

KA – Artyleria

KF – Figurki

KB - Budowle

KO - Okręty i statki

KOdw – Okręty do linii wodnej

KOp - Okręty podwodne

KOż – Żaglowce

JUNIOR:

MODELE PLASTIKOWE:

JSp –samoloty, szybowce, wszystkie skale.

 

JŚp –śmigłowce, wszystkie skale.

 

JPpk –pojazdy wojskowe kołowe, wszystkie skale.

 

JPpg –pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale .

 

JPpc –pojazdy cywilne osobowe, ciężarowe wszystkie skale .

 

JM – motocykle wszystkie skale.

 

JAp –artyleria wszystkie skale .

 

JFp – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.

 

JOp – statki i okręty wszystkie skale.

 

JDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

 

JKp – kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.

 

JSf –fantastyka, wszystkie skale .

 

 MODELE KARTONOWE :

JKS1-Samoloty tłokowe

JKS2-Samoloty odrzutowe

JKS3-Szybowce i rakiety

JKŚ-Śmigłowce

JKP1 Pojazdy gąsienicowe

JKP2 Pojazdy kołowe

JKP3 Pojazdy szynowe

JKO Statki i okręty

JKOdw – Okręty do linii wodnej

JKB- Budowle i dioramy

JKF-Figurki

JKSF- Pojazdy fantasy i s-f

MŁODZIK:

MODELE PLASTIKOWE :

MSp - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

 

MPp - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.

 

MFp –figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

 

MOp – statki i okręty wszystkie skale.

 

MDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

 

MODELE KARTONOWE :

MKS - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

 

MKP - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.

 

MKF – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

 

MKO – statki i okręty wszystkie skale.

 

MKB – budowle wszystkie rodzaje i skale.

 

 Dodatkowa klasa modeli :

WN – wszystko inne czym chcecie się pochwalić, wykonany z różnych materiałów (bez podziału na wiek).

KLASY SPECJALNE :

Tematem przewodnimi Festiwalu będzie:

- Wojna Obronna 1939r, Polska – Niemcy, Słowacja, ZSRR.

Najciekawsze modele (plastikowe i kartonowe) wykonane z wyżej wymienionego okresu zostaną nagrodzone.

REGULAMIN SCRATCH

Do kategorii SCRATCH zaliczone zostaną modele budowane od podstaw z użyciem różnych materiałów, bez korzystania z kompletnych zestawów handlowych. Dopuszcza się użycie zestawu handlowego pod warunkiem jego głębokiej przebudowy - minimum 80 %. Możliwe jest również użycie zestawów waloryzujących w postaci odlewów żywicznych, elementów foto trawionych, itp. Wykorzystanie gotowych profili, różnego rodzaju arkuszy (np. kartonowych, plastikowych, itp. ) jest nieograniczone. Dokumentacja budowy modelu jest obowiązkowa. Najlepiej wykonane modele zostaną wyróżnione. Trwają rozmowy w jaki sposób i ile modeli będzie wyróżnionych w klasie. Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: modelarze.koszecin@interia.pl z dopiskiem „SCRATCH” w tytule wiadomości.

SCRATCH – karton – bez podziału na skalę i wiek.

 

 SCRATCH SK1 – Lotnictwo, wszystko co lata.

 

SCRATCH SK2 – Pojazdy, wszystko co jeździ.

 

SCRATCH SK3 – Marynarka, wszystko co pływa.

 

SCRATCH SK4 – Architektura, wszelkiego rodzaju budowle, konstrukcje, itp.

 

SCRATCH SK5 - Figurki

 

 

SCRATCH – plastik – bez podziału na skalę i wiek.

 

 

SCRATCH SP1 - Lotnictwo, wszystko co lata.

 

SCRATCH SP2 - Pojazdy, wszystko co jeździ.

 

SCRATCH SP3 - Marynarka, wszystko co pływa.

 

SCRATCH SP4 - Architektura, wszelkiego rodzaju budowle, konstrukcje, itp.

 

SCRATCH SP5 - Figurki

 

 Kategoria specjalna „SCRATCH” nadal prowadzona jest jako projekt pilotażowy, który powstał w 2018 roku dzięki Wam – modelarzom. Planowaliśmy wprowadzić tę kategorię, ale to Wasze uwagi oraz nasz nowy sponsor doprowadziły do realizacji tego zamiaru.

 

S - Silniki Kategoria Specjalna (Klasa Sponsorowana).

W kategorii tej wystawić można repliki wszelkiego rodzaju silników spalinowych oraz odrzutowych w dowolnej skali. Mogą to być silniki lotnicze, jednostki napędowe pojazdów lub różnego rodzaju agregatów. Sposób ich prezentacji jest dowolny tzn. mogą się one znajdować na tzw. stojankach, ramach lub być zabudowane w modelu ( nawet w modelu z produkcji) lub po prostu na zwykłej podstawce. Warunkiem jest, aby model silnika była ukończony oraz widoczny w ok. 80-90 %. Repliki oceniane będą pod katem ilości detali, stopnia skomplikowania, wkładu pracy wykonawcy oraz jakości malowania i śladów eksploatacji. Nagrodzone zostaną dwie najciekawsze prace.

 

VHC - samoloty bojowe 1:72

VINTAGE MODEL KIT – HIGHER CLASS (stare modele – klasa wyższa)

Kategoria specjalna wprowadzona jako projekt pilotażowy.

W tej edycji tylko modele samolotów w skali 1:72.

W tej kategorii specjalnej wystawiane są modele starych edycji takich firm jak: Kovozavody Prostejov, Heller, Airfix, Matchbox, Novo, ZTS Plastyk itd. zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie z udokumentowaniem waloryzacji oraz malowania samolotu. Mile widziane będzie dołączenie zdjęć z budowy modelu oraz oryginalnej instrukcji.

Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania i waloryzacji modelu.

Jednym zdaniem - należy pokazać jak z przeciętnego lub słabego jakościowo modelu wykonać dobrze zwaloryzowany model wysokiej jakości aby zachęcić młodych niedoświadczonych modelarzy kupujących tanie zestawy do modelarstwa. Idea powstania tej kategorii specjalnej ma na celu również pokazać, że to nie od jakości modelu zależy ostateczny rezultat pracy nad modelem lecz od pracy i determinacji modelarza.

Trzy najlepsze modele w tej kategorii będą wyróżnione.

Vintage – Model wykonany w dowolnej skali i tematyce, wykonany z zestawu który swoją premierę rynkowa miał przed rokiem 1985. W tym roku wprowadzamy to jako projekt pilotażowy, na razie jest taki podział ale nie on ostateczny.

V1 – lotnictwo wszystkie skale

V2 – pojazdy wszystkie skale

IV KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH   „KOSZĘCIŃSKI RAK”   KOSZĘCIN 2019

KR1 samoloty bojowe 1:48 i większe

KR2 samoloty bojowe 1:72 i mniejsze

 

KR3 pojazdy bojowe 1:48 i większe

 

KR4 pojazdy bojowe 1:72 i mniejsze

 

KR5 samoloty karton

 

KR6 pojazdy karton

 

W tej kategorii wystawiane są modele zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie z udokumentowaniem malowania danego egzemplarza samolotu/pojazdu.

Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania adekwatna do poziomu trudności modelu i jego malowania, oraz wkład pracy własnej.

Szczegółowy regulamin poniżej:

 

Regulamin „Koszęciński Rak.”

 

Z uwagi na szczegółową ocenę każdego modelu i ograniczony czas oceny, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przyjętych modeli.

 

Do konkursu zostanie przyjętych pierwszych 10 zgłoszonych modeli w każdej kategorii.

 

Warunkiem rozegrania klasy jest zgłoszenie minimum pięciu modeli trzech Modelarzy w danej klasie.

 

Jeden modelarz może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa modele.

 

Modele mogą być wykonane z dowolnego materiału: polistyren, metal, blacha, drewno, karton, żywica.

 

Oceny dokonają komisje sędziowskie złożone z minimum trzech sędziów, poprzez przyznanie punktów wg. Regulaminu przedstawionego przez organizatora.

 

W klasyfikacji będą wykazane punkty za każdy model. Medalem zostanie wyróżniony najlepszy model jednego modelarza.

 

Zwycięzcą zostaje model, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

Nagrodzone zostaną trzy najlepsze modele w klasie.

 

Do modelu musi być dołączona dokumentacja wg. której model został wykonany.

 

 

Dokumentacja modelu plastikowego powinna zawierać:

 

 

Rysunki modelu , w czterech rzutach.

 

Tablice barwne lub fotografie które dokumentują malowanie modelu.

 

Dokumentację zdjęciową elementów, które zostały wykonane od podstaw, lub zostały wykorzystane zestawy waloryzacyjne- żywica, blachy foto trawione, metalowe golenie samolotów, gąsienice pojazdów pancernych, toczone lufy, itp. Chodzi głównie o pokazanie tych elementów wykonanych lub wykorzystanych do waloryzacji w modelu, których sędzia przy ocenie nie może dokładnie obejrzeć, bez dotykania, podnoszenia i obracania modelu.

 

 

 

W przypadku wykonywania elementów od podstaw, lub ingerencję w poprawianie bryły modelu, takie przeróbki powinny być udokumentowane rysunkami na podstawie których zostały wykonane detale, lub zdjęciami oryginalnych detali, najlepiej z trzech stron.

W przypadku waloryzacji i uzupełniania elementów z zestawu powinno być wskazane, jaki jest zakres poprawek.

Wykonanie na modelu śladów eksploatacji, powinno być udokumentowane. Sędzia powinien mieć możliwość oceny czy wykonane ślady wiernie odzwierciedlają pierwowzór.

Wykonanie na modelu nowych linii podziału blach, wykonanie nitowania, spawów, pogiętych blach, uszkodzonych błotników, śladów po uszkodzeniach pancerza od pocisków, powinno być udokumentowane, na jakiej podstawie zostały wykonane.

Obecność zawodnika nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić, dlaczego tak a nie inaczej wykonał elementy w modelu, lub cały model.

Komisja pracuje razem, ale każdy sędzia indywidualnie wpisuje oceny w przygotowane arkusze oceny. Wypisane dla każdego modelu arkusze oceny sumuje sędzia sekretarz i zlicza ocenę końcową.

Ocenę końcową sprawdza i zatwierdza w protokole końcowym sędzia przewodniczący komisji.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PODCZAS OCENY MODELU PLASTIKOWEGO.

Jakość wykonania modelu

 

5 pkt. - Stopień trudności wykonania

 

5 pkt. - Geometria, czystość i staranność wykonania, symetria i wzajemne położenie elementów

 

12 pkt. - Ilość i jakość wykonanych elementów od podstaw.

 

Stopień skomplikowania, zgodność z oryginałem (zgodność z dokumentacją). Ilość i jakość wykonania uzasadnionych przeróbek w bryle modelu.

 

7 pkt. - Jakość i sposób montażu w modelu elementów z żywicy, blachy foto trawionej, elementów toczonych.

 

10 pkt. - Wykonanie, przedziałów załogi i transportowych.

 

Czystość oszklenia. Wykonanie tablic przyrządów pokładowych, foteli, pasów, paneli bocznych.

 

12 pkt. - Silnik i zespoły napędowe.

 

Waloryzacja silnika, rury wydechowe, zespoły dźwigni i popychaczy, wały napędowe, instalacje, dysze.

 

 

8 pkt. – Wykonanie zespołu podwozia.

 

Zawieszenie, przeguby, blachy osłon, koła ,golenie, instalacje, gąsienice.

 

10 pkt. - Osprzęt zewnętrzny i uzbrojenie.

 

Karabiny, bomby, rakiety, wyrzutnie, zaczepy, zasobniki, zastrzały, naciągi, anteny, rurki, wnętrza otwartych luków, itp.

 

Malowanie i kalkomanie

 

17 pkt. - Zgodność z oryginałem i dostarczoną dokumentacją malowanie modelu.

 

4 pkt. - Jakość powierzchni, faktura położonej farby, jakość położonej kalkomanii.

 

Ślady eksploatacji

 

10 pkt. - Wykonanie udokumentowanych śladów eksploatacji. ( obicia, zabrudzenia, zacieki, renowacje powierzchni,)

 

REGULAMIN OCENY MODELU KARTONOWEGO

 

15 pkt. - Stopień skomplikowania modelu

 

Poprawność geometrii modelu:

 

8 pkt. - ogólna bryła

 

12 pkt. - układ jezdny

 

10 pkt. - Spasowanie elementów

 

10 pkt. - Jakość ukształtowania powierzchni

 

Retusz krawędzi:

 

5 pkt. - dobór koloru

 

5 pkt. - kompletność retuszu

 

10 pkt. - Czystość wykonania modelu

 

Wykonanie elementów nie kartonowych przewidzianych instrukcją budowy modelu (anteny, lufy, liny itp.)

 

8 pkt. - jakość wykonania

 

7 pkt. - malowanie

 

10 pkt. - Elementy dodatkowe (zmiany i dodatki nieprzewidziane w instrukcji budowy modelu, a wyszczególnione w dokumentacji)

 

IV Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Modeli Plastikowych Koszęcin 2019

 

Organizatorami Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Modeli Plastikowych jest KPM KARVINA z Czech i KM „Broń i Barwa” z Koszęcina. Mistrzostwa te są rozgrywane raz w roku, przemiennie raz w Karvinie w Czechach, a raz w Koszęcinie w Polsce (w 2017r.). Komisja sędziowska składa się z przedstawicieli obu klubów organizujących mistrzostwa. Ocenie podlegają wszystkie modele lotnicze i pojazdów wojskowych biorące udział zarówno w festiwalu jak i konkursie punktowym „Koszęcińskie Raki”. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.

 

MMŚ kategoria – senior

•MMŚ 1 Lotnictwo wojskowe 1/72 i mniejsze

•MMŚ 2 Lotnictwo wojskowe 1/48 i większe

•MMŚ 3 Pojazdy wojskowe 1/72 i mniejsze

•MMŚ 4 Pojazdy wojskowe 1/35 i większe

 

MMŚ kategoria – junior (do 18 lat)

•MMŚ 5 Lotnictwo wojskowe 1/72 i mniejsze

•MMŚ 6 Lotnictwo wojskowe 1/48 i większe

•MMŚ 7 Pojazdy wojskowe 1/72 i mniejsze

•MMŚ 8 Pojazdy wojskowe 1/35 i większe

 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY O PUCHAR UE „EURO PUCHARY”

 

 

EU kategoria – senior

 

•EU1 Samoloty 1:72

 

•EU2 Samoloty 1:48

 

•EU3 Samoloty 1:32

 

•EU4 Pojazdy bojowe 1:72

 

•EU5 Pojazdy bojowe 1:48

 

•EU6 Pojazdy bojowe 1:35

 

EU kategoria – junior (do 18 lat)

 

•EU7Samoloty 1:72

 

•EU8 Samoloty 1:48

 

•EU9 Samoloty 1:32

 

•EU10 Pojazdy bojowe 1:72

 

•EU11 Pojazdy bojowe 1:48

 

•EU12 Pojazdy bojowe 1:35

 

 

 

We wszystkich kategoriach oceniane będą modele samolotów i techniki wojskowej, będących na uzbrojeniu obecnych państw członkowskich UE po II wojnie światowej, czyli po roku 1945.

 

W zawodach mogą brać udział, także modele samolotów i techniki wojskowej, które były używane podczas II wojny światowej, a po jej zakończeniu zostały włączone do uzbrojenia jednostek wojskowych obecnego członka UE. Warunkiem jednak jest, aby te modele posiadały kamuflaż i oznaczenia krajów członkowskich UE używane po II Wojnie Światowej, co musi być odpowiednio udokumentowane.

 

Ocenę modeli przeprowadzi międzynarodowa komisja sędziowska w składzie przedstawicieli modelarzy z klubów Koprivnice z Czech, Poprad ze Słowacji, Węgier Mosonmagyaróvár i Polski z IPMS Silesia-Koszęcin, które to kluby stworzyły kategorie EU. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.

 

ZGŁOSZENIA MODELI:

 

Rejestracja modeli będzie możliwa głównie elektronicznie.

 

Rejestracja na miejscu będzie dostępna tylko w wyjątkowych przypadkach i zastrzegamy, że może trwać długo i nie wszyscy mogą zdążyć się zarejestrować. Wynika to z konieczności wpisania wszystkich danych do systemu oraz wydruku kart i potwierdzeń.

 

Ze względów organizacyjnych zawodnicy proszeni są o nadesłanie zgłoszenia do 13.03.2019r. do godz. 20.00.

 

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres e-mail: modelarze.koszecin@interia.pl

 

Wszelkie inne sprawy, pytania proszę zgłaszać też na tego e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl ,

 

lub na PW albo Krzysztof Koza Tel. 516-174-372, pracuje i nie zawsze mogę odebrać.

 

 

UWAGA ! O rozpoczęciu rejestracji powiadomimy !

 

OPŁATY:

Nie pobieramy opłaty startowej.

 

 NAGRODY:

 

W festiwalu przyznane będą wyróżnienia w każdej klasie startowej i grupie wiekowej.

 

W konkursie przyznane będą wyróżnienia za najwyżej punktowane modele w klasach.

 

W Międzynarodowych Zawodach o Puchar UE „EURO PUCHARY” nagrodzone zostaną trzy najlepsze modele w klasie.

 

Nagrody rzeczowe będą przyznawane jak się uda je pozyskać, gdyż budżet mamy „wsiowy”, a nie miastowy.

 

NAGRODY SPECJALNE :

 

Nagrodę specjalną funduje sponsor.

 

Sponsor sam wybiera model, który chce uhonorować. Sponsor nie musi się znać na naszym hobby, wybiera co mu się podoba. Szanujmy jego decyzje.

 

W tym roku przewidujemy wiele naprawdę ciekawych i wyjątkowych nagród specjalnych.

 

Puchar Wójta – Grand Prix Festiwalu za najciekawszy model zawodów.

 

Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model plastikowy.

 

Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model kartonowy.

 

Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Koszęcinie - za najciekawszy model wykonany przez juniora.

 

Puchar sklepu KS Model z Częstochowy właściciel p. Krzysztof Stroba – za najciekawszy model plastikowy czeskiego producenta.

 

KPM Karvina – za najciekawszy model.

 

Puchar IPMS POLSKA za najciekawszy model w Barwach Polskich.

 

Puchar Kółka Modelarskiego „Broń i Barwa” w Koszęcinie dla najmłodszego modelarza.

 

Liga Damska Senior - za najciekawszy model w wykonaniu pani.

 

Liga Damska Junior - za najciekawszy model w wykonaniu pani.

 

Liga Damska Młodzik – za najciekawszy model w wykonaniu pani.

 

HUNGARY – nagroda specjalna za najciekawszy model konstrukcji węgierskiej lub barwach Węgier.

 

YAHU MODELS - za model wykonany z wykorzystaniem ich produktów.

 

Nagroda specjalna od firmy „Modelcollect” za najlepiej wykonany model firmy „Modelcollect”.

 

Grand Prix wydawnictwa JSC.

 

Wyróżnienie za najciekawszy model w skali 1/72 w barwach R.A.F.,

 

Wyróżnienie za najciekawszy model w skali 1/72 w barwach CCCP/Rosji,

 

Wyróżnienie za najciekawszy model w skali 1/72 w barwach FUFTWAFFE,

 

Wyróżnienie za najciekawszy model w skali 1/72 w barwach U.S.A.F.,

 

Wyróżnienie za najciekawszy model w skali 1/72 w barwach JAPONI.

 

WYSTAWY KLUBOWE :

 

W czasie trwania konkursu zapraszamy Kluby do zaprezentowania swoich stolików klubowych. Prosimy o dokonywanie rezerwacji stolików do 08.03.2019r. - na e-mail: modelarze.koszecin@interia.pl .

 

Kółko Modelarskie „Broń i Barwa” – gospodarz zawodów.

IPMS Polska

IMPREZY TOWARZYSZĄCE :

 

W przygotowaniu

 

 

WARSZTATY MODELARSKIE:

 

Planujemy warsztaty modelarskie dla najmłodszych modelarzy w sobotę 17.03.2018r. Zapewniamy modele, narzędzia i dobrą zabawę.

 

GIEŁDA MODELARSKA

 

W czasie trwania zawodów przewidziana jest giełda modelarska. Giełda odbędzie się w sobotę w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00.

 

Handlowców prosi się o dokonywanie rezerwacji stoisk do 08.03.2019r. na e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl . Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

BAZA NOCLEGOWA

 

Baza noclegowa Koszęcin i okolice:

 

Hostel 57 Kalety tel. 602-121-292

www.koszecin.naszosir.pl

www.zespolslask.pl

www.silesiana.com.pl

www.sielankoweklimaty.pl

www.posmyk.pl

www.osr-strzelnica.pl

www.zajazdtytan.pl

 

 SPONSORZY

 

Gmina Koszęcin

 

„IBG Models” z Warszawy.

 

„HOBBY 2000” – wyłączny dystrybutor w Polsce firmy TAMIYA .

 

Sklep „KS Model” z Częstochowy właściciel p. Krzysztof Stroba.

 

„ŚWIAT Z KARTONU” z TARNOWSKICH GÓR.

 

„Mini Replika” p. Krzysztof Sikora

 

Wydawnictwo „Militaria”

 

Wydawnictwo „JSC”

 

„First to Fight”

 

PSB „Gabrom” Koszęcin

 

„Ksero Net” Koszęcin

 

„YAHU MODELS”

 

 

„TAURUS MODELS”

 

 

„LUKGRAPH”

 

 

„ToRo Model”

 

„FLY” z Czech

 

„AML” z Czech

 

„PAVLA MODELS” z Czech

 

PATRONAT MEDIALNY :

 

„Echo Gminy Koszęcin”

„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim.

„Mini Replika” p. Krzysztof Sikora

 

NASZE MOTTO:

„Jeżeli nie chcesz, nie musisz startować w zawodach,

ale pokaż na wystawie twoje ulubione modele,

aby i inni mogli się min zachwycić”.

Edited by kobza_75
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
8 minut temu, danielodziem napisał:

Np trzy modele tematycznie powiązane

Np pięć modeli powiązanych tematycznie :mrgreen:

Tyle jest zazwyczaj w standardzie ale co zrobi organizator to już jego niepodważalna decyzja

Link to post
Share on other sites

Witajcie! Rozważamy podział na samoloty z napędem śmigłowym i odrzutowym, zastanawiamy się również nad wprowadzeniem kolekcji i tu rodzi się pytanie czy minimum trzy czy pięć modeli jako kolekcja. Będą też zmiany w klasie "VINTIGE". Damy znać po weekendzie.

Link to post
Share on other sites

Taka garść informacji:

1.       Kolejna nagroda specjalna na naszym festiwalu ufundowała firma „SPECIAL HOBBY”, za najciekawszy model wykonany z ich zestawu.

iEokJHU.png

2.       Następnie wprowadzamy podział na modele lotnicze z napędem śmigłowym i odrzutowym.

3.       KOLEKCJE – przejrzeliśmy różne regulaminy innych konkursów i mamy na razie taki obraz, że modele muszą być połączone tematycznie i to nie podlega żadnej dyskusji. Ilość modeli w kolekcji to minimum 3 szt. lub 5 szt. w połowie regulaminów, a w drugiej połowie nie jest określona ilość. My skłaniamy się ku 5 modelom jako kolekcje. Jakie jest wasze zdanie?

4.       VINTAGE – dziękujemy za wsparcie i nadal walczymy.

5.       Wszystkie zmiany zostaną uwzględnione w regulaminie i wtedy ruszy rejestracja modeli.

Link to post
Share on other sites
27 minut temu, danielodziem napisał:

Ja bym proponował od trzech (3).
Zawsze to może być więcej osób chętnych do tej kategorii emoji848.pngemoji16.pngemoji41.png

Tylko my dwaj piszemy na ten temat.Widocznie innych to nie interesuje a szkoda bo skąd organizator ma wiedzieć czy mają być kolekcje czy nie.A po zawodach będzie biadolenie : "pojechałbym ale kolekcji nie było".Trzeba czekać na decyzję organizatorów i się dostosowywać.

Ps.Od pięciu modeli jest w Łasku ,we Wrocławiu jest od trzech modeli powiązanych tematycznie.

Edited by Xmen
Link to post
Share on other sites

Kolejna garść wiadomości:

Kolejna nagroda specjalna na naszym festiwalu ufundowała firma „EDUARD”, za najciekawszy model wykonany z ich zestawu.

TWsNSEG.png

„KOLEKCJE” – zamykamy ten temat kolekcji, którą wprowadzamy na naszym festiwalu. Do kolekcji zaliczamy minimum pięć modeli powiązanych tematycznie. Zmiany będą w poprawionym regulaminie. Dziękujemy wszystkim za pomoc i opinie.

„VINTAGE” nadal pracujemy nad nim.

Rejestracja modeli rusza w przyszłym tygodniu.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.