Jump to content

OT-90 (Obrneny Transporter vzor 90)


Recommended Posts

Witam wszystkich zacnych Forumowiczów.

Przyszedł czas na mój pierwszy warsztat.  Zbuduję czeski transporter OT-90 (Obrneny Transporter vzor 90) - model powstanie na bazie kadłuba BWP-1, którego dawcą będzie chiński bezlicencyjny BMP-1, zestaw Trumpeter 05557 PLA Type 86A IFV z bezzałogową wieżą za działkiem 30 mm.

ZBD.jpg.c1b2ff2c1a0ec5678ba3f73457a1a889.jpg

Wieża pochodzić będzie z pojazdu BRDM-2, używana również w transporterach SKOT-2A. Model Dragon (Cyberhobby) 9137 Soviet BRDM 2/3 (2in1) with Soviet Tank Crew. 

2657_rd.jpg.a1fa24f49d8051f6d0a61c9ed360c198.jpg

Jak się uda przeszczepić lufę karabinu RB-Model 35B21 Lufa 14,5 mm KPVT. Rosyjski karabin maszynowy.

2842_rd.jpg

Edited by robertmodelarz
Link to post
Share on other sites
 • Replies 66
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Trochę historii OT-90.

W czasach zimnej wojny Czechosłowacka Armia Ludowa należała do silniejszych armii Układu Warszawskiego. Na początku lat 80. XX wieku dowództwo CzAL podjęło decyzję o całkowitym zastąpieniu eksploatowanych transporterów bojowymi wozami piechoty. Zwiększyło to siłę ognia i mobilność oddziałów piechoty zmechanizowanej, ale spowodowało duże problemy kiedy Czechosłowacja stała się pod koniec lat 80. stroną układu CFE-1 określającego limity podstawowych rodzajów uzbrojenia.

Czechosłowacja dysponowała za dużą liczbą bojowych wozów piechoty, a jednocześnie prawie nie wykorzystywała przyznanego limitu ilości transporterów opancerzonych. Początkowo planowano wycofanie z uzbrojenia nadmiarowych BMP-1 i zakup w ZSRR dużej partii transporterów BTR-70 lub BTR-80, ewentualnie wznowienie produkcji zmodernizowanej wersji transportera SKOT. Plany zakupów transporterów BTR szybko zarzucono, a z planów wznowienia produkcji SKOT-a musiano zrezygnować z powodu braku zainteresowania polskiego przemysłu.

Ostatecznie władze Czechosłowacji postanowiły przebudować nadmiarowe BMP-1 na transportery opancerzone. Według przyjętej na potrzeby traktatu definicji podstawową różnicą pomiędzy transporterami a bojowymi wozami piechoty było uzbrojenie. Transporter opancerzony nie mógł posiadać działka kalibrze 20 mm lub większym.

Prace rozpoczęto bezpośrednio przed podpisaniem układu CFE w 1989 roku. W celu przyspieszenia prac postanowiono zastąpić oryginalną wieżę BMP-1 radziecką, opracowaną w latach 60. uniwersalną wieżą stosowana w wozach BTR-60 i BRDM-2 (później także w czeskim SKOT-2A). Była ona wyposażona w wielkokalibrowy karabin maszynowy KPWT i karabin maszynowy SGMT. W 1990 roku nowy transporter przyjęto do uzbrojenia jako OT-90 (Obrneny Transporter vzor 90).

W ciągu 1990 roku przebudowano większość nadmiarowych BMP-1. Wysokie tempo przebudowy wskazuje że prawdopodobnie wykorzystywano wieże z wycofanych wcześniej z uzbrojenia transporterów SKOT-2A. Wprowadzenie do uzbrojenia OT-90 spowodowało ostateczne wycofanie z uzbrojenia starszych typów transporterów. Pozostałe w uzbrojeniu wozy typów BRDM-2, OT-64 (SKOT), OT-65 (FUG) i BTR-60 były pojazdami ze specjalnym wyposażeniem (wozy dowodzenia, nosiciele ppk itp.).

Krótki czas projektowania spowodował że nowa konstrukcja nie została dostatecznie przetestowana. Już po krótkim okresie eksploatacji do dowództwa CzAL zaczęły napływać krytyczne opinie dotyczące nowego transportera. Wskutek zmiany wyważenia (nowa wieża była lżejsza) pogorszyły się własności trakcyjne oraz pogorszyła pływalność. Siedzenie strzelca uniemożliwiało szybkie zajmowanie stanowiska przez strzelca (przestrzeń wewnątrz BMP-1 jest mniejsza niż w transporterach kołowych), brak mechanizmu odsysania gazów prochowych utrudniał użycie broni. Uznano także że celownik PP-61 nie daje strzelcowi możliwości obserwacji pola walki. Przestarzały też był km SGMT, a mogący strzelać wyłącznie seriami KPWT miał niską celność. Wykryto także kilka innych drobnych wad utrudniających eksploatację transportera (np. zawodne zasilanie wieży).

W 1992 roku w wojskowym zakładzie remontowym w Sztemberku przebudowano jeden z OT-90. Właściwości trakcyjne poprawiono wyposażając drugą parę wahaczy kół nośnych w amortyzatory hydrauliczne (wcześniej amortyzatory mocowano tylko przy pierwszej i ostatniej parze wahaczy). Po testach regulaminowo zakazano pokonywania przeszkód wodnych bez obciążenia tylnej części pojazdu (desant lub balast).

Najbardziej zmodyfikowano wieżę. Wyposażono ją w amortyzowane siedzenie z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. Karabin maszynowy SGMT zastąpiono nowoczesnym PKT. Z lewej strony wieży zamocowano celownik obserwacyjny TPN-350. Poprawiono także rozmieszczenie skrzynek amunicyjnych i zmodernizowano oświetlenie wnętrza wieży. Wozy zmodernizowane do tej wersji otrzymały oznaczenie OT-90M1.

W 1993 roku powstał prototyp kolejnej modyfikacji OT-90. Ośrodku badawczy PV-010 w Wyszkovie, ponownie zmodyfikowano podwozie, zakłady w Slaviczynie zmodyfikowały wyposażenie wieży, a zakłady w Sztemberku zmodyfikowały stanowisko strzelca i wyposażenie elektryczne wieży (w sposób analogiczny jak w wersji OT-90M1). Zmodernizowany wariant otrzymał oznaczenie OT-90M2 i po testach w 1994 postanowiono do niego przebudować wszystkie OT-90. Do modernizacji wykorzystano niektóre elementy zdemontowanych wież BMP-1. Okazało się że nie zostały one zezłomowane, ale zmagazynowano je "dla potrzeb fortyfikacyjnych". Z wież BMP-1 wykorzystano między innymi obrotową podłogę z centralnym stykiem elektrycznym, elektrospusty i instalację elektryczną.

Po modernizacji wieża miała napędy elektryczne. Zmodernizowany KPWT może strzelać ogniem pojedynczym i seriami dzięki czemu znacznie zmniejszył się rozrzut pocisków. Zwiększono także opancerzenie wieży dzięki czemu jej odporność na ostrzał jest taka sama jak przodu kadłuba.

Żródło: Tomasz Szulc, Transporter opancerzony OT-90,  Nowa Technika Wojskowa 1/96 i wikipedia (foty Internet).

ot90_1.jpg

ot90_2.jpg

ot90_3.jpg

Edited by robertmodelarz
Link to post
Share on other sites

Opis techniczny.

OT-90 jest transporterem opancerzonym przeznaczonym do transportu drużyny piechoty. Zapewnia jej zabezpieczenie przed pociskami broni ręcznej oraz wsparcie, gdy przystępuje ona do działania poza pojazdem. OT-90 może pływać bez wcześniejszego przygotowania..

Załogę OT-60 tworzy dowódca, strzelec, kierowca i ośmiu żołnierzy desantu. Kierowca i dowódca zajmują miejsce w przedziale kierowania (jeden za drugim), działonowy w wieży, żołnierze desantu w tylnej części pojazdu.

Kadłub OT-90 tworzy sztywną skrzynię zespawaną ze stalowych blach o grubości:

 • przednia górna część kadłuba - 7 mm (80°)
 • przednia dolna część kadłuba - 19 mm (57°)
 • górna część burty - 16 mm (14°)
 • dolna część burty - 18 mm (0°)
 • tylna ścianka kadłuba - 16 mm (19°)
 • strop kadłuba - 6 mm (90°)

W przedniej części kadłuba znajdują się przedziały kierowania i napędowy z silnikiem UTD-20. W środkowej przedział bojowy z wieżą, a w tylnej przedział desantu.

W przedziale napędowym umieszczony jest silnik i układ przeniesienia mocy. Napęd OT-90 stanowi 6-cylindrowy, czterosuwowy wysokoprężny, niedoładowany, chłodzony cieczą silnik UTD-20. Jest on zbudowany w układzie V i ma pojemność 15 800 cm³. Moc przy 2600 obr/min wynosi 300 KM. Moc z silnika na koła napędowe jest przenoszona przy pomocy sterowanego mechanicznie i hydraulicznie mechanicznego układu przeniesienia mocy. Mechanizm przenoszenia mocy umożliwia ruch wozu do tyłu, hamowanie oraz skręcanie. Skrzynia biegów pięciobiegowa (pięć biegów do przodu + wsteczny). Łączny zapas paliwa wynosi 645 dm³.

OT-90 posiada zawieszenie niezależne na wałkach skrętnych. Każde z 12 kół jezdnych jest połączone za pomocą wahacza z wałkiem skrętnym. Wahacze pierwszej i ostatniej (w wersji OT-90M1 i OT-90M2 także drugiej) pary kół nośnych są dodatkowo zamocowane do teleskopowych amortyzatorów hydraulicznych dwustronnego działania. Napęd z silnika jest przekazywany na znajdujące się w przedniej części pojazdu koła napędowe. Z tyłu pojazdu znajdują się koła napinające. Pojazd posiada dwie gąsienice, każda składa się z 84 ogniw.

W przedziale kierowania stanowiska mają kierowca i dowódca. Kierowca obserwuje teren przed wozem za pomocą czterech peryskopów TNPO-170A umieszczonych wokół włazu i zapewniających obserwację w sektorze 197°. Środkowy peryskop może być zamieniony na peryskop podnoszony TNPO-350B zapewniający obserwację przy podniesionym falochronie, lub peryskop nocny TWNE-1PA (lub TWNO-2) o polu widzenia 35° zapewniający obserwację na odległość 60-100 m. Użycie peryskopu nocnego wymaga oświetlenia terenu przed BWR reflektorem podczerwieni PG-125.

Dowódca dysponuje typowym dla BMP-1 przyrządem obserwacyjnym TKN-3B oraz dwoma peryskopami TNPO-170A. Tor nocny przyrządu TKN-3B wymaga podświetlania obserwowanych obiektów reflektorem podczerwieni.

W środkowej części pojazdu znajduje się przedział bojowy z wieżą obrotową. Wieża pancerna ma kształt stożka ściętego. W wieży znajduje się zasadnicze uzbrojenie wozu: 14,5 mm wkm KPWT i sprzężony z nim 7,62 mm karabin maszynowy SGMT (lub PKT). Uzbrojenie nie jest stabilizowane.

Do celowania służy strzelcowi celownik optyczny PP-61. W wersji OT-90M1 i OT-90M2 obserwację poza polem widzenia celownika zapewnia peryskop TPN-350.

W przedziale tylnym miejsca zajmują miejsce żołnierze desantu. Mogą oni prowadzić ogień przez strzelnice w burtach i tylnych drzwiach przedziału.

Wersja podstawowa:

ot-90__1__101.jpg

wersja po modernizacji:

ot-90m1__1__389.jpg

Edited by robertmodelarz
Link to post
Share on other sites

Do montażu gąsienic używam takiej maszynki. Bardzo praktyczne narzędzie pomocne przy budowie gąsienic typu magic track i innych składających się z pojedynczych ogniwek. Wychodzi  odcinek prosty, równy gotowy do montażu na modelu. Trumpeter 09967 Track Maker. Filmik z recenzją:

Tak to wygląda w realu. Bardzo pomocna w przyrządzie jest miarka. 351_09967.jpg

Do tej pory używałem nie rozłączonych pałeczek od sushi. Pomysł tani i prosty. W rowek pomiędzy pałeczkami wciskamy grzebień gąsienicy i dogniatamy do podłoża - oczywiście tylko na prostym odcinku pałeczek.

club-sushi-jak-trzymac-paleczki.jpg

Edited by robertmodelarz
Link to post
Share on other sites

Po dogłębnej penetracji zasobów internetu -okazuje się, że jest gotowa konwersja do zbudowania OT-90:

Wersja transportera po modernizacji,ale przeznaczona dla starych modeli BMP-1 (Italerii, Dragon i przepak Zvezdy):

953617-13385-59-pristine.jpg

Edited by robertmodelarz
Link to post
Share on other sites

Szukając dalej u naszych południowych sąsiadów firma PanzerShop produkuje konwersję do zbudowania OT-90 wersja pierwotna nr PS35245.

Efekt jaki zamierzam osiągnąć bez zakupu drogiej konwersji. Cokół -podstawa wieży wykonany będzie z oryginalnej wypraski Dragon-Cyberhobby stanowiącej górną płytę kadłuba BRDM-2. Heksagonalna podstawa oklejona będzie paskami z HIPSU. Zobaczymy jak będzie ze sztywnością tej konstrukcji i czy nie wpadnie mi wieża BRDMa do otworu po wieży BWP. Prawdopodobnie, będę musiał wyciąć cyrklem OLFA, krążek z HIPSu o grubości ok 0,7 mm, żeby zaślepić fabryczny otwór. Dorobić trzeba też druciany ogranicznik pola ostrzału karabinu KPWT, żeby nie odstrzelić reflektora-szperacza z włazu dowódcy.

315983-11890-12-pristine.jpg

Edited by robertmodelarz
Link to post
Share on other sites

Dzisiejsze zmagania, zawieszenie gotowe. Wszystko pasuje idealnie-detal pierwsza klasa. nie ma porównania do wcześniejszych  wypustów modeli ESCI, Dragon, Zvezda.. Jednak sklejanie nie jest intuicyjne jak w modelach Tamiya. Instrukcja jest ok, ale dobrze jest spojrzeć na jakiś walk around  BWP-1 lub monografię. Wahacze nie są jednakowe- jest ich cztery rodzaje. Upierdliwy jest, montaż pięciu szprych wykonanych z elementów fototrawionych w kole napinającym. Elementów tych po sklejeniu połówek koła - zupełnie ie widać.  Zdjęcia robione po ciemku.

1.jpg

2.jpg

Edited by robertmodelarz
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Dalszy ciąg zmagań z OT-90. Podstawa wieży wykonana. Niestety próby wykonania podstawy wieży z HIPSU okazały się porażką. Ośmiokątna podstawa, dodatkowo z pochylonymi płytami pancerza oraz ze ściętymi rogami to nie lada wyzwanie. Wymiary BWP są dostępne, wieża do BRDM-2 też jest zwymiarowana - na tej podstawie proporcjonalnie zostały wykonane rysunki podstawy. Materiałem roboczym została gruba płyta PLEXI. Z pomocą kolegi, który wyfrezował mi potrzebne kształty i duży otwór pod wieżę z KPVT powstał najtrudniejszy element modelu. 

IMG_20200328_100722.jpg

IMG_20200328_100832.jpg

IMG_20200328_100844.jpg

Link to post
Share on other sites

A ten "pierścień" pod wieżą to masz dobry ? Wygląda jakby wszystkie osiem ścian było prostopadłych do podłoża - jak w klasycznej nakrętce, tyle że ośmiokatnej. A wydaje mi się że w oryginale ściany nazwijmy to "północ, południe, wschód i zachód" są prostopadłe do podłoża, zaś pozostałe cztery ściany lekko skośne ?

Link to post
Share on other sites

Cokół jeszcze nie przyklejony, włożony na chwilę do zdjęcia. Przednia ściana cokołu pod KPWT jest pionowa i bez ścięć.  Jak skleję dół i górę kadłuba to wkleję cokół z gotową wieżą. Dziękuję bardzo za czujność. Nieprzyjaciel podsłu:bip:e...

19..jpg

123.jpg

Edited by robertmodelarz
Link to post
Share on other sites

Trochę późno ale może przyda się na przyszłość ? 

Poszukaj w sieci, Castoramie, LiroyMerlin, Obi czy innych tzw. "spienionego PCV". sprzedawane w płytach różnych rozmiarów i grubościach ja spotkałem się z płytami od 0,5 mm do 15 mm grubości. To super materiał do takiego dłubania jak w Twoim przypadku podstawa - wieży. PCV które jest miękkie na tyle, że spokojnie się tnie wszelkimi nożykami, szlifuje się, wierci itp. HIPS przy tym to betonowe płyty zbrojone betonem ? Spróbuj raz a nie będziesz kombinował z innymi materiałami w takich przypadkach już nigdy więcej? 

 

https://www.castorama.pl/result/?q=pcv+spienione

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.