Jump to content

Su-34 1/32 scratchbuild


carrey
 Share

Recommended Posts

http://foto.inbox.lv/carrey/Su-34/IMG-7345.jpg and forth on. too little information on subject, therefore don't expect 100% accuracy

 

for now on, i use AiV drawings and misterious drawings with slices from http://airwar.ru/other/draw/su34-2.html

 

if you can point me on good source of data, please do so before it's too late!

Link to comment
Share on other sites

Holy Smokes 1/32 Platypus Great subject and a ambitious project! I'll watch this one

 

PL:Rany Julek (chyba może być ) 1/32 Platypus Świetny temat i ambitny projekt! Będę tu zaglądał

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

I looked in Putin's eyes, in between three letters (K-G-B) I've found modelwork.pl

 

That was good carrey , I have to ask Grzegorz what he was doing inside Putin's brain

About Su... can you explain the building sequence? You start with frame (or skeleton) and then? What kind of materials do you use?

 

PL: To było dobre carrey Muszę zapytać Grzegorza co robił w mózgu Putina

O Su... czy możesz wyjaśnić kolejność budowania? Zaczynasz od kratownicy (szkieletu), a potem? Jakich używasz materiałów?

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Ja tam do Putina nic nie mam, ale za to mam prośbę...

Chcielibyśmy, aby w takich tematach mogli uczestniczyć wszyscy forumowicze, również ci nieznający języka chińskiego, więc dopiszcie do swoich wypowiedzi tłumaczenie w języku Polskim...

 

Я там к Путину чегоничто я не имею, но зато имею просьбу...

Мы бы хотели, чтобы в таких темах могли участвовать все , также эти которые не знают языка китайского, итак припишите к своим высказываниям перевод на польском языке...

 

То высказывание естественно не касается тебя Carrey...

Link to comment
Share on other sites

То высказывание естественно не касается тебя Carrey...

А почему нет? Мы можем пйсать по русскй, так Carrey должен тоже попробовать.

Big model, big trouble.

 

Czemu nie? My mozemy pisac po rosyjsku, to Carrey tez sie moze pomeczyc

Link to comment
Share on other sites

Ну, если так, держите новые фото: http://foto.inbox.lv/carrey/Su-34/IMG-7386.jpg и вперёд.

 

No je¶li tak to trzymajcie nowe fotografie....... i naprzód...

 

Всё делаю из листового полистирола (polystyrene), толщина 1мм, можно купить лист 1 метр * 2 метра за 12$ на складах, продающих материалы для рекламы. Клею revell contacta, лучший клей. Режу модельным ножом, по стальной линейке.

 

Wszystko robiê z polistyrenu grubo¶ci 1mm, mo¿na kupiæ arkusz 1mx2m w cenie 12 dolarów w hurtowniach sprzedaj±cych materia³y dla reklamy. Kleje klejem REVEL CONTACTA. Tnê modelarskim no¿em przy metalowej linijce.

 

Су-34 делаю так: каркас по чертежам, он же - силовой набор. Крылья (консоли) - каждое из верхней и нижней половины. Потом между шпангоутами (вертикальные пластины, по сечениям-разрезам из чертежей) буду вклеивать тонкие полоски полистирола. Потом всё покрою автомобильной шпатлёвкой (ещё не купил, какую посоветуете?) и буду шлифовать под гладкие обтекающие поверхности.

 

Su-34 robiê tak: szkielet wed³ug rysunków technicznych (planów...).

Skrzyd³a wykonam oddzielnie z dolnej i górnej czê¶ci..

Potem miêdzy wrêgami (pionowe p³aszczyzny, wed³ug przekrojów wyciêtych na podstawie rysunków (planów...))bêdê wklejaæ cienkie paski polistyrenu... (przypis: metoda podobna do pokrywania listwami kad³ubów ¿aglowców tyle, ¿e listwy (paski polistyrenu...) nie s± naginane do wrêg a ciête od wrêgi do wrêgi...)

Potem wszystko pokryjê samochodow± szpachl± (Jeszcze jej nie kupi³em, jaka by¶cie mi poradzili?) ca³o¶æ bêdê szlifowaæ do uzyskania g³adkiej powierzchni.

А как делаете такие сложные формы вы?

 

A jak wykonujecie wy takie z³o¿one kszta³ty?...

Link to comment
Share on other sites

Thanks carrey I dont know, have you NOVOL putty aivable in your country? I don't thing so... You can buy finishing putty for cars. It will be the best for this purpose.

 

Best regards.

 

Dzięki carrey Nie wiem...czy w Twoim kraju dostępna jest szpachlówka NOVOL? NIe wydaje mi się. Kup poprostu wykończeniową szpachlówkę samochodową. Ona bedzie najlepsza do takiego zastosowania.

 

Pozdrowienia!

Link to comment
Share on other sites

Great work! I must admit that, in my opinion, scratchbuilding is the most impressive modeling technique. But I must say that the plane you had chosen is a very difficult subject because of the lack of any reference - I browsed my collection (15 gb of e-books and 3 shelves of printed ones) and had found nothing which can be helpfull to you.

Wspaniała robota! Muszę przyznać, że, moim zdaniem, scratchbuilding jest najbardziej imponującą techniką modelarską. Ale muszę powiedzieć, że samolot, który wybrałeś, jest bardzo trudnym tematem z racji braku jakichkolwiek referencji - przejrzałem moją kolekcję (15 gb e-booków i 3 półki książek drukowanych) i nie znalazłem nic, co mogłoby Ci się przydać.

Link to comment
Share on other sites

Carrey try this , maybe it help you with the Platypus,begining on page 65 a lot of photos ,side views and a three point view

http://knigaonline.net//BookDetails.aspx?BookName=SU-27&id=3265

 

Carrey spróbuj tego, może Ci to pomoże przy Platypusie,początek na stronie 65 sporo zdjęć i rzuty boczne oraz jeden z rzut trzech stron

Link to comment
Share on other sites

Hello everyone! First, new pics: http://foto.inbox.lv/carrey/Su-34/IMG-7393.jpg and forth on.

 

Secondly, automotive finishing putty.. Will search for it, we have many different goods coming from Poland here in Latvia, you know... Sometimes I think everything we can buy here comes from Poland.. 8)

 

Third, concerning references.. Yes, it is little known of subject, therefore it's interesting for me. Not a big deal to make a model from something that is rusting in your near garage, ready to be measured and investigated. Trying to figure out difficult construction of Su-34 from incomplete drawings and tiny fotos makes your brain work; besides - all this modelling hobby should teach you engineering knowledge, not just moments of happiness because you finished just another model.

 

That is concerning scratchbuilding as well. It's always cool to assemble market kits, it's easy way. Good when kits are with mistakes - you should discover mistake, think how to solve it (alternatively, buy aftermarket correction if you're lazy 8) ) and finally make assembled kit correct. But the best of all (and sometimes more easy than correcting wrong kit) - is to make things from scratch. When you understand how the construction of prototype is done (thanks to Grzegorz and other enthusiasts who provide us with information - manuals, schemes and walkarounds), even when you scratchbuild with no robotic precision - your model will look real, with no mistakes.

 

Sorry for taking your valuable time with my silly spamming. 8)))

Link to comment
Share on other sites

Good and fast work Congratulations. It will be a resin model, and someone will can buy it, or you ale building this model only for you? Ohh i can write correct sentence, sorry.

 

Dobra i szybka robota. Gratulacje. To będzie żywiczny model na sprzedaż, czy budujesz ten model tylko dla siebie?...

Link to comment
Share on other sites

Dla siebie, of course. Who needs this crap besides me? 8)

 

I could make ±proper 3D model and then I could order 3D-print of it, and make molds out of that print.. Or, better, order ready mold made from 3D model on a CNC milling machine. And then just put enough polystyrene - and voilez-vous - we all could have correct kit of Su-34 in any scale you want.

 

Good that I don't work for Tamiya or Trumpeter, otherwise you all had to search for new job with better income rate. 8)

Link to comment
Share on other sites

More crooky than Italeri 1/72 model? No way! 8)))

 

You mean nose bent to left side or something else? What you see now is only inner structure, it will be remodelled / puttied / sanded many times until I start with upper surfaces.

 

If you can, paint suspicious places with red arrows and show me, then I will know what to look closely.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.