Jump to content

VII Szczeciński Festiwal modelarski PAPRYKARZ 2017 7-8 X


Recommended Posts

Długie chłody jakie nawiedziły kraj w tym roku, także i nas opóźniły z głoszeniem dobrej nowiny. Dlatego w te pędy nadrabiamy zaległości i zapraszamy wszystkich modelarzy na siódmą już edycję PAPRYKARZA.

Najistotniejsze informacje:

Program festiwalu

 

SOBOTA – 7 X

 

godz. 8-12.30 – przyjmowanie modeli na festiwal

 

godz 13.00 – uroczyste otwarcie festiwalu

 

godz 13.30 – 18.00 – zwiedzanie wystawy, giełda modelarska, prezentacja grup rekonstrukcyjnych, wycieczka - zwiedzanie miasta dla uczestników festiwalu,

 

godz. 14.00– 18.00 ocena modeli przez sędziów

 

godz. 17-19 występ zespołu muzycznego 5 pułku inżynieryjnego

 

godz. 19.00 wieczór integracyjny

 

NIEDZIELA – 8 X

 

godz. 9.00 – zwiedzanie wystawy dla modelarzy,

 

godz. 10.00 zwiedzanie wystawy przez publiczność, giełda modelarska, warsztaty modelarskie dla dzieci

 

godz. 13.00 wręczenie nagród

 

godz. 14.00 zakończenie festiwalu

 

Poniżej regulamin ogólny festiwalu oraz regulaminy wystaw tematycznych dla modeli plastikowych oraz kartonowych;

REGULAMIN FESTIWALU PAPRYKARZ 2017

 

1. Organizatorem V Festiwalu Modelarskiego „Paprykarz 2017” w Szczecinie jest: – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie – . współorganizatorzy:

IPMS Polska – Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie;

Nieformalna grupa SZCZECIŃSKI PAPRYKARZ MODELARSKI

 

2. TERMIN I MIEJSCE 07 – 08.10.2017, Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, ulica Niemierzyńska18A .

 

3. CELE I ZADANIA FESTIWALU – Promocja Województwa Zachodniopomorskiego i miasta Szczecin; – Popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży; – Pobudzenie zainteresowanie historią; – Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności manualnych; Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz integracja środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju i zagranicy.

 

4. Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni, zrzeszenia, modelarnie oraz kluby z kraju jak i zagranicy. Liczba modeli oraz wiek uczestników są nieograniczone.

 

5. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE Festiwal obejmuje rywalizację w następujących obszarach: – modele plastikowe; – modele kartonowe; (bez podziału na waloryzowane i standard) – modele FREESTYLE Modele FREESTYLE to modele dowolnych rzeczywistych obiektów, maszyn, urządzeń, środków lokomocji, wykonane od podstaw z dowolnych materiałów.

 

6. W ramach festiwalu odbędą się także : – festiwal tematyczny modeli plastikowych – „syberyjska zima” skala dowolna (oddzielny regulamin) – wystawa/festiwal tematyczny dla modeli kartonowych p.t. ,, Wojna zimowa i front wschodni 1939-1945” (oddzielny regulamin)

 

7. Grupy wiekowe: do 18 lat – junior (J) – powyżej 18 lat – senior (S)

 

8. Do festiwalu mogą być zgłaszane modele wykonane z kartonu i z plastiku, oraz z innych materiałów. Zgłoszony model musi być wykonany własnoręcznie przez modelarza. W przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłaszanego modelu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyjaśnienia ich z modelarzem i wydania decyzji o ewentualnym wykluczeniu modelu z rywalizacji.

 

9. W festiwalu nie mogą brać udziału modele które zdobyły wyróżnienia na poprzednich edycjach PAPRYKARZA . Modele które zdobyły na poprzednich edycjach PAPRYKARZA wyróżnienia mogą być prezentowane jedynie w charakterze wystawowym razem z modelami organizatorów.

 

10. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli. W klasyfikacji ogólnej będzie uwzględniany jedynie najlepszy model uczestnika w danej klasie. Modele w każdej klasie zostaną ocenione w przypadku zgłoszenia modeli przez co najmniej 3 różnych modelarzy. W przypadku zbyt małej ilości (poniżej 3) wystawionych modeli w klasie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia klas lub przesuwania modeli do klas/kategorii słabiej obsadzonych oraz do podjęcia decyzji o nie rozegraniu danej klasy. Zgłoszenie modelu oznacza akceptację regulaminu festiwalu PAPRYKARZ 2017

 

11. Komisje sędziowskie mają prawo przesunięcia do właściwej klasy lub kategorii modeli zgłoszonych przez modelarzy błędnie. Decyzja sędziów jest ostateczna i nie podlega zażaleniu .

 

12. Modele zgłoszone do rywalizacji oceniają komisje sędziowskie powołane przez organizatorów FESTIWALU. Ocena modeli w części festiwalowej odbywać się będzie na zasadzie „podoba się lub nie”. Komisje przy ocenie biorą pod uwagę estetykę , stopień trudności i dokładność wykonania modeli. W części tematycznej modele będą oceniane na podstawie oddzielnego regulaminu.

 

13. KLASY FESTIWALOWE

 

MODELE KARTONOWE

 

(KS1) Samoloty śmigłowe jednosilnikowe – (junior/senior)

(KS2) Samoloty śmigłowe wielosilnikowe – (junior/senior)

(KS3) Samoloty odrzutowe i szybowce – (junior/senior)

(KH) Helikoptery – (junior/senior)

(KO1) Okręty i statki bojowe – (junior/senior)

(KO2) Okręty podwodne (junior/senior)

(KO3) Statki cywilne i flota rzeczna – (junior/senior)

(KZ) Żaglowce – (junior/senior)

(KPK) Pojazdy wojskowe kołowe – (junior/senior)

(KPG) Pojazdy wojskowe gąsienicowe – (junior/senior)

(KPC) Pojazdy cywilne – (junior/senior)

(KB) Budowle – (junior/senior)

(KPsz) Pojazdy szynowe – (junior/senior)

(KPKiF) Pojazdy kosmiczne i fantazyjne – (junior/senior)

(KD) Dioramy – (junior/senior)

(KF) Figurki – (junior/senior)

(WTF) Wszystko inne co nas mile zaskoczy (Inne) (junior/senior)

 

 

 

MODELE PLASTIKOWE

(Pkk) kolekcje modeli – (min. 3 modele powiązane tematycznie - kategoria łączona)

(PS0m) samoloty do 1921 skala 1/72 (klasa łączona)

(PS0d) samoloty do 1921 skala 1/48 (klasa łączona)

(PS1m) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/72 (junior/senior)

(PS1s) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/48 (junior/senior)

(PS1d) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/32 i 1/24 (junior/senior)

(PS2m) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/72 (junior/senior)

(PS2s) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/48 (junior/senior)

(PS2d) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/32 i 1/24 (junior/senior)

(PSM) Śmigłowce wszystkie skale (junior/senior)

(PSC) Samoloty cywilne wszystkie skale – kategoria łączona

(PG1) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/72 (junior/senior)

(PG2) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/35 i 1/48 (junior/senior)

(PK1) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/72 (junior/senior)

(PK2) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/35 i 1/48 (junior/senior)

(PA) Artyleria i urządzenia wojskowe bez własnego napędu wszystkie skale – kategoria łączona

(PSamO) Cywilne samochody osobowe – kategoria łączona

(PSamC) Cywilne samochody ciężarowe i pojazdy techniczne – kategoria łączona

(PM) Motocykle – kategoria łączona

(PD) Dioramy (junior/senior)

(PSTm) Statki i okręty w skali ≤1/350 – kategoria łączona

(PSTd) Statki i okręty w skali ≥ 1/351 – kategoria łączona

(PSz) Modele szynowe- kategoria łączona

(PMin) Modele inne – kategoria łączona

(F) Figurki – kategoria łączona

(P) Popiersia – kategoria łączona

 

 

 

MODELE FREESTYLE (FR) Kategoria łączona, bez podziału na skale

 

14. Wymagania dotyczące dokumentacji: – w klasie FREESTYLE wymagana jest uproszczona dokumentacja – w postaci planu, rysunku, bądź zdjęcia ukazującego pierwowzór na którym oparto wykonanie modelu. – do pozostałych klas modeli nie jest wymagana żadna dokumentacja.

 

15. Uczestnicy festiwalu i części konkursowej wnoszą opłatę startową w postaci wykupu cegiełek TPD w wysokości 5 zł od uczestnika za pierwszy model i 2 zł za każdy następny. Z opłat startowych zwolnieni są juniorzy i młodzicy oraz modelarze i modele nie uczestniczący w rywalizacji (wystawowe)

 

16. Organizatorzy nie mogą wystawiać modeli do rywalizacji a jedynie w prezentacji wystawowej. W przypadku sędziów zakaz wystawiania modeli do rywalizacji dotyczy tylko klasy, w której sędziują.

 

17. W poszczególnych klasach i kategoriach przyznawane będą wyróżnienia równorzędne w ilości od 1 do max. 5, w zależności od ilości modeli w klasie i poziomu ich wykonania. W ramach wyróżnień przewidziane są nagrody w postaci medalu i dyplomu oraz ew. nagrody rzeczowe.

 

18. Każdy junior i młodzik niezależnie od uzyskanego wyróżnienia otrzyma dyplom uczestnictwa w festiwalu.

 

19. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.

 

20. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, a jedynie proponują najlepsze miejsca noclegowe.

 

21. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli oraz Uczestników.

 

22. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.

 

23. Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny.

 

24. Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród uczestnikom nieobecnym na zamknięciu festiwalu i wręczeniu nagród.

 

25. Interpretacja zapisów regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom i jest ostateczna.

 

 

 

FESTIWAL TEMATYCZNY KARTONOWY

 

REGULAMIN wystawy tematycznej „Wojna zimowa i front wschodni 1939-1945”

 

W ramach wystawy tematycznej rozegrany zostanie festiwal modeli kartonowych.

Modele wystawiane na wystawie tematycznej będą podzielone na klasy:

 

– WT P – pojazdy wojskowe (kołowe i gąsienicowe, artyleria);

– WT S – samoloty

– WT O – okręty i statki.

 

W każdej z klas zostaną przyznane wyróżnienia, uhonorowane dyplomami i medalami. Przewidziane są również nagrody rzeczowe.

Do wystawy mogą być zgłoszone modele przedstawiające pojazdy, samoloty, okręty i inny sprzęt, reprezentujące sprzęt bojowy walczących stron, mieszczący się w ramach czasowych zawartych w temacie wystawy.

Organizator powoła sędziego głównego wystawy tematycznej, oraz co najmniej trzech sędziów do oceny modeli.

Ocena modeli przeprowadzona zostanie na zasadzie ,,podoba się, nie podoba się”.

Modele kartonowe zostaną ocenione bez podziału na klasy standard i waloryzowane.

Organizatorzy nie mogą zgłaszać modeli do konkursu, a jedynie prezentować je jako wystawowe.

Warunkiem uczestnictwa w wystawie tematycznej jest wcześniejsze zgłoszenie modelu. (na zasadach opisanych w Regulaminie Ogólnym)

Modele biorące udział w wystawie tematycznym nie biorą udziału w odrębnym konkursie modeli kartonowych.

W wystawie mogą brać udział wszyscy modelarze bez względu na wiek. Nie ma podziału na kategorie wiekowe.

Ilość modeli wystawionych przez jednego zawodnika jest nieograniczona. W przypadku wystawiania większej ilości modeli przez jednego zawodnika, ocenie podlegać będzie najlepszy z nich.

W wystawie mogą brać udział modele nagradzane na wcześniejszych edycjach Festiwali.

Nie jest wymagana dokumentacja modelu.

Prezentowany model powinien umożliwiać komisji bezpieczne obejrzenie go ze wszystkich stron.

Modelarze prezentujący swoje modele w gablotach, będą proszeni o ich demontaż na czas trwania oceny.

Uczestnicy wystawy tematycznej dokonują opłat za modele na zasadach wymienionych w Regulaminie Ogólnym Festiwalu.

Pozostałe kwestie niewymienione w Regulaminie Wystawy Tematycznej, reguluje Regulamin Ogólny Festiwalu.

Zgłoszenie modelu do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu

 

Pytania na temat wystawy tematycznej prosimy kierować na adres: j.cholewa@op.pl

 

 

 

WYSTAWA TEMATYCZNA PLASTIKOWA

 

REGULAMIN Festiwal Tematyczny p.t. „syberyjska zima”

 

Do Festiwalu tematycznego mogą być wystawione modele plastikowe i żywiczne przedstawiające pojazdy, samoloty, lub inny sprzęt, oraz dioramy, w każdej skali w jakiej zostały wykonane. Warunkiem udziału w rywalizacji jest związek tematyczny z obszarem euroazjatyckim i zimą, niezależnie od okresu historycznego.

Warunkiem uczestnictwa w festiwalu tematycznym jest wcześniejsze zgłoszenie modelu (na zasadach opisanych w Regulaminie Ogólnym)

Modele Festiwalu Tematycznego będą podzielone na następujące klasy:

 

A1 – pojazdy

A2 – samoloty

A3 – pozostałe (Budowle, dioram,y figury)

 

W każdej z klas zostaną przyznane po trzy wyróżnienia

Ocena modeli dokonana będzie przez organizatora i odbywać się będzie na zasadzie „podoba się – nie podoba”.

Organizatorzy nie mogą zgłaszać modeli do rywalizacji Festiwalu Tematycznego

Modele biorące udział w Festiwalu Tematycznym nie biorą udziału w rywalizacji ogólnej festiwalu

W rywalizacji tematycznej mogą brać udział wszyscy modelarze bez względu na wiek.

Ilość modeli wystawionych przez jednego zawodnika jest nieograniczona.W przypadku wystawiania większej ilości modeli przez jednego zawodnika, ocenie podlegać będzie najlepszy z nich w każdej kategorii tematycznej.

W Festiwalu Tematycznym mogą brać udział modele nagradzane na wcześniejszych edycjach Festiwalu PAPRYKARZ

Nie jest wymagana dokumentacja modelu.

Prezentowany model powinien umożliwiać sędziom bezpieczne obejrzenie go ze wszystkich stron.

Modelarze prezentujący swoje modele w gablotach, mogą być poproszeni o ich demontaż na czas trwania oceny.

Uczestnicy wystawy tematycznej dokonują opłat za modele na zasadach wymienionych w Regulaminie Ogólnym Festiwalu.

Pozostałe kwestie niewymienione w Regulaminie Festiwalu Tematycznego, reguluje Regulamin Ogólny Festiwalu.PAPRYKARZ 2017

Zgłoszenie modelu do Festiwalu Tematycznego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu

 

 

Wkrótce więcej informacji …..

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 58
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

UWAGA !!

Muzeum Techniki i Komunikacji ufundowało specjalną nagrodę niespodziankę za najlepszy model polskiego transformersa czyli figurę, postać lub maszynę rozwiniętą z polskiej konstrukcji np z malucha, nyski czy syrenki albo innego pojazdu. Warunek - musi posiadać elementy charakterystyczne dla tej konstrukcji pozwalające bez wątpienia poznać z jakiego pojazdu powstał.

Miłośnicy kategorii SF macie więc pole do popisu

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

RUSZAMY Z REJESTRACJĄ MODELI.

 

Linki do rejestracji :

 

Festiwal modeli kartonowych

 

Festiwal modeli plastikowych

 

Wystawa konkursowa (Modele Kartonowe)

Wystawa konkursowa modeli kartonowych "Wojna zimowa i front wschodni 1939-1945"

Regulamin i informacje - TUTAJ

 

Wystawa konkursowa (Modele Plastikowe)

Wystaw konkursowa modeli plastikowych o tematyce "Syberyjska zima"

Regulamin i informacje - TUTAJ

 

Prosimy o rejestracje elektroniczną, jednak dla opornych.

Karta rejestracyjna do pobrania

 

Prosimy poprawnie wypełniać formularze zgłoszeniowe celem uniknięcia późniejszych nieporozumień, szczególnie proszę zwrócić uwagę na kategorie w której rejestrujemy model, pytania proszę kierować na e-mail: paprykarze.szczecin@wp.pl

Link to comment
Share on other sites

Na PAPRYKARZU dotychczas modele SF były lokowane w kategorii Inne. Wiele modeli SF jest robione od zera z różnych materiałów a to już kwalifikuje je do kategorii Freestyle. Nie wykluczamy wydzielenia oddzielnej kategorii SF ale to zależy od ilości zgłoszonych modeli i się okaże na miejscu.

Link to comment
Share on other sites

Jako atrakcję dodatkową dla modelarzy przybyłych na nasz festiwal zawsze staramy się zorganizować coś ciekawego.

W tym roku proponujemy naszym gościom wycieczkę autokarem po Szczecinie z autoryzowanym przewodnikiem, który pokaże wiele ciekawych miejsc w naszym mieście które na pewno zainteresują modelarzy m.in. uczestnicy wycieczki będą mogli zwiedzić budynek Aeroklubu Szczecińskiego -przykład oryginalnej przedwojennej architektury lotniskowej z zachowanym do dzisiaj wojennym tynkiem kamuflażowym - coś dla modelarzy lotniczych budujących dioramy. Dodam tylko że to chyba jedyny i ostatni taki budynek w Polsce, a że lada moment całe lotnisko ma zostać zmodernizowane więc i sam budynek już będzie wyglądał inaczej. Zachęcam więc aby skorzystać z okazji. Wygląda on ma dzień dzisiejszy tak :

lotnisko.jpg

Na koniec zwiedzania uczestnicy zapoznają się z zegarem zamkowym i człowiekiem który go uruchomił i przywrócił do użytku. Potem juz tylko impreza integracyjna w lokalu nieopodal zamku

Chętni do udziału w wycieczce proszeni są o zgłaszanie swego akcesu mailowo na nasz adres.

Link to comment
Share on other sites

Pula nagród na PAPRYKARZU ciągle wzrasta. Do nagród obligatoryjnych jak Puchar Marszałka województwa Zachodniopomorskiego, Puchar Prezydenta Miasta Szczecin, GP Publiczności, wyróżnień za najlepsze modele wg SPM plastikowy i kartonowy,Nagrody Dyrektora Muzeum Techniki i Komunikacji, Dochodzą nagrody ufundowane przez:

Puchar TORO Model za najfajniejsza figurkę

Puchar IPMS Polska za najciekawszy model w Barwach Polskich

3 Puchary z nagrodami rzeczowymi od f-my DOMART za najlepsze modele pojazdów cywilnych

21753316_1742499352473940_4866142609594486573_o.jpg?oh=0eb4134b05317a03b3a3735863f1e08c&oe=5A160E37

 

Będzie o co walczyć

Link to comment
Share on other sites

Z przyczyn technicznych przez jakiś czas formularz zgłoszeniowy dla modeli plastikowych na część festiwalową był zblokowany .

Informujemy że już jest czynny i można się rejestrować Pozostałe formularze działały i nadal działają bez zmian

Link to comment
Share on other sites

(KO1) Okręty i statki bojowe – (junior/senior)

(KO2) Okręty podwodne (junior/senior)

(KO3) Statki cywilne i flota rzeczna – (junior/senior)

 

Cześć

W kartonowych klasach festiwalowych jest kat. "KO3 Statki cywilne i flota rzeczna". Nie ma jej w formularzu zgłoszeniowym. Prośba o korektę formularza.

Link to comment
Share on other sites

Ahoj modelarze!

 

Specjalnie dla wielbicieli paprykarza i wszystkich sympatyków naszej grupy, którzy przyjadą do nas na festiwal przygotowaliśmy specjalna niespodziankę!

 

Wycieczka po szczecinie będzie kończyć się w pewny bardzo ciekawym miejcu!

 

Wszystkich zmęczonych zwiedzaniem oraz każdego chętnego uczestnika festiwalu gorąco zapraszamy po wycieczce na integrację

 

W tym roku postawiliśmy na lokalne smaki oraz tradycję! Spotkanie integracyjne odbędzie się w restauracji HARNAŚ około 500 metrów od miejsca w którym zakończy się wycieczka.

 

Dla chętnych oraz ciekawych zostawiam link do opinii o lokalu: https://www.facebook.com/restauracjaharnas/, http://www.szczecinblog.pl/2016/herszt-ze-szczecina-harnas/.

 

Dozobaczenia podczas festiwalu!

 

Adres do restauracji:

Restauracja Harnaś:

Adres: Sienna 7, 70-542 Szczecin

 

Link to comment
Share on other sites

Ze swojej strony gorąco zachęcam do udziały w wystawie tematycznej "syberyjska zima" - czekają ciekawe nagrody. Jesli macie modele "zimowe" z obszaru euroazjatyckiego to zapraszamy

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.