Jump to content

V KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI 07-08.05.2016r.


Recommended Posts

Witam wszystkich miłośników modelarstwa i zapraszam do wsi Koszęcin

na V edycję naszej imprezy modelarskiej.

 

V KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI– KOSZĘCIN 2016

oraz

I KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH

„KOSZĘCIŃSKI RAK”

 

ORGANIZATOR:

 

DOM KULTURY w KOSZĘCINIE

KÓŁKO MODELARSKIE „BROŃ i BARWA” w KOSZĘCINIE

 

WSPÓŁORGANIZATORZY :

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ w KOSZĘCINIE

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

 

7 - 8 maja 2016r.

Hala Sportowa Zespołu Szkół w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 7

 

PROGRAM KONKURSU:

7.05.2016r. SOBOTA

 

Godz. 9.00 - 13.00 przyjmowanie modeli.

Godz. 10.00 oficjalne otwarcie festiwalu.

Godz. 9.00 - 18.00 wystawa modeli dla zwiedzających i giełda.

Godz. 16.00 - 19.00 ocena modeli.

 

8.05.2016r. NIEDZIELA

 

Godz. 9.00 - 13.30 wystawa modeli dla zwiedzających i giełda.

Godz. 13.30 - 15.00 ogłoszenie wyników.

Około godz. 15.00 zakończenie konkursu oraz odbiór modeli.

 

CEL KONKURSU:

 

Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznych.

Rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią.

 

 

RODZAJ KONKURSU:

 

Konkurs ma charakter otwarty i jest połączony z wystawą, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach; liczba i wiek uczestników jest nieograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

W trakcie trwania imprezy zostanie nakręcony film oraz będą robione zdjęcia.

Niemniejszym nieodpłatnie zezwalam na utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika oraz jego prac we wskazanym zakresie działania i promocji, w tym na publiczne odtwarzanie powstałego w trakcie realizacji działań i promocji materiału foto, audio lub video, zawierającego wizerunek uczestnika i jego prac w celach promocyjnych kółka modelarskiego i konkursu.

 

W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z wystawcą modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia modelu w ocenie.

 

Modele, które zostały wyróżnione we wcześniejszych edycjach festiwalu i konkursu nie będą ponownie oceniane. „Raz nim wygrasz, nie startuj ponownie –pochwal się nowym.”

Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.

W trakcie konkursu będzie wystawa pozakonkursowa dla wszystkich chętnych klubów i osób chcących pokazać swe modele a nie uczestniczących w konkursie, serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy (juniorzy i seniorzy) nie biorą udziału w konkursie, ich prace będą prezentowane tylko na stoliku klubowym poza konkursem. Sędziowie nie oceniają klas, w których startują.

 

Nagrody nie odebrane w czasie trwania festiwalu nie będą wysyłane do uczestników w późniejszym terminie.

 

GRUPY WIEKOWE:

 

Przewiduje się podział na grupy wiekowe:

M-młodzik - szkoła podstawowa

J- junior - gimnazjum do 18 lat

S – senior - powyżej 18 lat

 

OCENA MODELI:

 

Ocena zgłoszonych modeli w poszczególnych grupach rodzajowych, nastąpi tylko w przypadku zgłoszenia minimum pięciu modeli, trzech różnych zawodników. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, sędziowie mają prawo łączenia grup wiekowych ( tylko młodszej do starszej), zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. Mile widziana dokumentacja do modelu, którą mogą być plany, instrukcja lub zdjęcia zarówno oryginału jak i modelu w trakcie montażu. W konkursie nie mogą brać udziału modele które już zostały nagrodzone we wcześniejszych edycjach naszego konkursu.

 

KLASY MODELI:

 

SENIOR:

 

MODELE PLASTIKOWE :

 

Sp1 – 1:72 i mniejsze, samoloty, szybowce.

Sp2 – 1:48 samoloty, szybowce.

Sp3 - 1:32 i większe, samoloty, szybowce.

Sp4 – cywilne samoloty, szybowce, wszystkie skale .

Sp5 –śmigłowce, wszystkie skale.

Pp1 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe kołowe, motocykle.

Pp2 – 1:48, i większe, pojazdy wojskowe kołowe, motocykle.

Pp3 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe gąsienicowe.

Pp4 – 1:48 i większe, pojazdy wojskowe gąsienicowe.

Pp5 – pojazdy cywilne osobowe i motocykle, wszystkie skale.

Pp6 –pojazdy cywilne ciężarowe wszystkie skale .

Ap –artyleria, wszystkie skale .

Fp – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.

Op – statki i okręty wszystkie skale.

Dp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

Kp – kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale i kategorię wiekową.

Sf – fantastyka.

 

MODELE KARTONOWE :

 

Sk - samoloty, szybowce w tym cywilne wszystkie skale.

Śk - śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

Pk1 - pojazdy wojskowe kołowe, wszystkie skale.

Pk2 - pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale.

Pk3 – pojazdy cywilne, wszystkie skale.

Ak – artyleria, wszystkie skale.

Fk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

Ok – statki i okręty wszystkie skale.

Dk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

Kk –kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale i kategorię wiekową.

Sfk – fantastyka wszystkie skale.

 

JUNIOR:

 

MODELE PLASTIKOWE:

 

JSp –samoloty, szybowce, wszystkie skale.

JŚp –śmigłowce, wszystkie skale.

JPpk –pojazdy wojskowe kołowe, motocykle, wszystkie skale.

JPpg –pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale .

JPpc –pojazdy cywilne osobowe, ciężarowe i motocykle wszystkie skale .

JAp –artyleria wszystkie skale .

JFp – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.

JOp – statki i okręty wszystkie skale.

JDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

Kp – kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale i kategorię wiekową.

JSf –fantastyka, wszystkie skale .

 

MODELE KARTONOWE :

 

JSk - samoloty, szybowce w tym cywilne wszystkie skale.

JŚk - śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

JPk1 - pojazdy wojskowe kołowe, cywilne, motocykle wszystkie skale.

JPk2 - pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale.

JAk – artyleria, wszystkie skale.

JFk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

JOk – statki i okręty wszystkie skale.

JDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

Kk –kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale i kategorię wiekową.

JSfk – fantastyka wszystkie skale.

 

MŁODZIK:

 

MODELE PLASTIKOWE :

 

MSp - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

MPp - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.

MFp –figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

MOp – statki i okręty wszystkie skale.

MDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

 

MODELE KARTONOWE :

 

MSk - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

MPk - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.

MFk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

MOk – statki i okręty wszystkie skale.

MDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

 

ORAZ KLASA MODELI :

 

WN – wszystko inne czym chcecie się pochwalić, wykonany z różnych materiałów (bez podziału na wiek).

 

W zależności od liczby modeli organizator dopuszcza możliwość łączenia lub rozdzielania klas startowych i kategorii wiekowych.

 

I KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH

„KOSZĘCIŃSKI RAK”

KOSZĘCIN 2016

 

KR1 samoloty bojowe 1:48 i większe

KR2 samoloty bojowe 1:72 i mniejsze

KR3 pojazdy bojowe 1:48 i większe

KR4 pojazdy bojowe 1:72 i mniejsze

KR5 samoloty karton

KR6 pojazdy karton

 

W tej kategorii wystawiane są modele zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie z udokumentowaniem malowania danego egzemplarza samolotu/pojazdu.

Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania adekwatna do poziomu trudności modelu i jego malowania, oraz wkład pracy własnej.

 

 

 

 

ZGŁOSZENIA MODELI:

 

Rejestracja modeli będzie możliwa głównie elektronicznie.

Rejestracja na miejscu będzie dostępna tylko w wyjątkowych przypadkach i zastrzegamy, że może trwać długo i nie wszyscy mogą zdążyć się zarejestrować. Wynika to z konieczności wpisania wszystkich danych do systemu oraz wydruku kart i potwierdzeń.

 

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko trzy modele w jednej klasie. W klasyfikacji uwzględniany będzie najlepszy model danego uczestnika w danej klasie.

Ze względów organizacyjnych zawodnicy proszeni są o nadesłanie zgłoszenia do 5.05.2016r. do godz. 20.00.

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres e-mail: modelarze.koszecin@interia.pl

Wszelkie inne sprawy, pytania proszę zgłaszać też na tego e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl ,

lub na PW albo Krzysztof Koza Tel. 516-174-372, pracuje i nie zawsze mogę odebrać.

 

OPŁATY:

 

W przypadku rejestracji internetowej, nie pobieramy opłaty startowej.

W przypadku rejestracji na miejscu opłata startowa wynosi 10 zł od zawodnika.

Zachęcamy wyłącznie do rejestracji internetowej!

 

NAGRODY:

 

W festiwalu przyznane będą wyróżnienia w każdej klasie startowej i grupie wiekowej.

W konkursie przyznane będą wyróżnienia za najwyżej punktowane modele w klasach.

Nagrody rzeczowe będą przyznawane jak się uda je pozyskać, gdyż budżet mamy „wsiowy”, a nie miastowy.

 

 

NAGRODY SPECJALNE :

 

Nagrody specjalne uwarunkowane są od pozyskania sponsorów.

Pragnę przypomnieć, że sponsor sam wybiera model, który chce uhonorować. Sponsor nie musi się znać na naszym hobby, wybiera co mu się podoba. Szanujmy ich decyzje.

W tym roku przewidujemy wiele naprawdę ciekawych i wyjątkowych nagród specjalnych.

Nie będziemy na razie wszystkich wymieniać i ujawniać.

 

 

WYSTAWY KLUBOWE :

 

W czasie trwania konkursu zapraszamy kluby do zaprezentowania swoich stolików klubowych, prosi się o dokonywanie rezerwacji stolików do 5.05.2016r. - na e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl .

Kółko Modelarskie „Broń i Barwa” – gospodarz zawodów.

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE :

 

W przygotowaniu.

 

GIEŁDA MODELARSKA

W czasie trwania zawodów przewidziana jest giełda modelarska. Giełda odbędzie się w sobotę w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00.

Handlowców prosi się o dokonywanie rezerwacji stoisk do 30.04.2016r. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

SPONSORZY

 

Pracujemy nad tym.

 

PATRONAT MEDIALNY :

 

Pracujemy nad tym.

 

NASZE MOTTO:

„Jeżeli nie chcesz, nie musisz startować w zawodach,

ale pokaż na wystawie twoje ulubione modele,

aby i inni mogli zachwycać się twoimi pracami.”

 

Jesteśmy też na facebooku, jako : „ Kółko Modelarskie Broń i Barwa Koszęcin”.

 

Niebawem następne informacje.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 52
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Sp1 – 1:72 i mniejsze, samoloty, szybowce.

Sp2 – 1:48 samoloty, szybowce.

Sp3 - 1:32 i większe, samoloty, szybowce.

Sp4 – cywilne samoloty, szybowce, wszystkie skale

 

Po co powielacie w każdej kategorii szybowce, skoro w kategorii Sp4 występują one we wszystkich skalach, to nie logiczne .

Najlepiej stworzyć dla nich osobną kategorię. To samo tyczy się śmigłowców , jak ocenić model w 72 z modelem w 35 ?

To taka moja sugestia dla organizatorów . Oczywiście wybieram się na imprezę ,tylko może jakieś podpowiedzi w sprawie noclegów.

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Tomek rozważałem podział na śmigła i rury, ale mam budżet z gminy, to znaczy ze wsi a nie z miasta jak niektórzy mówią mi o Koszęcinie. Medale jakie mam zostają i są wykorzystane przez Dom Kultury w ich imprezach, taką mamy współpracę. Każdy konkurs zaczynamy od zera z medalami.

W regulaminie mamy taki zapis, który daje nam możliwość manewru.

 

„W zależności od liczby modeli organizator dopuszcza możliwość łączenia lub rozdzielania klas startowych i kategorii wiekowych.”

 

Więc wszystko zależy od tego jak dopiszą modelarze.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Informacja dla chętnych na stoiska handlowe w czasie V Koszęcińskiego Festiwalu Modelarskiego w Koszęcinie. Jako organizatorzy serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt mailowy w tytule prosimy podać „stoisko handlowe”. Wszystkie informacje otrzymają Państwo w mailu zwrotnym od organizatora.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Witam!

Słów kilka o tym skąd zaczerpnęliśmy nazwę „KOSZĘCIŃSKI RAK”.

Koszęciński Rak Legenda

W kościele Św. Trójcy w Koszęcinie znajduje się tajemnicza gablota.

Malusieńka szafka, zawieszona obok ołtarza bocznego św. Jana Nepomucena, kryje w sobie starą uzdę i cząstkę pazura raka.

Przedmioty te związane są legendarnie z budową pierwszego kościółka, na objawionym miejscu. Gdzieś do końca XIX wieku, wisiały one w kapliczce ze źródłem i z figurą św. Jana Chrzciciela, później - wraz z odnalezioną przez Juliusza Ligonia w 1851 roku wiekową kroniką kościoła - zawieszone były na „Krzyżu” - jak przed laty nazywano drewnianą, legendarną belkę stojącą obok lewej bramki ołtarza głównego.

Uzdę podarował, według starych zapisów kronikarskich, budowniczy dawnego kościółka Wincenty Kluczyński, który ”woził drzewo na kościół według obietnicy" - jak to zapisano pod jedną ze scen obrazu „Objawienia”.

Duży pazur raka jest również związany z legendą o budowie kościoła Św. Trójcy, która mówi, że ogromny rak przetaczał drewno wożone na wzgórze „Żydowina" - gdzie chciano kościółek budować - do doliny w miejsce objawień Św. Trójcy oraz cudownego źródełka, gdzie obecnie znajduje się kościół Św. Trójcy.

Zapraszamy również do zwiedzenia naszego kościółka, który cały czas jest otwarty.

 

Koszciski%20RAK%201_zpsdzzuwo2y.jpg

 

Koszciski%20RAK%202_zpsbtipddjn.jpg

Link to comment
Share on other sites

Pragniemy ogłosić jak co roku kategorię specjalną:

 

Liga Damska w kategorii Juniorki oraz Seniorki, biorą w niej udział wszystkie modele zgłoszone do festiwalu wykonane przez Panie.

Prosimy więc zaznaczyć chęć udziału na karcie startowej w rubryce kategoria specjalna literami: „LD”

 

Biorąc pod uwagę poprzednie nasze edycje widzimy, że ta kategoria budzi duże zainteresowanie, wiec postanowiliśmy uhonorować Panie od tego roku dwoma statuetkami: po jednej dla Juniorki i Seniorki.

Karta startowa będzie niebawem dostępna do pobrania.

 

Ps. Za sugestią Jacka podpisujemy posty, aby każdy wiedział kto pisze.

(Iza)

Link to comment
Share on other sites

Pragniemy poinformować, że sponsor ufundował nową kategorię specjalną. Poniżej info :

 

VINTAGE MODEL KIT – HIGHER CLASS

(stare modele – klasa wyższa)

 

VHC - samoloty bojowe 1:72

 

Kategoria specjalna wprowadzona jako projekt pilotażowy.

W pierwszej edycji tylko modele samolotów w skali 1/72.

 

W tej kategorii specjalnej wystawiane są modele starych edycji takich firm jak: Kovozavody Prostejov, Heller, Airfix, Matchbox, Novo, ZTS Plastyk itd. zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie

z udokumentowaniem waloryzacji oraz malowania samolotu.

Mile widziane będzie dołączenie zdjęć z budowy modelu oraz oryginalnej instrukcji.

Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania i waloryzacji modelu.

Jednym zdaniem - należy pokazać jak z przeciętnego lub słabego jakościowo modelu wykonać dobrze zwaloryzowany model wysokiej jakości aby zachęcić młodych niedoświadczonych modelarzy kupujących tanie zestawy do modelarstwa. Idea powstania tej kategorii specjalnej ma na celu również pokazać, że to nie od jakości modelu zależy ostateczny rezultat pracy nad modelem lecz od pracy i determinacji modelarza.

Trzy najlepsze modele w tej kategorii będą wyróżnione pucharem. (Iza)

 

VHC_zpsm5gkgaen.jpg

Link to comment
Share on other sites

Pozyskaliśmy nowe nagrody specjalne od :

HUNGARY - „MAGYARNO” Pizzeriia – nagroda specjalna za najciekawszy model konstrukcji węgierskiej lub barwach Węgier.

Prosimy więc zaznaczyć chęć udziału na karcie startowej w rubryce kategoria specjalna literami: "HU"

„MAGYARNO” Pizzeriia – nagroda specjalna „na zachętę” za najciekawszy model młodzika.

Link to comment
Share on other sites

Pozyskaliśmy kolejną nagrodę specjalną.

Puchar sklepu KS Model z Częstochowy właściciel p. Krzysztof Stroba – za najciekawszy model plastikowy czeskiego producenta.

Na karcie startowej prosimy w rubryce kategoria specjalna zaznaczyć "CZ"

Link to comment
Share on other sites

Miło nam poinformować, że pozyskaliśmy kolejnego sponsora w postaci firmy Yahu Models.

 

„Yahu Models” za najciekawszy model z dodatkami firmy Yahu Models dla juniora.

„Yahu Models” za najciekawszy model z dodatkami firmy Yahu Models dla seniora.

 

Na karcie startowej w rubryce nagrody specjalne prosimy zaznaczyć - YM

 

Pracujemy nad pozyskaniem następnych sponsorów.

Pomimo technicznych trudności a wiemy, że czasu coraz mniej nasza karta startowa powinna być dostępna około 20.04.2016.

Prosimy o cierpliwość.

 

(I)

Link to comment
Share on other sites

Pragniemy poinformować że kolejny sponsor ufundował nagrodę specjalną za "Najciekawszy model szkutniczy”.

 

Pracujemy nad pozyskaniem następnych sponsorów.

Pomimo technicznych trudności a wiemy, że czasu coraz mniej nasza karta startowa powinna być dostępna około 20.04.2016.

Prosimy o cierpliwość.

 

(Iza)

Link to comment
Share on other sites

Pragniemy poinformować że, Sklep modelarski "Twoje-modele.pl" pana Szczepana Woldana z Częstochowy będzie u nas na festiwalu miał stoisko handlowe.

 

Sklep ten ufundował również nagrodę specjalną za najciekawszy model plastikowy czołgu lub Broni Pancernej w skali 1:35 z okresu WWII.

 

(Iza)

Link to comment
Share on other sites

Pragniemy poinformować, że wydawnictwo „Świat z Kartonu” z Tarnowskich Gór będzie u nas na festiwalu miało stoisko handlowe.

 

Wydawnictwo „Świat z Kartonu” funduje nagrodę specjalną za najlepszy model związany tematycznie z Flotyllą Pińską, w przypadku braku modeli o tej tematyce, nagrodę otrzyma najlepiej wykonany model (w ocenie wydawcy) model okrętu z biało-czerwoną banderą.

Pracujemy nad pozyskaniem następnych sponsorów.

 

(Krzysztof)

Link to comment
Share on other sites

Nasz partnerski klub modelarski KPM Karvina z Czech zaproponował zapoznanie się z zasadami oceny modeli jaki obowiązuje w Czechach. Po wielu rozmowach wszystko nabrało odpowiednich kształtów. Będzie to nie lada gratka dla wszystkich zainteresowanych ze względu że ocena modelu odbędzie się przy publiczności i będzie można o wszystko pytać. Na początku modele plastikowe lotnicze w skali 1:48, liczymy że modelarze dopiszą ze swymi pracami i w tej klasie. Jako że jest to projekt pilotażowy to na razie tylko 20 pierwszych zgłoszonych modeli. Możliwość zapoznania się bezpośredniego ze sposobem oceny według czeskich prawideł bezcenna. W tej kategorii zostaną nagrodzone modele które uzyskają największą liczbę punktów. Zajmą one odpowiednio I, II lub III miejsce. A co otrzymają nagrodzone modele? Niech to będzie niespodzianka, która jest w gestii naszego partnerskiego klubu KPM Karvina. Mamy więc kolejną klasę startową „KPM”.

 

KPM – Klub Partnerski KPM Karvina z Czech – Ocena wg Czeskiego Regulaminu

Szczegóły:

Konkurs dla seniorów z plastikowymi modelami lotniczymi w skali 1:48.

Startować mogą tylko Polacy a warunkiem wzięcia w nim udziału jest

- przywiezienie modelu

- instrukcja i schemat malowania według którego model został wykonany,

- dodatkowo zdjęcia oryginału na podstawie, którego zrobiono waloryzację modelu, instrukcje

z dołączonych dodatków (żywice, blaszki, dokumentacja fabryczna jak się z niej korzystało)

Ps. Koledzy z KPM Karvina pokażą na swoim modelu jak ma wyglądać kompletna dokumentacja oraz punktowe sędziowanie. W trakcie tego pokazu można o wszystko się ich pytać i być podczas sędziowania wszystkich modeli zgłoszonych w tej klasie.

 

Pracujemy nad pozyskaniem następnych sponsorów.

Link to comment
Share on other sites

Udało się nam pozyskać następnego sponsora do nowej kategorii startowej. Więcej informacji poniżej wraz z przykładowymi modelami silników. A wracając do naszego festiwalu to jutro karta startowa będzie podana wraz z poprawionym regulaminem (uzupełnionym o nowe klasy startowe – sponsorowane).

 

S - Silniki Kategoria Specjalna.

 

W kategorii tej wystawić można repliki wszelkiego rodzaju silników spalinowych oraz odrzutowych w dowolnej skali. Mogą to być silniki lotnicze, jednostki napędowe pojazdów lub różnego rodzaju agregatów. Sposób ich prezentacji jest dowolny tzn. mogą się one znajdować na tzw. stojankach, ramach lub być zabudowane w modelu ( nawet w modelu z produkcji) lub po prostu na zwykłej podstawce. Warunkiem jest, aby model silnika była ukończony oraz widoczny w ok. 80-90 %. Repliki oceniane będą pod katem ilości detali, stopnia skomplikowania, wkładu pracy wykonawcy oraz jakości malowania i śladów eksploatacji. Nagrodzone zostaną dwie najciekawsze prace.

 

Jest to kategoria sponsorowana.

 

A oto kilka przykładów form prezentacji:

 

Silnik%2005_zpsnendmosh.jpg

 

Silnik%2004_zpsft2gbcau.jpg

 

Silnik%2003_zpsotsgrojm.jpg

 

Silnik%2002_zpsq6a7foje.jpg

 

Silnik%2001_zpsq8fbqpmw.jpg

 

z2%20018_zpsegd3w8oh.jpg

 

Pracujemy nad pozyskaniem następnych sponsorów.

Link to comment
Share on other sites

Kolejnym sponsorem, którego udało się nam pozyskać jest firma IBG Models.

Firma ta jest jednym z głównych sponsorów naszego festiwalu oraz ufundowała nagrodę specjalną:

IBG Models – za najciekawszy model wykonany z zestawu firmy.

Trwają rozmowy na temat przyznania kilku nagród specjalnych za modele w konkretnych kategoriach (samoloty, okręty, pojazdy kołowe, pojazdy gąsienicowe i artyleria). Liczymy na dużą frekwencję.

Iza

Link to comment
Share on other sites

Zgodnie z zapowiedzią od dziś są dostępne karty zgłoszeniowe na nasz V Koszęciński Festiwal Modelarski, wszystkie informacje są do pobrania ze strony Urzędu Gminy Koszęcin. Bardzo prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania kategorii specjalnych. Zachęcamy do rejestracji elektronicznej, gdyż na miejscu może być z tym problem.

 

Link do strony Urzędu Gminy Koszęcin

 

Regulamin

 

Instrukcja Kategorii Specjalnych

 

Karty startowe są do pobrania na stronie U.G. Koszęcin

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.