Jump to content

VI Świętokrzyski Festiwal Modeli Redukcyjnych 13-14.10.2018


Recommended Posts

  • 3 weeks later...

Witajcie!

Powoli, ale nieuchronnie zbliża się termin naszej kieleckiej imprezy. Szykujcie wszystko, co tam macie z plastiku, żywicy, kartonu i drewna i przyjeżdżajta do Kielc!

 

REGULAMIN VI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FESTIWALU MODELI REDUKCYJNYCH

Dotyczy modeli plastikowych, żywicznych i kartonowych oraz konkursu „Świętokrzyski Sabat Modeli”.

 

I. Organizatorzy

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych w Kielcach i Targi Kielce.

 

II. Cel Festiwalu

Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego, nauki, techniki i historii wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego. Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami. Zachęcanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz promowanie walorów Kielc i województwa świętokrzyskiego.

 

III. Harmonogram Festiwalu:

 

Sobota 13 października 2018:

9.00 - 14.00 przyjmowanie modeli

9.00 – 16.00 giełda modelarska

16.00 rozpoczęcie pracy komisji sędziowskiej

Niedziela 14 października 2018:

9.00 - 12.30 wystawa pokonkursowa

9.00 - 12.30 giełda modelarska

13.00 uroczyste zakończenie Festiwalu i wręczanie nagród

Około 14.00-14.30 odbiór modeli.

 

Uwaga! Wcześniejsze wydawanie modeli odbędzie się za zgodą organizatorów. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie organizatorów. Przy odbiorze modeli uczestnicy zobowiązani są okazać kartę startową ze swoim nazwiskiem i nazwą modelu.

 

IV. Warunki uczestnictwa w Festiwalu i ocena modeli.

1. Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wyłącznie elektroniczna rejestracja modeli. Prosimy o bardzo poważne potraktowanie tego sposobu rejestracji. Termin zgłaszania modeli mija 10.10.2018 roku o godzinie 22:00.

 

2. Do Festiwalu będą przyjmowane modele dostarczone do budynku Targów Kielce, ulica Zakładowa 1 w sobotę 13 października 2018 roku, w godzinach 9.00 - 14.00.

3. Uczestnik Festiwalu może zgłosić dowolną ilość modeli w każdej klasie startowej. Wyróżniony będzie tylko jeden model tego uczestnika w danej klasie.

4. Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie prawo do zmiany/łączenia klas modeli lub nie rozegrania klasy w przypadku braku odpowiedniej liczby modeli w danej klasie(wymagane minimum, to 3 modele w danej klasie) - DOTYCZY TYLKO SENIORÓW !

5. Dokumentacja modelarska jest wymagana jedynie dla konkursu „Świętokrzyski Sabat Modeli” - modele wykonane na podstawie dokumentacji źródłowej, gdzie instrukcja montażu i malowania jest jej najprostszą formą.

6. Ocena pozostałych modeli (w tym również kartonowych) odbędzie się na zasadzie „podoba się - nie podoba się”.

7. Organizatorzy nie przewidują podziału na modele wykonane w postaci Standard (prosto z pudełka, z zestawu kartonowego) i Open (waloryzowane)

8. Ocena komisji sędziowskiej jest ostateczna.

9. Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny.

10. Opłaty startowe –

Opłaty startowe dla uczestników Festiwalu

1. senior – 10 zł od osoby

2. junior – 5 zł od osoby

3. młodzik – zwolniony z opłaty

4. opłata za parking na terenie TK: 10 zł

Zwiedzający targi:

1. osoba dorosła: 10 zł

2. osoba dorosła + dziecko: 15 zł

3. bilet rodzinny ( rodzice z dzieckiem/dziećmi ): 20 zł

4. opłata za parking na terenie TK: 10 zł

 

11. Giełda modelarska - opłaty za stoiska targowe:

Powierzchnia stołu 1 szt. 80x80 (1m kw.) ; 1 krzesło ; 1 karta parkingowa ; 1 identyfikator wystawcy; cena 100 zł brutto

Powierzchnia stołu 1 szt. 280x70 (2m kw.) ; 2 krzesła ; 1 karta parkingowa ; 1 identyfikator wystawcy; cena 200 zł brutto

Powierzchnia stołu 2 szt. 280x70 (4m kw.) ; 2 krzesła ; 1 karta parkingowa ; 2 identyfikatory wystawcy; cena 300 zł brutto

Powierzchnia stołu 3 szt. 280x70 (6m kw.) ; 3 krzesła ; 1 karta parkingowa ; 2 identyfikatory wystawcy; cena 400 zł brutto

 

Prosimy o poinformowanie organizatorów o zarezerwowaniu stoiska targowego do dnia 25 września 2018 r. pod adresem e-mail:stowarzyszenie.kielce@wp.pl oraz dokonanie opłaty za stoisko targowe do dnia 30 września 2018. Formularz zgłoszenia stoiska i numer konta zostaną przesłane w chwili poinformowania organizatorów o rezerwacji.

Zainteresowani miejscem noclegowym proszeni są o kontakt:

tel. (+4841) 365 12 37 lub e-mail: kubicka.anna@targikielce.pl

tel. (+4841) 365 12 82 lub e-mail: wychowaniec.karolina@targikielce.pl

 

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Klasy modeli plastikowych i żywicznych:

SENIOR – modelarze, którzy ukończyli 18 lat

 

Lotnictwo

Samoloty wojskowe z napędem śmigłowym:

S1A - 1/32 i większe

S1B - 1/48

S1C – 1/72

S1D – 1/100-1/144

 

Samoloty wojskowe z napędem odrzutowym i rakietowym:

S2A - 1/32 i większe

S2B - 1/48

S2C - 1/72

S2D – 1/100-1/144

 

Samoloty cywilne:

S3 - bez podziału na skalę

 

 

Helikoptery wojskowe

H1 - bez podziału na skalę

 

Helikoptery cywilne i służb ratowniczych:

H2 - bez podziału na skalę

 

Pojazdy, w tym artyleria samobieżna:

Pojazdy wojskowe gąsienicowe:

PG1 - 1/35 i większe

PG2 - 1/48

PG3 - 1/72 i mniejsze

 

Pojazdy wojskowe kołowe:

PK1 - 1/35 i większe

PK2 - 1/48

PK3 - 1/72 i mniejsze

 

Pojazdy cywilne - osobowe, sportowe, ciężarowe:

PC - bez podziału na skalę

 

Artyleria bez własnego napędu:

A - bez podziału na skalę

 

Figurki i popiersia-bez podziału na skalę:

F1 - Figurka konna

F2 - Figurka piesza

F3 - Figurka fantasy

F4 – Popiersia

 

Dioramy-bez podziału na skalę:

D1 - Diorama lądowa

D2 - Diorama lotnicza

D3 - Diorama morska

Statki i okręty

SO - Statki i okręty-bez podziału na skalę

 

Motocykle

M - Motocykle bez podziału na skalę

 

 

Psz - Pojazdy szynowe bez podziału na skalę

R - Modele pojazdów, lotnicze, morskie rozbite, uszkodzone, opuszczone przez załogę, wraki-bez podziału na skalę

Inne – Wszystko co nie podpada pod resztę kategorii

Sci-fi – modele science-fiction

 

Junior – modelarze, którzy ukończyli 13 lat

JS-1 - Samoloty z napędem śmigłowym – 1/72 i mniejsze

JS-1a - Samoloty z napędem śmigłowym – 1/48 i większe

JS-2 - Samoloty z napędem odrzutowym – 1/72 i mniejsze

JS-2a - Samoloty z napędem odrzutowym – 1/48 i większe

 

JH - Helikoptery – bez podziału na skalę

 

JPK-1 - Pojazdy wojskowe kołowe – 1/72 i mniejsze (w tym artyleria samobieżna)

JPK-2 - Pojazdy wojskowe kołowe – 1/48 i większe (w tym artyleria samobieżna)

JPG-1 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe – 1/72 i mniejsze (w tym artyleria samobieżna)

JPG-2 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe – 1/48 i większe (w tym artyleria samobieżna)

 

JA - Artyleria (bez własnego napędu) – bez podziału na skalę

 

JPC - Pojazdy cywilne – osobowe, sportowe, ciężarowe – bez podziału na skalę

 

JF-1 - Figurka piesza – bez podziału na skalę

JF-2 - Figurka konna – bez podziału na skalę

JF-3 - Figurka fantasy – bez podziału na skalę

 

JM - Motocykle – bez podziału na skalę

 

JS/O - Statki i okręty – bez podziału na skalę

 

JD - Dioramy (wszystkie rodzaje bez podziału na skalę)

JPsz - Pojazdy szynowe – bez podziału na skalę

Inne – Wszystko inne co nie podpada pod resztę kategorii

Sci-fi – Modele science - fiction

 

 

 

Młodzik – do 12 roku życia włącznie

ML – Lotnictwo – bez podziału na skalę

MP – Pojazdy (wojskowe, cywilne, motocykle) bez podziału na skalę

MF – Figurki i popiersia ( w tym fantasy )– bez podziału na skalę

MSO – Statki i okręty – bez podziału na skalę

MD – Dioramy (wszystkie rodzaje) – bez podziału na skalę

KR – Kategoria Rodzinna, czyli wszystkie rodzaje modeli wykonane przy współudziale rodzica. Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska rodzica obok imienia i nazwiska dziecka.

Inne – Wszystko co nie pasuje do innych kategorii

Sci-fi – modele science - fiction

 

 

Modele kartonowe –bez podziału na junior i senior

KS-1 - Samoloty wojskowe tłokowe

KS-2 - Samoloty wojskowe odrzutowe

KS-3 - Samoloty cywilne

KH - Helikoptery

KPKW - Pojazdy kołowe wojskowe

KPGW -Pojazdy gąsienicowe wojskowe

KPC - Pojazdy cywilne

KB - Budowle

KŻ - Żaglowce

KON - Okręty nawodne (w tym cywilne)

KOP - Okręty podwodne

Inne - wszystko co nie pasuje do innych kategorii

Sci-fi - modele science-fiction

Konkurs „Świętokrzyski Sabat Modeli”– modele wykonane na podstawie dokumentacji źródłowej. Najprostszą formą dokumentacji może być instrukcja montażu i malowania modelu załączona do zestawu. Modele bez podziału na skalę. UWAGA! – następuje zmiana: nagradzane będą trzy najlepsze modele w poniższych kategoriach – złoty, srebrny i brązowy medal.

1. Model samolotu z napędem śmigłowym

2. Model samolotu z napędem odrzutowym/rakietowym

3. Model śmigłowca

4. Model wojskowego pojazdu kołowego

5. Model wojskowego pojazdu gąsienicowego

6. Model pojazdu cywilnego (samochód osobowy, samochód ciężarowy, motocykl)

7. Model statku/okrętu

 

 

Informacje dotyczące nagród specjalnych będą pojawiały się w miarę pozyskiwania sponsorów.

Przypominam, że kontynuujemy konkurs na najładniejszy czołg z cyklu „Słynne czołgi II wojny światowej” – w tym roku czas na T-34.

Będzie również rozegrany, podobnie jak w ubiegłym roku, konkurs na najładniejszy myśliwiec Wielkiej Wojny.

W ubiegłym roku zainicjowaliśmy „Galerię Mistrzów”. Ze względu na pozytywny odzew będziemy ją kontynuować i mamy nadzieję, że zaprezentują się kolejni Wielcy i Znani… mogą być też mniej znani, ale utytułowani, będzie okazja na promocję!! Przypominam, że chodzi o prezentację własnego dorobku modelarskiego tego, z którego jesteście najbardziej dumni. Czekajcie na swoje zaproszenia.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Tak uzupełnieniu informacji od Karola parę linków na zachętę:

Konkurs: http://www.targikielce.pl/pl/modelkitexpo.htm

W tym samym miejscu i czasie są jeszcze: http://www.targikielce.pl/pl/tll.htm oraz http://www.targikielce.pl/pl/paragielda.htm

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

O terminie rejestracji powiadomimy Was niezwłocznie, jak tylko otrzymamy ostateczną odpowiedź od Targów w sprawie dofinansowania. Czekam na odpowiedź od nich dzisiaj. Zdaję sobie sprawę, że czas ucieka, ale niestety jesteśmy uzależnieni od decyzji Targów. Pozdrawiam, Karol J.

Link to comment
Share on other sites

Witam wszystkich! Wreszcie dostaliśmy "zielone światło" od Targów Kielce w sprawie organizacji VI edycji Festiwalu. Trochę późno, ale zawsze lepiej późno, niż wcale. Informacje o rejestracji elektronicznej podamy tak szybko, jak będziemy mogli. Mamy pierwszych sponsorów:

Martola - nagrody rzeczowe (modele) dla juniorów i młodzików

Kotebi-Świat Modeli - j.w.

Master - nagrody rzeczowe

Toro Model - za figurkę żołnierza polskiego

Tora Pribor - model samolotu w "tygrysim malowaniu"

Japan Cup - najlepszy model japoński

Puchar Prezesa ŚSMR w Kielcach - za model z okazji "100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę"

Informacje będą się pojawiać w miarę pozyskiwania nowych sponsorów.

Oczywiście jesteśmy otwarci na propozycje z Waszej strony, jeśli jesteście zainteresowani wspomóc nas w imprezie.

Pozdrawiam, Karol J.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Przypominamy, bo czasu mało!

Prosimy o poinformowanie organizatorów o zarezerwowaniu stoiska targowego do dnia 25 września 2018 r. pod adresem e-mail:stowarzyszenie.kielce@wp.pl oraz dokonanie opłaty za stoisko targowe do dnia 30 września 2018. Formularz zgłoszenia stoiska i numer konta zostaną przesłane w chwili poinformowania organizatorów o rezerwacji.

Zainteresowani miejscem noclegowym proszeni są o kontakt:

tel. (+4841) 365 12 37 lub e-mail: kubicka.anna@targikielce.pl

tel. (+4841) 365 12 82 lub e-mail: wychowaniec.karolina@targikielce.pl

Karol J.

Link to comment
Share on other sites

H3AM5vN.png?1

Wczoraj wieczorem uruchomiliśmy elektroniczną rejestrację modeli!

Uwaga, będzie trochę długo, ale przeczytajcie do końca.

Jak wiecie, w tym roku korzystamy z Systemu Obsługi Wydarzeń Modelarskich, więc rejestracja odbywa się przez

https://scale-modeling.com/

Tym, którzy korzystali już z portalu, nie trzeba tłumaczyć jak działa, ale na pewno są wśród Was i ci, którzy będą rejestrować się na nim pierwszy raz i potrzeba krótkiego wyjaśnienia. Trochę podstawowych informacji znajduje się również na głównej stronie portalu pod wytłuszczonym napisem "Zawodnicy"

 

- wchodzicie na stronę

- zakładacie konto poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu "rejestracja" (zakładanie konta wygląda jak na każdym innym portalu, więc nie powinniście mieć problemu)

- jak już konto zostanie założone przechodzicie w zakładkę "profil" w szarym panelu znajdującym się po lewej stronie. Tam uzupełniacie swoje dane. UWAGA! Ważne aby wpisać datę urodzenia, ponieważ system automatycznie dopasuje dla Was kategorie startowe (juniorom wyświetlą się tylko kat. dla juniorów, seniorom dla seniorów itd.)

- następnie klikacie w panelu po lewej zakładkę "modele", dalej "półka z modelami", pojawi się zielony przycisk "dodaj model". I tu już prosto, wpisujecie dane swego modelu, klikacie zapisz i gotowe! Tak postępujecie z każdym innym modelem.

- w tym samym panelu, w którym dodajecie model rejestrujecie go (czerwony przycisk z napisem "zarejestruj model na konkurs". Przekieruje Was to do aktualnych konkursów (wyświetli się ŚFMR). Klikacie "na nas" i wybieracie modele z listy, który chcecie zarejestrować.

W razie pytań - piszcie śmiało. Postaramy się pomóc

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Wiadomość z ostatniej chwili!

Wjazd na tereny targowe bramą nr 3 (opłata za parking przy wjeździe, cena 10 zł)

odbiór identyfikatorów oraz dokonywanie opłat za udział w Festiwalu w kasie przy wejściu do hali E (godz. 8.30-14.00)

K.J.

Link to comment
Share on other sites

Byłem, widzialem i było fajnie:)

 

 

 

Sobota 13 października 2018:

9.00 - 14.00 przyjmowanie modeli

9.00 – 16.00 giełda modelarska

16.00 rozpoczęcie pracy komisji sędziowskiej

Niedziela 14 października 2018:

9.00 - 12.30 wystawa pokonkursowa

9.00 - 12.30 giełda modelarska

13.00 uroczyste zakończenie Festiwalu i wręczanie nagród

Około 14.00-14.30 odbiór modeli.

 

Niestety wkradł się błąd odnośnie godzin otwarcia a przynajmniej w niedzielę. Mianowicie od 10:00 można było kupić bilet, nie od 9:00

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.