Jump to content

VI Festiwal modelarski PAPRYKARZ 2016 01-02 X


Recommended Posts

e11c584f5542863418de3f5fb30ccc24

 

Mam niewątpliwy zaszczyt w imieniu modelarzy SPM oraz organizatorów po raz szósty zaprosić w październiku wszystkich modelarzy do Szczecina na festiwal modelarski.

W tym roku postanowiliśmy dokonać nieco modyfikacji ponieważ zauważalne jest dość słabe zainteresowanie rywalizacją konkursową (czyli na punkty i z miejscami). Dlatego w tym roku postanowiliśmy że w miejsce dotychczasowego konkursu tematycznego zorganizujemy festiwal (czyli równorzędne wyróżnienia) tematyczny, Aby nie odbiegać za bardzo od kolegów kartoniarzy zdecydowaliśmy się na zbieżny z nimi temat. Oczywiście w rywalizacji tematycznej przewidujemy także atrakcyjne nagrody. Mamy nadzieję że dodatkowo zmobilizuje to brać modelarską do wystawiania swoich prac

 

Przewidujemy następujący program festiwalu:

1X

godz. 8-12.30 – przyjmowanie modeli

godz 13.00 – uroczyste otwarcie festiwalu

godz 13.30 – zwiedzanie wystawy , odprawa sędziów, stoiska modelarskie, grupy rekonstrukcyjne.

godz. 14.00– 18.00 ocena modeli przez sędziów

godz. 17-19 impreza towarzysząca

godz. 19.00 wieczór integracyjny

 

2X

godz. 8.00 - zwiedzanie wystawy dla modelarzy,

godz. 10.00 zwiedzanie wystawy przez publiczność, grupy rekonstrukcyjne, stoiska modelarskie

godz. 13.00 wręczenie nagród

godz. 14.00 zakończenie festiwalu

 

Imprezę towarzyszącą (a zakładamy 3 opcje -w zależności od posiadanych funduszy oraz szczegółów organizacyjnych) opiszemy wkrótce.

Na poczatek podstawa:

 

REGULAMIN FESTIWALU PAPRYKARZ 2016

 

1. Organizatorem V Festiwalu Modelarskiego „Paprykarz 2016” w Szczecinie jest:

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie -

. współorganizatorzy:

IPMS Polska

Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie

Nieformalna grupa modelarska SZCZECIŃSKI PAPRYKARZ MODELARSKI

 

2. TERMIN I MIEJSCE

01 - 02.10.2016, Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, ulica Niemierzyńska18A

 

3. CELE I ZADANIA KONKURSU

- Promocja Województwa Zachodniopomorskiego i miasta Szczecin;

- Popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży;

- Pobudzenie zainteresowanie historią;

- Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności manualnych;

- Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz integracja środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju i zagranicy.

 

4. Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni, zrzeszenia, modelarnie oraz kluby z kraju jak i zagranicy. Liczba modeli oraz wiek

uczestników są nieograniczone.

 

5. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

Festiwal obejmuje rywalizację w nastepujących obszarach:

- modele plastikowe;

- modele kartonowe; (bez podziału na waloryzowane i standard)

- modele FREESTYLE

 

Modele FREESTYLE to modele dowolnych rzeczywistych obiektów, maszyn,

urządzeń, środków lokomocji, wykonane od podstaw z dowolnych materiałów.

 

6. W ramach festiwalu odbędą się także :

- festiwal tematyczny modeli plastikowych – p.t. "Afryka" - (oddzielny regulamin)

- festiwal tematyczny dla modeli kartonowych p.t. ,, Afryka i basen Morza Śródziemnego 1940-1945” (oddzielny regulamin)

 

7. Grupy wiekowe:

- do 13 lat – młodzik (M)

- od 13 do 18 lat - junior (J)

- powyżej 18 lat - senior (S)

 

8. Do festiwalu mogą być zgłaszane modele wykonane z kartonu i z plastiku, oraz z innych materiałów. Zgłoszony model musi być wykonany własnoręcznie przez modelarza. W przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłaszanego modelu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyjaśnienia ich z modelarzem i wydania decyzji o ewentualnym wykluczeniu modelu z rywalizacji.

 

9. W festiwalu nie mogą brać udziału modele które zdobyły wyróżnienia na poprzednich edycjach PAPRYKARZA (nie dotyczy rywalizacji tematycznych).

Modele które na poprzednich edycjach PAPRYKARZA zdobyły wyróżnienia mogą być prezentowane jedynie w charakterze wystawowym razem z modelami organizatorów.

 

10. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli.W klasyfikacji ogólnej będzie uwzględniany jedynie najlepszy model uczestnika w danej klasie.Modele w każdej klasie zostaną ocenione w przypadku zgłoszenia modeli przez co najmniej 3 różnych modelarzy. W przypadku zbyt małej ilości (poniżej 3) wystawionych modeli w klasie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia klas lub przesuwania modeli do klas/kategorii słabiej obsadzonych oraz do podjęcia decyzji o nie rozegraniu danej klasy. Zgłoszenie modelu oznacza akceptację regulaminu festiwalu PAPRYKARZ 2015

 

11. Komisje sędziowskie mają prawo przesunięcia do właściwej klasy lub kategorii modeli zgłoszonych przez modelarzy błędnie. Decyzja sędziów jest ostateczna i nie podlega zażaleniu.

 

12. Modele zgłoszone do rywalizacji oceniają komisje sędziowskie powołane przez organizatorów FESTIWALU. Ocena modeli w części festiwalowej odbywać się będzie na

zasadzie „podoba się lub nie”. Komisje przy ocenie biorą pod uwagę estetykę , stopień trudności i dokładność wykonania modeli. W części tematycznej modele będą oceniane na podstawie oddzielnego regulaminu.

 

13. KLASY FESTIWALOWE:

 

MODELE KARTONOWE

 

(KS1) Samoloty śmigłowe jednosilnikowe - (młodzik/junior/senior)

(KS2) Samoloty śmigłowe wielosilnikowe - (młodzik/junior/senior)

(KS3) Samoloty odrzutowe i szybowce - (młodzik/junior/senior)

(KH) Helikoptery - (młodzik/junior/senior)

(KO1) Okręty i statki - (młodzik/junior/senior)

(KO2) Okręty podwodne i flota rzeczna (młodzik/junior/senior)

(KZ) Żaglowce - (młodzik/junior/senior)

(KPK) Pojazdy wojskowe kołowe - (młodzik/junior/senior)

(KPG) Pojazdy wojskowe gąsienicowe - (młodzik/junior/senior)

(KPC) Pojazdy cywilne - (młodzik/junior/senior)

(KB) Budowle - (młodzik/junior/senior)

(KPsz) Pojazdy szynowe - (młodzik/junior/senior)

(KPKiF) Pojazdy kosmiczne i fantazyjne - (młodzik/junior/senior)

(KD) Dioramy - (młodzik/junior/senior)

(KF) Figurki - (młodzik/junior/senior)

(WTF) Wszystko inne co nas mile zaskoczy (Inne) (młodzik/junior/senior)

 

 

MODELE PLASTIKOWE

(Pkk) kolekcje modeli – (min. 3 modele powiązane tematycznie)

(PS0m) samoloty do 1921 skala 1/72 (klasa łączona)

(PS0d) samoloty do 1921 skala 1/48 (klasa łączona)

(PS1m) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/72 (młodzik/junior/senior)

(PS1s) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/48 (młodzik/junior/senior)

(PS1d) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/32 i 1/24 (młodzik/junior/senior)

(PS2m) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/72 (młodzik/junior/senior)

(PS2s) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/48 (młodzik/junior/senior)

(PS2d) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/32 i 1/24 (młodzik/junior/senior)

(PSM) Śmigłowce wszystkie skale (młodzik/junior/senior)

(PSC) Samoloty cywilne wszystkie skale - kategoria łączona

(PG1) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/72 (młodzik/junior/senior)

(PG2) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/35 i 1/48 (młodzik/junior/senior)

(PK1) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/72 (młodzik/junior/senior)

(PK2) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/35 i 1/48 (młodzik/junior/senior)

(PA) Artyleria i urządzenia wojskowe bez własnego napędu wszystkie skale - kat łączona

(PSamO) Cywilne samochody osobowe - kategoria łączona

(PSamC) Cywilne samochody ciężarowe i pojazdy techniczne - kategoria łączona

(PM) Motocykle - kategoria łączona

(PD) Dioramy (młodzik/junior/senior)

(PSTm) Statki i okręty w skali ≤1/350 - kategoria łączona

(PSTd) Statki i okręty w skali ≥ 1/351 - kategoria łączona

(PSz) Modele szynowe- kategoria łączona

(PMin) Modele inne - kategoria łączona

(F) Figurki - kategoria łączona

(P) Popiersia - kategoria łączona

 

MODELE FREESTYLE

(FR) Klasa łączona, bez podziału na skale

 

14. Wymagania dotyczące dokumentacji:

- w klasie FREESTYLE wymagana jest uproszczona dokumentacja - w postaci planu, rysunku, bądź zdjęcia ukazującego pierwowzór na którym oparto wykonanie modelu.

- do pozostałych klas modeli nie jest wymagana dokumentacja.

 

15. Uczestnicy festiwalu i części konkursowej wnoszą opłatę startową w postaci wykupu cegiełek TPD w wysokości 5 zł od uczestnika za pierwszy model i 2 zł za każdy następny. Z opłat startowych zwolnieni są juniorzy i młodzicy oraz modelarze i modele nie uczestniczący w rywalizacji (wystawowe).

 

16. Organizatorzy nie mogą wystawiać modeli do rywalizacji a jedynie w prezentacji wystawowej. W przypadku sędziów zakaz wystawiania modeli do rywalizacji dotyczy

tylko klasy, w której sędziują.

 

17. W poszczególnych klasach i kategoriach przyznawane będą wyróżnienia równorzędne w ilości od 1 do max. 5, w zależności od ilości modeli w klasie i poziomu ich wykonania. W ramach wyróżnień przewidziane są nagrody w postaci medalu i dyplomu oraz ew. nagrody rzeczowe.

 

18. Każdy junior i młodzik niezależnie od uzyskanego wyróżnienia otrzyma dyplom uczestnictwa w festiwalu.

 

19. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.

 

20. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, a jedynie proponują najlepsze miejsca

noclegowe.

 

21. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli oraz Uczestników.

 

22. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.

 

23. Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny.

 

24. Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród uczestnikom nieobecnym na zamknięciu

festiwalu i wręczeniu nagród.

 

25. Interpretacja zapisów regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom i jest ostateczna.

 

 

 

 

Festiwal Tematyczny p.t. "Afryka"

REGULAMIN

 

Do Festiwalu tematycznego mogą być wystawione modele plastikowe i żywiczne przedstawiające pojazdy, samoloty, okręty lub inny sprzęt, oraz dioramy, w każdej skali w jakiej zostały wykonane. Warunkiem udziału w rywalizacji jest związek tematyczny z kontynentem afrykańskim, niezależnie od okresu historycznego.

 

Warunkiem uczestnictwa w festiwalu tematycznym jest wczesniejsze zgłoszenie modelu (na zasadach opisanych w Regulaminie Ogólnym)

 

Modele Festiwalu Tematycznego będą podzielone na następujące klasy:

A1 - pojazdy

A2 - samoloty

A3 - okręty i statki.

A4 - pozostałe

 

W każdej z klas zostaną przyznane po trzy wyróżnienia

 

Ocena modeli dokonana będzie przez organizatora i odbywać się będzie na zasadzie "podoba się – nie podoba".

 

Organizatorzy nie mogą zgłaszac modeli do rywalizacji Festiwalu Tematycznego

 

Modele biorące udział w Festiwalu Tematycznym nie biorą udziału w rywalizacji ogólnej festiwalu

 

W rywalizacji tematycznej mogą brać udział wszyscy modelarze bez względu na wiek.

 

Ilość modeli wystawionych przez jednego zawodnika jest nieograniczona.W przypadku wystawiania wiekszej ilości modeli przez jednego zawodnika, ocenie podlegać będzie najlepszy z nich w każdej kategorii tematycznej.

 

W Festiwalu Tematycznym mogą brac udział modele nagrodzane na wczesniejszych edycjach Festiwalu PAPRYKARZ

 

Nie jest wymagana dokumentacja modelu.

 

Prezentowany model powinien umożliwiać sędziom bezpieczne obejrzenie go ze wszystkich stron.

 

Modelarze prezentujący swoje modele w gablotach, mogą być poproszeni o ich demontaż na czas trwania oceny.

 

Uczestnicy wystawy tematycznej dokonują opłat za modele na zasadach wymienionych w Regulaminie Ogólnym Festiwalu.

 

Pozostałe kwestie niewymienione w Regulaminie Festiwalu Tematycznego, reguluje Regulamin Ogólny Festiwalu.PAPRYKARZ 2016

 

Zgłoszenie modelu do Festiwalu Tematycznego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu

 

REGULAMIN

Wystawy Tematycznej

"AFRYKA I BASEN MORZA ŚRÓDZIEMNEGO 1940-1945"

1. W ramach wystawy tematycznej rozegrany zostanie konkurs modeli kartonowych.

2. Modele wystawiane na wystawie tematycznej będą podzielone na klasy:

- WT P pojazdy wojskowe (kołowe i gąsienicowe, artyleria);

- WT S samoloty;

- WT O okręty i statki.

3. W każdej z klas zostaną przyznane minimum po trzy wyróżnienia, uhonorowane

dyplomami i medalami. Przewidziane są również nagrody rzeczowe

4. Do konkursu mogą być wystawione modele przedstawiające pojazdy, samoloty, okręty i

inny sprzęt, reprezentujące sprzęt bojowy walczących stron, mieszczący się w ramach

czasowych zawartych w temacie wystawy.

5. Organizator powoła sędziego głównego wystawy tematycznej, oraz co najmniej trzech

sędziów do oceny modeli.

6. Ocena modeli przeprowadzona zostanie na zasadzie ,,podoba się nie podoba się".

7. Modele kartonowe zostaną ocenione bez podziału na klasy standard i waloryzowane.

8. Organizatorzy nie mogą zgłaszać modeli do konkursu, a jedynie prezentować je jako

wystawowe.

W przypadku sędziów zakaz wystawiania modeli do konkursu dotyczy tylko klasy, w

której sędziują.

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wcześniejsze zgłoszenie modelu do konkursu

(na zasadach opisanych w Regulaminie Ogólnym)

10. Modele biorące udział w konkursie tematycznym nie biorą udziału w ogólnym

konkursie modeli kartonowych.

11. W konkursie mogą brać udział wszyscy modelarze bez względu na wiek.

Nie ma podziału na kategorie wiekowe.

12. Ilość modeli wystawionych przez jednego zawodnika jest nieograniczona.

W przypadku wystawiania większej ilości modeli przez jednego zawodnika, ocenie

podlegać będzie najlepszy z nich w każdej kategorii tematycznej.

13. W konkursie mogą brać udział modele nagradzane na wcześniejszych edycjach Festiwali.

14. Nie jest wymagana dokumentacja modelu.

15. Prezentowany model powinien umożliwiać komisji bezpieczne obejrzenie go ze

wszystkich stron.

16. Modelarze prezentujący swoje modele w gablotach, mogą być poproszeni o ich demontaż na czas trwania konkursu.

17. Uczestnicy wystawy tematycznej dokonują opłat za modele na zasadach wymienionych w

Regulaminie Ogólnym Festiwalu.

18. Pozostałe kwestie niewymienione w Regulaminie Wystawy Tematycznej, reguluje

Regulamin Ogólny Festiwalu.

18. Zgłoszenie modelu do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu

 

Pytania na temat wystawy tematycznej prosimy kierować na adres: j.cholewa@op.pl

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

Tegorocznemu PAPRYKARZOWI będzie przyświecać gwiazda z konstelacji ROSOMAK

Będzie można dokonać zakupu modeli tego pojazdu wydanych przez IBG, (dla kartoniarzy również będą dostepne w wersji kartonowej wyd. ORLIK) Oczywiście będzie można też zobaczyć Rośka na żywo i naocznie dopatrzeć się szczegółów przydatnych do budowy modelu.

Dla uczestników mamy zaplanowane (ROZSZERZONE !!!)zwiedzanie byłej fabryki benzyny syntetycznej w Policach

Link to post
Share on other sites
Czy w klasie PS0d mogą startować tylko modele w 1:48? Innymi słowy, czy model w 1:32 samolotu do 1921 należy zgłosić wyłącznie do PS1d?

 

Niestety tak, szmatopłaty w skali 1/32 nie były tak licznie reprezentowane na poprzednich edycjach więc i tym razem zgrupowaliśmy je w dwóch skalach. Mamy na uwadze ten temat i o ile będzie ich dużo to na PAPRYKARZU 2017 na pewno będą miały swoją kategorię w skali 1/32

 

O Elblągu chyba nie muszę przypominać

 

Oczywiście, pamietamy cały czas , można by rzec nawet że nam się po nocach śnicie

Link to post
Share on other sites

RUSZAMY Z REJESTRACJĄ MODELI.

 

Linki do rejestracji :

 

Festiwal modeli kartonowych

 

Festiwal modeli plastikowych

 

Wystawa konkursowa (Modele Kartonowe)

Wystawa konkursowa modeli kartonowych "AFRYKA I BASEN MORZA ŚRÓDZIEMNEGO 1940-1945"

Regulamin i informacje - TUTAJ

 

Wystawa konkursowa (Modele Plastikowe)

Wystaw konkursowa modeli plastikowych o tematyce "AFRYKA"

Regulamin i informacje - TUTAJ

 

Prosimy o rejestracje elektroniczną, jednak dla opornych.

Karta rejestracyjna do pobrania

Link to post
Share on other sites

Sobota 1.10.2016

godz. 8-12.30 – przyjmowanie modeli

godz 13.00 – uroczyste otwarcie festiwalu

godz 13.30 – zwiedzanie wystawy , odprawa sędziów,

godz. 14.00– 18.00 ocena modeli przez sędziów , wycieczka do fabryki w Policach ( dla zdeklarowanych uczestników) stoiska modelarskie wraz z modelami ROSOMAK, stoiska reko, pokaz wargamingu, oraz prezentacja KTO ROSOMAK w wersji 1:1 ( będzie okazja podejrzeć oryginał aby wiedzieć jak wykonać model )

godz. 17-19 impreza towarzysząca - zespół muzyczny

godz. 19.00 modelarski wieczór integracyjny

 

Niedziela 2.10.206

godz. 8.00 - zwiedzanie wystawy dla modelarzy,

godz. 10.00 zwiedzanie wystawy przez publiczność (stoiska modelarskie, warszaty dla najmłodszych zwiedzających)

godz. 13.00 wręczenie nagród

godz. 14.00 zakończenie festiwalu

 

Modelarski wieczór integracyjny który odbędzie się w sobotę odbędzie się w lokalu PLATAN znajdującym sie niedaleko muzeum ( wystarczy przejście przez park około 400m) dla zobrazowania mały planik sytuacyjny:1ff358c8e5c5d90cmed.jpg

Będzie można coś zjeść i się napić a przede wszystkim znów spotkac się w szacownym większym gronie

 

W sobotę zaplanowany jest również koncert grupy muzycznej pod nazwą RED BLACK SAPPERS - jest to grupa która towarzyszyła nam w zeszłym roku, skład zespołu złożony jest z żołnierzy 5 Pułku Inżynieryjnego im. Ignacego Prądzyńskiego ze Szczecina Podjuch. Panowie wykonują covery Polskich grup rockowych.

 

Również w sobotę zaplanowana jest wycieczka do Fabryki Benzyny Syntetycznej w Policach wszyscy chętni proszeni są o wysyłanie zgłoszeń na priv

Liczba miejsc jest ograniczona więc kto pierwszy ten lepszy.

 

Tradycyjnie też będzie można pobuszować wśród stoisk sprzedawców oferujących modele. Ten rok oczywiście upływać będzie pod znakiem ROSOMAKA, którego będzie można podziwiać w oryginale a modele będą dostępne po atrakcyjnych cenach.

 

Jeszcze raz proszę wszystkich aby rejestrowali swoje modele drogą elektroniczną, to usprawni i ułatwi nam pracę oraz przyjmowanie waszych modeli na miejscu.

 

Do zobaczenia już niedługo

Link to post
Share on other sites

Przypominam o dokładnym czytaniu regulaminu oraz zaznaczaniu właściwej klasy przy rejestracji modeli. Lepiej 2 razy sprawdzić przy rejestracji niż potem się boksować przy odbiorze kart

Link to post
Share on other sites

Mam pytanie. Czy dla plastykowego lotnictwa wojskowego w skali 1:144 na festiwalu w ogóle nie ma miejsca, czy jednak można się podłączyć pod inną kategorię? Jeśli tak to jaką? Czasem bywa to osobna klasa, a czasem po prostu "1:72 i mniejsze".

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.