Jump to content

VIII Bałtycki Festiwal Modelarski


Recommended Posts

Koszaliński Pluton Modelarski zaprasza na
VIII Bałtycki Festiwal Modelarski
Koszalin 2019

Termin: 25-26.05.2019

Miejsce: klubu wojskowego Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin

VIII-bfm-plakat-a3.jpg

Cel festiwalu: popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz wśród społeczeństwa województwa zachodniopomorskiego oraz miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami.

Organizatorzy: Koszaliński Pluton Modelarski (BSMH "Perun"), firma ModelMaker, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie, Szkoła Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie. Partnerem Festiwalu jest Politechnika Koszalińska. Bałtycki Festiwal Modelarski współfinansowany jestze środków UM Koszalin. 

Patronat medialny: Portal Baltic.info.pl

Zgłaszanie modeli:

 1. Przez stronę WWW: formularz rejestracyjny:
 2. Zgłaszanie modeli do dnia 24.05.2019 do godz. 24:00
 3. Modele można zgłosić wyłącznie elektronicznie.
 4. Nie przewiduje się zgłoszenia modeli w dniu zawodów.

KLASY FESTIWALOWE

a. Modele plastikowe

 • Sa - Samoloty 1/32-1/24 – senior/junior
 • Sbt - Samoloty tłokowe 1/48-1/50 – senior/junior
 • Sbo - Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 – senior/junior
 • Sct - Samoloty tłokowe 1/72 – senior/junior
 • Sco - Samoloty odrzutowe 1/72 – senior/junior
 • Sda - Śmigłowce 1/48 i większe– senior/junior
 • Sdb - Śmigłowce 1/72 i mniejsze– senior/junior
 • Sdc - Samoloty i śmigłowce - skala 1:100, 1:144 i mniejsze – senior/junior
 • SM – samoloty wszystkie skale - młodzik
 • SC - samoloty cywilne wszystkie skale - senior/junior
 • Aa - Artyleria 1/35 – senior/junior
 • Ab - Artyleria 1/72 – senior/junior
 • Pga - Pojazdy gąsienicowe 1/35 - senior/junior
 • Pgb - Pojazdy gąsienicowe 1/72 - senior/junior
 • Pka - Pojazdy kołowe 1/35 – senior/junior
 • Pkb - Pojazdy kołowe 1/72 – senior/junior
 • Pmk - pojazdy kołowe 1/48 - senior/junior
 • Pmg - pojazdy gąsienicowe 1/48 - senior/junior
 • Pf - SF i fantazy - pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar - senior/junior
 • PGM – pojazdy wszystkie skale i kategorie - młodzik
 • Ps - Pojazdy szynowe – senior/junior
 • Pc - Pojazdy cywilne – senior/junior
 • Opa - Plastikowe okręty motorowe skala do 1/200 włącznie – senior/junior
 • Opb - Plastikowe okręty motorowe skala od 1/201 do 1/400 włącznie – senior/junior
 • Opc - Plastikowe okręty motorowe - skala od 1/400 i mniejsze – senior/junior
 • Opz - Plastikowe żaglowce - senior/junior
 • OM – Okręty, statki i żaglowce - młodzik
 • Fd - Figurki duże - powyżej 70mm, w tym popiersia i figurki konne – senior/junior
 • Fm - Figurki małe - poniżej 70mm – senior/junior
 • Fs - SF i fantasy - figurki i popiersia bez podziału na rozmiar - senior/junior
 • F-M - Figurki wszystkie skale - młodzik
 • D – Dioramy/winiety – senior/junior
 • B - Budowle – senior/junior

b. Modele kartonowe

 • Skt1 - Samoloty kartonowe tłokowe – senior/junior
 • Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe – senior/junior
 • Sk2 - Śmigłowce kartonowe – senior/junior
 • SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe – młodzik
 • Pck - Pojazdy kartonowe cywilne – senior/junior
 • Pwk - Pojazdy kartonowe wojskowe – senior/junior
 • PSk - Pojazdy szynowe kartonowe - senior/junior
 • PK-M - Pojazdy kartonowe - mlodzik
 • Okm - Okręty motorowe karton - senior/junior
 • Okz - Żaglowce kartonowe - senior/junior
 • Okl - Okręty i statki do linii wodnej - senior/junior
 • Fk - Figurki kartonowe - senior/junior
 • BK – Budowle karton – senior/junior
 • WSk - wszystko inne karton - senior/junior

c. Modele różne (karton i plastik)
KolP – Kolekcje pojazdy – senior/junior
KolS – Kolekcje samoloty – senior/junior
KolM – Kolekcje morskie – senior/junior
KM – kolekcje wszystkie kategorie – młodzik
FreeS – Free style – wszystko co nie mieści się w innych klasach - senior/junior/młodzik


Klasy Kolekcje – za kolekcje uznaje się min. 3 modele połączone tematycznie. Komisja przy ocenie kolekcji będzie brała również pod uwagę spójność tematyczną kolekcji. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kolekcji w poszczególnych kolekcjach organizatorzy dopuszczają możliwość połączenia powyższych klas kolekcji w jedną.
Klasa festiwalowa zostanie rozegrana gdy na starcie staną co najmniej 3 modele (kolekcje) dwóch różnych modelarzy. W przeciwnym wypadku klasa może zostać połączona (modele juniorów i seniorów) lub nierozegrana. Nie dotyczy to klas młodzików – zostają rozegrane niezależnie od ilości zawodników i modeli.
W przypadku nie rozegrania klasy uczestnicy dostają dyplomy z wyróżnieniem bez medali.

Grupy wiekowe:

 • MŁODZIK (M) – do 12 lat
 • JUNIOR (J) - od 12 lat do 18 lat
 • SENIOR (S) - powyżej 18 lat

Konkurs tematyczny "Wrzesień 1939"

 • S1 - modele samolotów w skali 1/72 i mniejszej związanych z walkami podczas Wojny Obronnej w 1939
 • S2 - modele samolotów w skali 1/48 i większej związanych z walkami podczas Wojny Obronnej w 1939
 • P1 - modele pojazdów w skali 1/72 i mniejszej związanych z walkami podczas Wojny Obronnej w 1939
 • P2 - modele pojazdów w skali 1/48 i większej związanych z walkami podczas Wojny Obronnej w 1939

W konkursie tematycznym dokumentacja nie jest wymagana jednak jej dołączenie będzie dodatkowo oceniane.

W konkursie tematycznym mogą brać udział modele nagradzane podczas wcześniejszych edycji Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego.

 

II. REGULAMIN FESTIWALU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach konkursowych.
 2. Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia się co najmniej trzech modeli (kolekcji) dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem.
 3. Powyższe dwa punkty nie dotyczą grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa nawet przy niewystarczającej liczbie modeli.
 4. W danej klasie zawodnik może startować z dowolną ilością modeli.
 5. Członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie uczestniczą jako zawodnicy w Festiwalu. Członkowie KPM mogą wystawić swoje modele na osobnej wystawie, nie podlegającej ocenie.
 6. W każdej kategorii festiwalowej oceny dokona komisja sędziowska wskazana przez Organizatora.
 7. W każdej kategorii festiwalowej, komisja sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas dokonując ich oglądu i zwracając uwagę na: zgodność z oryginałem, jakość wykonania, samodzielne przeróbki i modyfikacje modelu. Modele będą oceniane według punktacji od 1 do 10. Ocena 10 jest najwyższą oceną, a o kolejności będzie decydowała średnia ilość punktów uzyskana przez model.
 8. Nagrodzone modele zostaną uszeregowane według oceny na miejscach 1-3. W przypadku gdy w danej klasie będzie więcej modeli zasługujących na uwagę zostanie im przydzielone wyróżnienie bez wskazywania zajętego miejsca.
 9. W przypadku klas, w których nie będą wystawione min. trzy modele trzech różnych modelarzy, zostaną one nagrodzone wyróżnieniem bez wskazywania zajętego miejsca.
 10. Wyniki pracy komisji sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego.
 11. W przypadku, gdy komisja sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie wskazać trzech modeli na wysokim poziomie (pomimo pełnego obsadzenia klasy) to komisja może zdecydować o przyznaniu mniejszej ilości wyróżnień niż trzy.
 12. Jednocześnie komisja sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie (patrz pkt. 8).
 13. Członkowie Komisji Sędziowskiej Festiwalu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej.
 14. Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej Festiwalu i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny.
 15. Sędzią Głównym Komisji Festiwalowej jest Członek Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego Wojciech Sokołowski.
 16. Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w konkursie.

III. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 1. Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu. W takim przypadku można zgłosić go jako model wystawowy.
 2. Zgłoszenie modelu i wzięcie udziału w Festiwalu lub w konkursie oznacza akceptację postanowień powyższych Regulaminów.
 3. Werdykt Komisji Sędziowskich Festiwalowej i Konkursowej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
 4. Wyniki prac komisji sędziowskich festiwalu i konkursu zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego.
 5. Zgłoszenia modeli do Festiwalu i Konkursu prosimy dokonywać poprzez wskazaną do dnia 24.05.2019 stronę WWW. Nie ma możliwości rejestracji modelu w dniu konkursu.
 6. W przypadku zgłoszeń juniorskich prosimy o podanie wieku uczestnika aby była możliwość wskazania najmłodszego modelarza, któremu przypadnie nagroda specjalna. Zarejestrowanie modelu i wzięcie udziału w konkursie lub festiwalu oznacza akceptację postanowień regulaminowych.
 7. Praca komisji sędziowskich zostanie poprzedzona seminarium i szczegółowym instruktażem.
 8. Decyzje w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów.
 9. Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem: Wojciech Sokołowski - mail: sokol@man.koszalin.pl , tel. 691404115.

IV. Nagrody i Puchary

 1. Puchar Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego "Pod But" za najlepszy model Festiwalu
 2. Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego
 3. Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego
 4. Nagroda od seniora Jarka Sierko dla juniora w kategorii figurki fantasy
 5. Nagroda portalu "Czołżkiem" i firmy "Asuka Model" za najlepszy pojazd pancerny w skali 1:35

VI. Harmonogram Festiwalu

Sobota 25.05.2019

 • 9:00 - 14:00 - Przyjmowanie modeli
 • 9:00 - 17:00 - Zwiedzanie wystawy
 • 9:00 - 17:00 - Pokazy modeli kolejowych firmy PIKO
 • 20:00 - Spotkanie integracyjne Pub Bumerang

Niedziela 26.05.2019

 • 9:00 - 14:00 - Wystawa pokonkursowa
 • 9:00 - 12:00 - Wycieczka - 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (*)
 • 13:30 - Ceremonia zakończenia zawodów

* - Na wycieczkę będą obowiązywały zapisy.

Edited by sokol
Link to comment
Share on other sites

W dniu 3.05.2019 o 17:17, Marcin M. napisał:

Jak tam z noclegami? DSy?

Odpowiedziałem na PW :)

A przy okazji trzy komunikaty:

1) Osoby, które chcą sędziować proszę o kontakt - sokol@man.koszalin.pl

2) A sędziów i nie tylko dotyczy drugi komunikat:

Podczas Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego w dniu 25.05.2019 (godz. 12:00) odbędą się warsztaty "Jak oceniać okręty".
Warsztaty poprowadzą modelarze okrętowi i sędziowie III klasy LOK Marek Filzek i Marcin Wawrzynkowski.
Warsztaty są otwarte dla wszystkich chętnych, a obowiązkowe dla sędziów, którzy będą sędziować podczas VIII BFM.
Serdecznie zapraszamy!
Roberts021.jpg

 

3)  Podczas Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego jest możliwość wystawienia stoiska z asortymentem modelarskim (bezpłatnie).

Przyjmowanie zgłoszeń stoisk z asortymentem modelarskim - firma ModelMaker

DSC03328.JPG

Edited by sokol
Link to comment
Share on other sites

Przypominamy, że w tym roku na VIII Bałtycki Festiwal Modelarski Koszalin 2019 obowiązuje wyłącznie rejestracja elektroniczna.

 

 

plakat13.jpg

Edited by sokol
Link to comment
Share on other sites

Informujemy, że osiągnęliśmy limit zapisów na wycieczkę na lotnisko 21 BLT w Świdwinie - osoby, które będą się zapisywały od godz. 12:15 dnia 11.05.2019 zostają wpisane na listę rezerwową.

Link to comment
Share on other sites

Przypominamy, że na VIII Bałtyckim Festiwalu Modelarskim odbędzie się konkurs tematyczny poświęcony Wojnie Obronnej we wrześniu 1939 roku.
Modele zgłoszone do części festiwalowej mogą być również zgłoszone do konkursu tematycznego.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbWkVa7oL3joXRngSfaYmoohP-9kuVC0HkZFrVdb_67jliLA/viewform

 

Miło nam też poinformować, że w tym roku Bałtycki Festiwal Modelarski odwiedzi grupa Tomcatsky F-14 Polish Team.
Tomcatskie przylecą do Koszalina i zapraszają do swojego stolika klubowego gdzie będzie możliwość pogadania na różne tematy z przewagą oczywiście samolotów F-14 Tomcat. A także wymiana doświadczeń, poszerzenie relacji i oczywiście niespodzianki.
Tomcatskie stawiają na Tomcaty i mają nadzieję że bliskość morza spowoduje wysyp pokładowców.
Kategorie nagród- niespodzianek ufundowanych przez Tomcatsky F-14 Polish Team to Seniorzy, Juniorzy i Młodzicy.

Dziękujemy!

Edited by sokol
Link to comment
Share on other sites

W dniu 12.05.2019 o 10:23, sokol napisał:

Modele zgłoszone do części festiwalowej mogą być również zgłoszone do konkursu tematycznego.

To rozwiązuje kilka moich dylematów. Czy dobrze myślę, że w takim wypadku trzeba na jeden taki model wypełnić dwa formularze zgłoszeniowe? Jeden na festiwal drugi na konkurs tematyczny?

Link to comment
Share on other sites

2 godziny temu, net_sailor napisał:

To rozwiązuje kilka moich dylematów. Czy dobrze myślę, że w takim wypadku trzeba na jeden taki model wypełnić dwa formularze zgłoszeniowe? Jeden na festiwal drugi na konkurs tematyczny?

Tak. Bo jak będzie zgłoszenie tylko na festiwal to w konkursie tematycznym nie będzie brał udziału

Link to comment
Share on other sites

Garść Informacji o nagrodach:

1) Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie wraz z Muzeum Obrony Przeciwlotniczej im. płk.Stanisława Paszkiewicza w Koszalinie ufundowało nagrody w postaci swoich wydawnictw oraz vouchery rodzinne upoważniające do bezpłatnego zwiedzania Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie do końca 2019 roku.

2) Muzeum Oręża Polskiego ufundowało nagrodę na nasz festiwal - Puchar Dyrektora.

3) Przypominamy, że w tym roku Festiwal odbywa się w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie
Komendant Centrum ufundował nagrodę specjalną - Puchar Komendanta CSSP oraz cenne nagrody rzeczowe.

4) Szefowa firmy ModelMaker ufundowała Puchar Szefowej. Szykujcie modele z kalkami firmy ModelMaker - wówczas macie szansę na tą nagrodę 1f642.png:)
A Szefowej serdecznie dziękujemy!

Link to comment
Share on other sites

Od siódmej edycji festiwalu wspiera nas firma Rasowe Naklejki z Koszalina.
 
W tym roku również przygotowuje niespodziankę dla naszych uczestników.
 
Dziękujemy :)
 
 
Edited by sokol
Link to comment
Share on other sites

Kolejne nagrody:

 1. Nagroda specjalna za najlepszy model samolotu Spitfire ufundowana przez Edmunda Nitę
 2. Nagroda za najlepszy model pojazdu z Września 1939 ufundowana przez GRH Pancerni'39
 3. Nagroda specjalna dla modelu "vintage"

 

Link to comment
Share on other sites

Niestety...trzeba było dzisiaj o 6 wstać do pracy, po tak mile spędzonym weekendzie.

Wrocław klejący i nieklejący dziękuje za wspólnie spędzony czas, za kapitalną wycieczkę do Świdwina, za integrację, za wyróżnienie dla ulepków i za... znikomy ruch na drodze do i z Koszalina... ?

Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

W dniu 27.05.2019 o 07:56, Robroy napisał:

Wrocław klejący i nieklejący dziękuje za wspólnie spędzony czas, za kapitalną wycieczkę do Świdwina, za integrację, za wyróżnienie dla ulepków i za... znikomy ruch na drodze do i z Koszalina... ?

A ja (i pewnie inni koledzy także) dziękuję za fajną niespodziankę od Kolegów z Wrocławia w postaci kartonika z komentarzem. Taki rodzaj wyjazdowej pieczątki?

Link to comment
Share on other sites

Kartoniki to - należy uczciwie przyznać - idea bezczelnie zerżnięta od kolegów ze . - w przeciwienstwie do pieczątek które są rdzennie wroclawskie. Także w przeciwieństwie do pieczątek - kartoniki są rozkładane na podstawie kryteriów subiektywnych, często niewytłumaczalnych, zawsze jednak pozytywnych.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.