Jump to content

Konkurs modelarski Dobczyce 02.07.2022


Recommended Posts

KONKURS MODELARSKI DOBCZYCE 2022

 

Termin i miejsce: 
02.07. 2022 r 
Budynek RCOS Dobczyce
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce


PROGRAM KONKURSU 
godz. 8.00 - 11.00 - przyjmowanie modeli  i rejestracja 
godz. 11.00 – 15.00 – ocena modeli 
godz.  17.00 – ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste zakończenie festiwalu.
godz. Ok. 18.00 – wydawanie modeli
W trakcie konkursu giełda modelarska
Uwaga: 
W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydawanie modeli odbywa się wyłącznie za zgodą organizatorów. Istnieje również możliwość odbioru modeli w niedzielę- modele pozostaną zamknięte i zabezpieczone przez organizatorów.

 

Warunki uczestnictwa w imprezie : 
1. Festiwal Modelarski w Dobczycach ma charakter konkursu-wystawy. Jest imprezą otwartą i mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej. 
3. Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
4. Uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość w każdej klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie. Kolejne miejsce zajmie najwyżej punktowany model następnego modelarza. 
5. Organizatorzy nie przewidują opłat startowych.
6. Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli, uczestników i zwiedzających.
7. Modele dostarczane i odbierane są na własny koszt uczestników. 
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie. Analogicznie, w przypadku dużej ilości modeli w danej klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dzielenia takich klas startowych. 
9. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony w dokumentację, którą mogą stanowić: instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu zmiany, przeróbki itp. Posłuży ona w wypadku kwestii dyskusyjnych oraz do oceny modeli. 
10. W przypadku wątpliwości, co do autorstwa modelu, sędziowie mają prawo nie dokonania jego oceny. 
11. W konkursie nie mogą brać udziału modele nagrodzone w poprzednich edycjach Festiwalu Modelarskiego w Dobczycach.
Podział na grupy wiekowe 
1. We wszystkich klasach konkurs rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych :
    J- junior (zawodnicy do 18 lat) 
    S- senior (zawodnicy powyżej lat 18.) 


Kategorie konkursowe
Konkurs modeli kartonowych  MK
KST-samoloty tłokowe wszystkie skale
KSO- samoloty odrzutowe wszystkie skale
KS.C.- szybowce wszystkie skale
KH- śmigłowce wszystkie skale
KK.S.- kosmiczne i sf wszystkie skale
KPK-1 pojazdy kołowe wojskowe wszystkie skale
KPK-2 pojazdy kołowe cywilne wszystkie skale
KPG- pojazdy gąsienicowe wszystkie skale
KA-  artyleria wszystkie skale
KPS- koleje i pojazdy szynowe wszystkie skale 
KO-1 okręty wszystkie skale
KB- budowle 
KF- figurki 
Konkurs modeli plastikowych   MP
PST-1 samoloty tłokowe 1/72 i mniejsze 
PST-2 samoloty tłokowe 1/48-1/50 i większe
PSO-1 samoloty odrzutowe 1/72 i mniejsze 
PSO-2 samoloty odrzutowe 1/48-1/50 i większe 
PH- śmigłowce wszystkie skale
PPK-1 pojazdy wojskowe kołowe 1/72 i mniejsze 
PPK-2 pojazdy wojskowe kołowe 1/48 i większe 
PPG-1 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/72 i mniejsze 
PPG-2 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/48 i większe
PA- artyleria wszystkie skale 
PD- dioramy - wszystkie skale i kategorie
PO- statki i okręty wszystkie skale 
PF-figurki wszystkie skale
PSF- pojazdy SF 
PPC- pojazdy cywilne wszystkie skale 
PM- motocykle wszystkie skale 
PV-  vintage


Zasady oceny zgłoszonych modeli: 
1. Sędzia Główny jest powoływany przez Organizatorów przed konkursem. 
2. Sędzia Główny powołuje komisje sędziowskie do oceny odpowiednich kategorii i pełni nadzór ogólny nad pracą komisji sędziowskich. 
3. Sędzia Główny nie bierze udziału w ocenie modeli. 
4. Sędzia Główny i członkowie komisji sędziowskich nie biorą udziału w rywalizacji konkursowej.
5. Zgłoszone do konkursu modele oceniają ww. komisje wg. zasady podoba się - nie podoba się. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu. 
6. Organizatorzy planują przyznanie trzech wyróżnień w każdej klasie (poza kategoriami specjalnymi) . W przypadku wysokiego poziomu wykonania modeli ilość wyróżnień może zostać zwiększona. Analogicznie, w przypadku niskiego poziomu wykonania ilość wyróżnień może być decyzją Organizatorów zmniejszona. O ilości wyróżnień w danej klasie decyduje Sędzia Główny oraz Organizatorzy. 
7. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. W miarę możliwości nagrody rzeczowe przewiduje się także dla pozostałych wyróżnionych. 
8. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne. 

 

Więcej informacji publikowanych będzie na stronie wydarzenia:

Konkurs modelarski im. Bogumiła Nowotnego | Facebook

 

Link to comment
Share on other sites

W dniu 16.05.2022 o 16:52, DarGol napisał:

KONKURS MODELARSKI DOBCZYCE 2022

 

Termin i miejsce: 
02.07. 2022 r 
Budynek RCOS Dobczyce
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce


PROGRAM KONKURSU 
godz. 8.00 - 11.00 - przyjmowanie modeli  i rejestracja 
godz. 11.00 – 15.00 – ocena modeli 
godz.  17.00 – ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste zakończenie festiwalu.
godz. Ok. 18.00 – wydawanie modeli
W trakcie konkursu giełda modelarska
Uwaga: 
W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydawanie modeli odbywa się wyłącznie za zgodą organizatorów. Istnieje również możliwość odbioru modeli w niedzielę- modele pozostaną zamknięte i zabezpieczone przez organizatorów.

 

Warunki uczestnictwa w imprezie : 
1. Festiwal Modelarski w Dobczycach ma charakter konkursu-wystawy. Jest imprezą otwartą i mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej. 
3. Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
4. Uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość w każdej klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie. Kolejne miejsce zajmie najwyżej punktowany model następnego modelarza. 
5. Organizatorzy nie przewidują opłat startowych.
6. Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli, uczestników i zwiedzających.
7. Modele dostarczane i odbierane są na własny koszt uczestników. 
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie. Analogicznie, w przypadku dużej ilości modeli w danej klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dzielenia takich klas startowych. 
9. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony w dokumentację, którą mogą stanowić: instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu zmiany, przeróbki itp. Posłuży ona w wypadku kwestii dyskusyjnych oraz do oceny modeli. 
10. W przypadku wątpliwości, co do autorstwa modelu, sędziowie mają prawo nie dokonania jego oceny. 
11. W konkursie nie mogą brać udziału modele nagrodzone w poprzednich edycjach Festiwalu Modelarskiego w Dobczycach.
Podział na grupy wiekowe 
1. We wszystkich klasach konkurs rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych :
    J- junior (zawodnicy do 18 lat) 
    S- senior (zawodnicy powyżej lat 18.) 


Kategorie konkursowe
Konkurs modeli kartonowych  MK
KST-samoloty tłokowe wszystkie skale
KSO- samoloty odrzutowe wszystkie skale
KS.C.- szybowce wszystkie skale
KH- śmigłowce wszystkie skale
KK.S.- kosmiczne i sf wszystkie skale
KPK-1 pojazdy kołowe wojskowe wszystkie skale
KPK-2 pojazdy kołowe cywilne wszystkie skale
KPG- pojazdy gąsienicowe wszystkie skale
KA-  artyleria wszystkie skale
KPS- koleje i pojazdy szynowe wszystkie skale 
KO-1 okręty wszystkie skale
KB- budowle 
KF- figurki 
Konkurs modeli plastikowych   MP
PST-1 samoloty tłokowe 1/72 i mniejsze 
PST-2 samoloty tłokowe 1/48-1/50 i większe
PSO-1 samoloty odrzutowe 1/72 i mniejsze 
PSO-2 samoloty odrzutowe 1/48-1/50 i większe 
PH- śmigłowce wszystkie skale
PPK-1 pojazdy wojskowe kołowe 1/72 i mniejsze 
PPK-2 pojazdy wojskowe kołowe 1/48 i większe 
PPG-1 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/72 i mniejsze 
PPG-2 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/48 i większe
PA- artyleria wszystkie skale 
PD- dioramy - wszystkie skale i kategorie
PO- statki i okręty wszystkie skale 
PF-figurki wszystkie skale
PSF- pojazdy SF 
PPC- pojazdy cywilne wszystkie skale 
PM- motocykle wszystkie skale 
PV-  vintage


Zasady oceny zgłoszonych modeli: 
1. Sędzia Główny jest powoływany przez Organizatorów przed konkursem. 
2. Sędzia Główny powołuje komisje sędziowskie do oceny odpowiednich kategorii i pełni nadzór ogólny nad pracą komisji sędziowskich. 
3. Sędzia Główny nie bierze udziału w ocenie modeli. 
4. Sędzia Główny i członkowie komisji sędziowskich nie biorą udziału w rywalizacji konkursowej.
5. Zgłoszone do konkursu modele oceniają ww. komisje wg. zasady podoba się - nie podoba się. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu. 
6. Organizatorzy planują przyznanie trzech wyróżnień w każdej klasie (poza kategoriami specjalnymi) . W przypadku wysokiego poziomu wykonania modeli ilość wyróżnień może zostać zwiększona. Analogicznie, w przypadku niskiego poziomu wykonania ilość wyróżnień może być decyzją Organizatorów zmniejszona. O ilości wyróżnień w danej klasie decyduje Sędzia Główny oraz Organizatorzy. 
7. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. W miarę możliwości nagrody rzeczowe przewiduje się także dla pozostałych wyróżnionych. 
8. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne. 

 

Więcej informacji publikowanych będzie na stronie wydarzenia:

Konkurs modelarski im. Bogumiła Nowotnego | Facebook

 

Widzę ze w tym roku brakuje mlodzikow.Czy ta grupa została połączona z juniorami?

Link to comment
Share on other sites

2 godziny temu, Czes napisał:

Widzę ze w tym roku brakuje mlodzikow.Czy ta grupa została połączona z juniorami?

Tak, młodzicy i juniorzy będą w jednej grupie, ale uwierz nic na tym nie stracą. Nie przyznajemy miejsc tylko wyróżnienia, spokojnie jedni i drudzy mogą startować razem.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Sprawa jest dyskusyjna. Porównywanie prac np. 8 letniego młodzika i 17 letniego juniora jest trudną sprawą, ja bym sięnie podjął. Obawiam się, że młodzicy mogą jednak sporo stracić. Na nasyzm festiwalu mamy politykę taką że rozdzielamy i każdy młodzik dostaje dyplom i mały fant za udział razem z medalem okolicznościowym. Pewnie to nie jest idealne rozwiązanie, ale sprawa do przemyślenia na przyszłość. Dzieci łatwo jest zniechęcić.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Godzinę temu, Andrzej_LK napisał:

Sprawa jest dyskusyjna. Porównywanie prac np. 8 letniego młodzika i 17 letniego juniora jest trudną sprawą, ja bym sięnie podjął. Obawiam się, że młodzicy mogą jednak sporo stracić. Na nasyzm festiwalu mamy politykę taką że rozdzielamy i każdy młodzik dostaje dyplom i mały fant za udział razem z medalem okolicznościowym. Pewnie to nie jest idealne rozwiązanie, ale sprawa do przemyślenia na przyszłość. Dzieci łatwo jest zniechęcić.

Nie sposób się nie zgodzić. Trzeba jednak wziąć pod uwagę że nasza impreza to jednodniówka, czasu na wszystko bardzo mało. Ale przemyśleliśmy to, nie powinno być zawiedzionych.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

5 godzin temu, DarGol napisał:

Tak, młodzicy i juniorzy będą w jednej grupie, ale uwierz nic na tym nie stracą. Nie przyznajemy miejsc tylko wyróżnienia, spokojnie jedni i drudzy mogą startować razem.

Super.Dziekuje 

Link to comment
Share on other sites

W tym roku mamy także dla Was dwie kategorie specjalne, niezależne od kategorii konkursowych. W formularzy zgłoszeniowym należy tylko zaznaczyć chęć udziału w takiej rywalizacji. 

 

FLOTYLLA PIŃSKA -  czyli wszystko co się kojarzy z flotyllą pińską lub kresami wschodnimi w okresie międzywojennym


UKRAINA 2022 – wszystko to, co jest związane z trwającą obecnie wojną .

 

Dla osób wyróżnionych w tej drugiej kategorii przewidzieliśmy m.in. takie pamiątki jednoznacznie kojarzące się z tym konfliktem.  Paczuszka z Ukrainy już w drodze.....

idi na.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Miło mi poinformować że działa już formularz zgłoszeniowy modeli na konkurs w Dobczycach 02.07.2022 r.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30.06.2022 r do godziny 24.00.
Modele można zarejestrować pod tym linkiem:

 

Konkurs Modelarski Dobczyce 2 Lipca 2022 (google.com)


W przypadku zauważonych nieprawidłowości w działaniu formularza proszę o kontakt pod adresem: 
jakub.kubas69@gmail.com

tło dobczyce rejestracja.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Posted (edited)

Konkurs modelarski Dobczyce 02.07.2022 r.
Aktualizacja listy sponsorów imprezy


Rejestracja on-line już działa, jest dostępna pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaaRsboTbLyhyM_rSQ88HVOGW0Ml4VovxCxXDaSbNOARvSUA/viewform

 

Więcej informacji na stronie:
Konkurs modelarski im. Bogumiła Nowotnego | Facebook

 

tło dobczyce sponsarzy.jpg

Edited by DarGol
Link to comment
Share on other sites

40 minut temu, Gerd napisał:

.. nie za bardzo "działa".

 

Sorki, mój błąd.  Już działa. Prawdopodobnie skopiowałem niepełny link

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Hydrogliser, ślizgacz z napędem śmigłowym, tak charakterystycznym dla akwenów płytkich i mocno zarośniętych jakimi między innymi były wody „morza pińskiego”. 
Na zdjęciu próba rekonstrukcji szybkiego ślizgacza śmigłowego flotylli pińskiej.

 

A teraz niespodzianka….


Dla pierwszych 50 osób które zarejestrują online swoje modele w naszym konkursie, zestaw żywiczny z tym modelem w prezencie. Od nas – dla Was, a w zasadzie od HernetModels , który ten zestaw przygotował.
Zestawy będą do odbioru w dniu konkursu w rejestracji.


Na zdjęciach model wykonany na bazie tego zestawu.

 

Link do rejestracji:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfaaRsboTbLyhyM_rSQ88HVOGW0Ml4VovxCxXDaSbNOARvSUA%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR2aKZz_QEROzDotelkapfMFiXPK0j_bOKivSgHa3_07BP6xtbwUiQry1mo&h=AT2khY_PSKL4OuO9Dqrqu6kvbMHbSsyvin9R95g60bQbW6i1e18GCg5vzYnuALjy1Nbj8Uf0EKr-ggF9tdD_J4lyOYIGgA_ol6Xm77oTo3zUD9xs_eU2wS-jDm11JNbgKrkA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1wT-LkqSMZF2YebgnW5cD0uPTvy3RzNYNHosywgYQM852EnslePIdHxUFZ7el5JDI7_i9BVqoMqtr-53orbpSnzU-hDPsmUouQ35RjNW7fuqxCIgBzG9HZXxtpwh6Bmba829n7hIYcz3funkeGo_WgxDmwk-menfk

gliser 10.jpg

gliser 11.jpg

gliser 14.jpg

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Jest już plakat imprezy, Zapraszamy

 

 

plakat Dobczyce 2022 v3-page-001.jpg

Edited by DarGol
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Święto Flotylli Pińskiej to nie tylko konkurs modelarski. W tym samym czasie w budynku w którym trwać będzie konkurs odbywać się będzie także panel historyczny. Znani i lubiani historycy oraz pasjonaci historii opowiadać będą o losach flotylli rzecznych, wyprawie do współczesnego Pińska,  Linii Piłsudskiego oraz o ORP Błyskawicy - ciekawostki jakich nie znacie. 

 

Prowadzenie Sławek Zagórski 

 

ZAPRASZAMY

 

Wstęp wolny

1747424822_plakatGalar2-page-001.thumb.jpg.a21a6f9b7c5bcb76142cf144e1e85651.jpg

plakat Slawek-page-001.jpg

plakat Maciek-page-001.jpg

plakat Ihar v2-page-001.jpg

Edited by DarGol
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Pozostał już tylko tydzień na zarejestrowanie modeli w konkursie modelarskim Dobczyce 2022. Nie czekaj na ostatnią chwilę, zarejestruj TERAZ.

Zachęcam do odwiedzania strony wydarzenia Konkurs modelarski im. Bogumiła Nowotnego | Facebook   

zaczynamy prezentować nagrody ufundowane przez Sponsorów.

zegar rejestracja.jpg

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Żeby za bardzo nie zawężać, bo okaże się że w tej kategorii będą 2 modele na krzyż, przyjmujemy że łapać się tu będą wszystkie modele które wydane były co najmniej 25 lat temu.  Waloryzacje dopuszczalne.

Link to comment
Share on other sites

Chcę podziękować Organizatorom za dobrą zabawę oraz Prowadzącym za ich wykłady.

A przy okazji zapytać czy jest gdzieś dostępna instrukcja do tego ślizgacza?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

58 minut temu, Baas ArK napisał:

Chcę podziękować Organizatorom za dobrą zabawę oraz Prowadzącym za ich wykłady.

A przy okazji zapytać czy jest gdzieś dostępna instrukcja do tego ślizgacza?

na opakowaniu powinien być kod QR, proszę skorzystać z niego 😉

Link to comment
Share on other sites

kolejna edycja Święta Flotylli Pińskiej przeszła już do historii. Mamy nadzieję że tegoroczna wersja spodobała się wszystkim którzy nas odwiedzili. Chcieliśmy połączyć z jednej strony konkurs modelarski, jasno sprofilowany, bo od lat szczególnie promujemy modele związane z Flotyllą Pińską z historycznymi wykładami, które uczestnikom dostarczą wiedzy i zachęcą do wykonywania właśnie takich modeli. 


Postawiliśmy przed sobą trudne zadanie, zamknięcie całości wydarzenia w imprezie jednodniowej. Było to dla nas organizacyjnie bardzo duże wyzwanie, bo działaliśmy w bardzo ograniczonym zespole. Mieliśmy jednak chyba też sporo szczęścia, sponsorzy dopisali (za co im jeszcze raz serdecznie dziękuję), autorzy których chcieliśmy zaprosić na wykłady z entuzjazmem odpowiedzieli na nasze zaproszenie, wreszcie zespół przygotowujący imprezę pracował z poświęceniem (Patrycja, Jakub wielki szacunek za włożoną pracę) i nawet pogoda była dla nas łaskawa, bo na dzień konkursu upały odpuściły i temperatura była bardzo przyjemna. 
Na minus jednak zaliczyć trzeba termin imprezy. W tym samym czasie odbywały się w kraju dwie inne imprezy modelarskie co w jakiś sposób ograniczało krąg modelarzy, którzy mogliby zainteresować się tematyką flotylli. Niestety, my nie możemy przesunąć terminu tego święta. Data tego wydarzenia została ustanowiona jeszcze w II Rzeczpospolitej na pamiątkę zwycięskiej bitwy pod Horodyszczem. 
I tak już zostanie, Święto flotylli Pińskiej to w naszym wykonaniu to pierwszy weekend lipca.


Co do samej imprezy, patrząc „od kuchni” nie wszystko było tak jak sobie zakładaliśmy, nie wszystko szło zgodnie z harmonogramem, wyskakiwały nieoczekiwane problemy na których usuwanie w tak skondensowanej imprezie czasu po prostu nie było. Adrenalina buzowała, niemniej jednak udało się wszystko spiąć i zakończyć imprezę zgodnie z planem. 
W samym konkursie udział wzięło ponad 90 modelarzy (w tym 25 młodzików i juniorów) którzy przywieźli łącznie ponad 400 modeli. Przyznano blisko 120 wyróżnień i dodatkowo 7 nagród specjalnych. Z punktu widzenia organizatora taka liczba modeli w konkursie bardzo cieszy. Jest to znaczny progres w stosunku do imprezy w roku poprzednim, co utwierdza nas w przekonaniu że obraliśmy dobry kierunek. Nie poprzestaniemy jednak na tym. Są już pewne pomysły co zrobić lepiej, co poprawić, wreszcie w jak rozwijać ją w latach przyszłych. 
Tyle na temat tegorocznej imprezy, Święto Flotylli Pińskiej 2022 to już historia. Dziękujemy wszystkim za obecność, czekamy na Was za rok.
Dar Gol

tło dobczyce podsumowanie.jpg

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dziękuje bardzo wszystkim uczestnikom oraz odwiedzającym, to był naprawdę świetny konkurs

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.