Jump to content

BABARYBA 2019 Warszawski Festiwal Modelarski, 8-9 czerwca 2019


Recommended Posts

REGULAMIN

Warszawski Festiwal Modelarski

BABARYBA 2019

8-9.06.2019

 

 

1. ORGANIZATOR

             IPMS Warszawa

             Quasi Warszawski Klub Anonimowego Kartonoholika

             Urząd Dzielnicy Ursynów

             Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

 

2. PATRONAT

               

- SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO

- NARODOWE MUZEUM TECHNIKI w Warszawie

 

3. LOKALIZACJA

         Hala Arena Ursynów  ul. rtm. Pileckiego 22

 

4. RODZAJE KONKURSÓW

W ramach imprezy odbędą się 3 niezależne konkursy modelarskie:

             Konkurs o Syrenią Łuskę - ocena modeli według ustalonej punktacji, na podstawie dokumentacji dołączonej do modeli

             Festiwal modeli plastikowych

             Festiwal modeli Kartonowych

Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach. W ramach imprezy Burmistrz dzielnicy Ursynów przyzna 10 Ursynowskich Niedźwiedzi - wyróżnienia dla najciekawszych prac zaprezentowanych na Festiwalu - system oceny subiektywny czyli "najbardziej spodobał nam się"

 

5. CEL

             Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

             Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznościowych.

 

6. GRUPY WIEKOWE

Młodzik: urodzony w 2007 i później

Junior: urodzony w latach 2006-2002

Senior: urodzony w 2001 i wcześniej

 

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE

             Festiwal jest połączony z wystawą dla zwiedzających

             Modele można zgłaszać tylko przez Internet

             warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do dnia 6.06.2019 do godziny 24:00

             Model zgłoszony w nieodpowiedniej kategorii nie zostanie oceniony

             Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej

             organizatorzy nie startują w festiwalu ani w konkursie

             Komisja Sędziowska w razie wątpliwości co do autorstwa modelu może przeprowadzić z wystawcą bądź wykonawcą rozmowę potwierdzającą autorstwo modelu.

             Młodzik czy  Junior na specjalne życzenie może zgłosić udział w klasach Seniorskich i będzie wtedy traktowany jak senior z wszelkimi tego konsekwencjami.

             W przypadku małej ilości modeli w klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas.

             Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej i finansowej za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie modeli podczas imprezy.

• Zaznaczenie kategorii specjalnej nie wyklucza startu modelu w klasach festiwalowych i konkursowych

             Modele nieprzymocowane do podstawki powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem „Model nie przytwierdzony do podstawki” lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści.

             Decyzje sędziowskie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. JAKIEKOLWIEK PODWAŻANIE DECYZJI SĘDZIÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁO USUNIĘCIEM ZAWODNIKA Z TABELI WYNIKÓW ZAWODÓW

             Brak informacji o wystawieniu własnych modeli do oceny w sędziowanych przez siebie klasach będzie skutkowało dyskwalifikacją z konkursu jak i wykluczeniem z komisji sędziowskiej.

             ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ (nie konieczność) NIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OD OSOBY POWSZECHNIE UZNAWANEJ ZA AWANTURNIKA

             Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.

             Nagrody nie odebrane w dniu ich rozdania nie będą wysyłane do uczestników konkursu.

 

8. ZASADY OCENY FESTIWALU

             Dokumentacja nie jest wymagana acz bardzo mile widziana

             Liczba wyróżnionych modeli w danej klasie jest uzależniona od poziomu ich wykonania.

             Może się również okazać, że żaden model w klasie nie zasłużył na wyróżnienie

             Ocena modeli odbędzie się systemem „pieczątkowym” zapożyczonym od naszych przyjaciół z Wrocław Model Show.

 

9. NAGRODY REGULAMINOWE tzw. BESTY

Najlepszy model lotniczy - plastik i karton         

Najlepszy model pojazdu wojskowego - plastik i karton            

Najlepszy model pojazdu cywilnego - plastik i karton  

Najlepszy model okrętu - plastik i karton           

Najlepsza figura - plastik            

Najlepsza diorama - plastik       

Najlepsza budowla - karton     

Najlepszy model Nie z tej ziemi - plastik            

Najlepszy Nietypowy model kartonowy - karton           

GRAND PRIX - za najlepszy model BABARYBY

 

 

 

10. NAGRODY SPECJALNE

Poza konkursami regulaminowymi przewidziane są nagrody specjalne. Kryteria nagradzania ustala fundator nagrody. Nagrody specjalne będą publikowane na bieżąco w miarę ich przybywania.

 

11. PROGRAM IMPREZY

Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.) Organizatorzy będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku.

SOBOTA 8.06.2019

8:00 -13:00 przyjmowanie modeli

10:00 -18:00 zwiedzanie wystawy

15:00 Odprawa sędziów i ocena modeli

09:00 -18:00 giełda „modelarze modelarzom”

10.00 -18:00 giełda modelarska

NIEDZIELA 9.06.2019

9:00 -12:00 zwiedzanie wystawy

15:00 rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów

09:00 -13:00 giełda „modelarze modelarzom”

09:00 -15:00 giełda modelarska

 12. GIEŁDA MODELARSKA

Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 10.00 do 18:00 oraz w niedziele od 9:00 do 14:00. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

!!! OBOWIĄZUJE ABSOLUTNY ZAKAZ SPRZEDAŻY KOPII POD RYGOREM USUNIĘCIA Z FESTIWALU !!!

13.GIEŁDA „MODELARZE - MODELARZOM”

Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 9.00 do 18:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00. Należność za sprzedane modele jak i modele niesprzedane należy odebrać do godziny 13-tej w niedzielę.

14. INFORMACJE DODATKOWE

Oficjalna strona festiwalu: warszawskifestiwalmodelarski.pl

E-mail biura festiwalu: biuro@warszawskifestiwalmodelarski.pl

Facebook (aktualności, nowości, sprawy nieformalne):

www.facebook.com/Warszawski-Festiwal-Modelarski-Babaryba-397249290703967/

 

Kategorie specjalne

Broń i technika Polskich Sił Zbrojnych 1940-1945

Powstanie Warszawskie 44 – wszystkie modele i figury związane z Powstaniem Warszawskim 1944 roku.

Najlepsza Szmata – za najlepszą szmatę na modelu (taka która nie kojarzy się jednoznacznie z maskowaniem „baboli” modelarskich.

Vintage - Model wykonany w dowolnej skali i tematyce, wykonany z zestawu który swoją premierę rynkowa miał przed rokiem 1985

 

Jeśli wystawiasz model w kat. specjalnej, w formularzu zgłoszeniowym oprócz zwykłej kategorii zaznacz również kat. specjalną.

 

 

Klasy plastikowe

MŁODZIK

ML: modele lotnicze (wszystkie skale)

MP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

MPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

MO: modele okrętowe (wszystkie skale)

MD: dioramy (wszystkie skale)

MF: figurki (wszystkie skale)

 

JUNIORZY

JL: modele lotnicze (wszystkie skale)

JP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

JPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

JO: modele okrętowe (wszystkie skale)

JD: dioramy (wszystkie skale)

JF: figurki (wszystkie skale)

 

 

SENIORZY

LOTNICTWO

Samoloty

SC144 – 1/144, cywilne

SW144 – 1/144, wojskowe

SO72– 1/72, z napędem odrzutowym

SŚ72 – 1/72, z napędem śmigłowym

SO48 – 1/48, z napędem odrzutowym

SŚ48– 1/48, z napędem śmigłowym

SO32 – 1/35 i większe, z napędem odrzutowym

SŚ32 – 1/35 i większe, z napędem śmigłowym

 

Śmigłowce

 

H72 – śmigłowce, 1/72 i mniejsze

H48 – śmigłowce, 1/48,

H32 – śmigłowce, 1/35-1/32

LPZP – lotnicze prosto z pudła (dokumentacja=instrukcja)

JAJA – wszystkie modele w konwencji jajecznej

 

 

 

POJAZDY WOJSKOWE

PG72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, do 1945 roku

PGM72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, po 1945 roku

PK72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku

PKM72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku

PG48 – 1/48, gąsienicowe

PK48 – 1/48, kołowe i półgąsienicowe

PG35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, do 1945 roku

PGM35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, po 1945 roku

PK35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku

PKM35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku

AM – artyleria, 1/72 i mniejsze,

AD – artyleria, 1/48 i większe,

DIORAMY

DS – lotnicze, wszystkie skale

DL – lądowe, wszystkie skale

DM – morskie, wszystkie skale

DI - inne

STATKI I OKRĘTY

OPM – podwodne, 1:200 i mniejsze

OPD – podwodne, 1:199 i większe

ONM – nawodne, 1:700 i mniejsze

ONŚ – nawodne, od 1:699 do 1:200

OND – nawodne, 1:199 i większe

POJAZDY CYWILNE

CC – ciężarowe i techniczne, wszystkie skale

CO – osobowe, wszystkie skale

CS – sportowe, wszystkie skale

CM – motocykle, jednoślady, wszystkie skale

FIGURY

FHMdo1914 – historyczne, do 54 mm, do 1914

FHMpo1914 – historyczne, do 54 mm, po 1914

FHDdo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, do 1914

FHDpo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, po 1914

FHP – popiersia historyczne

KOLEKCJE

K – minimum 5 modeli powiązanych tematycznie (wszystkie skale)

NIE Z TEJ ZIEMI

N – pojazdy SF (wszystkie skale)

NFm – figury SF i fantasy, do 54mm

NFd – figury SF i fantasy powyżej 54 mm oraz popiersia

WYSTAWA

W – wszystko co chcecie pokazać na wystawie pozakonkursowej

 

Klasy Kartonowe

Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)

SENIOR

KO - statki i okręty

KOLW – statki i okręty do linii wodnej

KOP - okręty podwodne

KŻ - żaglowce

KS1 - samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku

KS2 - samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku

KS3 - samoloty z napędem odrzutowym

KS4 - śmigłowce, szybowce i sterowce

KPK - wojskowe pojazdy kołowe

KPG - wojskowe pojazdy gąsienicowe

KPS - pojazdy szynowe

KA - artyleria

KPC - pojazdy cywilne

KR - rakiety, pojazdy kosmiczne i SF

KF - figurki, zwierzęta

KB - budowle

KI - inne

JUNIOR

Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)

JKO - statki i okręty

JKOP - okręty podwodne

JKŻ - żaglowce

JKS1 - samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku

JKS2 - samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku

JKS3 - samoloty z napędem odrzutowym

JKS4 - śmigłowce, szybowce i sterowce

JKPK - wojskowe pojazdy kołowe

JKPG - wojskowe pojazdy gąsienicowe

JKPS - pojazdy szynowe

JKA - artyleria

JKPC - pojazdy cywilne

JKR - rakiety, pojazdy kosmiczne i SF

JKF - figurki, zwierzęta

JKB - budowle

JKI - inne

MŁODZIK

MKS - lotnictwo (samoloty, śmigłowce, balony itp)

MKP - pojazdy cywilne i wojskowe

MKO - statki, okręty, żaglowce

MKI - inne (figurki, zwierzęta, budowle, dioramy itp)

 

Konkurs o Syrenią Łuskę

REGULAMIN

 

Podział na klasy konkursowe.

 

K1: modele lotnicze 1:72 i mniejsze

K2: modele lotnicze 1:48

K3: modele lotnicze 1:32 i większe

K4: modele pojazdów wojskowych 1:72 i mniejsze

K5: modele pojazdów wojskowych 1:48 i większe

 

·         W klasach konkursowych nie ma podziałów wiekowych co nie znaczy, że junior nie może w konkursie wystartować jeśli ma ochotę

·         Do modeli wystawionych w konkursie powinna być dołączona dokumentacja: np. plany modelarskie, zdjęcia oryginału, rysunki detali, schematy malowania oryginału, zdjęcia z budowy, a zwłaszcza zdjęcia elementów które w gotowym modelu są mało widoczne.  !!! Instrukcja do modelu, pojedyncze zdjęcie lub schemat malowania z instrukcji modelu NIE są uznawane za dokumentację.!!!  Oczywiście jak modelarz się uprze to dokumentacji być nie musi ale wtedy NKS* też się uprze i skasuje 25 punktów od całkowitej oceny modelu czyli jak nie chcesz robić dokumentacji to startuj w kategoriach festiwalowych.

·         Obecność zawodnika nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Wszelkie „prezenty” NKS* przyjmie ale nie zmieni to jej decyzji odnośnie punktacji modelu ?

·         NKS* pracuje razem, ale każdy sędzia indywidualnie wpisuje oceny w przygotowane arkusze oceny. Wypisane dla każdego modelu arkusze oceny sumuje sędzia sekretarz i zlicza ocenę końcową.

·         Ocenę końcową zatwierdza (nie zmienia) w protokole końcowym sędzia główny.

·         Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.

·         Zawodnik może wystawić 2 modele w danej klasie, ale nagrodzony może zostać tylko najlepszy model danego zawodnika.

Edited by Flachenty
Link to post
Share on other sites
  • Replies 70
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Pomyślałem sobie, że w natłoku zdjęć modeli warto uhonorować także pomysłowość organizatorów Brawo  

Dokładnie tak jak piszesz. Już w zeszłym roku mieliśmy takie przemyślenia, a w tym "W" trafiło na karty niejako z rozpędu. W następnym już jej nie będzie.

W drugi czerwcowy weekend, tak jak rok temu , mieliśmy dużą przyjemność gościć Was na Warszawskim Festiwalu Modelarskim BABARYBA 2019. Dwudniowa impreza, dzięki uprzejmości Burmistrza Dzielnicy Ursynó

Posted Images

Witam mam pytanie związane z festiwalem babaryba. Mam kolekcję pojazdów na podwoziu t-34  ale moja kolekcja składa się tylko z trzech modeli w skali 1:16 czy jest możliwość ich zaprezentowania w kategorii kolekcja gdzie wymagacie pięciu modeli, jest jakaś szansa . Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam Sławek

Link to post
Share on other sites
3 minuty temu, slawek632 napisał:

Witam mam pytanie związane z festiwalem babaryba. Mam kolekcję pojazdów na podwoziu t-34  ale moja kolekcja składa się tylko z trzech modeli w skali 1:16 czy jest możliwość ich zaprezentowania w kategorii kolekcja gdzie wymagacie pięciu modeli, jest jakaś szansa . Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam Sławek

Niestety ale nie jest to możliwe. Proponuję wystawić te modele oddzielnie.

Link to post
Share on other sites
40 minut temu, slawek632 napisał:

Czy po zgłoszeniu dostanę jakieś potwierdzenie z waszej strony że model został przyjęty?

Nie wysyłamy potwierdzeń. W razie jakby były problemy z rejestracją to załatwimy temat w biurze zawodów na miejscu.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Witam,

Ja mam tylko taką małą prośbę do uczestników/zwiedzających festiwal (oczywiście bardzo małego % ale jednak) o powstrzymanie się od używania słów wulgarnych przy okazji oglądania modeli.

Może jestem staroświecki i nie Trendy ale gdy stoję z moim pięcioletnim synem i podziwiamy piękne modele naprawdę niesmaczne jest gdy ktoś kto stoi obok wali głośno teksty w stylu:

"Kur.. ja pier...ale mi się nie chce kur. tego robić, ale ch.. zrobie to kur." - autentyczny cytat zasłyszany na festiwalu w Mińsku, ale dotyczy to też impez w całej Polsce a nawet na Moson'ie.

Dziękuję za wyrozumiałość w imieniu swoim i Dziecka.

 

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Na chwilę obecną lista wystawców przedstawia się następująco:

1.       IBG

2.       HATAKA

3.       TORO

4.       Banzai

5.       Lukgraf

6.       Hinomaru

7.       AWC

8.       ModelMaker

9.       FPW Model Jakub Kraszewski

10.   Guideline Publication

11.   Bilmodel Makers

12.   Fine-Art.

13.   Chickadetools

14.   Armory

15.   First to fight

16.   Miniature Bases

17.   ClearProps Model

18.   Wingsykit

19.   Valkiria Miniatures

20.   Rado

21.   Warfactory.pl

22.   MaxMini

23.   Ragecraft studio

24.   JSC

25.   KARTONOWA KOLEKCJA

26.   Jerzy Nikiel - kartony

27.   WAK

28.   Szkutnik

29.   Staś Śliwiński

30.   Answer

31.   GPM

32.   Waldek Góralski

33.   Extra Model

34.   Sklej Model

35.   Stasiu Jabłoński

36.   Paweł Wasik

37.   Mariusz Bieńczyk

38.   BST

39.   Model-CZ Petr Dorda

40.   Karaya

41.   Jarek Nowak

42.   Adammed

43.   Hobby24

Edited by Flachenty
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
W dniu 5.05.2019 o 17:34, Flachenty napisał:

REGULAMIN

Warszawski Festiwal Modelarski

BABARYBA 2019

8-9.06.2019

 

·         Zawodnik może wystawić 2 modele w danej klasie, ale nagrodzony może zostać tylko najlepszy model danego zawodnika.

Czy ten zapis dalej obowiązuje?

W regulaminie nic takowego nie widzę, a w odpowiedzi na FB odpisujecie że nie ma żadnego limitu wystawianych modeli w jednej kategorii.

Link to post
Share on other sites
45 minut temu, jonathan napisał:

W regulaminie nic takowego nie widzę, a w odpowiedzi na FB odpisujecie że nie ma żadnego limitu wystawianych modeli w jednej kategorii.

 

W dniu 5.05.2019 o 17:34, Flachenty napisał:

Konkurs o Syrenią Łuskę

REGULAMIN

 

W dniu 5.05.2019 o 17:34, Flachenty napisał:

Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.

·         Zawodnik może wystawić 2 modele w danej klasie, ale nagrodzony może zostać tylko najlepszy model danego zawodnika.

:czytaj:

Link to post
Share on other sites

Dla naszych Gości nasz sponsor firma Hataka przygotowała małą niespodziankę. Jest to miejsce gdzie środowisko modelarskie będzie się mogło odpocząć od "trudów" Festiwalu. Zapraszamy (ulotki będą dostępne w biurze Festiwalu).

2moaLGO4FtTfUlK9pvOQzz32Q50z-O9xGo-Qz5Jg

Edited by Flachenty
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.