Jump to content

12 Festiwal Kultury Modelarskiej Olsztyn 15/16.04.2023


Recommended Posts

Odpowiedź na rozliczne pytania brzmi - TAK! W przyszłym roku planujemy kolejną edycję FKM, termin jest ustalony na 15/16.04.2023. Miejsce to samo co w tym roku, czyli Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, nowa miejscówka zebrała bardzo pochlebne opinie uczestników z czego się bardzo cieszymy. Teraz czeka nas burza mózgów, mamy nowe pomysły, będą nowe kategorie, o ustaleniach będziemy informować sukcesywnie. Wpisujcie termin do kalendarza 🙂

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Powoli rozpędzamy machinę przygotowań, niedługo więcej informacji, dziś o kategorii specjalnej oraz o nowej propozycji kategorii. Otóż kategoria specjalna w tym roku to "1943 - rok przełomu". W kategorii znaleźć się mogą wszystkie modele związane tematycznie z przełomowymi wydarzeniami roku 1943 na wszystkich teatrach działań wojennych.  Nowa kategoria, którą wprowadzimy w tym roku to modele z klocków lego. Kategoria przeznaczona wyłącznie dla młodzików, w której można wystawić oryginalną pracę wykonaną z klocków lego (oryginalna czyli nie wykonana jako złożenie gotowego fabrycznego modelu). Pozdrawiam wszystkich, któzy siędo nas wybierają, pracujemy wciąż nad programem Festiwalu, przy okazji proszę o kontakt osoby zainteresowane przestrzenią handlową.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Odpowiadając na wszelakie pytania:

XII Festiwal Kultury Modelarskiej z III Memoriałem plut. pil. Lecha Dunajewskiego w Olsztynie, 15-16.04.2023

 Regulamin Festiwalu

Zasady oceny zgłoszonych modeli:

Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej.

Sędzia Główny jest powoływany przez Organizatorów przed konkursem.

Sędzia Główny powołuje komisje sędziowskie do oceny odpowiednich kategorii i pełni nadzór ogólny nad ich pracą. Sędziami są wyłącznie członkowie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Modelarzy „Warmia”.

Sędziowie nie biorą udziału w rywalizacji konkursowej. Zgłoszone do konkursu modele oceniane są wg zasady „podoba się – nie podoba się”.

Wyniki sędziowania potwierdza Sędzia Główny. Sędzia Główny oraz Organizator mają prawo do ingerencji w wyniki w uzasadnionych przypadkach, np. zbyt małej obsady klas, konieczności łączenia klas itp. Sędzia Główny może powołać nową komisję do ponownego sędziowania wybranych kategorii.

Decyzje komisji sędziowskiej podane do informacji publicznej w dniu zakończenia imprezy są ostateczne i niepodważalne.

Uczestnik może wystawić dowolną liczbę modeli.

Uczestnik może zająć tylko jedno z nagradzanych miejsc w danej klasie. Pod uwagę będzie brany najwyżej oceniony model wykonany przez uczestnika. Uczestnicy, którzy zostaną wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz w miarę możliwości nagrody rzeczowe.

Organizatorzy planują przyznanie trzech równorzędnych wyróżnień w każdej klasie. W przypadku wysokiego poziomu wykonania modeli ilość wyróżnień może zostać zwiększona. Analogicznie, w przypadku niskiego poziomu wykonania ilość wyróżnień może być decyzją Organizatorów zmniejszona. O ilości wyróżnień w danej klasie decyduje Sędzia Główny oraz Organizatorzy.

Dołączenie dokumentacji do modelu nie jest obowiązkowe, ale zalecane w przypadku modeli waloryzowanych.

Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przemieszczania modeli w obrębie wystawy w celu efektywnego wykorzystania przestrzeni wystawowej przy zachowaniu niezbędnej ostrożności.

Rywalizacja w klasie odbędzie się w przypadku zgłoszenia co najmniej trzech modeli wykonanych przez co najmniej dwóch zawodników. W przypadku niewystarczającej liczby modeli w danej klasie rywalizacja nie odbędzie się, uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy (nie dotyczy to kategorii wiekowych junior oraz młodzik).

Za kolekcję uważa się przynajmniej trzy modele powiązane tematycznie.

Organizatorzy przewidują nagrody specjalne, a połączone komisje sędziowskie wskażą laureatów poszczególnych nagród.

W trakcie sędziowania komisja sędziowska w porozumieniu z Sędzią Głównym może zdecydować z zmianie podziału na klasy ( połączyć zbliżone kategorie lub w razie potrzeby wydzielić nowe).

Możliwe jest zgłaszanie i fundowanie prywatnych nagród.

Do oceny nie mogą być wystawiane modele, które w latach ubiegłych zdobyły wyróżnienia na Festiwalu w Olsztynie.

Uwaga: rejestracja modeli wyłącznie drogą elektroniczną! Rejestracja zacznie się na 2 tygodnie przed Festiwalem, szczegóły podamy w osobnym ogłoszeniu.

 

 

III Memoriał plut. pil. Lecha Dunajewskiego

Memoriał plut. pil. Lecha Dunajewskiego jest częścią XI Olsztyńskiego Festiwalu Kultury Modelarskiej – rozegrany zostanie jako kategoria specjalna.

Do rywalizacji w Memoriale dopuszczone są modele plastikowe oraz kartonowe w dowolnej skali.

W Memoriale mogą brać udział modele następujących typów samolotów, na których latał Lech Dunajewski:

Tiger Moth, Fairey Battle, Airspeed Oxford, Miles Master, Boulton Defiant, Hawker Hurricane, Supermarine Spitfire Vb, Hawker Tempest, Hawker Typhoon, Bristol Blenheim, Whitley Whitworth, Wellington, Miles Martinet, Hawker Henley, Percival Proctor, PO2, Zlin 26, Junak, Jak 18, Piper H Grasshopper, Kadet (Heinkel He 72 Kadett), Szczygieł (Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz), Jungmann.

Modele powinny być wykonane w polskich oznaczeniach (jeśli polskie jednostki używały konkretnego typu samolotu), premiowane będą malowania z dywizjonów 316, 288 i 577 RAF, w których latał Lech Dunajewski.

Jury wyłoni jednego zwycięzcę, który otrzyma III Memoriał plut. pil. Lecha Dunajewskiego razem z nagrodą rzeczową.

Przewiduje się możliwość ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla innych uczestników Memoriału.

 

Kategoria specjalna „Model w budowie”

Na XII Festiwalu Kultury Modelarskiej utrzymujemy kategorię specjalną „Model w budowie”. Naszym celem jest pokazanie zwiedzającym różnych etapów powstawania modelu, waloryzacji używanych przez modelarzy oraz niezbędnego wkładu pracy. Kategoria nie będzie podzielona na skale.

 

Kategoria specjalna "1943 - rok przełomu"

W kategorii znaleźć się mogą wszystkie modele związane tematycznie z przełomowymi wydarzeniami roku 1943 na wszystkich teatrach działań wojennych.

 

 

Kategorie konkursowe:

I.                Modele plastikowe

Samoloty:

1 Młodzicy bez podziału na skale (PMS)

2 Juniorzy bez podziału na skale (PJS)

3 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSS1)
4 Seniorzy 1/48 (PSS2)
5 Seniorzy 1/32 i większe (PSS3)

 

Śmigłowce:

6 Młodzicy bez podziału na skale (PMH)

7 Juniorzy bez podziału na skale (PJH)

8 Seniorzy bez podziału na skale (PSH)

 

Pojazdy wojskowe na podwoziu kołowym:

9 Młodzicy bez podziału na skale (PMPK)

10 Juniorzy 1/72 i mniejsze (PJPK1)
11 Juniorzy 1/48 i większe (PJPK2)

12 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSPK1)
13 Seniorzy 1/48 (PSPK2)
14 Seniorzy 1/35 i większe (PSPK3)

 

Pojazdy wojskowe na podwoziu gąsienicowym (łącznie z artylerią samobieżną)

15 Młodzicy bez podziału na skale (PMPG)

16 Juniorzy 1/72 i mniejsze (PJPG1)
17 Juniorzy 1/48 (PJPG2) i większe

18 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSPG1)
19 Seniorzy 1/48 (PSPG2)
20 Seniorzy 1/35 i większe (PSPG3)

 

Artyleria bez własnego napędu:

21 Młodzicy bez podziału na skale (PMA)

22 Juniorzy bez podziału na skale (PJA)

23 Seniorzy bez podziału na skale  (PSA)

 

Dioramy:

24 Młodzicy bez podziału na skale (PMD)

25 Juniorzy bez podziału na skale (PJD)

26 Seniorzy bez podziału na skale (PSD)

 

Statki i okręty:

27 Młodzicy bez podziału na skale (PMO)

28 Juniorzy bez podziału na skale (PJO)

29 Seniorzy 1/700 (PSO1)
30 Seniorzy 1/350 (PSO2)
31 Seniorzy pozostałe skale (PSO3)

 

Pojazdy Cywilne:

32 Młodzicy (PMPC)

33 Juniorzy (PJPC)

34 Seniorzy (PSPC)

 

Figurki:

35 Młodzicy bez podziału na skale (PMF)

36 Juniorzy bez podziału na skale (PJF)

37 Figurki Historyczne Seniorzy (PSF1)
38 Figurki Fantasy, Sci-Fi, Warhammer Seniorzy (PSF2)

39 Figurki Popiersia Seniorzy (PSF3)

 

Kolekcje:

40 Juniorzy kolekcje modeli plastikowych bez podziału na skale (PJK)

41 Seniorzy kolekcje modeli plastikowych bez podziału na skale (PSK)

 

Inne:
42 Młodzicy Modele z klocków Lego (MKL) – (Uwaga, ograniczenie wymiarów podstawy do 50x50 cm. Za model uznaje się kreatywny projekt, który nie jest złożeniem gotowego zestawu)

43 Juniorzy SF (JSF)

44 Seniorzy SF Wszystko co lata (SSFL)

45 Seniorzy Sci-Fi Wszystko co nie lata (SSF)

46 Modele z innych materiałów – zapałki, metal, drewno

47 Inne – wszystko to, co chcielibyście pokazać (PI)

 

 

II.             Modele kartonowe

48 Młodzicy pojazdy (KMP)       

49 Młodzicy samoloty (KMS)

50 Młodzicy statki i okręty (KMO)

51 Młodzicy – inne modele (KMI)

52 Pojazdy kołowe Juniorzy (KJPK)

53 Pojazdy gąsienicowe Juniorzy (KJPG)

54 Lotnictwo Juniorzy (KJL)

55 Statki i okręty Juniorzy (KJO)

56 Figurki i Zwierzęta Juniorzy (KJF)

57 Budowle Juniorzy (KJB)

58 Pojazdy kołowe Seniorzy (KSPK)

59 Pojazdy gąsienicowe Seniorzy (KSPG)

60 Artyleria bez napędu Seniorzy (KSA)

61 Pojazdy szynowe Seniorzy (KSPS)

62 Samoloty z napędem śmigłowym Seniorzy (KSSS)

63 Samoloty z napędem odrzutowym Seniorzy (KSSO)

64 Śmigłowce i wiatrakowce Seniorzy (KSH)

65 Figurki, zwierzęta i pojazdy kosmiczne Seniorzy (KSF)

66 Statki i żaglowce Seniorzy (KSSOZ)

67 Statki i okręty do linii wodnej Seniorzy (KSDLW)

68 Okręty Seniorzy (KSO)

69 Budowle Seniorzy (KSB)

70 Inne – wszystko to, co chcielibyście pokazać (KI)

 

 

Ramowy program XII Festiwalu Kultury Modelarskiej

 

Sobota, 15 kwietnia 2023

9.00 - 14.00 Przyjmowanie modeli na wystawę

12.00 – 19.00 Wystawa otwarta dla zwiedzających

16.30 Rozpoczęcie pracy sędziów

 

Niedziela, 16 kwietnia 2023

9.00 – 13.30 Wystawa otwarta dla zwiedzających

13.30 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

 

 

Miejsce Festiwalu: Muzeum Nowoczesności, ul. Ryszarda Knosały 3B, 10-010 Olsztyn

 

Podczas Festiwalu planujemy pokazy modeli RC, technik modelarskich oraz warsztaty dla dzieci. Szczegółowy program zamieścimy na naszym profilu na FB oraz stronie internetowej


więcej informacji:
https://www.facebook.com/ModelarzeWarmia

https://modelarzeolsztyn.ml

 

Osoby zainteresowane stoiskami na giełdzie proszone są o bezpośredni kontakt przez wiadomość prywatną. Pozdrawiam i do zobaczenia w Olsztynie

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Uruchomiliśmy zapisy!
Do Festiwalu pozostały 3 tygodnie. Czas więc jest zatem, by umożliwić Wam zapisanie swoich prac do konkursu.
Poniższy link doprowadzi Was do znanego już (i jak sądzę lubianego) formularza zapisów.
UWAGA! W TYM ROKU NIE PRZEWIDUJEMY ZAPISÓW NA MIEJSCU!
REJESTRACJA TYLKO PRZEZ INTERNET DO 13 KWIETNIA!
Serdecznie zapraszamy do zapisów i do wzięcia udziału w naszej imprezie!
 
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Niniejszym dziękuję ekipie olsztyńskiej za bardzo fajnie zorganizowaną imprezę - były nawet moje „ulubione” naklejki. :razz:  Byłem pierwszy raz u Was, ale... raczej nie ostatni.  Proszę przekazać podziękowania całej ekipie.

 

PS. Ostatni punkt programu Festiwalu:

Andrzeju, nie wiem kim jesteś z zawodu, ale absolutnie możesz prowadzić różne imprezy - szybko, zwięźle, sprawnie i dowcipnie - CZYSTY wodzirej! :lol: :super:

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Podpisuję się prawie po wszystkim, co napisał Thalgonis. Jedynie różnica taka, że to był mój drugi Olsztyn. I znów niezapomniany - m.in. przez Memoriał Lecha Dunajewskiego, który mi przyznano. Wzruszenie ogromne. Wielkie dzięki i gratulacje dla Organizatorów.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

17 minut temu, PrzemoLPP napisał:

Podpisuję się prawie po wszystkim, co napisał Thalgonis. Jedynie różnica taka, że to był mój drugi Olsztyn. I znów niezapomniany - m.in. przez Memoriał Lecha Dunajewskiego, który mi przyznano. Wzruszenie ogromne. Wielkie dzięki i gratulacje dla Organizatorów.

 

 

Gratki Kolego 🙂

Link to comment
Share on other sites

Dziękujemy,  że zechcieliście nas odwiedzić w ten Weekend. To dzięki wam - modelarzom ta impreza ma sens. A Andrzej To zawodowo ludzi słucha i zwykle przy tym  pyta: "czy może chciałby Pan o tym opowiedzieć?"

Edited by xychu
 • Like 2
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

@Rafał B to dawny tartak a obecnie siedziba Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. W tym budynku była wystawa modeli kartonowy i giełda. Wystawa modeli plastikowych odbywała się w budynku dawnej Zajezdni Trolejbusowej, spod którego wykonano to zdjęcie. Dla nas jako organizatorów jest to delikatna niedogodność ale klimat miejsca i wnętrza rekompensują to z nawiązką. Tym bardziej, że modelarze mogą przy okazji zwiedzić Muzem :)

A jak się do tego dołoży Park Centralny z zakolami Łyny za plecami i 500 metrów na Starówkę to nic tylko być na miejscu :)

 

@PrzemoLPPno jak w sobotę zajrzałem pod maskę tego szaraka to oczy się zaświeciły więc wcale się nie dziwię. I cieszę się, że mogliśmy chociaż chwilę porozmawiać :)

 

@Thalgonisto my dziękujemy :)

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

W dniu 17.04.2023 o 09:14, Lesio73 napisał:

 

@PrzemoLPPno jak w sobotę zajrzałem pod maskę tego szaraka to oczy się zaświeciły więc wcale się nie dziwię. I cieszę się, że mogliśmy chociaż chwilę porozmawiać :)

 

Fajnie, że Ci się chciało zajrzeć, bo to prawie trzeba się na trawie położyć 😊

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.