Jump to content

RAFAŁKI 2022- Borki 30.-31. lipca 2022 r.


Recommended Posts


4. RAFAŁKI
-KONKURS MODELI PLASTIKOWYCH I KARTONOWYCH

O NAGRODĘ WÓJTA GMINY BORKI (LUBELSKIE)

30./31. LIPCA 2022 r.

Szczegóły niebawem!

Edited by rhinoceros
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
  • 1 month later...

...niebawem- to już!

R E G U L A M I N

„RAFAŁKI” IV KONKURS MODELI PLASTIKOWYCH i KARTONOWYCH w BORKACH

o Nagrodę Wójta Gminy Borki ppłk. rez. dr Radosława Sałaty

 

I MIEJSCE KONKURSU I TERMIN

§ 1

Konkurs odbędzie się w Sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkach, adres: ul. Spółdzielcza 1, 21-345 Borki.

§ 2

Konkurs odbędzie się w dniach 30-31 lipca 2022 roku.

II ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu są:

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach,

- Gmina Borki,

- Fundacja „My Słowianie”

III CELE I ZADANIA KONKURSU

Cele konkursu są następujące:

- popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży jako formy spędzania wolnego czasu;

- kształtowanie zdolności manualnych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej;

- kształtowanie kreatywności, systematyczności i dokładności w pracy;

- zainteresowanie historią;

- wymiana doświadczeń modelarskich;

- promocja Gminy Borki, powiatu radzyńskiego oraz województwa lubelskiego.

IV UCZESTNICY

§ 1

Do konkursu można przystąpić w następujących kategoriach wiekowych:

- Młodzik: do 13 lat,

- Junior: 14-18 lat,

- Senior: powyżej 18 lat.

§ 2

Modelarz ma prawo do wystawienia dowolnej liczby modeli, ale do konkursu może zgłosić maksymalnie 2 modele w danej klasie. Jeśli chce pokazać większą liczbę modeli, może to zrobić poza konkursem.

V KLASY MODELI

Do konkursu można zgłosić modele plastikowe i kartonowe wg następujących klas:

§ 1

 Modele plastikowe:

lotnictwo:

- PS1 samoloty do 1924 roku M/J/S,

- PS2 samoloty skala 1/32 M/J/S,

- PS3 samoloty tłokowe skala 1/48 M/J/S,

- PS4 samoloty odrzutowe skala 1/48 M/ J/S,

- PS5 samoloty tłokowe skala 1/72 M/J/S,

- PS6 samoloty odrzutowe skala 1/72 M/J/S

 

śmigłowce:

- PH1 śmigłowce w skali 1/48 i 1/32 M/J/S,

- PH2 śmigłowce w skali 1/72 M/J/S,

- PS144 samoloty i śmigłowce w skali 1/100 i mniejsze M/J/S

 

pojazdy (w tym artyleria samobieżna):

- Pk35 pojazdy kołowe w skali 1/35 M/J/S,

- Pk48 pojazdy kołowe w skali 1/48 M/J/S,

- Pk72 pojazdy kołowe w skali 1/72 M/J/S,

- Pg35 pojazdy gąsienicowe w skali 1/35 M/J/S,

- Pg48 pojazdy gąsienicowe w skali 1/48 M/J/S,

- Pg72 pojazdy gąsienicowe w skali 1/72 M/J/S,

- Pc pojazdy cywilne bez podziału na kategorie wiekowe,

- Psz pojazdy szynowe bez podziału na kategorie wiekowe,

- M motocykle bez podziału na kategorie wiekowe,

 

artyleria bez własnego napędu:

- A1 modele w skali 1/35 M/J/S,

- A2 modele w skali 1/72 M/J/S,

 

figurki:

- FM małe do 54mm M/J/S,

- FD duże powyżej 54mm M/J/S,

- FP popiersia M/J/S,

- FF fantasy M/J/S,

okręty i statki:

- O1 do skali 1/350 M/J/S,

- O2 poniżej 1/400 i mniejsze M/J/S,

- O3 okręty podwodne M/J/S,

pojazdy 1/100 i mniejsze.

- PD dioramy (wszystkie skale)

§ 2

Modele kartonowe:

- KS1 modele samolotów jednosilnikowych M/J/S,

- KS2 modele samolotów wielosilnikowych M/J/S,

- KS3 modele samolotów odrzutowych M/J/S,

- KH modele śmigłowców M/J/S,

- KR modele rakiet M/J/S,

- KA artyleria M/J/S,

- KPG modele pojazdów gąsienicowych M/J/S,

- KPKw modele pojazdów wojskowych kołowych M/J/S,

- KPc modele pojazdów cywilnych kołowych M/J/S,

- KPsz modele pojazdów szynowych,

- KO1 modele okrętów M/J/S,

- KO2 modele statków M/J/S,

- KO3 modele okrętów podwodnych M/ J/S,

- B budowle M/J/S,

- F figurki M/J/S,

- FF modele Fantazy M/J/S,

- KD dioramy (wszystkie skale)

§ 3

Istnieje możliwość zaprezentowania modeli dodatkowych wg PPK – pokazane poza konkursem.

VI REJESTRACJA MODELI DO KONKURSU

§ 1

 Uczestnicy konkursu dokonują rejestracji wyłącznie drogą internetową przez System Obsługi Wydarzeń Modelarskich pod adresem internetowym: https://scale-modeling.com/ .

§ 2

 Rejestracja zostanie uruchomiona 15 czerwca 2022 roku, a zostanie zakończona 26. lipca 2022 roku o godz. 23.59.

§ 3

1. Po dokonaniu rejestracji należy dokonać opłaty startowej:              

 - Młodzik: 1 zł/os.,

- Junior: 7 zł/os.,

- Senior: 15 zł/os.,

2. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej, adres: Wola Osowińska, ul. Wesoła 29, 21-345 Borki na rachunek nr: 48 8046 1012 2007 0500 0169 0001.

W tytule przelewu należy wpisać: „Rafałki 2022”, imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa (młodzik, junior lub senior).

3. Wydrukowane potwierdzenie przelewu opłaty należy okazać Organizatorom przy wejściu uczestnika na konkurs.

4. Uczestnik rejestrujący modele wyłącznie w klasie PPK jest zwolniony z opłaty startowej.

5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest przedstawienie dowodu wpłaty w celu weryfikacji przez organizatorów.

VII OCENA MODELI

§ 1

Oceny modeli w poszczególnych klasach dokona komisja sędziowska powołana  przez Sędziego Głównego.

§ 2

Ocena modeli będzie odbywać się wg zasady „podoba się/nie podoba się”, ale sędzia główny może zażądać uzasadnienia oceny.

§ 3

Konkurs w danej klasie zostanie rozegrany pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 3 modeli przez trzech różnych uczestników.

§ 4

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub podziału klas i kategorii wiekowych (uczestnicy młodsi ze starszymi).

§ 5

Wyniki ogłoszone przez komisję sędziowską są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.

 

VIII PROGRAM KONKURSU

Wydarzenie odbywa się według następującego programu:

30 lipca (sobota):

od 10.00 do 13.30 – przyjmowanie modeli do ekspozycji na sali,

13.45-16.00 – otwarcie imprezy dla zwiedzających,

16.15-18.15 – ocenianie modeli przez sędziów,

31 lipca (niedziela);

10.00-13.00 – impreza otwarta dla zwiedzających,

13.15 – rozdanie nagród i zakończenie imprezy.

 

IX

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 1

Nagrodą Wójta Gminy Borki w konkursie jest srebrna moneta z symbolami gminy Borki, wyemitowana w wersji limitowanej przez Mennicę Polską. Moneta posiada certyfikat Mennicy Polskiej oraz Świadectwo badania.

§ 2

 Zwycięzca w kategorii Senior w każdej klasie modeli otrzyma pamiątkową statuetkę „RF”.

§ 3

Zwycięzcy w kategorii Młodzik i Junior w każdej klasie otrzymają pamiątkową statuetkę „RF”.

§ 4

 Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz, jeśli pozwoli na to hojność sponsorów, upominki rzeczowe.

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu w dowolnej chwili.

§ 2

Kwestie sporne rozstrzyga organizator.

 

 

WYBRANE PROPOZYCJE NOCLEGÓW W OKOLICY KONKURSU

Radzyń Podlaski:

Hotel Manhattan ul. Warszawska 37, tel. 83 3522780, ilość miejsc: 19

Hotelik Gościnny ul. Armii Krajowej, 8 tel. 83 3522031, ilość: miejsc: 38

Hotelik Niedźwiadek ul. Traugutta 1a, tel. 83 3520547, ilość miejsc: 26

Kock:

Hotel President ul. Piłsudskiego 19, tel. 510764779

Paszki:

Stacja Paliw Shell Motel tel. 83 3527279, ilość miejsc: 10

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.